Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Крайно класиране в XXX Национален ученически конкурс на НК „Родолюбие”-2022


РЕФЕРАТИ

ГРУПА V – VІІ КЛАС

І място – Теодор Георгиев, VІІ кл., Школа по етнография и история ОП „Младежки център“, гр. Хасково, с консултант Нели Арнаудова

ГРУПА VІІІ – Х КЛАС

ІІ място – Анелия Спахиева, ІХ кл., НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, с консултант Заприна Глушкова

ІІІ място – Пресияна Филипова, ІХ кл., ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново, с консултант Бистра Стефанова

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ГРУПА V – VІІ КЛАС

І място – Ралица Димова, VІ кл., БНУ „Св. Седмочисленици“, гр. Тарагона – Реус, Испания, с консултант Илияна Илиева-Дъбова

ІІ място – Янина Цонева, V кл., БНУ „Св. Седмочисленици“, гр. Тарагона – Реус, Испания, с консултант Илияна Илиева-Дъбова

ІІ място – Елеонора Кирилова, V кл., СУ „Никола Катранов“, гр. Свищов, с консултант Милена Димитрова

ГРУПА VІІІ – Х КЛАС

І място – Христо Химитлийски, ІХ кл., ПГСАГ „Кольо Фичето“, гр. Бургас, с консултант Петя Кудева

ІІ място – Теодор Атанасов, VІІІ кл., Школа по етнография и история ОП „Младежки център“, гр. Хасково, с консултант Нели Арнаудова

ІІІ място – Георги Балев, ІХ кл., ПГСАГ „Кольо Фичето“, гр. Бургас, с консултант Петя Кудева

ІV място – Янислав Боцев и Яна Портарска, VІІІ кл., ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил, с консултанти – Биляна Йорданова, ст. учител по ИТ, и Албена Джонева

ГРУПА ХІ – ХІІ КЛАС

І място - Ива Невелинова, ХІ кл., ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, с консултант Диана Георгиева

ЕСЕ

ГРУПА V – VІІ КЛАС

І място – Стефания Воденичарова, VІІ кл., СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, с консултант Заприна Глушкова

ІІ място – Анелия Мандажиева, VІ кл., СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, с консултант Заприна Глушкова

ГРУПА VІІІ – Х КЛАС

І място – Анелия Спахиева, ІХ кл., НПГ „Димитър Талев“. гр. Гоце Делчев, с консултант Заприна Глушкова

ІІ място – Елена Пиргова, ІХ кл., СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, с консултант Заприна Глушкова

ГРУПА ХІ – ХІІ КЛАС

І място – Екатерина Стоянова, ХІ кл., ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, с консултант Диана Георгиева

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА КОНСУЛТАНТ

Бистра Стефанова, ст. учител по история и цивилизации, ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново

НАГРАДИ В РАЗДЕЛ „МИСИЯ УЧИТЕЛ“

І място – Емил Кръстев, учител по философия и ГО, ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов“, гр. София

ІІ място – д-р Елена Серева, ръководител на школа, Школа по ИИ при ЦПЛР – ОДК, гр. Ихтиман

ІІ място – Диана Янкова, начален учител, НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Троян

ІІІ място – Заприна Глушкова, ст. учител по БЕЛ, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – на Данаил Сергоорис, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Барселона, Испания, за презентацията „Началото на Българското възраждане – Св. Паисий Хилендарски (1722 – 1773)“, с консултант Илияна Илиева-Дъбова

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – за разработка с иновативен характер на Венелина Добрева, ПГСАГ „Кольо Фичето“, Бургас, за презентацията „Капитан Петко Войвода“, с консултант Петя Кудева

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА – ГР. СОФИЯ – за изключително постижение на най-малък участник – Божидара Стоянова, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил, за презентацията „По пътя на легендите... и хубавите места“, с консултант Биляна Йорданова

ИЗДАТЕЛСТВО „ТАНГРА“ – за оригинална разработка на Екатерина Бодрова, Български културно-образователен център „Генерал Инзов“, гр. Измаил, Украйна, за есето „Духовните ценности на моя народ“, с консултант Екатерина Димитрова

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН – за оригинална разработка на Пресияна Филипова, ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново, за реферата „Едно национално богатство от римско време – античен керамичен център край Павликени“, с консултант Бистра Стефанова

ИНСТИТУТ ПО ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПРИ БАН – за оригинална разработка с етнографска и етноложка насоченост на Кристиана Димитрова, Школа по етнография при ОП „Младежки център“, гр. Хасково, за презентацията „Български обичаи и традиции, позабравени днес“, с консултант Нели Арнаудова

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА – на Мария Дъмченко, Български културно-образователен център „Ген. Инзов“, гр. Измаил, Украйна, за есето „Доброто ражда добро“, с консултант Екатерина Димитрова

НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – на Виктор Маринов, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград, за реферата „Героизмът на българския войник по време на Първата балканска война“, с консултант Румяна Раденкова

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – на Натали Недкова, СУ „Никола Войводов“, гр. Враца, за реферата „Символите на моето родно място“, с консултант Албена Топашка

КОНСУЛТАНТИ

Албена Джонева, учител по история и цивилизации, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Албена Ройдева, ст. учител по история и цивилизации, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково

Албена Топашка, ст. учител по английски език, СУ „Никола Войводов“, гр. Враца

Биляна Йорданова, учител по информационни технологии, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Бистра Стефанова, ст. учител по история и цивилизации, ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново

Владимир Илиев, ст. учител по информационни технологии, ТГ „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

Диана Георгиева, ст. учител по история и цивилизации, ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

Екатерина Димитрова, БКОЦ „Ген. Инзов“, гр. Измаил, Украйна

Заприна Глушкова, старши учител по български език и литература, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

Илияна Илиева-Дъбова, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Барселона, Испания

Милена Димитрова, ст. учител по история и цивилизации, СУ „Никола Катранов“, гр. Свищов

Нели Арнаудова, Школа по етнография и история – ОП „Младежки център“, гр. Хасково

Николай Куколев, учител по история и цивилизации, НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград

Николай Христов, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Габрово

Пенка Йотева, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Габрово

Петя Кудева, ст. учител по история и цивилизации, ПГСАГ, гр. Бургас

Румяна Раденкова, ст. учител по история и цивилизации, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград

Силвана Оцетова, ст. учител по информационни технологии, СУ „Никола Велчев“, гр. Самоков

Татяна Донева, учител по български език и литература, ПГТР, гр. Враца

Тодор Тодоров, ст. учител по история и цивилизации, ПГТР, гр. Враца____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©