Вторник,
  29 Септември 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
МЕДИИ : Учителско дело
ЗАГЛАВИЕ ТЕКСТ АВТОР БРОЙ
Приветствие на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит за началото на новата учебна година Възлюбени в Господа братя и сестри, скъпи ученици,

С архипастирска любов и всесърдечни благопожелания приветстваме всички вас – учители, ученици и служители в администрацията на българските училища, с началото на новата учебна година, като молитвено изпросваме от Всеподателя Бога тя да бъде здрава и успешна, мирна и благословена за вас и вашите семейства. Нека Всемилостивият Бог да благоволи над вас и над цялото ни общество в тези дни и месеци на кризи и изпитания да укрепва народа ни и особено децата и младежите, които са нашето бъдеще.

Да бъде благословено началото на новата учебна година!

По молитвите и небесното застъпничество на Пресвета Богородица и на всички, просияли в светостта Свои угодници, Бог да милва и спасява всички нас! На добър час!

† НЕОФИТ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Националната научно-практическа конференция „Педагогическата комуникация: вербална и визуална“ изгражда мостове за успехи в образованието

Форумът е част от честванията, посветени на 30-годишния юбилей на СБУ
Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева даде официално начало на Националната научно-практическа конференция на тема „Педагогическата комуникация: вербална и визуална“ на 18 септември 2020 г. в присъствието на зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, проф. дн Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и проф. Росица Пенкова, също от ДИУУ.

Националният форум се проведе на 18 и 19 септември 2020 г. в сградата на Конфедерацията на независимите синдикати в България, гр. София, а негови организатори бяха СБУ, Центърът за обучение и квалификация на педагогическите кадри (ЦОКПС), с ръководител проф. д-р Янка Тоцева и Институтът по реторика и комуникации (ИРК), с ръководител проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева. Конференцията бе третата по рода си.

Представени бяха най-новите модели на комуникация, свързани с предизвикателствата на времето, независимо от настъпилите ограничения за пряка комуникация, а участниците в него с нетърпение заявиха, че очакват неговото следващо издание през 2021 г.

Десислава ВАСИЛЕВА и Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Важно за знаете за Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование - Павлина ПЕТРОВА, главен експерт- юрист в Централата на СБУ бр. 28 от 28 септември 2020 г.
СБУ инициира промени в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ По искане на Синдиката на българските учители Министерството на образованието и науката разработи проект за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Предложените промени са в няколко направления и целят осъвременяване и създаване на по-добри условия за повишаване качеството на подготовка на бъдещите учители, което ще даде отражение и върху качеството на образователния процес в училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие.

По предложение на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ в МОН, вече започнаха поредица от срещи с представителите на висшите училища у нас, подготвящи студенти в педагогически специалности за обсъждане на наложителните промени.

Велина Антова бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Множество положителни решения по предложение на СБУ бяха взети на работна среща в МОН На 23 септември 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, присъства на работна среща между представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерството на земеделието, храните и горите, Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), Регионално управление на образованието – София, директори на дирекции от МОН и директори на училища в столицата и района й. Бяха обсъдени политиките за опазване на живота и здравето на децата, учениците и работещите в образователната система в условията на COVID-19, проверки на БАБХ и РЗИ за спазване на противоепидемичните мерки, реакцията на родители в публичното пространство, възможностите за оповестяване на заболелите, както и епидемиологичната обстановка в страната, изискванията към директорите на училищата и детските градини и взаимодействието на отговорните институции.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Отзиви от Шестнадесетата учителско спартакиада на СБУ - Материала подготвиха: Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА, Велина АНТОВА бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Училище, здравей! При изключителни мерки за сигурност на 15 септември стартира новата учебна 2020-2021 година в ОУ „Отец Паисий" гр. Разград.

Присъстващите на тържественото откриване спазиха изискването за необходимата дистанция.

Най-вълнуващ и най-запомнящ се този ден бе за първокласниците и техните родители. В класната стая децата се запознаха и с правилата, свързани с необходимостта от строга лична хигиена, дезинфекциране на ръцете, носенето на предпазни маски и спазването на дистанция.

Наред с музикалната програма, поздравление по случай откриването на новата учебна година произнесе директорът на училището Мирослав Минков.

Успешна, спорна и благодатна да е новата учебна година за всички ученици и учители!

Елена ДЕЧКОВА, ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград бр. 27 от 21 септември 2020 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Няма мярка, която да не предизвиква полемика, но мисля, че ние намерихме добра съвкупност от правила за справяне с пандемичната ситуация
- Г-н Вълчев, обезпечена ли е образователната система откъм необходимото информационно обслужване на старта на новата учебна година?

- Предучилищното и училищното образование са част от образователната система, която е относително най-подредената и стабилна система. Учителите и директорите са подготвили всички дейности по осъществяване на нормален образователно-възпитателен процес, политиките, които сме стартирали, продължават. Предстои промяна на Наредбите в системата на средното образование, свързани с измененията в ЗПУО в посока конкретизиране на приетите разпоредби, но като цяло няма неща, които да изненадат системата.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Емблематично вдъхновяващо събитие на СБУ за дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование

Тази година форумът бе на екологична тема и специално посветен на 30-годишния юбилей от учредяването на Синдиката
От 26 до 31 август 2020 г., при стриктно спазване на всички противоепидемични изисквания във връзка с разпространението на COVID-19, СБУ за седма поредна година проведе емблематичния си форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Събитието се състоя в комплекс „Камчия“, под патронажа и с личното участие на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, с подкрепата на МОН, Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“.

Тази година форумът бе специално посветен на 30-годишния юбилей от учредяването на СБУ. Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на изключително актуалната тема: „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“.

Велина АНТОВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Облекчен работен режим за педагогически специалисти с професионални заболявания бе подкрепен на заседание на ОС На 16 септември 2020 г. в МОН се проведе първото за новата учебна 2020/2021 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Приоритети в предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г.

2. Обсъждане на предложени от МОН наредби за изменение и допълнение на действащи наредби в системата на предучилищното и училищно образование.

3. Разни.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
ОТЗВУК ОТ СЕДМИЯ ФОРУМ НА СБУ, ПОСВЕТЕН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СБУ винаги съумява да ни обединява и зарежда с идеи
Благовеста Борчева, държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, МОН: За поредна година присъствам на традиционния конкурс за учители по извънкласните и извънучилищните дейности, който тази година е на тема: „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“. Този форум е място, на което учители от цяла България могат да обменят добрите практики помежду си и да се усъвършенстват.

Екологичното образование ще става все по-важно и необходимо за децата, които ще живеят в 21. век и във времена на климатични промени. В условията на пандемия предизвикателствата пред българското образование са още по-големи и трябва да се положат усилия за приобщаването и възпитанието на всяко дете и ученик. Акцентът следва да се постави върху възпитателната роля на училището за гарантирането на по-добро здраве и развитие на учениците.

Записа Велина АНТОВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Зрителни нарушения при учениците и дистанционно обучение Скоростното навлизане на дигиталните и информационните технологии в ежедневието на обществото у нас и в световен мащаб превърна 21. век във век на виртуалността и глобализацията. Свидетели сме на прекомерна употреба на дигитални устройства, цифрови и електронни ресурси и системи от различни поколения, които влияят не само върху реализацията на човешкия потенциал, но и дават възможности за развитие на глобална информационна мрежа, която обособява постмодерен начин на живот, общуване, мислене и образование.

Появилата се през 2020 г. пандемия от COVID-19 бе повод световните образователните системи, включително и българската, да преминат към различни форми на обучение в електронна среда от разстояние, което доведе до увеличаване на онлайн комуникацията и засилване на потребността от електронна информация. Участниците в образователния процес – учители и ученици, за да запазят своето здраве и живот и този на близките си, застанаха пред електронните устройства и екраните и продължиха реализирането на учебно-възпитателния процес. Но въпреки отчетения успех на дистанционното обучение у нас и в света бяха констатирани и редица негативи от неговото реализиране – в т.ч. физически и психологически оплаквания и проблеми сред децата и учениците.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ, ДИРЕКТОР НА 127. СУ„ИВАН Н. ДЕНКОГЛУ“,
ГР. СОФИЯ:
Нашето училище заслужава да се развива и да бъде пример за добри образователни практики както в страната, така и извън нея
- Г-н Лазаров, какво е усещането да бъдете директор на училище с над 180-годишна история?

- Моята мечта още от дете беше да работя като учител. Успях да я сбъдна! Аз съм човек, който обича да се развива, поради което и благодарение на постоянството ми, амбицията, която ме дърпа като притегателна сила, подготовката ми, на която отделих много време, успях да се развия и да заема поста „директор“. Когато кандидатствах за длъжността, не предполагах, че ще бъда избран, може би не вярвах достатъчно в себе си, но когато това стана, го приех като мисия, като цел в живота. Столичното 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“ е училище с традиции и история. Най-старото училище в София е ръководено от най-младия директор в страната. В годината, в която постъпих, се честваше 180-годишния юбилей и за мен беше огромна чест и отговорност да организирам концерта по повод този важен и значим празник за училищната общност. Работата за мен е мисия, а това училище заслужава да бъде развивано и да бъде пример за добри образователни практики както в страната, така и извън нея.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Заедно за успеха на българската образователна система

ДАЗД организира обучителен семинар за директори и експерти от образователни институции у нас
Д. ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в двудневния обучителен семинар за директори и експерти от образователни институции на тема: „Модели за обучение от разстояние в електронна среда в българската образователна система и организация на работата в образователната институция в условия на епидемиологична обстановка“, който бе организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, РУО – София-град, със Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в системата на образованието. Той се проведе в Интер Експо Център в гр. София на 10 и 11 септември 2020 г. Двудневното обучение имаше за цел да подпомогне в максимална степен ръководителите и експертите на образователни институции в страната, така че те да получат необходимата увереност при справяне с предизвикателствата на епидемиологичната обстановка у нас.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО:
Наш приоритет ще бъде осигуряването на безопасна и здравословна среда за децата и всички, ангажирани с грижа към тях
-Г-жо Лилова, каква беше целта на организирания от ДАЗД обучителен семинар за директори и експерти от образователните институции у нас, преди началото на новата учебна година?

- Основната цел да организираме този обучителен семинар, бе необходимостта преди началото на учебната година да подготвим ръководните кадри на училищата от цялата страна във връзка с необичайното стартиране на учебната 2020-2021 г., защото всички знаем, че колкото са по-подготвени ръководителите, толкова по-успешни решения ще вземат. Затова ние от ДАЗД подготвихме стъпки за действие на директорите в кризисни ситуации, надяваме се, разбира се да няма такива, но ние трябва да бъдем готови за всяка една ситуация. Както и стъпки за действие при подаването на сигнали и консултирането с институциите във връзка с различни казуси, възникнали през настоящата учебна година, и разбира се не на последно място да улесним подготовката на образователните институции по отношение на работата им и най-вече на документацията, свързани с условията на епидемиологична обстановка.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
ВОДЕЩА ИНСТИТУЦИЯ НА СБУ
ПАНИО 2020 – успешната симбиоза между традиции и иновации в квалификацията на учителите
На 15 август 2020 г. председателят на Синдиката на българските у ч и т е л и д.ик.н. Янка Такева и министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев официално закриха Деветото и зд а н и е н а изключително успешната пред годините Постоянна академия на науки, иновации и образование (ПАНИО) на СБУ в присъствието на началници на РУО на МОН и експерти от МОН в гр. Хисаря.

Академията събра в 10 групи повече от 350 учители, директори на образователни институции от цялата страна, вкл. и началниците на регионалните управления на образованието към Министерството на образованието.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Коментар Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 26 от 14 септември 2020 г.
СБУ проведе емблематичното си, вдъхновяващо събитие, посветено на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование

Тази година форумът бе на екологична тема и специално посветен на 30-годишния юбилей от учредяването на Синдиката
Д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Красимир Вълчев – министър на образо¬ванието и науката, инж. Пламен Димитров – президент на КНСБ, връчиха на тържествена церемония наградите на отли¬чените в Седмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“, организиран от Синдиката на българските учители под патронажа на Ми¬нистерството на образованието и науката.

От 26 до 31 август 2020 г., при стриктно спазване на всички наложени от Министерство на здравеопазването противоепидемични изисквания във връзка с разпространението на COVID-19, в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ СБУ за седма поредна година проведе емблематичния си форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование.

Велина АНТОВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Поздравителни адреси по повод седмото издание на международния конкурс за учители „извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020“ от Мария ГАБРИЕЛ, комисар в Европейската комисия с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ и Проф. дн Димитър ВЕСЕЛИНОВ, директор на ДИУУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

- - бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Шестнадесетата учителска спартакиада на СБУ доказа своята значимост, позитивизъм и устойчивост във времето Шестнадесетата учителска спартакиада на Синди¬ката на българските учители се проведе от 1 до 6 септември 2020 г. в к.к. Албена в годината, в която се отбеляз¬ва 30-годишният юбилей от учредяването на СБУ.

Тя премина под патро¬нажа на Бойко Борисов – министър-председател на Република България, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на български¬те учители, инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), и Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Поздравителни адреси по повод шестнадесетата спартакиада на учителите и служителите в системата на средното образование от Йорданка ФАНДЪКОВА, кмет на Столична община и Йордан ЙОРДАНОВ, кмет на Община град Добрич. -

- бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Националният музей на образованието пази документално богатство за прародителите на британски кралски съветник с български корени
Джон Бризби посети Габрово и получи отличията в някогашното Габровско училище
На 27 август 2020 г. г-н Бризби беше гост на музея и изненада специалистите с изключителните си познания за про¬светната и образователна история на България, за личностите, които носят про¬мяната и придават европейски измерения на интелектуалния ни елит.

НМО бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Българското училище в Монреал си партнира с НУ „Христо Ботев“ –гр. Плевен На 26 август 2020 година в НУ „Христо Ботев“, гр. Пле¬вен, гостуваха представители от Български културен център „Зорница“ – Монреал, Канада, заедно с директора на Българско училище „Св. св. Кирил и Мето¬дий“ – гр. Монреал (Канада) – Ива Беличка, която е и водеща на българското предаване „Зор- ница“ по канадската телевизия – Яна Беличка. Цветелин ГОРАНОВ, директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен бр. 26 от 14 септември 2020 г.
V Национален конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства -

УД бр. 26 от 14 септември 2020 г.
200 световни лидери, сред които и президентите Стоянов и Плевнелиев, алармират за нова криза – „Ковид поколение“ 200 световни лидери – по¬литици, икономисти, общест¬веници, изпратиха писмо до страните от Г-20, Международ¬ния валутен фонд, Световната банка, регионалните банки за развитие и националните правителства с настояването да вземат незабавни мерки, за да се предотврати една нова световна криза – създаването на „Ковид поколение“.

Източник: www.faktor.bg

- бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Генералният секретар на ООН предупреждава за образователна катастрофа Антонио Гутериш – генера¬лен секретар на ООН, предста¬ви кратък анализ „Образова¬нието по времето на COVID-19 и след него“, предупреждавай¬ки, че пандемията е създала най-сериозния срив в обра¬зователните системи по света в историята и заплашва със загуба на образование, която може да се разпростира отвъд едно поколение от учащи се. Документът се основава на данни на Организацията на обе¬динените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и 15 партниращи организации, съгласно които е направено обосновано заключение, че затварянето на училищата може да премахне десетилетия на¬предък и съдържа препоръки за начините за предотвратяване на настъпващата образователна катастрофа.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
КОНСТАНТИН ЯНКОВ – ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СБУ И ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР НА СБУ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС: Всички в образователната система почувстваха силата, авторитета и експертността на Синдиката на българските учители, особено с решенията, които се взеха на национално ниво

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Приложение:


Колективен трудов договор за систе¬мата на предучилищното и училищното образование, подписан

на 17.08.2020 г.

- бр. 26 от 14 септември 2020 г.
За градивния ход на СБУ в условията на кризата с COVID-19 С професионализъм, с въображение и с неизчерпаема енергия само за едно денонощие и българските учители проектираха и съградиха ново виртуално училище, все така сплотяващо, носещо знания, ценности, упование и устои. Синдикатът на българските учители винаги е вярвал в тези възможности на българските учители, защото от години е отстоявал непрекъснатата квалификация за работа с електронни платформи и усъвършенстване на дигиталните умения, защото добре познава креативността и иновативността на всички свои членове.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
ДОЦ. Д-Р ЕЛИСАВЕТА ГУРОВА, АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР НА ПРОЕКТ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТе): Учителите имат решаваща роля за формиране на нова научна и иновационна култура у младите хора

СБУ е асоцииран партньор в Европейска нощ на учените 2020

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
Наградените участници в
Седмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020“
на тема:
„Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“
За седма поредна година Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерство на образованието и науката, съвместно със Санаторно-оздравителния комплекс (СОК) „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“, организира международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020“. Тази година Синдикатът на българските учители с ясното съзнание и отговорност за пореден път се обърна с лице към един от най-важните световни проблеми на нашето време – промените в климата и устойчивото развитие, както и възпитанието на младото поколение в ценностите на екологичната отговорност и социална ангажираност.

УД бр. 25 от 29 юни 2020 г.
Синдикатът на българските учители
Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ ЕАД
Фондация „Устойчиво развитие за България“
под патронажа на
Министерството на образованието и науката
организират СЕМИНАР на тема:
„Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците”
(26–31 август 2020 г. – СОК „Камчия“) - Програма и Заявка за участие
- бр. 25 от 29 юни 2020 г. бр. 25 от 29 юни 2020 г.
ЙОРДАН ЦОКАНОВ, ДИРЕКТОР НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. БЯЛА СЛАТИНА:
Предлагаме иновативно обучение в актуални специалности
СБУ е иконата на българското образование
- Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
ИНЖ. ИВАН ГОСПОДИНОВ, ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР НА СБУ ЗА ОБЛАСТ СЛИВЕН И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБКС НА СБУ – СЛИВЕН:
Дистанционното обучение в област Сливен премина успешно, а членската маса на СБУ постоянно расте
СБУ има огромен принос за справянето с кризисната ситуация в системата на образованието.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
30 години Синдикат на българските учители – Габрово
Тържество на творческите постижения, респект към традицията
и дързък полет на мечтите
Учители, ученици, директори, представители на образователни и културни институции от цялата област Габрово тържествено отбелязаха 30 годишния юбилей на Синдиката на българските учители – КНСБ, 125 години просветно дело и педагогически печат в България и 160-та годишнина от обявяването на Габрово за град. Срещата се състоя в Актовата зала на НАГ – Габрово и бе посветена и на високо професионалните умения на учителите и творческите постижения на техните ученици от областта.

Ренета Колева РАДИЧКОВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр. 25 от 29 юни 2020 г.
РОСИНА СТАНИСЛАВОВА, КМЕТ НА РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА:Решаваме приоритетно и в диалог проблемите на образователните институции - Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ На 25 юни 2020 г. по искане на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, МОН инициира онлайн среща с началниците на Регионални управления на образованието по повод на неработещите детски градини от областите: Силистра, Велико Търново, Плевен, Пазарджик, Ловеч, Шумен. Благоевград и др., на която бяха взети две решения.

УД бр. 25 от 29 юни 2020 г.
КАРИНА АНГЕЛИЕВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:В училище трябва да провокираме любопитство към света и да изграждаме млади хора с афинитет към познанието и науките Със СБУ винаги сме имали добър градивен диалог. Предстои ни подготовката за новия програмен период до края на 2020 г. и вярвам, че отново ще вземем заедно най-разумните решения къде да фокусираме вниманието си и да инвестираме европейските средства в сферата на образованието и науката, така че да получим най-добра добавена стойност.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 24 от 22 юни 2020 г.
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМОВ“, ГР. ЛОВЕЧ: Надграждайки добрите традиции на професионалното образование, днес ние продължаваме да се развиваме в условията на модерния свят и неговите предизвикателства

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 22 юни 2020 г.
НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен, осъществи партньорски отношения с Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Монреал, Канада

-

Автор Цветелин ГОРАНОВ, директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен бр. 24 от 22 юни 2020 г.
НЕВИН ФЕТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“ – ГР. СОФИЯ: Социализацията на децата е важна и трябва да намерим начин да бъде реализирана без риск за здравето

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 24 от 22 юни 2020 г.
Подписан бе нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Националният Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование бе подписан на 8 юни т.г. от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, и останалите социални партньори. Той ще бъде със срок на действие до края на месец ноември т.г., когато се предвижда подписването на нов КТД за следващите 2 календарни години.

С пълния текст на новия КТД за системата на предучилищното и училищното образование можете да се запознаете в Приложението на настоящия брой № 23 на в. „Учителско дело“, както и на сайта на СБУ.

УД бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ПРОФ. ДФН ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ, ДИРЕКТОР НА ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ (ДИУУ)
ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

За нас е много ценно партньорството със СБУ
Благодарение на силната структура на Синдиката в цялата страна, ДИУУ вече има мрежа от партньорски организации, които се грижат за квалификацията на педагогическите специалисти у нас

Проф. дфн Димитър Веселинов е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 1992 г. Завършил е френска филология и българска филология в същия университет. Научен секретар на Специализирания научен съвет по педагогика към Висшата атестационна комисия (ВАК) на Министерския съвет на Република България (2007–2011), ръководител на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет (2011 – 2019), заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет (2011 – 2015), генерален секретар и заместник-председател на „Асоциацията на преподавателите по френски език в България“ (1992 – 1998), член на Управителното бюро на Международното дружество за изследване на историята на обучението по френски език (1993 – 2015), председател на Управителния съвет на Франкофонския регионален център за Централна и източна Европа (2011 – 2014). От началото на 2020 г. е директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ).

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Рамка за безопасно отваряне на училищата Организация на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, Детски фонд на ООН – УНИЦЕФ,Световна банка, Световна продоволствена програма

Продължение от бр. 22 бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Преди да отворите отново училищата Подгответе се с критични политики, процедури и планове за финансиране, необходими за подобряване на училищното обучение, с акцент върху операциите по безопасността, включително укрепване на практиките за дистанционно обучение.

Oперации по безопасността [Вижте Ръководство за IASC* за превенция и контрол на COVID-19 в училищата за подробни съвети.]

Дайте ясни национални насоки относно параметрите за вземане на решения за отварянето на училищата. Може те да бъдат прогресивни, като се започне от райони с най-ниски нива на предаване и с най-нисък локализиран риск.

Отварянето на училищата също може да бъде организирано – например първоначално то би могло да бъде ограничено до няколко дни от седмицата или да се прилага само за определени степени или нива. Националните политики следва да предоставят ясни насоки за оценка на поднационално ниво и вземане на решения.

Превод: Десислава ВАСИЛЕВА бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Д.И. ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА:
Празник и празничност – виртуални майски празници в образователната система на област Варна
Сред най-значимите социални ценности, обединяващи обществото, са празникът и празнуването. Празничното мислене, празничното поведение, празничното чувстване, празничното самочувствие са рамка, в която учениковата личност може да изгражда и съгражда светоглед. Празникът дава възможност да се развие отношение и към външния, и към вътрешния свят с духовните и физически параметри. В това пространство се проявяват различни корелации на взаимоотношения (ученик – учител – родител – електронно устройство – информационно пространство), при което се избягва опасността от пряк дидактизъм, а се улеснява и обогатява общуването.

- бр. 23 от 15 юни 2020 г.
МИЛЕНА ЧОЛАКОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН:

Традициите на майските тържества бяха продължени и обогатени с помощта на технологиите и на креативността на учители и ученици
Извънредното положение, в което функционира образователната ни система, носи своите предизвикателства пред педагозите, учениците и родителите, но им дава и възможност ежедневно да показват способности и силен дух. Във връзка със задълженията на РУО – Сливен, на училищата, които осъществяват държавен прием, и на училищата, в които се обучават ученици в VІІ клас, да провеждат целенасочена информационна кампания за възможностите за избор на профили и специалности от професии, насочена към учениците и към техните родители, всяка година през месец май или месец юни в град Сливен се провежда Панорама на образованието.

- бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Радостта от детството Очакванията на децата за празнична обстановка на техния любим празник – 1 юни, тази година не се оправдаха. Но в условията на извънредна епидемична ситуация се родиха нови идеи и детските очи отново заблестяха.

Пристъпвайки в двора, възпитаниците на столичната ДГ №8 „Проф. д-р Е. Петрова“ бяха посрещнати с изненада: красива украса от балони на фона на весели детски песни. За празничното настроение на децата тази година се бяха погрижили учителите от всяка група, залагайки на своя творческия поглед и умения.

Всички деца по своеобразен начин отпразнуваха празника. Информационни табла представиха прекрасните детски мечти, претворени в рисунки и апликации. На двора, спазвайки мерките за безопасност, децата се забавляваха като победители в състезателни игри. Пукаха балони със затворени очи, преодоляваха препятствия, прескачаха и хвърляха топки.

Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ№8 „Проф. д-р Е. Петрова“, гр. София бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ГРОЗДАН КОЛЕВ, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЪРДЖАЛИ:
Обединихме се в стремеж за знание, наука и култура
Отмина най-празничният месец – месец май. Месецът на българското образование!
Във връзка с майските празници, училищата на територията на област Кърджали бяха планирали редица инициативи за отбелязване на празничните дни. Идеите и инициативите на учителите и учениците бяха подкрепени от родителите, което още веднъж доказва, че когато сме заедно и сме обединени от една цел – доброто на децата и тяхното бъдеще, успяваме!

В условията на дистанционно обучение празниците през месец май бяха отбелязани в социалните мрежи чрез презентации, беседи с учениците и рецитиране на стихове.

- бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Празнични инициативи със синдикален дух в ДГ № 30 „Синчец“ – гр. Варна Ние, синдикалната организация на СБУ към ДГ № 30 „Синчец“ – гр. Варна, организирахме две мероприятия по време на пандемия, в периода на човешка изолация и дистанция, с които повдигнахме вярата и духа на синдикалистите и показахме, че можем да бъдем колектив, независимо от ограниченията.

На светлия празник на 24 май – Деня на културата, на писмеността, на знанието и учението, на всички българи, ние, колективът на ДГ „Синчец“ – гр. Варна, отново бяхме на манифестация „Заедно, ръка за ръка“.

В това ново време на предизвикателства и човешка дистанция показахме, че да си учител – това е отговорност, професионализъм и висок дух! Най-прекрасните празници са тези, които се случват вътре в нас, независимо от ограниченията на „днешния ден“!... „Върви, народе възродени, към светли бъднини върви!“

Мариела ПОПОВА, председател на СО на СБУ в ДГ № 30 „Синчец“, гр. Варна бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, гр. Кюстендил, с онлайн изложба на компютърни рисунки Дистанционното обучение позволи както на учителите, така и на учениците да разкрият неподозираните възможности на електронното пространство и да ги развият до впечатляващи измерения.

Талантливите възпитаници на Природо-математическата гимназия „Професор Емануил Иванов“ в гр. Кюстендил сътвориха през учебната 2019/2020 г. множество изящни картини, които вече шестват из интернет пространството под формата на онлайн изложба. В нея са включени над 100 акрилни, маслени и акварелни картини, рисунки с молив и темпера и компютърни рисунки, резултат от дистанционното обучение на младежите от училището, които са част от клуб „Рисуване“ с ръководител Детелина Тихолова, учител по изобразително изкуство. В произведенията на учениците присъстват теми като „Космос“, „Пейзаж“, „Натюрморт“, „Портрет“, „Утопия“ и др.

УД бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Национална програма „Мотивирани учители“ – МОДУЛ 2 Осигуряването на равен достъп до образование чрез осигуряване на квалифицирани учители по всички учебни предмети и повишаване качеството на образованието са в основата на целите на Национална програма „Мотивирани учители“. Модул 2 на Националната програма за 2020 година е изцяло насочен към обучения на действащи учители, които работят в училища в малки населени места, преподаващи повече от един учебен предмет.

Малкият брой ученици в училища, които са ситуирани в региони с малко жители, водят до малък брой паралелки, което от своя страна се отразява във формирането на годишните нормативи по учебните предмети, които са основание за назначаването на учител.

- бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово, спечели награда „Златна ябълка“ 2020 за принос към живота на децата на България Национална мрежа за децата организира за десета поредна година награди „Златна ябълка“. Отличията се присъждат на личности, организации и институции, които със своите усилия работят за подобряването на живота и благосъстоянието на децата на България.

Наградите бяха връчени на 1 юни на специална церемония, която се проведе онлайн. Водещи на събитието бяха Мария Силвестър и Георги Керемидарски от младежка мрежа „Мегафон“.

„Златна ябълка“ е символ на това, което ежедневно правим за добруването на българските деца, а те в този момент се нуждаят от подкрепа и защита повече от всякога“, коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

Инж. Марияна ВЕЛИКОВА, директор на ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Живият университет – живото общуване На 22 май 2020 г. се проведе дистанционно кулминационното Пленарно заседание на XVІ Студентска научна виртуална конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) с международно участие „Информация – информационна среда – идея“ – „Information – information environment – idea“, което е записано за вечни времена на видео, разпространено в интернет .

Ежегодният научен форум на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ е с периодично издание с редовен информационен интервал „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” (2008- ) и е по постоянен Ректорски проект на университета, а през настоящата година се провежда и по научноизследователски проект ППНП-2020-01/04.03.2020 „Структуриране на информационни ресурси на Студентското научно общество при УниБИТ 2005-2020 г. (Библиометрични и хуманитарни измерения)” с Договор НИП-2020-01 от 13.04.2020 г. по НАРЕДБАТА на Министерството на образованието и науката (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Любов ЙОВИНСКА – ІІІ курс;Ангел Георгиев – ІІІ курс; Илиян БАРЗЕВ – ІV курс; Андреа ПАНДУЛИС – докторант бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Живият университет – живото общуване На 22 май 2020 г. се проведе дистанционно кулминационното Пленарно заседание на XVІ Студентска научна виртуална конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) с международно участие „Информация – информационна среда – идея“ – „Information – information environment – idea“, което е записано за вечни времена на видео, разпространено в интернет .

Ежегодният научен форум на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ е с периодично издание с редовен информационен интервал „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” (2008- ) и е по постоянен Ректорски проект на университета, а през настоящата година се провежда и по научноизследователски проект ППНП-2020-01/04.03.2020 „Структуриране на информационни ресурси на Студентското научно общество при УниБИТ 2005-2020 г. (Библиометрични и хуманитарни измерения)” с Договор НИП-2020-01 от 13.04.2020 г. по НАРЕДБАТА на Министерството на образованието и науката (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Любов ЙОВИНСКА – ІІІ курс;Ангел Георгиев – ІІІ курс; Илиян БАРЗЕВ – ІV курс; Андреа ПАНДУЛИС – докторант бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:
Стремим се общинската образователна система да бъде иновативна, модерна и гъвкава
Със Синдиката на българските учители винаги сме били добри партньори и всяка наша обща инициатива е успешна

– Г-н Димитров, Вие сте за първи мандат кмет на Община Пловдив, след богат управленски опит – били сте кмет на район „Западен“ в Пловдив и два пъти областен управител на област Пловдив. Помага ли Ви този опит?

– Работя за града си почти две десетилетия и съм натрупал сериозен опит като районен кмет, защото винаги съм бил близо до хората, техните проблеми ме вълнуват и съм винаги готов да откликна и да помогна за решаването им.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 23 от 15 юни 2020 г.
БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

Честит празник на всички деца! Положихме безпрецедентни усилия да върнем десетки хиляди ученици в образователната система

Благодаря на българските учители
Честит празник на всички деца! Бъдете безгрижни, любознателни и усмихнати!

Учете, защото образованието е сила и свобода. Затова и образованието винаги е било наш приоритет. През последните години инвестирахме огромни средства в сектора.

Положихме и безпрецедентни усилия да върнем десетки хиляди деца в образователната система. Продължаваме да работим и днес. Ето защо по предложение на социалния министър Деница Сачева разпоредих парламентарната група на ГЕРБ да внесе предложение в НС за отпускане на еднократна помощ от 250 лв. на нуждаещи се семейства, чиито деца са записани в осми клас. Това е моментът, в който голям брой деца напускат образователната система, и сме убедени, че и с тази мярка ще ги задържим. Помощта ще е обвързана с посещенията в училище.

Използвам възможността отново да благодаря на българските учители! Вие показахте новаторство и отдаденост по време на онлайн обучението.

За всички е важно учителите да бъдат мотивирани, докато вършат работата си. Затова продължаваме да увеличаваме и възнагражденията им.

Пожелавам на децата здраве и щастливи дни, а на зрелостниците – успех на матурата!

- бр. 22 от 8 юни 2020 г.
ТАНЯ МИХАЙЛОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Новият колективен трудов договор е със срок до края на ноември, а средствата за учителите ще бъдат осигурени

Никога не съм се съмнявала в успеха на учителите ни и
в образователната ни система
Нищо не може да замени обучението в училище. Водещата роля винаги ще има учителят, и най-ефективно е педагогическото взаимодействие ученик – учител.

Учителят не просто предава знания, той е този, който възпитава, създава отношение към света и променя съдби за добро.

Благодаря на учителите още веднъж за неуморния труд и това, което направиха през тази година.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 8 юни 2020 г.
СБУ сключи споразумение с грижа за своите членове СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 05 – 12/02.06.2020 г. между „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД и Синдикат на българските учители, основен член на КНСБ.

УД бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Рамка за безопасно отваряне на училищата Тази рамка служи за информиране на процеса на вземане на решения за това кога да се отворят отново училищата, за подпомагане на националните подготовки и за ръководство на процеса на внедряване като част от цялостните процеси на планиране на общественото здравеопазване и образование.

Организация на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, Детски фонд на ООН – УНИЦЕФ, Световна банка, Световна продоволствена програма, Април 2020 г. бр. 22 от 8 юни 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Съгласно чл. 139, ал. 1 от Кодекса на труда разпределението на работното време се установява в Правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

В чл. 40 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-100/11.06.18 г.) изрично са разписани дейностите, които се включват в работното време на педагогическите специалисти в периода на учебното време, а именно: изпълнението на възложената преподавателска норма, участието в педагогически съвети, в работата на методически обединения, консултациите на ученици и родители, родителските срещи и изпълнението на други задължения по длъжностна характеристика, както и самоподготовката, която се осъществява в предпочитана от учителя среда.

Законът задължава работодателят да издаде Правилник за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в училището (чл. 181, ал. 2 от КТ). Разпоредбата на чл. 37 от Кодекса на труда определя, че при подготовката на вътрешни актове в училище работодателят задължително поканва синдикалните организации в училището. При изготвянето и приемането на Правилника за вътрешния трудов ред трябва да бъдат съблюдавани разпоредбите на чл. 37 и 181 на Кодекса на труда.

С подписания Анекс (Д01-112/11.05.2020 г.) към КТД се предвижда, че след приключване на учебното време в училищата през учебната 2019/2020 г. работният ден на педагогическите специалисти ще се отчита, като в рамките на работното време те ще осъществят поне два астрономически часа работа, свързана с обща подкрепа по чл. 178, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование. (§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби ).

Останалата част от работното време се разпределя съгласно разписаното в Правилника за вътрешния трудов ред на образователната институция, като във връзка с осъществяването на работа, свързана с обща подкрепа по чл. 178, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗПУО, работодателят следва да осигури на педагогическите специалисти време за самоподготовката и индивидуална методическа работа извън училище.

„Юридическо направление“ в Централата на СБУ бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Съпокровителите на Европа Кирил и Методий – в шест уникални пощенски марки Националният музей на образованието (НМО) съхранява уникални ценности, свързани с делото на светите братя в Европа – шест пощенски марки, емисия на Ватикана.

Екип на НМО, гр. Габрово бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Щастлив, вдъхновяващ празник в столичната ДГ №175 „Слънчеви лъчи“ С множество забавни и познавателни инициативи честваха 1 юни – Деня на детето, екипът и възпитаниците на столичната ДГ №175 „Слънчеви лъчи“ с директор Виолета Гълъбова.

Велина АНТОВА бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Българските училища в чужбина – разпространители на най-доброто от културното ни наследство По случай 24 май – Деня на и българската просвета култура и на славянската писменост, и патронния празник на БУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Атина, училищнтият екип създаде сборник с преводи на българска поезия на 18 автори.

Мими НИЧЕВА, училищен ръководител на БУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Атина бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Ученици от 38. ОУ – гр. София, с вълшебни приказки за буквите
В началото на месец май 38. ОУ „Васил Априлов“ – гр. София, стартира конкурс за третокласници.

Мариета ДИМИТРОВА, директор на 38. ОУ „Васил Априлов“, гр. София бр. 22 от 8 юни 2020 г.
РОСИЦА ИВАНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-РЕГИОН:

Месецът на българското образование в Софийска област
Предизвикателство бе и да опазим силата на духа и националните традиции и чрез виртуалната среда, в която се обучаваме, да създадем празнична атмосфера и да посрещнем подобаващо и с гордост най-светлия празник за българското образование – 24 май – Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура, както и редицата бележити дати и събития, изпълнили празничния календар на България.

УД бр. 22 от 8 юни 2020 г.
С благодарност към Учителя С ентусиазъм, усмивки и признателност младежите от Детски танцов състав „Разложенче“ – гр. Разлог, ръкопляскаха около сътворената от тях книга пред Народно читалище „15 септември 1903

– 1909 г.“ – гр. Разлог. Заедно с тях ръкопляскаха и възпитаници на СУ „Братя Каназиреви“ – гр. Разлог, и техни преподаватели.

Росица ТУМБЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Разлог бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Вътрешноинституционалната квалификационна дейност на педагогическите специалисти и по време на пандемия Вътрешноинституционалната квалификационна дейност в 18. СУ „Уилям Гладстон“ (18. СУ) е организирана и се провежда в изпълнение на следните цели: Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите; Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности; Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици. Величка СТОЙЧЕВА, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Правила за оценяване на проектни предложения по Дейност I и Дейност II от Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ -

От организаторите бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Успехът на българския спорт днес принадлежи на учителите Историята помни пристигането в България на първите учители по физическо възпитание и спорт, денят е 17 май, годината – 1894. На този 17 май – Деня на българския спорт, не чакахме учителите с опит от чужбина. Напротив, бяхме готови да споделим нашия с целия свят, защото успехът на българските учители е безспорен и светът вече го знае.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Две азбуки – едно послание В рамките на майските празници и по повод 24 май – Деня на славянската писменост и култура, учениците от СУ „Козма Тричков“ във Враца в часовете за занимания по интереси „Силата на словото“ взеха участие със свои дейности в условията на дистанционно обучение.

Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца бр. 22 от 8 юни 2020 г.
ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД:
С дистанционното обучение категорично положихме основите на една нова дигитална култура у учителите и учениците

За всички майски празници отправихме предизвикателство към духовните стожери на нацията – учителите, с което те се справиха блестящо
Всичко това, което ни се случва, определено ни прави по-силни, по-задружни, по-истински и по човечни. А децата ни, повярвайте, виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство. Всеки ден те научават един от най-важните уроци в живота – как хората, обединени, преодоляват страха и постигат „каузи“. Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 8 юни 2020 г.
На 24 май българският народ засвидетелства преклонението си пред духовността, словото и просветителската роля на учителите и училището В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, тържествено поднесе красив венец от името на СБУ на паметника на св. св. Кирил и Методий пред Националната библиотека, чийто патрон са светите братя. Г-жа Такева изрази почитта на съвременните просветители към българските първоучители, „дали на вси славяни книги да четат“. Тя получи десетки поздравления от учители, представители на академичните среди, на неправителствени организации, от граждани, дошли да се поклонят пред величието на св. св. Кирил и Методий и на българската азбука, да изразят преклонение към празника на словото, на българската просвета и култура.

Светла СТРУМИНА бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Национална програма „Мотивирани учители“, 2020 година
Необходимост, цели, структура и очаквани резултати от програмата
Национална програма „Мотивирани учители“ обхваща дейности, ориентирани към училища с недостиг на педагогически специалисти и такива, предполагащи работа с уязвими общности. Насочена е и към учители и специалисти с висше образование със или без придобита професионална квалификация „учител“, притежаващи знания, умения и нагласи, които ги правят подходящи за преподаване в нуждаещите се училища.

МОН бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Националната благотворителна кампания „Не си сам“ - КНСБ, подпомага заболели членове на Конфедерацията Националната благотворителна кампания „Не си сам“ мобилизира до момента ресурс, който се насочва за подкрепа на заразени с COVID-19 членове на КНСБ.

УД бр. 21 от 1 юни 2020 г.
882 учители и директори взеха участие в специализираните уебинари на НЦПКПС Считано от 25.03.2020 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, разполага с функционираща платформа за уеб конференции и онлайн обучения – BigBlueButton. Същата е интегрирана на собствен сървър на Центъра и предоставя възможността за осъществяване на квалификационните курсове изцяло във виртуална среда.

Димитър Асенов, директор на Национален Център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти,, Министерство на образованието и науката бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Дайте на един учител компютър… и ученици - и пак ще завладее света Така де, кой реши, че един учител може да завладее света на детето само ако е лице в лице с него?! Някой анонимен познавач на учителската професия?

И какво, ако един учител попадне в извънредно положение? Може би мислите, че той няма да се справи и упорито да сърфира с уверено вдигната глава към следващото препятствие, което ще преодолее с болка, но и с най-самодоволната усмивка? Защото той ще направи тъкмо това.

Милена АЛЕКСИЕВА, старши учител по БЕЛ, XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник бр. 21 от 1 юни 2020 г.
ГАЛИНА ЕВДЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА:
Пъстър букет от празнични майски събития
подготвиха образователните институции от област Враца
Месец май винаги е бил много важен месец за образователната система, наситен с много задачи, но и с много празнични дни – Ден на труда, Ден на храбростта, Ден на Европа и най-вълнуващият за всички работещи в образователната сфера Ден на славянската писменост и култура. Извънредната ситуация промени напълно обичайния ход и вид на дейностите, което предполага и промяна в начина на празнуване. Регионалното управление на образованието – Враца, изпрати писмо до всички образователни институции в областта, с което призова екипите да обсъдят и предложат идеи за провеждането на онлайн събития, свързани с тези празници, така че учениците и учителите да усещат, че ежедневието им не е само уроци и задачи, а че има място и за творческа изява, макар и в условия на изолация.

УД бр. 21 от 1 юни 2020 г.
АЛБЕНА ТОТЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛЕВЕН:
Съпреживяваме заедно любовта, уважението, признателността на децата и родителите в рамките на областната инициатива „За Учителя с любов“
Всяка година през месец май българското образование празнува. Празничните дни съпътстваха забързаното и необикновено ежедневие на нашите училища. Прекрасният месец май, с пъстър цвят и дъх на пролет, бе изпълнен с толкова много празници, традиции и обичаи, чрез които в едно се преплитат националните ни и европейски образователни, културно-исторически и общочовешки ценности и постижения.

УД бр. 21 от 1 юни 2020 г.
24 май в Априлци По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, кметът на община Априлци Тихомир Кукенски се срещна с педагозите в гр. Априлци, работещи в СУ „Васил Левски“ и ДГ „Априлче“. Слово за празника поднесоха и г-н Дончо Пачников – директор на Средното училище в града, както и г-жа Стойна Иванова – директор на детската градина.

Пенка КАЛАЙДЖИЕВА, председател на ОБКС на СБУ – Априлци бр. 21 от 1 юни 2020 г.
2 ЮНИ - ДЕН НА ХРИСТО БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ Цанко Минков-Комитата

В ранно пролетно утро на робската 1975 година, щом се сипнала зората, българското село Турия, скътано в пазвите на Сърнена гора, било обхванато от особено оживление. Млади и стари с радост и болка изпращали гурбетчии за Румъния.

Христо ПОРОВ бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Виртуална изложба във СУ „Васил Кънчов“ – гр. Враца С поредица от изяви ученици и учители от Средно училище „Васил Кънчов“ – град Враца, отбелязаха 24 май – Деня на славянската писменост и култура. В час на класа класните ръководители и ученици представиха видеофилми и презентации, свързани с празника. Четвъртокласниците с класен ръководител г-жа Калина Каменова създадоха красиви творби. Те приеха предизвикателството на своя учител „Да покажем какво означава за нас българската писменост и култура“ и изработиха постери с образите на светите братя Кирил и Методий, изписаха глаголицата и кирилицата в памет на делото им.

Екип на СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца бр. 21 от 1 юни 2020 г.
НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас, изпрати випуск 2020 чрез YouTube Технологиите и социалната дистанция промениха образованието завинаги, а тазгодишните абитуриенти са тези, които със сигурност няма да забравят този исторически момент.

Следвайки традицията си осмокласниците да изпратят тържествено завършващите училището, Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас, не изневери на себе си, а пренесе събитието на своя канал във видео платформата YouTube, като това позволи на ученици, учители, родители, бивши възпитаници на гимназията и всички, пожелали да споделят емоциите с абитуриентите, да станат част от едно от важните събития в живота на училището.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 1 юни 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ РОДИТЕЛИТЕ:
Благодарим ви, учители!
Във връзка с провеждането на дистанционно обучение в страната, СБУ представя мнението на родители на ученици

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 1 юни 2020 г.
И днес, в светлината на традицията, празникът отправя поглед към миналото, за да озари бъдещето Тази година Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ чества 140 години от откриването й в град Солун (1880 г.) и 100 години от установяването й в Благоевград (1920 г.). Двете достолепни годишнини задължават и обединяват учители и ученици да отбележат по един неповторим начин богатата история на своето училище в деня на св. св. Кирил и Методий – 24 май.

Петя МИХАЙЛОВА, учител по БЕЛ в НХГ „Св. св. Кирил и Методий‘, гр. Благоевград, и номиниран участник в заключителния етап на конкурса на СБУ „Учител на годината“ – 2020, в категория „Млад учител“ бр. 21 от 1 юни 2020 г.
1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
Радостта – най-добрият учител
Поздравления за сценаристите на днешния ден – децата. Всички ние, и като родители, даваме зелена светлина на детските идеи и предложения за сценарии на днешния празник.

Камелия ГЕОРГИЕВА, начален учител във Второ СУ „Никола Вапцаров“, гр. Монтана бр. 21 от 1 юни 2020 г.
НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, чества своя патронен празник и 88 години от създаването си На 17 май 2020 г. НУ „Христо Ботев“ – Плевен отбеляза своя патронен празник и празнува 88 години от създаването си. По този повод и предвид създалата се обстановка, тази година честванията преминаха по различен и нестандартен начин.

Цветелин ГОРАНОВ – директор на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Общините създават необходимата организация за възстановяването на работата на детските градини и ясли На 19 май 2020 г. в Министерския съвет се проведе съвместен брифинг на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, на който бе представена актуална информация, свързана с възстановяване на дейността на детските градини и детските ясли. Пояснено бе, че това ще стане поетапно, в срок от 22 май до 1 юни 2020 г., при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, противоепидемиологичните мерки и осигуряване на безопасна и здравословна среда за децата, учителите и помощния персонал.

Възлага на кметовете на общини да създадат организацията по отваряне на детските градини и възстановяването на работата им в зависимост от спецификата на всяка община.

Голяма част от мерките за безопасност, които следва да бъдат прилагани при отварянето на детските градини, са съгласувани със Синдиката на българските учители. Декларацията, чрез която родителите потвърждават информираност и споделена отговорност в ситуацията на извънредна епидемична обстановка, се въвежда по предложение на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 20 от 25 май 2020 г.
ДЕНИЦА САЧЕВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА:

Предприетите мерки от страна на правителството са в интерес на цялото общество
- Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 25 май 2020 г.
МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЪДИ ТЕМАТА:

Училището днес. Какво ще бъде то след пандемията?
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в Международната видеоконференция „Училището днес. Какво ще бъде то след пандемията?“. Организирана на 15 май 2020 г. от Московската градска организация (МГО) на Профсъюза на работниците в общественото образование и науката на Руската федерация, тя разгледа актуални въпроси за бъдещето на предучилищното и училищното образование и някои нови аспекти в развитието на учителската професия.

В онлайн форума се включиха ръководителите на синдикатите в образованието и председатели на териториални синдикални организации в образователни институции в Москва, Минск, Нур-Султан, Луганск и Донецк. Те дискутираха важни проблеми на образователната система и работата на учителите по време на пандемията COVID-19, споделиха опит за ролята на учителските синдикати в тази ситуация и как се е променила тяхната дейност.

Светла Струмина бр. 20 от 25 май 2020 г.
Представяне на Национална програма „Изграждане на STEM училищна среда“ - УД бр. 20 от 25 май 2020 г.
Майски дни на просвещението, духовността и културата в областите Велико Търново, Монтана и Стара Загора, организирани от РУО на МОН - УД бр. 20 от 25 май 2020 г.
Майски дни на просвещението, духовността и културата във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София, БСУ „Д-р Петър Берон“ , гр. Прага и СУ „Петко Рачов Славейков“ – град Кърджали - УД бр. 20 от 25 май 2020 г.
ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
Докато съм кмет, образованието винаги ще е приоритет, а отношението към учителите – винаги специално
Щастлив съм от успешното партньорство със СБУ, комуникираме постоянно в името на успеха

Честванията за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост възродихме след прекъсване от 20 г. и тази година ще празнуваме, дори да е онлайн

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 25 май 2020 г.
24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
И ето отново е 24 май – най-българският ден и най-светлият празник на българската просвета и култура, на величието на българския дух, на силата на славянската писменост и българското слово, превели ни през вековете като нация!

Нека днес си честитим с гордост празника на буквите и се преклоним пред святото и велико дело – сътворението на славянската азбука и паметта на славянските първоучители – светите равноапостоли Кирил и Методий. Те, покровителите на Европа, оставиха своя отпечатък върху развитието на цялата европейска цивилизация, така че България достойно да заслужи признателността и уважението на света.

Нека отдадем почит на всички просветители, които съграждаха България, с вяра в доброто и светлото утре, с перо и пламък, които ще пребъдат!

Днес, повече от всякога, 24 май е ден на неуморния български учител, символ на велико търпение, старание и отговорност, носител на безгранична обич, хуманизъм и милосърдие.

Дълбоко убедена съм, че този светъл ден, освен своята празничност, ни носи и благославията на Бога, на светите братя Кирил и Методий и на всички небесни покровители. Те виждат нашата отдаденост, решителност, непримиримост и смелост в името на образованието и винаги ще ни дават сили и закрила!

Честит празник!

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ бр. 19 от 18 май 2020 г.
АНЕКС №Д01-112/ 11.05.2020 г.
КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Д01-100 ОТ 11.06.2018 г.
- - бр. 19 от 18 май 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Уважаеми колеги,

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и свързаните с нея рискове за здравето и живота на децата, учениците и заетите в системата на предучилищното и училищното образование у нас министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разпореди за квесторите и учителите-консултанти на Националното външно оценяване в края на VII клас, на Държавните зрелостни изпити и на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, членовете на Комисиите за провеждане на ДЗИ, включително и на непедагогическия персонал, както и на директорите на училищата, в които се провеждат изпитите да бъдат осигурени предпазни средства – шлемове, маски, ръкавици, дезинфектанти и др., както и необходимото количество резерви от тях.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
АНЕКС № СОА20-ДГ56-348/ 08. 05. 2020 г.
КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
- - бр. 19 от 18 май 2020 г.
Дистанционно обучение – начален етап в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ Дистанционното обучение е съвременна образователна технология, при която учебният процес преминава гъвкаво. То дава уникалната възможност за придобиване на висококачествено образование, без посещаване на учебното заведение. Основните му предимства са възможността да се учи от всяка точка на света в удобно за всички време, в комфорта и уюта на собствения си дом.

Ето един учебен ден... учебният ден на учениците от начален етап на 18. СУ.

Величка СТОЙЧЕВА, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София бр. 19 от 18 май 2020 г.
Успешно онлайн обучение в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград След обявяване на извънредното положение и прогнозите, че пандемията ще продължи по-дълго време, Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград взе решение учителите да продължат обучението на учениците дистанционно. За да мотивират децата/учениците, ръководителите на школите непрекъснато отправят интересни предизвикателства.

Андон МАВРОДИЕВ, главен учител в ЦЛТРДБ и председател на Национална секция по извънкласни и извънучилищни дейности на СБУ бр. 19 от 18 май 2020 г.
Онлайн маратон на четенето в ОУ „Ран Босилек“, гр. Габрово
- УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
МОН отличи петима директори на български училища с наградата „Св. Иван Рилски“ В деня, в който Българската православна църква почита паметта и делата на светите равноапостоли Методий и Кирил – 11 май, МОН отличи петима директори на български училища с наградата „Св. Иван Рилски“.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
РУО – Перник, отбеляза 9 май с електронен сборник „Европейски ценности“ Денят на Европа се чества на 9 май всяка година. Той е посветен на мира и единството в Европа. Да бъдем свободни е най-прекрасното нещо. Свободата всъщност е онова наше достояние, благодарение на което приписваме авторството на своите постъпки и носим както отговорността, така и заслугата за тях. Екип на РУО – Перник бр. 19 от 18 май 2020 г.
Започва кандидатстването по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ Министерството на образованието и науката започва да приема проекти по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 национални програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта ѝ е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM.

С 20 000 000 лева ще се финансира изграждането на до 150 училищни STEM центрове. Могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната.

Ще се финансират проекти в две категории: голяма и малка. В голямата категория ще бъдат отпускани до 300 000 лв. За нея могат да кандидатстват училища с повече от 300 ученици, които не разполагат с вече изграден училищен STEM център.

В малката категория ще се финансират проекти на стойност до 50 000 лв. Тя е за училища с по-малко от 300 ученици, както и към училища с повече от 300 ученици, в които вече функционира изграден STEM център.

Училищата ще могат да създават различни видове STEM центрове: за млади изследователи, за технологии в креативните индустрии, за изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели и други.

По програмата се кандидатства през специално разработена платформа – https://stem.mon.bg На нея се намират и всички необходими документи, материали и ресурси с информация за условията за кандидатстване и насоките за планиране и реализиране на проектите. Актуална информация за изпълнението на програмата ще бъде публикувана на уебсайта и на страницата на програмата във Фейсбук – Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

По информация на МОН бр. 19 от 18 май 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Празничният концерт, посветен на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, който подготвиха и реализираха училищата от Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика, може да се види на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=AE7_pi_fqkc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR290I511x5K6PjT0ASSgDgGp96VVg2EnVxnpraMu8aQrX3B6koLYMlr-5I

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
Научихме за Вас Държавният институт за руски език „А. С. Пушкин“, гр. Москва, стартира през май безплатни дистанционни обучителни програми, предназначени за учители по руски език, директори на образователни институции, университетски преподаватели, за мениджъри и специалисти. Програмите са съобразени с принципите на ученето през целия живот.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД:
Чрез образованието светът се променя и става по-добър
-

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 19 от 18 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – БУРГАС:
На учителя с любов и благодарност!
- УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
В столичното 61. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязаха 11 май Щастливи сме, че и тази година, макар и виртуално, отпразнувахме 127 години от създаването на нашето училище. Елизабета КОЛЕВА, директор на 61. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София бр. 19 от 18 май 2020 г.
СУ„Бачо Киро“ – гр. Павликени, чества своята достолепна годишнина Средно училище „Бачо Киро“ в град Павликени чества в необичайна обстановка своя патронен празник и 99 години от създаването си.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – РУСЕ:
През месец май стартирахме инициативата „За словото с любов“
СБУ е незаменим партньор в постигането на целите и политиките за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 19 от 18 май 2020 г.
Почит към светите братя Кирил и Методий -

Елена ИВАНОВА, ОУ „Гео Милев“, гр. Пловдив бр. 19 от 18 май 2020 г.
НАПОМНЯМЕ Участвайте в VІІ международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020 г.“

Подробности ще намерите в бр. 2/2020 г., стр. 6 на вестник „Учителско дело“ и на сайта на СБУ: www.sbubg.info, раздел Събития/Конкурси.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
Камбаните на милосърдието
(очерк за училището и неговите дарители)
Да дариш, да помогнеш безкористно на другия, който е в нужда и страда, е присъщо само на човека.

Стела ТУНЧЕВА-МАНДЕВА, старши учител по БЕЛ в СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени бр. 19 от 18 май 2020 г.
Да си спомним за Мария Владимирова На 31 май тази година Мария Владимирова-Галишка щеше да има юбилей. Щяхме да отбележим нейните достойни 80 години. Но Съдбата реши друго!

Петра ТАШЕВА бр. 19 от 18 май 2020 г.
КАЛИН КАМЕНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА: Най-важната ни и най-дългосрочната цел е Община Враца да осигурява условия на младите хора да учат, работят, създават семейства и живеят тук, в родния си град

Със СБУ имаме една и съща цел – просперитета на българското образование. Работим в тясно партньорство за повишаване на квалификацията и издигане на авторитета на българския учител

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 19 от 18 май 2020 г.
СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ –
ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В ЗАЩИТА НА АВТОРИТЕТА И ТРУДА НА УЧИТЕЛЯ
На 21 юли ще се навършат 125 години от основаването на учителското синдикално движение у нас, а на 14 март се навършиха 30 години от учредяването на Синдиката на българските учители към КНСБ.

Навечерието на международния празник на труда и международната социална солидарност – Първи май, е повод да припомним, че учителското съсловие първо в България се организира, за да защити достойнството и престижа на своя труд.

Учителската гилдия, ръководена и методически организирана от Синдиката на българските учители, е мощна обществено значима сила, която се ползва със заслужен респект сред управляващите, родителската общност и учениците и която безрезервно внася своята дан за духовното и просветното развитие на българското обществото от края на ХХ и първата четвърт на ХХI век.

Национален музей на образованието бр. 18 от 11 май 2020 г.
МОН подкрепи предложения на СБУ в интерес на заетите в системата на предучилищното и училищното образование На 5 май т.г. в Министерски съвет се проведе брифинг с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и екипа на МОН, на който бе представена актуална информация, свързана с приключването на учебната година и организацията на провеждане на НВО и ДЗИ за учениците в българските образователни институции съобразно епидемиологичната обстановка в страната и свързаните с нея рискове за здравето и живота на децата, учениците и заетите в системата на предучилищното и училищното образование у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
Честит Първи май! Скъпи братя и сестри синдикалисти!

Днес отбелязваме Деня на труда и международната работническа солидарност. Първи май е израз на почит и уважение към трудещите се от цял свят. Към онези, които ежедневно създават блага и правят живота ни по-добър, по-лесен и по-спокоен. Онези, без които човешката цивилизация е немислима и невъзможна.

Тази година, за съжаление, празникът е под знака на глобалната пандемия с COVID-19 и негативното отражение върху всички сфери на социално-икономическия живот.

Наред с всички трудности днес, в реални и създаващи много тревоги условия, можем да оценим какво стои зад израза герои на труда. Енергията, себеотдаването и смелостта на хиляди, които са на своя пост, независимо от всички рискове – медицински работници, полицаи, пожарникари, заети в транспорта, държавната и общинската администрация и др. Лицата на всички тях са лицата на достойния труд! Всички те са надеждата, вплетена в Първи май – за солидарност, сила и нестихваща борба.

От години на този ден милиони работници се изправят като един, за да отправят силното си послание – животът на трудещите се трябва да бъде по-справедлив и по-достоен.

Днес, повече от всякога, вярваме в това!

За КНСБ и 300 000 синдикални членове 1 май е празник, изпълнен с гордост, удовлетворение и вяра. Гордост от достойния ни труд, удовлетворение от постигнатите успехи и вяра, че ще преодолеем днешните тежки времена с много мъжество и професионализъм. Работейки отговорно и съвестно, заедно ще изградим по-добро бъдеще за нас и нашите деца.

Честит празник!

Бъдете здрави!

Пламен Димитров, Президент на КНСБ бр. 18 от 11 май 2020 г.
КНСБ стартира благотворителна кампания „Не си сам“ В Деня на труда и работническата солидарност КНСБ, нейните основни членове и „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.“ стартират национална благотворителна кампания „Не си сам“ в подкрепа на работещите синдикални членове, засегнати от разпространението на COVID-19.

СБУ преведе на кампанията „Не си сам” 3000 лв.

Кампанията ще се стреми да подкрепи максимално повече заразени синдикални членове и да генерира ресурс от 100 хил. лв., който да достигне до тях. За целта благотворителна кампания „Не си сам“ обявява следната банкова сметка за набиране на средства на Сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“:

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк

Средствата ще бъдат разходвани при пълна прозрачност, ще бъдат публикувани детайлни отчети за постъпилите средства и направените дарения.

КНСБ апелира за солидарност и призовава всички свои членове и структури да се включат в благотворителната инициатива.

КНСБ бр. 18 от 11 май 2020 г.
Одобрени са 136 млн. лева за 21 национални програми за развитието на образованието за 2020 година След заседанието на Министерския съвет на Република България от 29.04.2020 г. министър-председателят Бойко Борисов сподели: „Образованието, грижата за децата и за учителите са основни приоритети на нашето правителство. Въпреки ситуацията, в която светът се намира, ние продължаваме целево да финансираме този толкова ключов за нас сектор. На днешното заседание на МС отпуснахме 136 млн. лева за 21 национални програми за развитие на образованието през тази година.

УД бр. 18 от 11 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

Празнични инициативи в СУ „Козма Тричков“ – гр. Враца
Поредица инициативи и събития в различен дигитален формат изпълват календара през месец май за възпитаниците на врачанското училище „Козма Тричков“ и техните учители. Дните на изолация не са пречка за достойното отбелязване на Деня на Европа, 11 май – празникът на светите братя Кирил и Методий и 24 май – празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост. Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“ , гр. Враца бр. 18 от 11 май 2020 г.
Патронен празник на 51. СУ „Елисавета Багряна“ – гр. София
„Как ще спреш ти мене –
волната, скитницата непокорната,…
за която е примамица непостижимото,
просторното…
мене как ще спреш!“
Тези думи на Елисавета Багряна най-точно определят духа и облика на 51. СУ, чийто патрон е поетесата. Можеш ли да спреш порива на тези, които, понесени от вихъра на дръзновението, са решени да реализират мечтите си. Както пее в своята авторска песен директорът на училището, Асен Александров – „тук учим, творим, мечтаем, летим“, „пъстрата дъга ще хванем със ръка“,защото „Багряна значи/ дързост, свобода“, а „петдесет и първо е мечта“. И никой и нищо не може да промени това, дори извънредното положение, карантината заради вируса, които наложиха значителни ограничения и промени в организацията и структурата на учебната дейност. И това е така, защото според г-н Александров „Едно училище не са сградата, класните стаи, кабинетите, коридорите, празният училищен двор. Едно училище – това са неговите учители, ученици с техните мечти, стремежи, с тяхната воля, с тяхната любознателност, а това е тяхната сила“. Доказателство за това е отбелязването на патронния празник на училището на 29.04.2020 г. при новите обстоятелства!

Росица ДАКОВА, председател на СО на СБУ в 51. СУ „Елисавета Багряна“, гр. София бр. 18 от 11 май 2020 г.
ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец, подкрепи кампания на Европейския парламент Стотици оригами жерави ще красят обществени места

По покана на Бюрото на Европейския парламент в България ПГПЧЕ „Алеко Константинов – гр. Правец, се включи в кампанията #ЕвропаСрещуCOVID19. Единствената езикова гимназия в София – област, е и училище посланик на Европейския парламент. От началото на пандемията учениците и учителите водят активна информационна кампания за COVID-19 в социалните мрежи и на сайта на училището, а от края на април 2020 г. техните усилия станаха част от европейската информационна инициатива.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
Ден на Земята в ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив Педагогическият екип на ДГ „Мирослава“, независимо от извънредното положение продължава ежедневно да общува с деца и родители във Фейсбук и Вайбър групите и чрез въведената облачна платформа.

За първи път екипът проведе он-лайн изложби предвид създадените обстоятелства не само за Първа пролет и Великден, но и за Деня на Земята – 22.04.2020 г. Проектът „Земята – нашият общ дом“ е планиран във връзка с космическото възпитание на децата, важен акцент в Монтесори педагогиката.

Надежда СТАМОВА, председател на СО на СБУ в ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив бр. 18 от 11 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СМОЛЯН:
В навечерието на празника на просветата област Смолян ще бъде озарена от светлина
Партньорството със СБУ е изключително важно за запазването на образованието като приоритет в областта Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

Храбростта на българския войник в дневника на
подофицер Алекси Стойков, учител по математика
В училищните истории винаги присъства – понякога лаконично, по-често с имена – едно изречение: „Назначените учители заминали на фронта...“ Национален музей на образованието бр. 18 от 11 май 2020 г.
Дистанционно обучение на първокласниците в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София Ръководството и екипът от учители стартира със съзнанието, че за успеха на всяко начинание от съществено значение е да има ясна цел, планиране и организация.

Лилия БОРИСОВА и Ирена НАЛБАНТОВА, старши учители в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София бр. 18 от 11 май 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ РОДИТЕЛИТЕ

Благодарим ви, учители!
Във връзка с провеждането на дистанционно обучение в страната, СБУ представя мнението на родители на ученици от предучилищен до 8. Клас

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА 200. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – С. ЛОЗЕН:
Извънредното положение ни даде повече взаимно доверие и по-голяма сплотеност на училищната общност
Винаги сме поддържали отлично партньорство със СБУ Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (ДАЗД): Днес повече от всякога трябва да градим у децата вярата, че могат да се справят, както и да подкрепяме учителите, които са най-важният им водач в познанията на света - Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА
20 училища от цялата страна се обединяват за специален празничен концерт, посветен на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
Българските образователни институции и по време на пандемията остават верни на достойното си призвание да възпитават в ценности и родолюбие поколенията на България. А българските учители продължават да бъдат всеотдайни в мисията си за духовно извисяване, за запазване на традициите и за развитие на талантите на възпитаниците си. Доказват го с многобройни онлайн инициативи, посветени на майските дни на просвещението, духовността и културата.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 17 от 4 май 2020 г.
Дава се възможност доставките по училищните схеми да се извършат еднократно
-

По информация на Пресцентъра на ДФ „Земеделие“ – РА бр. 17 от 4 май 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
Заявяване за издаване на ПИК от НАП е възможно по имейл или с обаждане

-

УД бр. 17 от 4 май 2020 г.
ДЕЙВИД ЕДУАРДС, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:
На 16 май ще отбележим Световния ден на непедагогическия персонал
На 16 май 2020 г. ще отбележим за трети път Световния ден на непедагогическия персонал (ESP- помощен персонал в образованието). Темата на тази година: ЗАЩИТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НАВСЯКЪДЕ. През юли миналата година Световният конгрес на Интернационала на образованието (ИО) единодушно прие нова резолюция относно помощния персонал в образованието, като потвърди, че непедагогическият персонал (ESP) е ключов приоритет за Интернационала на образованието (ИО).

Преслава ГЕОРГИЕВА бр. 17 от 4 май 2020 г.
ВАНЯ КОКОНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (РУО) – ПЕРНИК: В област Перник дистанционното обучение се осъществява успешно - Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2020 г.
СУ „Сава Доброплодни“ финализира участието си в проект по програма „Еразъм+“, КД1 Средно училище „Сава Доброплодни“ – град Шумен, финализира двугодишното си участие в проект: „Ролята на ефективното преподаване“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 (КД1), направление „Образователна мобилност“.

Пламена МАРКОВА, координатор по „Еразъм+“, КД 1 при СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен бр. 17 от 4 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА
„Майски фестивал на изкуствата“ организира столичното
18. СУ „Уилям Гладстон“
Величка Стойчева, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София: През месеците април и май в училище организираме инициатива, свързана с дистанционното обучение на децата в сферата на изкуствата. Нарекли сме го „Майски фестивал на изкуствата“ – обхваща създаденото от нашите ученици по време на цялата учебна 2019/2020 година и в частност – на периода, в който дневната им форма на обучение е заменена с дистанционна такава.

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2020 г.
Патриотични инициативи в НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен В училището ни е традиция да се представят български народни празници и обичаи, да се честват важни дати и събития от българската история. Ние си поставяме ясни цели не само в обучението на нашите ученици, но и при тяхното възпитание. За целта имаме изготвена Програма за патриотично възпитание, която включва чествания и отбелязване на важни исторически и културни събития, както и Програма за насърчаване на четенето, за чието реализиране са създадени кътове за четене, библиотека „Книжици за прочит“, провеждат се различни инициативи – състезания, викторини, драматизации и др. В двете програми са заложени разнообразни дейности от различен характер.

Цветелин ГОРАНОВ, директор на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен бр. 17 от 4 май 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ РОДИТЕЛИТЕ
Благодарим ви, учители!
Във връзка с провеждането на дистанционно обучение в страната, СБУ представя мнението на родители на ученици от предучилищен до 7. клас

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА бр. 17 от 4 май 2020 г.
Националният музей на образованието – Габрово, чества майските празници Национален музей на образованието (НМО) – Габрово, подкрепя инициативата на Министерството на образованието и науката и социалните партньори по повод честванията на дните на българската просвета и култура – „Майски дни на просвещението, духовността и културата“.

В ежегодния за НМО „Месец на словото и знанието“ съвместно с Регионално управление на образованието – Габрово, ще популяризираме материали, свързани със значими дати и събития; с личности, допринесли за развитие на образованието и духовното израстване на нацията.

НМО бр. 17 от 4 май 2020 г.
Учебната година приключва дистанционно Учебната година да приключи дистанционно, а учениците да бъдат в училищата за провеждане на изпитите, решиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование и представители на родителски организации. Датите за изпитите ще бъдат конкретизирани, като се взимат предвид развитието на епидемиологичната обстановка в страната и постъпващите в МОН становища.

УД бр. 17 от 4 май 2020 г.
Децата от вокална група „Ботевци пеят“ радват всички със своя талант Част от учениците, под ръководството на г-жа Валентина Николова – ръководител на вокалната група, изпяха и записаха вкъщи любими песни. С песента „Нашата планета Земя“ казват, че спасението на света е в нашите ръце. Така те показаха пред всички, че в условията на извънредно положение, спазвайки определените мерки за сигурност, не само продължават да пеят, но и отново могат да бъдат заедно, да учат и да се забавляват.

Цветелин ГОРАНОВ, директор на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен бр. 17 от 4 май 2020 г.
28 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА РАБОТНИЦИТЕ, ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
Фаталните трудови злополуки у нас са два пъти повече от средните за Европа
На 28 април е Международният ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници. Денят се отбелязва и като Световен ден за безопасност и здраве при работа. През 2020 г. синдикатите в целия свят отдават почит на работниците, които загубиха живота си поради COVID-19. Международната организация на труда (МОТ) посочи в свои проучвания, че десетки хиляди работници са загубили живота си, а милиони други – своята работа. В тези тежки за целия свят времена с особена сила звучи синдикалното верую за солидарност.

Информация от Пресцентъра на КНСБ бр. 17 от 4 май 2020 г.
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ: За един кмет е изключително важно да се вслушва в гласа на хората, защото така най-адекватно ще реагира на нуждите им -

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2020 г.
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
Само с общи усилия, с отговорност и дисциплина можем да се справим
Съвместната ни работа със Синдиката на българските учители винаги е изключително полезна, основаваща се на градивен диалог

-

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 16 от 27 април 2020 г.
ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА, ДИРЕКТОР НА ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ, СЪВЕТНИК НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Съвременният директор е двигател за създаване на нова училищна култура
Той трябва да е иновативен, креативен, да работи в екип, да се самообразова непрекъснато и да има лична ангажираност в дейностите

Интервю на Велина АНТОВА бр. 16 от 27 април 2020 г.
Указания
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ,
ЗАМ.-КМЕТОВЕ И ЕКСПЕРТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНИТЕ
Относно: Организация на дейностите в детските градини и в центровете за подкрепа за личностно развитие в периода на извънредно положение

МОН и НСОРБ бр. 16 от 27 април 2020 г.
Европа работи по стратегии за рестарт на образователната система Фондация „Световен образователен форум България“ е част от професионалната общност на ESHA. Изключително полезно е да работим заедно с представителите на другите Европейски страни и да се учим едни от други. Това се случва в реален и динамично променящ се диалог, а сега и в момент, когато посрещаме предизвикателствата от COVID-19 едновременно. Споделяме общи проблеми и възможни решения, придобита опитност, пътя, който всеки е изминал. Естествено е да си зададем въпросите каква е ситуацията в момента, как се справят в различните европейски държави с дистанционното обучение и къде сме ние.

Осъзнато ще започна от това, което се случва в България. Категорична съм, че трябва да отдадем дължимото уважение към всички учители и директори в България, които направиха възможно дистанционното обучение да се случи само за седмица в почти всяка точка на страната. Изключителен труд, професионализъм и проявена отговорност.

В материала е споделен ценен опит и от други страни по света.

Мария Гайдарова, учредител на Фондация „Световен образователен форум България“ и директор на ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив бр. 16 от 27 април 2020 г.
КНСБ предлага 4 групи допълнителни мерки, сред тях е целеви отпуск за гледане на дете до 14 г. Допълнителни мерки за подкрепа на безработни, самоосигуряващи се, родители и хора без доходи предлага КНСБ на правителството. Обсъждането им предстои в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Експертите на конфедерацията са готови с разчети и детайли как мерките могат да се реализират за най-засегнатите от настоящата трудна ситуация заради пандемията с COVID-19.

КНСБ бр. 16 от 27 април 2020 г.
СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ, КМЕТ НА ГР. ХАСКОВО:
Учителите показаха как трябва да се работи във време на криза - с мисъл за утре
-

Интервю на Десислава Василева бр. 16 от 27 април 2020 г.
ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Необичайна е атмосферата, в която по Божие допущение през настоящата година посрещаме Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Изпитание е за всички нас да ликуваме с дивната вест за Възкресението и за победата над смъртта в дни, когато около нас има толкова много преждевременно погубен живот. Жертви, дадени в неравна битка с разпространила се из целия свят гибелна пандемия, която не подминава и нас. И макар страната ни да преживява всичко случващо се по-леко и по-безболезнено в сравнение с други близки и далечни за нас страни, повсеместното страдание и мъката на толкова много хора не могат да не се отразят на чувствителността ни и да не поставят пред всекиго от нас множество нелеки за осмисляне и разрешаване въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД† НЕОФИТ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ ИМИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ бр. 15 от 20 април 2020 г.
МАРИЯ ГАБРИЕЛ, КОМИСАР В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С РЕСОР „ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ“
Изкуственият интелект нито може, нито трябва да замести учителя
Тази технология може единствено да бъде в помощ на образователния и административен процес, както и да предостави възможности за по-персонализирано обучение
- Г-жо Габриел, какви са основните предизвикателства пред образованието в страните членки на ЕС в контекста на създалата се извънредна ситуация, свързана с разпространението на COVID-19?

- Бързото разпространение на вируса COVID-19 в цяла Европа оказа значително влияние върху училищното и висшето образование. Кризата ни принуди да преминем много бързо към онлайн обучение и показа жизнената важност на дигиталните умения. Видяхме, че основните цифрови умения са ни необходими не само, за да сме подготвени за кризи, като настоящата, но и за да отговорим на изискванията на пазара на труда и да се ориентираме адекватно в ежедневието на едно все по-дигитално общество. Кризата показа, че основните трудности и бариери пред дигиталното образование навсякъде в Европа имат сходен характер.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
Българският учител – стожер на познанието, вярата и хуманизма Човешката история е изпъстрена с хиляди повратни моменти. И днес, докато всички християни смирено посрещат най-светлия празник – Великден, ознаменуващ спасението на душите ни чрез саможертвата на Божия син Иисус Христос, светът гледа тревожно към бъдещето, но все пак с вяра и надежда. Нашите предци са имали нелеката задача да преминат през времена на глад, нищета, болести, опустошения и войни. Сега всички ние, независимо каква вяра изповядваме, къде сме по света и как възприемаме заобикалящото ни, сме изправени пред поредното изпитание – застрашени от невидимата заплаха за живота ни, да докажем, че още пазим вярата си в доброто, в ближния и в човешкото, че духът ни е несломим пред лицето на страха, че способността ни да си помагаме един на друг никога няма да закърнее, че няма непреодолими кризи и че хуманизмът е неизличим от човешката природа.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
С Т А Н О В И Щ Е
НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
относно:
приложението на чл. 120в и чл. 267а от КТ
Обявеното извънредно положение в страната с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 постави на изпитание и системата на предучилищното и училищното образование. В спешен порядък се взе решение обучението и подкрепата на личностното развитие да става от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Това решение беше облечено в законова форма с приетия на 23.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, в сила от 13.03.2020 г.

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 15 от 20 април 2020 г.
ДИЯН СТАМАТОВ, ДИРЕКТОР НА 119. СУ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ“, ГР. СОФИЯ, И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ (СРСНПБ):
В периоди на кризи добротворството излиза на преден план и проличава
характерът на всеки от нас
- Г-н Стаматов, намираме се в ситуация на глобална пандемия, която мобилизира личности и общности, в която всеки от нас търси най-адекватните и правилни решения за справяне с нея. Инициират се доброволни и благотворителни инициативи и кампании, утвърждават се партньорства. Столичното 119. Средно училище е не само сред първите училища, които успешно преминаха към дистанционна форма на обучение, но и организатор на социална инициатива, която намира все по-широк отзвук. Разкажете ни повече за нея...

- Още в първия ден, когато бе обявен от МОН стартът на он-лайн обучението у нас, без никакви колебания ние поехме в посока на неговото реализиране, като веднага приложихме синхронната форма на дистанционното обучение и към момента отчитаме много добри резултати. Може да се каже, че сме в неговата втора фаза, защото сме усвоили работата с Google classroom платформатa, и за да провокираме интереса на колегите и учениците и внесем известно разнообразие, предложихме и работа с втора образователна платформа – Майкрософт, която ще даде и много повече възможности.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
НИНА ЧАНЕВА, ДИРЕКТОР НА 23.ОУ „ФРЕДЕРИК ЖЮЛИО-КЮРИ“, ГР.СОФИЯ:
Училището е мястото, където от първия ден покълват семената на доброто
- Г-жо Чанева, извънредната ситуация, в която се намираме заради разпространението на COVID-19, промени ли българина и в каква посока? Стана ли той по-съпричастен и по-милосърден? Как реагира образователната ни система?

- Аз ще започна първо с това, че никой не беше подготвен за извънредното положение, в което се намираме, и ще се възползвам от възможността да изразя своята благодарност към колегите, които със своите идеи и отдаденост направиха така, че положението да бъде по-леко за учениците и техните родители.

А относно промените, които настъпиха... да, те са на всяко ниво... Но аз бих искала да споделя за социалния отзвук на кризата в нашето училище. Една от инициативите, които стартирахме още с началото на дистанционното обучение, бе подпомагане на социално слаби семейства.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
Добрият ученик не се ражда, той се учи! „В началото бе Словото… Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети…“

(Евангелие от Йоан 1:1, 3-5)

Учим и искаме от учениците си, а пропускаме да запалим светлината в душите им, за да се определят като човеци, можещи да обичат, да се защитават, да са уникални, да бъдат себе си, да грешат, да прощават, да бъдат приятели, да бъдат светлина в мрака.

В ОУ „Христо Никифоров“ – гр. Ловеч, преподавам от 16 г. религия-православие, СИП и ФУЧ. След завършване на учебната година организирам летен лагер в Етрополския манастир за децата, изучаващи религия. Групите включват деца от I, II, III и IV клас.

Поляна Петрова, учител в ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч бр. 15 от 20 април 2020 г.
Как да избягаме от скуката и да направим дните си по-интересни? Голямо предизвикателство е да ръководиш вокална група, в която пеят над 70 деца на възраст от 3 до 14 години. Представете си как може да се случи това чрез дистанционно обучение. Първата среща в Zoom потвърди опасенията, че не можем да постигнем едновременно звучене и да работим както в репетиционната зала. Последваха опити в скайп, вайбър, месинджър, за да продължим в Zoom с групово-индивидуална работа. Вече месец (от 13 март) работим така. Децата с нетърпение очакват репетициите, родителите връщат видеа със записаните песни за проверка. Заедно, разпределени в пет подгрупи, пеем, празнуваме, гледаме филми, слушаме музика, рисуваме, учим теория на музиката и солфеж. Груповите онлайн репетиции правим основно в почивните дни, за да не натоварваме и без това претоварените деца и родители в тази обстановка.

Светлана СТРУНДЖЕВА – художествен ръководител на ДВГ „Сладки пуканки“ бр. 15 от 20 април 2020 г.
Седмица на глобалното действие за образование 2020 Предстои Седмицата на глобалното действие за образование 2020. Тя ще се състои в дните от 26 април до 2 май т.г., а темата й ще бъде „Остават 10 години за действие до 2030: Решения, препоръки и планове за действие на гражданското общество за постигане на Целите на устойчиво развитие 4 (SDG4)“.

За първи път Седмицата е организирана през 2001 г. и e част от Глобалната кампания за образование (GCE) – широкомащабна 20-годишна коалиция, обединяваща синдикатите и организациите на гражданското общество, занимаващи се с образованието. Тя има за цел да окаже натиск върху държавната власт да обезпечи универсалното право на безплатно качествено обществено образование. Синдикатът на българските учители, като член на Интернационала на образованието – най-голямата и мощна международна организация, обединяващата профсъюзите и професионалните организации в световен мащаб и член основател на ГКО, се включва в инициативата за поредна година.

УД бр. 15 от 20 април 2020 г.
Как COVID-19 засяга училищата в Европа в момента

„Бъдещето зависи от това, което правиш днес“ – Махатма Ганди
От няколко седмици глобалните новини са наситени от една история, една обща човешка реалност. Всички и всичко са засегнати от пандемията COVID-19 и всички трябваше да се приспособим към внезапна промяна в начина ни на живот. Това, разбира се, включва начина, по който образоваме децата си.

Повечето европейски държави са затворили своите училища, като част от мерките са за ограничаване на контакта между хората и забавяне на разпространението на вируса. В Италия, европейската страна, която бе ударена първа от пандемията, училищата бяха затворени на 5 март 2020 г. Това решение скоро беше последвано от Албания, Гърция, Чехия и Румъния. Повечето европейски образователни системи затвориха своите училища до 16 март 2020 г. Последната страна, която обяви подобни мерки, беше Обединеното кралство, където всички училища затвориха врати до 20 – 23 март.

Източник: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия, 2 април 2020 г.

Автори: Akvilė MOTIEJUNAITE-SCHULMEISTER, David Crosier CROSIER

Превод: Десислава ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
ПРОФ. Д.Ф.Н. ПЛАМЕН МАКАРИЕВ:
СБУ има основен принос в повишаването на престижа и заплащането на учителската професия
През последните години наблюдавам повишаване на самочувствието и мотивацията на учителите
- Проф. Макариев, бяхте член на Консултативния съвет по образованието на децата и учениците от етническите малцинства при МОН. Кое се промени в образователната система за това време, като заговорим за малцинствата и тяхното успешно включване в образователния процес?

- За съжаление, този Консултативен съвет не функционира, или, по-точно, не съществува вече от доста години. И все пак, нещо определено положително в последно време в образователната ни система беше разработването и приемането от МОН на Стратегия за образователната интеграция 2015 – 2020 г. Тя се реализира през тези години, макар и не в пълна степен, но по мое мнение полезни резултати бяха постигнати. За съжаление, понастоящем няма индикации, че ще се разработва нейно продължение за времето, след като изтече валидността й в края на 2020 г.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
В бр. 14 от 13 април 2020 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
Важни решения на първото дистанционно заседание на Отрасловия съвет

На 3 април 2020 г. се проведе първото дистанционно заседание в онлайн среда на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В заседанието в условията на извънредно положение взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на синдиката Красимир Попов, представители на национално представените синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН.

Автор: УД

Какво трябва да знаете във връзка с изменението на Кодекса на труда

(ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.)

В бр. 28 на Държавен вестник е обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на изрично посочените разпоредби (чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51), които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение.

Автор: Павлина ПЕТРОВА,

главен експерт-юрист в Централата на СБУ

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

На 6 април 2020 г. се състоя онлайн среща между екипа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и Националното сдружение на общините в Република България, зам.-кметовете на Община Стара Загора и Община Пловдив, директорите на образованието от Велико Търново и Варна. В срещата участва и председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева.

Автор: УД

Уведомително писмо на Министерство на образованието и науката, чрез Началниците на РУО, до Директорите на училищата

във връзка с изпратените указания за дните от 13 до 16 април за учениците от 1-11 клас, 16 април за учениците от 12 клас и издадена заповед № РД09-746/08.04.2020 на Министъра на образованието и науката

Автор: Таня Михайлова, Заместник-министър на образованието и науката

Споделено за обучителния процес в on-line среда

Във връзка с извънредните мерски в страната по повод засиленото разпространение на COVID-19, СБУ продължава представянето на добри практики за провеждането на дистанционни форми на обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

Автори: Десислава ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА

ВАЖНО

Въпросът с допълните социални плащания е решен!

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Разград, отбеляза своя 125 годишен юбилей

И днес, в условията на форсмажорни обстоятелства, училището си остава същия този храм на знанието, но вече в нова среда – необятното интернет пространство. В него ученици и учители понасят с лекота товара на училищните радости и грижи, превръщайки ги в незабравими мигове.

Автор: Елена ДЕЧКОВА, учител в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Разград

Свободата в ученическото творчество

показа изложба в Националния музей на образованието

Рисунки и постери на ученици от цялата страна, в които бе пресъздадена идеята за Свободата, бяха показани в Националния музей на образованието.

Автор: НМО

Състезание по предприемачество в ПГМЕ - гр. Пирдоп

В Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕ) в град Пирдоп се проведе училищно състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“, организирано от инж. Румяна Сиракова - преподавател по икономически дисциплини.

Автор: ПГМЕ – гр. Пирдоп

Програма на културни събития в България, които се излъчват онлайн

Министерството на труда и социалната политика публикува актуализирана програма с предстоящите театрални, оперни, оперетни и балетни спектакли, симфонични концерти, мюзикъли, изложби, виртуални музейни експозиции и други културни събития, които могат да се гледат онлайн в периода на извънредното положение.

Автор: УД

МАРИЯ ГАЙДАРОВА, ДИРЕКТОР НА ОУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ –

ГР. ПЛОВДИВ:

Предстои промяна, която ще се изразява в многообразие на виртуалните възможности за обучение и децентрализирана в по-голяма степен образователна система

Аплодисменти за професионализма и отдадеността на всички български учители и директори, които в тези екстремни условия създадоха бърза алтернатива на класната стая в училище и дистанционно обучават ежедневно учениците си!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Съобщение

Удължен е крайният срок за изпращане на конкурсните творби в Националния конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – 2020 – до 22.04.2020 г. (сряда) и важи датата на пощенското клеймо.

Подробна информация за Статута на Националния конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – 2020 е публикувана в брой 6/17.02.2020 г. на вестник „Учителско дело“ и на сайта на Синдиката на българските учители: http://www.sbubg.info/

Добродетели и ценности – да се научим на добро

Добродетелите – това са малки части от цялостния пъзел, чрез който ще образоваме сърцата на децата. Представянето на общочовешките добродетели по разбираем и практичен начин допринася за развитието на хармонични и цялостни личности. С разговорите за ценното в живота се вдъхва доверие към собствените възможности на учениците, овладяват емоциите, учат се на търпение, постигат успехи.

Автор: Атанаска Хр. ХРИСТОВА, учител в СУ „Васил Левски“ – гр.Троян

Експертите на КНСБ започват консултации по трудови, осигурителни, синдикални и други въпроси, възникнали в кризата

Консултациите са предназначени за синдикални членове, но отговорите на поставените казуси ще бъдат достъпни за всички потребители на сайта на конфедерацията.

Автор: КНСБ

В ПОМОЩ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КНСБ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Как да се възползваме от възможностите на ПМС 55 от 30 март 2020 г./ДВ 31 от 1.04.2020 г. (за изплащане на компенсации за работни заплати в периода на извънредното положение).

Автор: КНСБ

НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА“, МОН:

Националната електронна библиотека на учителите e съкровищница на учителския труд и в бъдеще ще служи за развитието на педагогическата наука и квалификация на учителите

Със СБУ сме единодушни, че българският учител трябва ежедневно да получава признание за труда си.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 14 от 13 април 2020 г.
В бр. 13 от 6 април 2020 г. на в. „Учителско дело“
можете да прочетете:
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

Апелираме към учителите да споделят ресурси в Националната електронна библиотека

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

TALIS – 2018 показва, че 92% от учителите в България са доволни от работата си

Близо 92% от учителите в България са доволни от работата си, показват данните от Международното изследване на преподаването и ученето TALIS– 2018. В края на 2017 г. и началото на 2018 г. Teaching And Learning International Survey (TALIS) изследва над 240 000 учители и 13 000 директори в близо 50 страни и икономики. Изследването периодично се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) и Центъра по статистика – Канада (Statistics Canada).

Светла СТРУМИНА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Решения за дистанционно обучение по препоръка на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)

В подкрепа на учителите в глобален мащаб, предвид създалата се ситуация, Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) публикува на страницата си обширен списък с образователни приложения, платформи и ресурси, с които има за цел да помогне на родителите, учителите, училищата и училищните администратори да улеснят образователния процес и да осигурят социални грижи и взаимодействие по време на периодите, в които училището е затворено. Част от посочените в списъка приложения и техните възможности споделяме с вас.

Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

СПОДЕЛЕНО

За обучителния процес в on-line среда

Във връзка с извънредните мерки в страната по повод засиленото разпространение на COVID-19, СБУ продължава представянето на добри практики за провеждането на дистанционни форми на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Обобщена информация и своя опит за справяне със ситуацията споделят за вестник „Учителско дело“ и областни координатори на СБУ, зам.-кметове и директори на дирекции в областни градове.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА и Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Послания на:

Дейвид Едуардс, генерален секретар на Интернационала на образованието: Оставаме обединени

Сюзън Флокен, Европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование: Синдикатите в образованието в Европа се справят отлично, въпреки кризата

Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ –

гр. Дряново, е в челната тройка на България в международното състезание „Социални иновации“

Във време на извънредна обстановка и дистанционно електронно обучение ученици от Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, успяха да завоюват третото място в международното онлайн състезание „Социални иновации“. На глобално ниво то се реализира съвместно с JA Worldwide и NN Group. На национално ниво у нас инициативата e подкрепена от NN България като главен партньор и съорганизатор на Джуниър Ачийвмънт България. Състезанието насърчава участниците да измислят решение на социален проблем, като разработят своя идея за социален иновативен бизнес.

МАРИЯ СЪБЕВА, директор на ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Ученикът Христо от Перник към учителите: Скрихте ни шапките!

Мнение на ученик от пернишко училище за това какви са впечатленията му от онлайн обучението обиколи интернет. Христо Костадинов е избран за омбудсман на VІ СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Перник.

Информация от сайта: zapernik.com

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Виртуална обиколка из най-големите музеи по време на карантина

Съвременните технологии ни дават шанс и по време на карантинни условия да продължаваме да обогатяваме знанията си за изкуството, историята и науката. Възползвайте се максимално от това и си организирайте една виртуална и напълно безопасна обиколка на музеи и галерии. Времето винаги е подходящо за духовна храна. Ето и някои от най-известните музеи, които може да обиколите виртуално.

Материала подготви Велина АНТОВА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

ПЕТКО ГОРАНОВ, КМЕТ НА РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА: Сред основните ни приоритети е построяването на нови детски градини и училища в района

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА, ДИРЕКТОР НА 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“, ГР. СОФИЯ: Осигуряването на квалификация и на професионално израстване на учителите сега, в условията на дигитално обучение, дават своя реален ефект

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

УД бр. 13 от 06 април 2020 г.
В бр. 12 от 30 март 2020 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Похвално слово за учителя

Негова е отново мисията да оцелеем духовно в тези смутни нови времена

Днес, във времето на сполетялата ни пандемия, казаното от публициста Стефан Продев „Шапки долу! За българския учител. За носителя и пазителя на духа. Шапки долу!

За будителя без икона. За този скромен, но голям човек, без който сме немислими“, е по-актуално от всякога.

Животът ни даде урок. Докато светът наоколо притихваше в сериозно изпитание, българските учители взеха с отличен най-важния си изпит. С професионализъм, с въображение и с неизчерпаема енергия за едно денонощие проектираха и съградиха ново училище – виртуално, все така силно, сплотяващо, носещо знания, ценности, упование и устои.

Българският учител прегърна в сърцето идеята и в тази ситуация да направи всичко възможно да достигне до всеки свой ученик, дори ако той няма достъп до дигитално устройство. В учителската общност навсякъде в големите и малките градове, в селата не спират да се обменят идеи, решения опит. Сега учителите със сигурност работят много повече часове, отколкото в реалните класни стаи. С още повече търпение, старание и отговорност. И го правят съвсем мотивирано и съзнателно, защото тяхна е отново мисията да оцелеем духовно в тези смутни нови времена. Те са тези, които мобилизират отново добротата и любовта в душите ни.

Автор: Велина АНТОВА

***

МИЛЕНА ДАМЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КЪМ 44. НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

Българските учители извършиха истинска революция

Училището не само се справи и се справя, а показа, че е лидер

Интервю на Велина Антова

***

Споделено за обучителния процес в on-line среда

Във връзка с извънредните мерки в страната по повод засиленото разпространение на COVID-19, СБУ продължава представянето на добри практики за провеждането на дистанционни форми на обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

Материала подготвиха Велина Антова и Светла Струмина

Извънкласна дейност – религия-православие

(споделен добър педагогически опит)

Автор: Десислава КРЪСТЕВА, старши учител в

СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив

***

ИЗСЛЕДВАНЕ

Как българите приемат извънредното положение

Много високи нива на одобрение получава съсловието на учителите

МИЛОСЪРДИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Професионални гимназии в цялата страна шият и предоставят безвъзмездно предпазни маски

В условията на създалата се епидемиологична обстановка в световен мащаб, екипът на Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ – Русе, с директор Диана Иванова, първа прояви съпричастност, милосърдие и отговорност и се ангажира да шие предпазни маски за многократна употреба чрез изваряване и гладене. Защитните маски се предоставят безвъзмездно по предварителна заявка. Маски, ушити в Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ – Русе, бяха предоставени и на екипа на Централата на СБУ.

„Нека в този период на предизвикателство и изпитание се обединим около идеята да бъдем милосърдни и обществено отговорни! Вярваме, че човечността, вярата в доброто, смиреността и надеждата са ценности, които трябва да отстояваме и предаваме нататък!“ – бе призивът на екипа на Професионалната гимназия.

Заразителният му добър пример веднага беше последван от още много професионални гимназии с подобни възможности из цялата страна – в Сливен, София, Хасково, Пловдив, Шумен, Враца, Видин, Асеновград, Кюстендил и др.

Автор: УД

***

МИЛКО МЛАДЕНОВ, КМЕТ НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „ЛЮЛИН“:

Бъдещето за мен е в прилагането на мерки за енергийна ефективност и в това децата и учениците да учат по иновативни модели

В СБУ са едни от най-добрите професионалисти и както ние разчитаме на тяхната подкрепа, така и те могат да разчитат на нашата

Интервю на Велина Антова

УД 12
В брой 11 на в. Учителско дело, четете: Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ:

Българският учител винаги е спасявал образователната система и отново го доказва

- Всяка криза крие нови възможности. Заради разпространението на коронавируса у нас и дългата извънредна ваканция проблемът как децата да се обучават дистанционно придоби спешни измерения. Г-жо Такева, благодаря Ви, че сте наш гост, макар и онлайн заради извънредните мерки в нашата страна. В добро здраве ли сте Вие и българските учители? - Аз и всички колеги спазваме всички необходими мерки, за да се опазим от заразата. Засега нямаме работещи в системата на образованието, които да се оплакват, че не са в добро здраве, защото всеки ден поддържам връзки с Изпълнителния комитет, областните координатори и председателите на общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители в цялата страна. Дай Боже, да бъде така.

Интервю на Николай КУЗМАНОВ, Образователно токшоу „Фокус“: „Образование“, 17.03.2020 г., Телевизия Bulgaria on Air

***

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

Впечатлен съм от ентусиазма и денонощната отдаденост на българските учители и директори, които, обединени, работят в интерес на учениците

- Г-н Вълчев, бихте ли представили каква е реалната ситуация към момента от въвеждането на дистанционна форма на обучение в българските училища?

- Към момента, в първия ден от преминаването към дистанционна форма на обучение, над 90% от българските училища са стартирали своето обучение. Те разполагат с необходимия набор от форми и ресурси, педагогическите им екип са подготвени, защото работят или са работили с електронни платформи и имат необходимите знания и дигитални умения. Безспорно има и такива училища, при които поради липса на свързаност с необходимите образователни ресурси изпитват известно затруднение. Но благодарение на добрата организация между ръководството на МОН, Регионалните управления на образованието в цялата страна и директорите на съответните училища поетапно този проблем ще бъде разрешен. Работим в движение и решаваме всяка нововъзникнала трудност.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

***

Няма друга система у нас освен образователната, която за един ден успя да се организира и да се пристъпи към on-line обучение в цялата страна

Във връзка с извънредните мерки в страната по повод засиленото разпространение на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19, СБУ инициира проучване относно възможността и готовността на българските училища за въвеждане на дистанционни форми на обучение. Резултатите показват, че над 85% от тях имат потенциал и ресурс за преминаване към on-line обучение.

Продължаваме да представяме на Вашето внимание още споделени мнения от анкетното проучване на СБУ.

Материала подготвиха Ивайла ВАСИЛЕВА и Светла Струмина

Насоки на МОН за ефективно осигуряване и осъществяване на дистанционната форма на обучение в българските училища

***

Първият иновативен образователен форум на тема: „Атестиране на педагогическите специалисти“ се проведе в Габрово

Настоящата 2020 година е значима и паметна за Синдиката на българските учители, защото с гордост и удовлетворение тържествено се отбелязва 30-та година от неговото учредяване и от убедителното доказване на реализираните прогресивни и демократични политики на СБУ за утвърждаване на авторитета, човешките права и професионалните интереси на педагогическата гилдия у нас. В навечерието на своето три десетилетие Синдикатът на българските учители - Габрово доказа отново своята креативност и навременна грижа за утвърждаване на професионалния авторитет и просперитета на своите членове.

В периода 6 – 8 март 2020 година по инициатива на СБУ - Габрово в лицето на неговия областен координатор - Ренета Радичкова, в партньорство с Регионално управление на образованието – Габрово се организира и проведе специализирано теоретико-практическо обучение на педагогическите специалисти от област Габрово за изпреварваща подготовка на учителите и директорите по темата: „Атестиране на педагогическите специалисти - инструменти и подходи“.

Ренета РАДИЧКОВА, областен координатор на СБУ - Габрово

***

Приложните изкуства развиват сръчността, мотивацията и функционалната грамотност на учениците

За мен керамиката е едно вълшебство, несравнимо усещане за разбиране и преданост. Да излъжеш парчето глина е невъзможно, то приема всеки един жест, всеки допир и го запазва в дълбините на своите черти.

Живеем в свят, в който езика на изкуството е широко спектърен и богат на високо технологични способи. Нашите мисли могат да бъдат проектирани в различни материали и чрез разнообразни технологии, но всеки има своето вътрешно усещане за израз и общуване. Моите търсения намират своя лик в парчето глина, тъй като то импонира на моята същност, на моето усещане за естественост и топлина, разбиране и спокойствие.

Рени КОВАЧЕВА, учител ГЦДОУД – прогимназиален етап в ОУ „Стефан Пешев“ – гр. Севлиево

***

СУ „ГЕО МИЛЕВ“, ГР. ВАРНА

Възпитанието в християнски ценности – фактор за формиране на правилен мироглед и устойчива ценностна система на младите хора

Духовната криза на нравствените ценности и на обществения морал, в която се намира съвременното българско общество, поставя много сериозни етични въпроси и педагогически предизвикателства, от които един от най-важните е свързан с религиозно-нравственото възпитание на подрастващите и духовното им формиране като съзнателни и отговорни личности. Религията и религиозно-нравствените ценности на християнството се основават на вярата в Бога и произтичат от съкровената връзка на човека с Бога. Едно подходящо религиозно образование или духовно възпитание в общочовешките християнски ценности, свързани с националната духовна култура, е изключително важно и необходимо в процеса на духовното формиране и училищното образование на подрастващите деца и младежи.

Богопознанието и възпитанието по пътя на благочестието създават навици и стремежи към добродетели, които са истинско богатство, мъдрост и украшение на душата. Изучаването на Свещеното писание, на Закон Божий, е вечната основа на религиозно-нравственото възпитание, единствена основа за истинска мъдрост, знание, добродетел, истинската духовна храна, защита от грехове.

Татяна Краева и Дияна Янчева, СУ „Гео Милев“, гр. Варна

***

Уроци на сърцето

Децата от ДГ №124 „Бърборино“, община „Красно село“ в София, се срещнаха с Чук и Пук и разбраха какви неприятности могат да им причинят, ако не си мият зъбките редовно. Така започна „урокът по чистота“, в който с много артистичност и умения учителите привлякоха вниманието на малчуганите към важната за всеки човек тема. Активността на децата беше впечатляваща! Интересът на децата бе задържан с интересни въпроси, игри, занимания, музика, танци, театър… Накрая по безспорен начин стана ясно за всички колко е важно да се грижим за хигиената на тялото си и пространството около нас. Усмивките на децата и възпитателите създадоха настроение, в което всяко поднесено знание попива с лекота и удоволствие.

Екип на Фондация „Благотворител“

***

COVID-19: Европейската комисия представя европейски координирани мерки за противодействие на икономическите последици от коронавируса

Брюксел, 13 март 2020 г.

COVID-19 е тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве, за нашите граждани, общества и икономики, като инфекции има във всички държави членки. Тя представлява също огромно икономическо сътресение за ЕС. Поради това днес Комисията представя незабавни мерки за смекчаване на социално-икономическите последици от заразата с COVID-19, основаващи се на координирани мерки на европейско равнище.

***

ДИМИТЪР АСЕНОВ, ДИРЕКТОР НА НЦПКПС:

СБУ винаги е бил и ще остане основният генератор на най-правилните публични образователни политики

През настоящата година НЦПКПС залага общо 27 тематични направления за квалификация на учителите

Г-н Асенов, какви са основните приоритети на дейността на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерството на образованието?

Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование за реализиране на дейности, свързани с повишаване и поддържане на квалификацията на педагогическите специалисти. В тази си функция Центърът е разработил цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, насочена към покриване на вече установените дефицити на училищно, регионално и национално ниво.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

***

НЕВЕН БОЯНОВ,СЪЗДАТЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА „ТИНУЗАВЪР“:

Българският учител заема своето място в Европа и света като инициатор и създател на иновативни образователни модели

- Г-н Боянов, инициатор сте на уникален образователен проект „Тинузавър“. Бихте ли го представили на читателите на в. „Учителско дело“.

- „Тинузавър“ е образователна платформа, която комбинира програмиране, математика и физика с въведение в роботиката, в една забавна и практически ориентирана учебна дисциплина. Наш фокус са всички, които имат интерес към технологиите и науката, особено в по-малките населени места, където иновациите в образованието навлизат по-трудно. Всяко обучение започва със сглобяването, буквално с поялник в ръка, на миниатюрен компютър, който всяко дете получава и който си остава за него. След това започваме да учим програмиране и математика с елементи от физиката, като използваме този компютър. Работим по практически ориентирани проекти, работим в екип, а най-накрая представяме всичко научено пред останалите.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

УД 11
30 ГОДИНИ СБУ, 125 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО УЧИТЕЛСКО ДВИЖЕНИЕ, 125 ГОДИНИ ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ПЕЧАТ В БЪЛГАРИЯ Знакова за летописа на българското синдикално движение, 2020 г. е годината, в която с гордост и удовлетворение отбелязваме три значими годишнини: 30 години от учредяването на Синдиката на българските учители, 125 години от началото на организираното учителско движение и 125 години от началото на просветителския печат в България. Годишнини, олицетворяващи моралната сила и мъдростта на българското учителство, неговата решителност, непримиримост и отдаденост – доказателство за безграничните възможности на синдикалните принципи и влияние за демократичното съзряване на нашето общество.

Трите десетилетия от съществуването на СБУ са години, в които той се съгради, укрепна и превърна в най-голямата и авторитетна синдикална организация в страната, правоприемник на всички прогресивни организации на учителите у нас с надвековни традиции, имащи волята и смелостта да се сдружават и да служат на работещите в системата на просветата.

Честит празник!

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ бр. 10 от 16 март 2020 г.
Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ :

Изпуснатият учебен материал няма как да бъде преструктуриран, а 85% от училищата имат възможност за въвеждане на дистанционни форми на обучение

Предлагаме учителите да се водят на работа, учениците да се водят на училище, но това ще се прави от домовете и на учителя, и на ученика
- Като превантивна мярка срещу разпространението на коронавируса, както и редовните грипни епидемии, правителството реши да обяви грипната ваканция на учениците до сряда. На някои места в страната ваканцията вече е удължена до 13 март, за другаде все още не е ясно. Как ще се отрази на учебния процес – питаме председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева. – Да започнем с това, че в тази ваканция учениците няма да стоят вкъщи, а ще се забавляват, като едни от местата за техните срещи са моловете. И какво се получава – училището е опасно за зараза от коронавирус, а моловете – не. Как оценявате този педагогически парадокс?

- Смятам, че той е и смешно, и тъжно, защото тук трябва повече контрол от страна на родителите. Но смятам, че точно тази ваканция накара Министерството на образованието и всички специалисти, които работим в сферата на образованието, да си зададем един много важен въпрос – защо след толкова години записани форми на обучение в нашия закон, а именно – дистанционните форми на обучение, те не се въвеждат. Искам да ви кажа, че днес имаме една много важна среща в 11.00 часа, където ще се обсъдят формите за дистанционно обучение в такива, екстремни за страната случаи. Аз смятам, че българското училище има възможност да въведе част от тези дистанционни форми.

Биляна БОЗИНАРЕВА, Сутрешен блок „Добро утро, България“, Информационна агенция „Фокус" бр. 10 от 16 март 2020 г.
Социалното партньорство и колективното трудово договаряне са ключови политики на СБУ

Успехът в диалога с местната власт е налице, все повече общини разписват колективни трудови договори
Вече 30 години СБУ полага усилия, за да подобри взаимодействието между местната власт и образователните институции, така че педагогическите специалисти и работещите в системата на образованието да се чувстват защитени, а техните права да бъдат осигурени. Успехът е налице и Синдикатът на българските учители е неговият безспорен двигател – все повече общини разписват колективни трудови договори и тази положителна тенденция ще продължи, защото българските учители заслужават да бъдат достойно оценени в работата си, а социалният диалог е единственият възможен път.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Комисията по образованието и науката към Четиридесет и четвъртото Народно събрание обявява Второ издание на Наградата „Училището в музея, музеят в училището“ Правилата за номиниране и награждаване на културни институции могат да бъдат намерени на:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/news/ID/797

От организаторите бр. 10 от 16 март 2020 г.
90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“- гр. София, и Посолството на Република Аржентина в България празнуваха заедно

Отбелязани бяха 242 години от рождението на великия пълководец ген. Хосе де Сан Мартин и 203 години от прехода на Андите
На 26.02.2020 г. 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – гр. София, отпразнува своя патронен празник заедно с Посолството на Република Аржентина в България. Поводът – 242-годишнина от рождението на ген. Хосе де Сан Мартин и 203-годишнина от прехода на Андите. Официални гости на събитието бяха посланикът на Република Аржентина – Н. Пр. Алберто Труеба и съпругата му Карина Томасини, Мариела Дамони – културен аташе на Посолството на Република Аржентина в България, Венцислав Стаматковски – началник на отдел „Образование“ в Столична община – район „Люлин“, Екатерина Йорданова – председател на Постоянна комисия „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ към Столичен общински съвет и Михаела Иванова. Сред гостите бяха още Гергана Ефремова – мениджър „Институционални партньорства“ във Фондация „Заедно в час“, Мариян Ранков – старши специалист „Въвеждащо обучение“ във Фондация „Заедно в час“, Ася Станчева – програмен директор „Кариерни работилници“ във Фондация „Стъпка за България“, Петър Кънчев – експерт към Националния център за безопасен интернет, и Елеонора Стоилкова – директор на 31. ДГ „Люлин“. Поздравителни адреси бяха получени от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Милко Младенов – кмет на СО – район „Люлин“, и от ръководството на 103. ОУ „Васил Левски“.

Борислава ТОДОРОВА, зам.-директор на 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София бр. 10 от 16 март 2020 г.
СУ„Козма Тричков“ отбеляза своя празник с концерт

Преди 153 г. патронът на училището завещава значителни средства за образователното дело във Враца
Училище „Козма Тричков“ в гр. Враца отбеляза патронния си празник с празничен концерт в Градската концертна зала. Гости бяха Петя Долапчиева – заместник-кмет, която поднесе поздрав от името на кмета на Община Враца – Калин Каменов, експерти от РУО – Враца, родители и приятели на образователната институция. Като един от наследниците на първото светско училище в града от 1822 г., СУ „Козма Тричков“ има почти двувековна история, която са написали хилядите ученици и стотиците учители, преминали през него.

Нели Борчева, директор на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца бр. 10 от 16 март 2020 г.
Ден на отворените врати – празник на познанието На 28 февруари 2020 г. в 142. ОУ „Веселин Ханчев“ – гр. София, се състоя ден на отворените врати. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, на д-р Нели Недялкова – директор на 142. ОУ „Веселин Ханчев“, и Рената Петкова – председател на СО на СБУ в училището, бяха поднесени сърдечни благопожелания и поздравителен адрес по повод успешното социално партньорство с ръководството на училището и чудесната инициатива.

В програмата на деня бяха включени 7 модула, а пред присъстващите гости и родители на бъдещи и настоящи ученици бяха демонстрирани отличните резултати, знания и умения, постигнати от деца от I до VII клас.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Със Синдиката на българските учители работим отлично Д-р Нели Недялкова, директор на 142. ОУ „Веселин Ханчев“, гр. София и Рената Петкова, председател на СО на СБУ в 142. ОУ „Веселин Ханчев“, гр. София

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Традиция, изкуство и иновации в СУ „Любен Каравелов“ – Пловдив

Училището вече се помещава в обновена сграда, разполагаща с нови технологии
За 85 години от създаването си Средно училище „Любен Каравелов“ – Пловдив, е натрупало богата история и е създало добри традиции. Съвременният му облик се определя от профила „Изкуства – музика“ с разширено изучаване на музика – народно пеене, народни и класически инструменти, поп и джаз пеене. Училищният ансамбъл „Тракийска младост“ има редица успешни участия в конкурси и фестивали, в радио- и телевизионни предавания, реализира турнета в чужбина.

Цветанка ГЕОРГИЕВА – председател на СО на СБУ в СУ „Л. Каравелов“ – Пловдив бр. 10 от 16 март 2020 г.
Наградиха лауреатите в Националния конкурс „Зелената планета 2019“ В края на месец февруари на тържествена церемония в столицата бяха наградени лауреатите в Националния конкурс „Зелената планета 2019“. Ученици от различни региони на страната се събраха в Руския културно-информационен център, за да получат грамотите си за отличие в авторитетния конкурс, който част от Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2019“, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“ в рамките на международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението“. Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България“, Представителството на Россътрудничество в България и Националният дворец на децата със съдействието на Министерството на образованието и науката. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН.

Светла СТРУМИНА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Отборът на Eco Art shopping спечели голямата награда от 5000 лв. в конкурса „Млад иноватор“ Журито от първия национален конкурс „Млад иноватор“ отличи като победител отбора на учениците от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас. Идеята „Shopping energy“ на екипа от град Бургас се пребори на финала с идеите на още шест отбора и грабна голямата награда – реализация на проекта в размер на 5000 лв., както и лична стипендия от 500 лв. за всеки от участниците.

Младите иноватори презентираха и защитиха своето проектно предложение и финансов план за реализацията на алтернативен и достъпен начин за производство на „чиста“ енергия чрез конструиране на пазарска количка, която генерира електричен ток при механичното си движение.

Рени ПОПОВА, НК „Млад иноватор“ бр. 10 от 16 март 2020 г.
За подобряване на качеството на образованието и грижата в ранната детска възраст Препоръки за подобряване на качеството на образованието и грижата в ранната детска възраст обсъдиха експерти по време на семинар, организиран от Фондация „За Нашите Деца“ и Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“. Над 30 представители на държавни институции и на академичната общност, на неправителствени и на международни организации, на Министерството на образованието и науката, Националния център по обществено здраве, ОМЕП – България, УНИЦЕФ, директори и учители от детски градини, родители и др., дискутираха актуални проблеми, свързани с образователните аспекти на грижата в ранна детска възраст.

Светла СТРУМИНА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Консултация: Грип и отпуск -

Иван КЪНЧЕВ, гл. експерт „Професионално-творческо направление“ в Централата на СБУ бр. 10 от 16 март 2020 г.
МОН инициира среща в търсене на решения за въвеждане на дистанционни форми на обучение в българските училища за справяне със създалата се ситуация у нас Във връзка с извънредните мерки в страната по повод засиленото разпространение на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19 и обявената грипна ваканция за учениците от 1. до 12. клас, МОН инициира среща в търсене на решения за въвеждане на дистанционни форми на обучение в българските училища за справяне със създалата се ситуация у нас.

Тя се проведе на 10 март т.г. с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, главния експерт в Централата на СБУ Пламен Иванов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в МОН.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 16 март 2020 г.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА ПРОФ. Д.ПС.Н. ЛЮБОМИР СТ. ГЕОРГИЕВ

Неувяхващият пример на учения
Наближава пролетта. А с нея предстои един чудесен рожден ден. Секция „Педагогика и психология“ към Съюза на учените в България ще отбележи 90-годишнината от рождението на проф. д-р на психологическите науки Любомир Ст. Георгиев. Каква преклонна възраст! А той е все така бодър, свеж, работоспособен. Педагози и психолози се отнасят с уважение и признателност към дългогодишния учен. За пети път той е избран за председател на секцията. Васил БОЖИНОВ бр. 10 от 16 март 2020 г.
30 ГОДИНИ СБУ
Обединени от вярата и надеждата, единни и солидарни ще продължаваме с устрем напред
На прага сме на 30-годишния юбилей на Синдиката на българските учители. Отново ще съпреживеем деня, събрал в себе си вълнението, гордостта и устрема на празник, утвърждаващ един исторически и обществен феномен, появил се, за да отговори на въжделенията на работещите в системата на просветата за единство, равенство, справедливост и солидарност.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 9 март 2020 г.
С отговорност към миналото и бъдещето На 2 март 2020 г., д.ик.н. Янка Такева – председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД), на Сдружение „Обществен женски парламент – 21. век“ (ОЖП), и на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), проведе тържествена конференция с членовете на КРСЖД и ОЖП, посветена на две бележити дати: 3 март – национален празник на Република България, и на 8 март – Международен ден на жената. Форумът, който се състоя в тържествената зала на Централата на КНСБ, бе фокусиран върху изключително важните теми за мира, равнопоставеността между мъжете и жените, приобщаването на жените във всички сфери на обществения, политическия и социално-икономическия живот.

Светла СТРУМИНА, Десислава ВАСИЛЕВА бр. 9 от 9 март 2020 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ: Пенсиониране по Учителския пенсионен фонд - Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 9 от 9 март 2020 г.
Срок за подаване на документи до 25.03.2020 г.
гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33
На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № СОА20-РД09-1370/21.02.2020 г. на кмета на Столична община и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община.

СО бр. 9 от 9 март 2020 г.
За Националните програми за развитие на образованието – 2020 година Министерството на образованието и науката разработи и представи публично проектите на 21 Национални програми за развитие на образованието – 2020 година, свързани с промяна в методите на обучение и образователната среда, подкрепа на иновациите и взаимодействие с родителите.

УД бр. 9 от 9 март 2020 г.
37 висши училища ще приемат студенти с резултати от държавните зрелостни изпити през 2020 година Оценките от матурите по български език и литература, по математика, по история и цивилизации, по география и икономика, по биология и здравно образование, по химия и опазване на околната среда, по чужд език и по някои от останалите матуритетни предмети ще могат да се използват за вход в 37 висши училища за учебната 2020/2021 година.

УД бр. 9 от 9 март 2020 г.
С признателност и почит В столичната ДГ №200 „Цветен рай“ с директор Детелина Йорданова тържествено бе чествано безсмъртното дело на националния герой Васил Левски. Децата от всички групи, подготвени от своите учители, представиха трогателна музикално-литературна композиция, чрез която изразиха своята признателност и почит.

УД бр. 9 от 9 март 2020 г.
Сирни заговезни в РКИЦ – София На 1 март 2019 г. Руският културно-информационен център в София организира тържествено отбелязване на традиционния руски празник Масленица.

Светла СТРУМИНА бр. 9 от 9 март 2020 г.
8 МАРТ – МЕЖДУНАРОДНЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

Равното участие на жените във всички сфери на живота е от съществено значение за благоденствието на обществото
Днес Синдикатите имат централна роля в ускоряването на икономическото овластяване на жените по света, както неотдавна още веднъж подчерта Шарън Бъроу, генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC). У нас Сдружение „Обществен женски парламент – 21 век“ и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ, чиито председател е д.ик.н. Янка Такева, са с утвърден авторитет и значим принос за развитието и ефективното реализиране на политиката за постигане на равнопоставеност за всички в България. Под ръководството на д.ик.н. Янка Такева Сдружение „Обществен женски парламент – 21 век“ и КРСЖД са двигател за развитието и усъвършенстването на политиката по равнопоставеността в нейния най-широк спектър у нас. Постиженията на д.ик.н. Янка Такева, като активен лидер в сферата на равнопоставеността, са високо ценени и са получили признание не само у нас, но и на международно ниво. Със своя авторитет и дейност тя допринася за подобряването на ефективността на политиката по равнопоставеността в страната и за популяризирането на принципите и добрите й практики.

Напомняме, че на 23 април 2019 г. министърът на труда и социалната политика доц. Бисер Петков връчи на д.ик.н. Янка Такева най-високия държавен приз за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.

8 март – Международният ден на жената, ни напомня, че жените и момичетата с техните таланти, способности и умения, играят важна роля в развитието и тяхното участие трябва да се разширява, задача, която е в дневния ред на дейността на Синдикатите. Това е ден, който ежегодно напомня на обществата, че равнопоставеността на жените и мъжете е задължително условие за устойчивото развитие на съвременния свят.

Честит празник!

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 8 от 2 март 2020 г.
Свещенодействие в името на християнската вяра и ценности
Областна конференция в Габрово на тема „Хуманизъм и вяра“
На 12 февруари 2020 г. в Габрово се проведе областна конференция на тема: „Хуманизъм и вяра“, чиято научно-практическа задача бе свързана с идеята за съхраняване на християнските ценности и надграждане на моралните устои на децата, учениците и младите хора на България, както и с преодоляване на погрешната им ценностна ориентация и завръщането им в лоното на човеколюбието, почтеността, верността към българските национални добродетели.

Гости на конференцията бяха: Невена Петкова – областен управител на област Габрово, Георги Маринов – началник на РУО – Габрово, Павлина Макашелова – главен експерт в Община Габрово, Ренета Колева – областен координатор на Синдиката на българските учители – Габрово, отец Руслан Личев – архийерейски наместник – Габрово, свещеници от Габрово, представители на кметските управи от гр. Севлиево, директори и учители от детските и учебните звена в област Габрово.

Според регламента на форума „Хуманизъм и вяра“ участниците представиха своите практики в зависимост от съответната си образователна степен. След презентирането г-жа Ренета Колева и г-н Георги Маринов наградиха участниците с грамоти и книги. За участие в регионалния кръг на конференцията „Хуманизъм и вяра“ бяха класирани: Цанка Ненчева, директор на ДГ „Радост“ – Севлиево, Детелина Генчева Христова – учител в ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово, Анатолий Христов Антов – главен учител в ОУ „Неофит Рилски“, Мария Андонова Попова – учител в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – гр. Габрово.

Автор Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр. 8 от 2 март 2020 г.
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ, КМЕТ НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „ВРЪБНИЦА“:
Успяхме да модернизираме учебната среда на почти всички училища и детски градини в нашия район
Ценя изключително много партньорството ни със СБУ и винаги съм разчитал на него в годините

Интервю на Велина Антова бр. 8 от 2 март 2020 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Допълнително трудово възнаграждение
за професионално-квалификационна степен
- Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 8 от 2 март 2020 г.
Кръгла маса „Дела трябват, а не думи“ за (не)традиционното училище в Костинброд
На 19 февруари 2020 г. в НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, се проведе кръгла маса за споделяне на добри практики на тема „Дела трябват, а не думи“ за (не)традиционното училище, организирана от 2. ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд. Събитието бе част от отбелязването на 147 години от гибелта на най-светлата личност в българската история – великия революционер Васил Левски, и патронния празник на училището – 19 февруари.

Специални гости на кръглата маса бяха Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на Синдиката на българските учители, Росица Иванова – началник на Регионално управление по образование – София-регион към Министерството на образованието, Александър Ненов – заместник-кмет на Община Костинброд с ресор „Образование, култура, социални и хуманитарни дейности“, Светослава Иванова – директор на Център за работа с деца на улицата – гр. Костинброд, Анастасия Попова – директор на Център за обществена подкрепа „Промяна“ – гр. Костинброд, Анна Ананиева – директор на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Костинброд, представители на училища от региона и др.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 8 от 2 март 2020 г.
В ХХI традиционен панаир на НТБГ се включиха 58 учебни фирми На 21 февруари 2020 г. в Интер Експо Център в столицата се състоя ХХI традиционен панаир по проекта „Интегративно практическо обучение“ на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). В него участваха 58 учебни фирми на НТБГ – банки, застрахователни компании и фирми.

От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бяха поднесени поздравителен адрес и специален плакет – Почетен знак на СБУ, които Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ, връчи на Емилия Иванова, директор на НТБГ. „Приемете моите най-сърдечни поздравления и благопожелания по случай 107-та годишнина на гимназията и забележителната Ви инициатива за традиционното провеждане на панаира. Впечатляваща е идеята Ви да обвържете постиженията си в интегративното практическо обучение с годишнината, да демонстрирате възможностите на гимназията за подготовката на съвременни кадри на търговско-банковото дело, да утвърждавате заслуженото ѝ място сред най-добрите професионални училища в България и в чужбина. …Чествайки по този начин годишнината на гимназията, Вие обогатявате историята й с иновативни, съдържателни, знакови и запомнящи се инициативи. Поздравявам Ви! – това е пътят за издигане авторитета на българския учител и българското образование“ – бе написала

Светла СТРУМИНА бр. 8 от 2 март 2020 г.
30 ГОДИНИ КНСБ
КНСБ влиза в новото десетилетие от своето развитие по-силна и единна за просперитета на България
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе отличена със Златния почетен юбилеен знак „30 години КНСБ“ на тържественото честване на Конфедерацията на независимите синдикати в България, което се състоя на 17 февруари т.г. в Националния дворец на културата в София.

На празничната церемония, която премина под наслов: „Гласът на работеща България“ и събра над 1000 гости, почетни юбилейни отличия получиха официалните гости и председателите на съюзи, синдикати и федерации в структурата на КНСБ.

Знаково и емблематично, изключително тържественото събитие отбеляза триумфалният 30-годишен път на КНСБ, посветен на борбата за достоен и справедлив живот за работниците и служителите в България.

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
С почит и признание към ветерани на синдикалното движение На 17 февруари 2020 г. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, съвместно с председатели на синдикати, съюзи и федерации – основни членове на КНСБ, изразиха почит и отличиха заслужили ветерани синдикалисти, посветили десетилетия на борбата за справедлив и достоен живот.

Вълнуващата и паметна церемония се състоя в уникалния за страната ни Музей на историята на синдикалното движение, създаден от КНСБ, и постави началото на тържественото честването на тридесетгодишния юбилей на Конфедерацията. Изречените думи на благодарност и споделените мисли доказаха, че няма бивши синдикалисти, а синдикалната кауза изпълва цял човешки живот, че признателността е основата на приемствеността между поколенията и свързващата нишка на солидарността и единството по пътя към успеха.

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Изграждане на екологична култура при децата от училищна възраст – целенасочен и системен процес, интересен за тях Камелия Георгиева, млад учител начален етап – целодневна организация на обучението (ЦДО) във Второ СУ ,,Никола Вапцаров“ – град Монтана, споделя своя опит как изграждането на екологична култура при децата от училищна възраст е част от цялостната образователно-възпитателна работа.

Нашето училище се намира в непосредствена близост до борова горичка. Разполага с голяма дворна база, която предполага създаването на устойчиви модели за общуване на децата с природата. Ранната детска възраст е периодът на формиране на основите на бъдещата личност. Екологичното възпитание е продължителен процес, който е пряко свързан с развитието на съвременен тип мислене и поведение, съответстващ на измененията в климатичните условия.

Камелия ГЕОРГИЕВА, учител във Второ СУ ,,Никола Вапцаров“, град Монтана бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Успех за СБУ в община Благоевград На 13 февруари 2020 г. в Община Благоевград бяха подписани Вътрешните правила за работните заплати (ВПРЗ) в ДГ на територията на община Благоевград. По предложение на СБУ заплатите на помощник възпитателите и непедагогически персонал са с 5% по-високи от определените в КТД на национално ниво. Бяха разписани и гарантирани всички социални плащания. Благодарение на добрия социален диалог с общинска администрация Благоевград в лицето на нейния кмет инж. Румен Томов и заместник- кмета по образование и хуманитарни дейности инж. д-р Василиса Павлова, Общината гарантира, че при наличие на средства може да се обмисли последващо увеличение през бюджетната година на заплатите на педагогическите специалисти.

Предстои подписване на нов ОКТД през есента на 2020 година.

Бонка ИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ - Благоевград бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Проведе се заседание на Отрасловия съвет На 20 февруари т.г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Проект на Национални програми за 2020 г.

2. Обсъждане и определяне на работна група за разработване на проект на Колективен договор за системата на предучилищното и училищно образование. на бюджетната политика за 2020 г.

3. Разни.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
СЕДМА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
Ефективно партньорство за провеждане на интегрирана политика за образование и личностно и професионално развитие на младите хора
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в седмата национална среща на общинските експерти по образование, организирана от НСОРБ от 12 до 14 февруари т.г. в град Пловдив. Дискусионното събитие, преминало с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, събра над 150 експерти, председатели и членове на комисиите по образование в общинските администрации, представители на второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, заместник-кметове с ресор „Образование“ и др.

УД бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Квалификация на директори в НЦПКПС На 14 февруари 2020 г. д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, посети Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерството на образованието в гр. Банкя, където заедно със зам.-министъра на образованието и науката – Таня Михайлова, и директора на НЦПКПС – Димитър Асенов, връчиха удостоверенията на първата група директори на училища от страната, които са преминали обучение на тема „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“ с лектори проф. д.п.н. Дора Лефтерова, проф. Пламен Макариев и доц. д-р Антоний Гълъбов.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА НА МОН, СБУ И БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСТВО
Представяне на добри практики в работата на групите по православно християнство
Област Ловеч
На 13 февруари 2020 г. в Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ловеч, се проведе областното представяне на добрите практики в дейността на групите по православно християнство, работещи на територията на областта през учебната 2019/2020 г. Това е етап от подготовката за провеждане на Национална конференция „Хуманизъм и вяра“, която е резултат от съвместната дейност на МОН, СБУ и Българската православна църква за обучение на деца и ученици в извънкласни дейности по православно християнство.

Областната конференция започна с водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил. Представянето на добрите практики откри Еленко Начев – началник на РУО-Ловеч. В словото си той подчерта, че в групите по православно християнство децата се възпитават да правят добро, да се учат на човечност и отговорност към другите, да зачитат човешкото достойнство и свобода, и посочи, че съвместната дейност между училището и християнската църква е основа за създаване на стойностни нравствено богати личности.

Румяна ГОЛЕМАНСКА, председател на ОбКС на СБУ – Ловеч бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА НА МОН, СБУ И БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСТВО
Представяне на добри практики в работата на групите по православно християнство
Област Сливен
Началникът на Регионалното управление на образованието в Сливен г-жа Милена Чолакова бе домакин на областно представяне на добрите практики в работата на групите по православно християнство, работещи на територията на област Сливен през учебната 2019/2020 година.

Срещата се оказа изключително успешна и ползотворна и предизвика много положителни емоции. В нея се включиха ръководителите на всички групи по православно християнство в област Сливен, а специални гости бяха Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий и инж. Иван Господинов – председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Сливен.

Кристиана СТАНКОВА, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Сливен бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА СБУ „ОБРАЗОВАНИЕ В ДОБРОТА“

Стремежът към доброто никога не спира
Ежедневно расте броят на съмишлениците и последователите на инициираната пред три години от СБУ национална кампания „Образование в доброта“. Сред тях е и екипът на 73. ДГ „Маргарита“ – гр. София.

„Когато живеем във време, в което традиционните добродетели са дефицит и това е констатация в световен мащаб, то ние, учителите, сме длъжни усърдно да работим върху възпитаването сред децата на ценности като справедливост, честност, търпимост, опрощение, скромност, благоразумие, човеколюбие, любов и толерантност, подкрепа за нуждаещите се. Ние сме тези, които поставяме основите на нравствеността, усъвършенстваме децата духовно и формираме у тях ясни възгледи за отношението на човека към труда, богатството, бедността, милосърдието, семейството. Засеем ли още в детската градина първите семенца на тези добродетели, те ще бъдат постоянни спътници в живота на нашите деца“, – споделя директорът на образователната институция Людмила Савова.

Людмила САВОВА, директор на 73. ДГ „Маргарита“ – гр. София бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“- регламент
- От организаторите бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:

Броят на младите учители в сферата на предучилищното и училищното образование в община Тетевен постоянно се увеличава
Общината е първата в страната, осъществила партньорство за дуално обучение съвместно с професионално училище.

- Г-жо Бояджиева, Вие вече стартирахте своя втори мандат като кмет на Община Тетевен. Какви са приоритетите във Вашата политика за развитие на образованието в следващите 4 години?

- Убедена съм, че днес повече от всякога бъдещето на страната, на обществото ни, зависи от образованието. Приветствам сегашната правителствена политика, която поставя акцент върху образованието. Инвестирането в младите хора, в техните умения, в тяхното кариерно развитие е един от водещите приоритети и на Община Тетевен. Както в предишния ми мандат, така и в този, образованието е една от най-важните общински дейности.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Над 1800 деца и ученици участваха в националния конкурс „Път към славата“

Под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ
От 14 до 23 февруари 2020 г. се състоя заключителният етап на престижния национален конкурс „Път към славата“. От създаването си уникалната надпревара се провежда под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която по традиция удостоява с награди изявени участници.

„Щастлива съм за осма поредна година да бъда патрон на престижния и високопрофесионален конкурс за откриване на таланти – каза в своето приветствено слово д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. – „Път към славата“ събира изключително изявени участници. Прекрасно е, че родителите са амбициозни и загрижени за развитието на децата си, но реализацията на детската дарба е възможна благодарение на всеотдайния труд на хора като г-жа Снежана Полихронова-Кърнолска – директор на Конкурса и г-н Димитър Кърнолски – председател на Арт център „Кърнолски“, на българските учители и художествени ръководители.

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
147 години безсмъртие Деветнадесети февруари е значима дата за нас, българите! Дата, пропита със саможертвата на Васил Левски, великия революционер, стратег и организатор на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те години на ХІХ век, посветил своето съществуване, живот и смърт на идеала за свободна и велика България.

С възпоменателни събития в цялата страна тази година бе отбелязан денят, в който се навършват 147 години от гибелта на Васил Левски. Политици, общественици, творци и граждани отдадоха своята почит към загиналия за свободата и независимостта на страната ни - единствен, недостижим неин син – Апостола.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева също взе участие в организираните от Столична община, Софийска света митрополия и Общобългарски комитет „Васил Левски“ – архиерейска панихида в храм „Света София“ и церемония – поклонение пред паметника на Васил Левски в столицата.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
ЯВОР КИРЯКОВ, СЪЗДАТЕЛ НА „УНИВЕРСИТЕТ ЗА ДЕЦА“:
Ролята на умелия учител се слива с тази на опитен водач, който открива пътеводна нишка към закърнялото любопитство на ученика
- Г-н Киряков, бихте ли представили дейността на „Университет за деца“ и какъв е мотивът Ви за неговото създаване?

- „Университет за деца“ е инициатива, чрез която учители, учени и предприемачи насърчават ученици от всички възрасти да открият и развият талантите си в различни области на науката и изкуството. Прилагаме ефикасни методи на обучение, като умело оценяваме комуникацията с младите и готовността им за работа с най-новите технологии и стимулираме тяхното смело впускане в изследователска дейност. Желанието ни е да окрилим възможно най-много млади авантюристи безстрашно „да пътешестват из необятните простори на знанието и мечтите“!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
30 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) КНСБ доказа своята сила и отговорност в защита на правата и интересите на членовете си в национален и международен аспект

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ИСТОРИЯТА РАЗКАЗВА…
Шест десетилетия отдаден на каузата „синдикализъм“
Илия Куков е един от доайените на Синдиката на българските учители, с близо 60-годишен опит в областта на профсъюзното и синдикално дело у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Активна институционална и обществена подкрепа за въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за четиригодишните деца у нас „Възможности и предизвикателства при въвеждане на задължително предучилищно образование за четиригодишните деца“ бе темата на провелата се на 6 февруари т.г. дискусия, организирана от омбудсмана на Република България

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Права на учител пенсионер, работещ по трудов договор

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Името на Левски – символ на отговорност, саможертва, любов! Паметник в центъра на София! Тук винаги има цветя! Това е спомен за един велик човек, благодарност от настоящето, надежда за бъдещето. Стар и млад с трепет произнасят името на Левски, отдал живота си в името на свободата. Жертвал себе си заради любовта си към Отечество и Народ!

Аурета ВАСИЛЕВА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
С две юбилейни изложби НМО отбелязва 185 години от създаването на Габровското училище По повод 185 години от създаването на първото новобългарско взаимно училище Националният музей на образованието представя изложбата „Учебниците на Габровското училище – основа за новобългарското образование“.

Екип на НМО бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Знания за миналото и умения за бъдещето Сега промените, които се случват за период от 10 години, са съизмерими с промени, които преди са се случвали за многократно по-дълго време. Днес знаем със сигурност, че знанието, което даваме на учениците си, ще бъде важно, но няма да бъде достатъчно.

Емилия АТАНАСОВА, ПГИМ „Йордан ЗАХАРИЕВ“, гр. Кюстендил бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ЛИЛИЯ ТОРНЬОВА, ДИРЕКТОР НА ИНОВАТИВНО 2. СУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. СОФИЯ:
Стремим се да затвърждаваме училището като иновативно, различно, модерно и привлекателно.

За нас сътрудничеството със СБУ е изключително ползотворно

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Статут на Националния ученически конкурс Куба далечна и близка - 2020 г. -

От организаторите бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
О Б Я В А
за Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2020
- От организаторите бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Паметна вечер отбеляза стогодишния юбилей на Леда Милева На 5 февруари 2019 г. се навършиха 100 години от рождението на Леда Милева, голямата българска детска писателка, общественичка, виден деец на културата и приятел на Синдиката на българските учители, която ни напусна през февруари 2013 г. По този повод издателство „Захарий Стоянов“, Столична библиотека, Държавна агенция „Архиви“, Българският П.Е.Н. център, Съюзът на българските писатели и Международната фондация „Гео Милев“ организираха паметна вечер.

Светла СТРУМИНА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА – ПОДУПРАВИТЕЛ НА НОИ:
Финансовото състояние на Учителския пенсионен фонд е стабилно
Нашият стремеж е Националният осигурителен институт да бъде иновативна институция, която се ползва с високо обществено доверие и която прилага принципите на открито управление

Синдикатът на българските учители е надежден партньор, на който НОИ винаги е разчитал за конструктивни идеи и предложения при администрирането на социалноосигурителните фондове

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА За достъпа до електронните услуги на Националния осигурителен институт и ефективно ползване на осигурителни права

УД бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Градивно партньорство за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование – бюджет 2020 Подробна информация за хода на 30-то национално семинарно обучение по съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование у нас, организирано от Синдиката на българските учители.

Светла СТРУМИНА бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
Подписан бе нов КТД за отрасъл „Средно образование“ в община Радомир На 21.01.2020 г. в гр. Радомир за пореден път бе подписан Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“, между Община Радомир, представляван от г-н Пламен Алексиев, кмет на Община Радомир, Съюза на работодателите в системата на народната просвета за Община Радомир, представляван от г-жа Велиана Искренова, и Общински координационен съвет на СБУ с председател г-жа Райка Първанова.

На подписването присъстваха г-жа Венета Миланова – член на ИК на СБУ и областен координатор на СБУ за област Перник, г-н Бойко Свиленов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, г-жа Елисавета Кирилова – началник отдел „Образование“ – община Радомир.

В подписания Колективен трудов договор са договорени повече средства за ПКС, представително и работно облекло. Допълнително възнаграждение за извънреден труд по време на официални празници за работещите в детските градини.

Райка ПЪРВАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – Радомир бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В ИНИЦИИРАНОТО ОТ СБУ ОБУЧЕНИЕ ПО СЪСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2020 Г: Постигнатото в сектора е изключително завоевание, затова сме отговорни да удовлетворим очакванията на обществото за качествено и модерно образование

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
Ретроспективно и актуално за образованието в България С приемането на Търновската конституция през 1879 г. в Княжество България се установяват шест министерства. Едно от тези първи министерства е Министерството на народното просвещение (МНП) – създадено с Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I Батенберг. Княз Батенберг назначава за пръв министър-председател на страната Тодор Бурмов, като едновременно с това министър-председателят е и министър на вътрешните работи и управляващ Министерството на народното просвещение.

Министерството на народното просвещение е създадено да управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната. В началото се състои от два отдела: за първоначалните училища и за средните учебни заведения. Дейността си упражнява чрез преки органи – главни инспектори, директори, окръжни и околийски училищни инспектори, и непреки органи – училищни съвети и училищни настоятелства. От тогава до сега за 141 години през 96 правителства у нас са преминали 88 министри на образованието.

Как са се променяли приоритетите и законите, четете в бр. 5 на стр. 6-7

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
МАРГАРИТА АНАНИЕВА, ДИРЕКТОР НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. РАДОМИР:

В училище се стремим да намерим баланса между традицията и модерността

Организацията на СБУ е ефективен партньор в изпълнението на училищните политики за добро образование и бъдеще на децата на България

- Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
СБУ инициира обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г. По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители организира национално семинарно обучение за съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование у нас. Утвърдило се във времето като изключително ползотворно за членовете на СБУ и неговите социални партньори, то се проведе на 31 януари 2020 г. в град Банкя и постави фокус върху основни параметри при формирането на бюджета, работните заплати и въпроси, свързани с планирането, разпределението, и отчитането на средствата във функция „Образование“ от първостепенни, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование.

УД бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Един прекрасен ден за училището ни – работен, но и празничен Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Българското училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон, Великобритания

Всяка среща, особено ако я чувстваме като събитие, си има предистория и това е от значение.

Нашето Българско училище към Посолството на България в Лондон е с богата история. Нашите контакти с Министерството на образованието са исторически. Нашият професионален контакт с министър Красимир Вълчев също е история… С различие – красиво различие.

Снежина МЕЧЕВА, директор на БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон и говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА СБУ „ОБРАЗОВАНИЕ В ДОБРОТА“
Доброто ражда добро
Инициирана от СБУ, вече трета година у нас се провежда националната кампания „Образование в доброта“, която цели да призове и привлече все повече образователни институции и членове на СБУ да се включат чрез проекти, инициативи и успешни модели, обединяващи желанието и амбициите на българските учители да образоват и възпитават своите възпитаници в нравствени, морални и човешки ценности и добродетели.

В подкрепа на тази кампания откровено и далновидно звучат и думите, изречени от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева по време на провелия се на 13 декември 2019 г. XXXIX Синдикален съвет на СБУ: „Навсякъде по света образователната система е призвана да бъде основната институция, която да формира ценностната система и да помага светът да стане по-добър“.

Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Нов колективен трудов договор за системата на образованието
бе подписан в Община Берковица
На среща, проведена на 22.01.2020 г. в Общинска администрация – Берковица, Димитранка Каменова – кмет на Община Берковица, Таня Йонова – представител на Съюза на работодателите в системата на образованието в Република България, ОбКС на СБУ към Конфедерацията на независимите синдикати в България, в лицето на председателя Алеко Куньов и Татяна Алексиева – председател на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, подписаха нов колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование

Венета АСЕНОВА, главен експерт „Образование“ – Община Берковица бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Подписан бе нов КТД за Община Земен На 21.01.2020 г. в град Земен бе подписан нов Колективен трудов договор за отрасъл „Образование“ между Община Земен, представлявана от г-н Димитър Сотиров, кмет на град Земен, Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, представляван от г-н Бойко Свиленов, и Общинския координационен съвет на СБУ – Земен, с председател г-жа Таня Рангелова.

Таня РАНГЕЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – Земен бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ „Център за обучение и квалификация на

педагогически специалисти“ ООД

Синдикат на българските учители

Институт по реторика и комуникации

Ви канят на Национална научнопрактическа конференция на тема:

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ВЕРБАЛНА И ВИЗУАЛНА

5 – 6 юни 2020 г., гр. София, пл. „Македония“ № 1, конферентен център „Глобус“ в сградата на КНСБ

От организаторите бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
СЛАВКА КОСТОВА, ДИРЕКТОР НА ДГ 188 „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, ГР. СОФИЯ:

Педагогическото майсторство и енергията в реална форма са фактор за успех
- Г-жо Костова, моля представете накратко детската градина, чийто директор сте. С какво тя е различна и уникална? С кои постижения се гордеете най-много?

- Ще започна представянето с думи от нашия химн:

„В нашата детска градина

всеки ден празник е нов.

Нейното слънчево име

е „Вяра, Надежда, Любов“.

Автор дарител Михаил Шопов – композитор

Интервю на Велина АНТОВА бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Урок по родолюбие Второкласниците от СУ „Васил Левски“ – град Априлци, заедно със своите учители – г-жа Калайджиева и г-жа Цанкова, преподадоха по „необикновен начин“ урок по родолюбие. Техни ученици бяха деца от подготвителните групи от ДГ „Априлче“.

На урока присъстваха директорът на СУ „Васил Левски“ – господин Пачников, директорката на ДГ „Априлче“ – госпожа Стойна Иванова, учителите в групите – г-жа Малчевска и г-жа Цанкова.

Откритият урок бе проведен във връзка с повишаване на грамотността, под наслов „Всичко българско и родно любя, тача и милея.“

Пепа КАЛАЙДЖИЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Априлци, и старши начален учител в СУ „Васил Левски“, гр. Априлци бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
ВЕЛИН АНДОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ „МЛАД УЧИТЕЛ“ – СТАРА ЗАГОРА:
Добрият учител трябва да притежава знания, идеализъм, себеотрицание, но и силен характер, за да не се обезличи
- Г-н Андонов, бихте ли се представили?

- На 34 г. съм, от град Стара Загора. Завършил съм специалност „Приложна математика“ във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2011 г. съм магистър по „Приложна математика“, а от 2015 г. – доктор по „Приложна математика“. Членувам в СБУ от 2015 г. Автор съм на над 40 научни публикации в специализирани научни списания. Изнесъл съм над 30 доклада на международни конференции у нас и в чужбина. Участвал съм в множество научни проекти, сред които заслужава да се отбележат съвместни проекти с Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна – Русия; с Университета на Кейптаун – ЮАР.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Успешен модел на взаимодействие между екипа на детската градина и семейството Усилията на екипа на детската градина в с. Български извор са насочени към осигуряване право на достъп до качествено образование на всички деца без разлика на раса, пол, религия, етнически произход, заболяване, затруднения в обучението. В процеса на приобщаващото образование участват всички – учители, родители, деца. Уважаваме способностите и личността на детето, премахваме бариерите, които възпрепятстват ученето, стимулираме участието на всяко дете в процесите на развиване на емоционални компетентности и социални умения; възпитаваме децата в толерантност, добротворство, взаимопомощ, солидарност, равенство.

Даниела ЛАЛЕВА и Нели ИВАНОВА, ДГ „Здравец“ - с. Галата, изнесени групи в с. Български извор бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Традиции и иновации в столичното 108. СУ „ Никола Беловеждов“ В края на 2019 г. се проведе Световната седмица по предприемачество. В нашето 108. СУ „Никола Беловеждов“ се реализираха различни инициативи – изложба, посветена на историята на парите, кулинарно състезание, иновативен урок по физика за влиянието на електрическия ток върху човешкото тяло, представен от ученици, конкурс за есе на тема „Ражда ли се, или се изгражда предприемач?“. Отбори показаха иновационни дейности – умни контейнери за събиране на отпадъци, социални услуги за хора в неравностойно положение. Традиция и новаторство се сливаха, за да развият знанията, уменията и творчеството у децата. Учениците показаха как могат да приложат наученото на практика при нови условия. Усъвършенстваха различни умения – презентации на продукти, защита на иновации пред публика в конкурентна среда, работа в екип, изслушване на контрааргументи и провокативни въпроси.

Аурета Василева – ст. учител по БЕЛ в 108. СУ „Никола Беловеждов“, гр. София бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Учебни занятия ще се провеждат и в библиотеките Освен в музеите и художествените галерии учебни занятия ще могат да се провеждат и в библиотеките. Това предвижда третото споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, което подписаха министрите Красимир Вълчев и Боил Банов в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ днес. Синдикатът на българските учители дългосрочно и целенасочено работи в подкрепа и реализиране на сътрудничеството между библиотеките в образователните институции и библиотеките към Министерството на културата.

УД бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Иван Вазов – пример за учителя по душевни познания
(по случай 170 г. от раждането му)
Богатото творчество на Иван Вазов не е загубило и до днес своята вълнуваща сила, защото отразява дълбоко и вярно болките, въжделенията, усилията и борбите на българския народ за свобода и човешки правдини. Тази негова способност е определила по достойнство той да бъде назоваван патриарх на българската литература.

Как Иван Вазов успява с такава вещина и пълнота да опознава и изразява душевността?

Проф. д.пс.н. Л. Ст. Георгиев, член на ръководството на Съюза на учените в България бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
ЕЛКА СТАНЧЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – ТЪРГОВИЩЕ:

Активно ще подкрепяме училищните ръководства в ефективното им взаимодействие със семействата за по-успешна възпитателна дейност
- Г-жо Станчева, какво е за Вас наградата, връчена от СБУ, в категория „Най-добър социален партньор – началник на РУО на МОН“, по време на тържествената церемония на 13 декември 2019 г., инициирана от Синдиката на българските учители ?

- Всяка получена награда за мен е чест и признание, а когато тя е връчена от голяма и авторитетна учителска организация, каквато е Синдикатът на българските учители, няма как да не се чувствам удовлетворена от отличието. Същевременно едно такова признание изисква да се продължи работата към затвърждаване на партньорското сътрудничество. Убедена съм, че ефективният социален диалог е гарант за развитието на качествено и модерно образование, за повишаването на престижа на българския учител и за положителна промяна в обществените нагласи към българското училище.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
200. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В С. ЛОЗЕН, РАЙОН ПАНЧАРЕВО, ГР. СОФИЯ
Вдъхновяващият пример на „малкото“ училище
Създаването на възможности за изява на всеки ученик и окуражаване на неговите успехи и таланти, както и превръщането на училището в привлекателно място за учене и за развиване на способностите на всеки, са сред главните задачи днес на системата на предучилищно и училищно образование, по които Синдикатът на българските учители активно работи и организира различни форуми. Задачи, които се реализират многостранно и по многообразни пътища в различните образователни институции със собствена специфика и особености, а познаването на добри практики винаги подпомагат осъществяването им.

УД бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СБУ
ПО ПОВОД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ОТ ЧЕТИРИГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

- ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Синдикатът на българските учители отново успя Уважаеми колеги, в продължение на повече от десет години ние, Синдикатът на българските учители и Националното сдружение на общините в Република България, системно, последователно и целенасочено работихме за целевото финансово подпомагане от републиканския бюджет на местните дейности по издръжката на детските градини.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ: Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Европейската комисия фокусира вниманието върху изграждането на силна социална Европа за справедливи промени В средата на месец януари 2020 г. Европейската комисия (ЕК) фокусира вниманието върху първите елементи на размисъл за изграждането на силна социална Европа за справедливи промени. Заговори за начина, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички равнища относно по-нататъшните действия в областта на заетостта и социалните права.

УД бр. 3 от 27 януари 2020 г.
„Ролята на ефективното преподаване“ – проект на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, по програма „Еразъм+“, КД 1 Според ръководството по програма „Еразъм+“: „необходимо е на организациите и специалистите, работещи с младежи, да се предоставят възможности за обучение и сътрудничество с цел повишаване на професионалния им капацитет и засилване на европейското измерение в работата с младежи.“ Водени от това и от мотивацията за осъществяване на качествен образователен процес, съдействащ за ефективна социална интеграция на младите хора в Европа, инициирахме създаването на проект: „Ролята на ефективното преподаване“, по Програма Еразъм+, ключова дейност едно – Образователна мобилност.

Пламена МАРКОВА, координатор по „Еразъм+“, КД 1, при СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Националният клуб „Родолюбие“ със съдействието на Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката, Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в. „Учителско дело“ и в. „Аз Буки“ обявява
ДВАДЕСЕТ И ОСМИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПОД НАСЛОВ:
„Учредяване на Българската екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните борби“

- ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Регламент на конкурса за учители „МИСИЯ УЧИТЕЛ“, който се провежда в рамките на Националния ученически конкурс на НК „Родолюбие“: „Учредяване на Българската екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните борби“


- ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ бр. 3 от 27 януари 2020 г.
МИГЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА, ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГРАД ПАВЛИКЕНИ: И ученици и родители осъзнаха, че днес освен знания са необходими и умения за справяне с предизвикателствата на съвремието -

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 3 от 27 януари 2020 г.
ОБМЕН НА УСПЕШНИ ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
Интерактивен бинарен урок в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали
В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали, се реализира мобилност за обмен на успешни иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“. Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

Нури ХАБИЛОВА бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Регламент на Международения конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“

Организатор на конкурса: Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България, Национален дворец на децата

Включен под № 77 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.

От организаторите бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“
Включен под № 78 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.
Организатор на конкурса – Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България

От организаторите бр. 3 от 27 януари 2020 г.
СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ: От всички нас, като хора, граждани и общество, зависи учителят да бъде уважаван, тачен и обичан


- Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Писмо на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката за увеличение на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование -

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката бр. 2 от 20 януари 2020 г.
Основни положения на организацията на XXIII Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ . - СБУ бр. 2 от 20 януари 2020 г.
VII международен конкурс на СБУ - Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020 г., на тема: „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“. - СБУ бр. 2 от 20 януари 2020 г.
„Поетичният празник“ – иновация в преподаването на български език и литература в група за допълнително обучение Иновациите в образованието не се ограничават единствено с приобщаване на дигиталните технологии. В обучението по български език и литература голяма стойност имат и подходите, които развиват реторичните умения на учениците, защото учейки се да се изразяват спокойно и красиво, дават възможност на мисловната си емоционалност, същевременно стават по-уверени в съответната училищна и по-нататък житейска общност.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Радомир се състоя музикално-поетичен открит урок на групата по български език и литература за Допълнително обучение към проекта на МОН „Подкрепа за успех“ – на учениците от Х клас с ръководител г-жа Доротея Андонова-Костадинова, главен учител по български език и литература, под наслов: Поетичен празник. Любовната лирика на П. К. Яворов.

Учениците се изявиха с емоционални художествени прочити на стиховете на поета, съпроводени с обясненията на г-жа Костадинова, която представи пред аудиторията ценни непознати факти около фигурата на Яворовата любима – Мина Тодорова, и запозна присъстващите с фигурата на баронеса Елена Равол, която дълги години поддържа гроба на младата жена, отишла си преждевременно от света. Прозвучаха избрани откъси от писмата на двамата влюбени. Емоцията на поетичния празник бе завишена и от два музикални поздрава, избрани от учениците: „Две хубави очи“ по стихове на П. К. Яворов и „Обич“ по стихове на Дора Габе.

Атанаска МЕТОДИЕВА, учител по БЕЛ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Радомир бр. 2 от 20 януари 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ОТЛИЧЕНИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СБУ И ЖУРНАЛИСТИ, ОТРАЗЯВАЛИ ДЕЙНОСТТА МУ ЗА 2019 Г.: СБУ отново доказа, че ефективният социален диалог има ключова роля за успеха на българското образование и високия обществен авторитет на българския учител

Ивайла Василева бр. 2 от 20 януари 2020 г.
125 години история на предучилищното образование в Габрово По инициатива на Общинския КС на Синдиката на българките учители – Габрово, в Национален музей на образованието – Габрово, се състоя откриването на изложба с архивни и настоящи снимки и фактически материали под наслов: „125 години предучилищто образование в Габрово“. На събитието се събраха представители на образователни, синдикални и културни институции от Габровска област: инж. Нела Рачевиц – зам.-кмет на Община Габрово, Павлина Макашелова – гл. експерт в Дирекция „Образование и социални дейности“ – Община Габрово, Рена Илиева – ст.експерт в РУО – Габрово, Савина Цонева – директор на РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово, Цветомира Койчева – директор на Държавен архив – Габрово, Цанка Ненчева – председател на Сдружението на директорите в средното образование на Р България – Община Севлиево, и директор на ДГ „Радост“ – Севлиево, Ангел Шерилов – председател на СО на СБУ в НМО – Габрово, представители на „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, бивши директори на дирекции и експерти от община Габрово, както и настоящи директори и учители от детските градини в града. Поздравителен адрес към участниците в събитието, изпратен от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Ренета Колева, председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 2 от 20 януари 2020 г.
Представителна изява „Креативни решения и идеи“
в ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово
В ПГСС „Св. Георги Победоносец“ гр. Суворово, се проведе представителна изява „Креативни решения и идеи“. Сред официалните гости на инициативата бяха Илиян Карагьозов – заместник-областен управител на област Варна, Петко Камбуров – началник на сектор „Пътна полиция“, гр. Варна, Деян Колев – изпълнителен директор, и Теодора Крумова – програмен директор на ЦМД „Амалипе“, кметове, партньори, приятели, колеги. По време на представянето присъстващите се запознаха с връзката на използваните технологии в училището и учебния процес, с иновации, пряко свързани с изучаваните специалности, и идеи за решаване на социални проблеми от тяхната гражданска позиция.

Учителите използват внедрените в училището технологии като средство за подпомагане и усвояване на учебното съдържание. Възползвайки се от всичко технологично, те мотивират учениците да станат активна страна в учебния процес, да станат изследователи.

В училището е внедрена Метеорологична станция, оборудвана със сензор за измерване на скоростта на вятъра, UV и светлинен сензор, термометър, овлажнител, барометър, дъждовен колектор и солар, даващи общ преглед на всички подходящи измервания и прогнози.

инж. Марияна ВЕЛИКОВА, директор на ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово бр. 2 от 20 януари 2020 г.
СЪСТОЯ СЕ XXXIX СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

СБУ с отговорна позиция за гражданското образование – фактор за изграждане на морални ценности и граждански добродетели
„Гражданското образование – фактор за изграждане на морални ценности и граждански добродетели“ бе темата на XXXIX Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 13 декември 2019 г. в София.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, откри най-значимия годишен форум на Синдиката. В експозето си тя изтъкна, че СБУ от години работи задълбочено и устойчиво по темата за гражданското образование. „Защото гражданското образование стои в основата и фундамента на изграждане на трайно стабилно общество, общество с ценностна система, която да подпомага преодоляването на всички негативи – каза при откриването на форума д.ик.н. Янка Такева. – Навсякъде по света образователната система е призвана да бъде основната институция, която да формира ценностите у младите хора. Всички ние имаме за цел да изграждаме граждани, хора с нова ценностна система, която помага светът да стане по-добър – да има мир, толерантност, съпричастност, разбирателство, взаимопомощ, единение между хората. Чрез образованието на децата можем да направим и родителите по-съпричастни към проблемите, свързани с преодоляването на негативните явления и процеси в съвременното общество.“

Велина АНТОВА бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Наредба за провеждане на Шестнадесетата спартакиада на учителите с международно участие 7 - 12 юли 2020 г., к.к. Албена -

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, Председател на СБУ; Десислава Ягодин, Председател на БРФ СЗ бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Подписан бе КТД за Община Трън На 17.12.2019 г. в град Трън за втори път бе подписан Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“ между Община Трън, представлявана от г-жа Цветислава Цветкова, кмет на град Трън, Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, представляван от г-н Бойко Свиленов, и Общинския координационен съвет на СБУ – гр. Трън, с председател г-жа Диана Гьорева.

На подписването присъстваха: г-жа Венета Миланова – член на ИК и областен координатор на СБУ за област Перник, г-жа Костадинка Крумова – директор на СУ „Гео Милев“, гр. Трън, г-жа Розалина Гаврилова, директор на ДГ „Ален мак“, гр. Трън, и г-жа Бойка Накова, председател на синдикалната организация на СБУ в ДГ „Ален мак“.

Диана ГЬОРЕВА, председател на Общинския координационен съвет на СБУ – гр. Трън бр. 1 от 13 януари 2020 г.
СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ОТЛИЧИ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ СИНДИКАЛИСТИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА 2019 Г.
С благодарност и признание
В навечерието на най-светлите рождественски и новогодишни празници Синдикатът на българските учители отличи най-добрите си синдикалисти, социални партньори за 2019 г., и журналисти, отразявали дейността на СБУ. Превърнала се в стойностна традиция, тържествената церемония по награждаването се проведе на 13 декември 2019 г. в София и бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Сред официалните гости на празничната вечер – символ на заслужена благодарност, признателност и уважение към всички, чиито усилия и активна дейност на национално, регионално ниво и на ниво образователна институция, водят до повишаване на просперитета и авторитета на българското учителство, бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, зам.-председателят на СБУ Красимир Попов, партньори, съмишленици и приятели на СБУ. Участие в церемонията по връчване на почетните отличия на СБУ взе и делегацията на Синдиката на работещите в образованието и науката в Република Казахстан (KTUESW), водена от неговия президент Айгул Мукашева.

Преслава ГЕОРГИЕВА бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Председателят на СБУ инициира среща с автори и авторски колективи на учебни програми и учебници в начален етап На 20 декември 2019 г. по инициатива и с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в МОН се проведе среща със съставителите на буквара за първи клас. В срещата взеха участие зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН Евгения Костадинова, университетските преподаватели: проф. д-р Румяна Танкова от ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Татяна Ангелова, проф. д-р Нели Иванова и проф. д-р Владимир Жобов от СУ „Св. св. Климент Охридски“, както и доц. Станка Вълкова, експерт по методика на обучението по български език и литература в началните класове. Присъстваха още Димитрия Кръшкова, начален учител в СУ „Цар Симеон Велики“ и Ваня Иванова, начален учител в СУ „Пейо Яворов“, град Пловдив, както и Нели Рангелова, координатор на работната група за изработване на новата методология на букварите.

Продиктувана от ниските образователни резултати в определени райони на страната с деца и ученици билингви, липсата на мотивация за учене и отпадане на ученици от образователната ни система, целта на срещата бе да се дискутират възможностите за усъвършенстване на методологията и методите на учебните планове и програми и учебното съдържание на учебници и учебни помагала в начален етап на образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Интерактивното обучение – възможност за социално общуване и творческо взаимодействие при усвояване на знания и развитие на умения Стимулирането на творческото мислене на учениците в началното училище е комплексен процес, който изисква използването на определени педагогически подходи за провокиране на креативността. При децата процесът на творческия акт е наситен с много ярки и силни емоции, което спомага за развитието на тяхната интелигентност и самочувствие. Въображението дава криле на детската фантазия, вдъхновява и мобилизира за осъществяване на идеите. Не случайно Алберт Айнщайн смята „въображението за по-важно от знанието“.

Отключването на творческите способности в ранната ученическа възраст става най-лесно в процеса на игра. Непринуденото детско любопитство, наблюдателността и поривът за раждане на идеи са спонтанни креативни прояви, характерни за децата от началния курс.

Силвия ШОПОВА, класен ръководител на III б клас, 38. ОУ „Васил Априлов“ – гр. София

Силвия ШОПОВА, класен ръководител на III б клас, 38. ОУ „Васил Априлов“ – гр. София бр. 1 от 13 януари 2020 г.
СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ОТЛИЧИ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ СИНДИКАЛИСТИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА 2019 Г.
Почетни отличия за изявени активисти на Синдиката на българските учители
Заключителната част на XXXIX Синдикален съвет на Синдиката на българските учители се превърна в празнично събитие – тържество на осъзнатия и действен синдикализъм, на признание към необятния дългогодишен труд на синдикалния актив на СБУ. По време на вълнуваща церемония бяха отличени победителите в XІV национален конкурс на СБУ „Синдикалист на годината“.

„Толкова много години да посвети на Синдиката – това може да направи само един достоен, добър човек, който е отдал себе си за образованието и за синдикализма, на доброто бъдеще на децата и младите хора, на България – каза д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. – Дай Бог да работим още повече и да даваме пример на младите поколения.“

Д.ик.н. Янка Такева и Красимир Попов, заместник-председател на СБУ, връчиха най-голямата почетна синдикална награда „Златна значка“ на СБУ, грамота и предметни подаръци на 29 членове и активисти на Синдиката, номинирани от синдикалните структури в различни региони на страната. Г-жа Такева се обърна към всеки от тях с персонално послание и изказа топли и сърдечни думи на благодарност и признание за дългогодишния труд и приноса му към развитието на дейността и повишаване престижа на Синдиката.

Светла СТРУМИНА

Светла СТРУМИНА бр. 1 от 13 януари 2020 г.
100-годишнина от рождението на проф.д.п.н. Жечо Атанасов На 22 декември 2019 година се навършват сто години от рождението на един от най-ярките и заслужили признание през двадесети век български учени и дейци в областта на педагогиката и образованието, за когото с достойнство и уважение се говореше и пишеше още приживе – видния учен педагог с международна известност, теоретик и историк на възпитанието и образованието, професор, доктор на педагогическите науки – Жечо Господинов Атанасов. Макар че си отиде от този свят около двадесет години преди столетието от рождението си, той остави богато и оригинално научно-творческо дело, включващо над 600 научни и научнопопулярни публикации, от които около 40 самостоятелни книги, монографии, учебници и студии и над 10 книги и учебници в съавторство.

Чл.-кор. проф. Любен ДИМИТРОВ бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Дискусия за необходимата промяна при подготовката на бъдещите учители във висшите училища Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва в национална конференция „Перспективи и предизвикателства пред педагогическото образование през XXI век“, организирана от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Събитието се проведе на 10 декември 2019 г. В него участваха още: министърът на образованието Красимир Вълчев, председателят на парламентарната комисия по образование и наука към 44. НС Милена Дамянова, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Петя Кабакчиева, преподаватели във висши училища от цялата страна, експерти от МОН, началници на РУО, директори на училища и учители.

Форумът имаше за цел да дискутира необходимата промяна при подготовката на бъдещите учители във висшите училища и възможностите за въвеждане на относителна регулация на обучението по педагогически специалности.

Велина АНТОВА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
20 ГОДИНИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Градивно партньорство за реализирането на най-успешната образователна програма „Еразъм+“
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе сред официалните гости на юбилейната конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) по случай 20 години от създаването му. На 6 декември 2019 г. ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, организира конференция на тема „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“. На официалния форум, който бе открит от Мария Габриел, еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, бе направен обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в България с подкрепата на европейските програми за образование и обучение, и бе обсъдено бъдещето на най-голямата европрограма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Кюстендил На 14 ноември 2019 г. залата в сградата на Синдиката на българските учители в Кюстендил се оказа тясна да побере повече от 80 синдикалисти на СБУ от общините в Кюстендилска област. Традиционното есенно съвещание бе открито от Наташа Павлова, председател на ОбКС на СБУ – Кюстендил, и областен координатор на СБУ за област Кюстендил, която приветства присъстващите и направи кратък анализ на изминалата синдикална година.

Наташа ПАВЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – Кюстендил, и областен координатор на СБУ за област Кюстендил бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Сливен На 16 и 17 ноември 2019 г., съгласно утвърдения график на ИК на СБУ, в конферентната зала на спа-хотел ,,Армира“ в Старозагорски минерални бани се проведе традиционното есенно работно съвещание на синдикалния актив от област Сливен. За неуспелите да се включат на тази дата на 20 ноември 2019 г. в залата на КНСБ в гр. Нова Загора се проведе второ заседание. В двете заседания се включиха над 80 председатели на СО на СБУ от общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Есенните съвещания бяха водени от Роза Костова – главен експерт-юрист в Централата на СБУ.

Иван ГОСПОДИНОВ, председател на ОбКС на СБУ – Сливен, и областен координатор на СБУ за Сливенска област бр. 40 от 16 декември 2019 г.
В името на децата На 6 декември 2019 г. в столицата се проведе дискусионен форум на тема: „Основни принципи във финансирането на квалифицирана работна сила в областта на ранното детско развитие“. Събитието бе организирано от фондация „За нашите деца“ и събра представители от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, експерти от Централата на Синдиката на българските учители, както и представители на местни власти и организации. Те обсъдиха резултати от представеното на форума изследване, което е част от инициативата „България расте с децата си“, чиято цел е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

Преслава ГЕОРГИЕВА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Споделеността – краткият път към по-успешно бъдеще Ръководството и учителите от Иновативно средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград, искрено вярваме, че когато човек има какво да покаже и на какво да научи, трябва да споделя своя опит особено когато тази споделеност е в името на учениците. Това е една от причините да вземем участие в още една национална програма, повишаваща мотивацията и интереса на младото поколение към ученето, но и разширяваща светогледа на учителите. Национална програма „Иновации в действие“ ни предизвика да споделим своите добри практики и иновативни подходи както пред училища, които вече са част от новаторите в образованието, така и пред онези, на които им предстои да открият благотворния ефект на нестандартното преподаване и учене. Надежда ДЕЯНОВА, учител по БЕЛ, GOOGLE учител бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Представено беше национално педагогическо изследване на тема: „Продължаващата квалификация на учителите и качеството на преподаването – перспективата на учениците“ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в конференция за представяне на резултати от проведено национално педагогическо изследване на тема: „Продължаващата квалификация на учителите и качеството на преподаването – перспективата на учениците“. Събитието се проведе на 4 декември 2019 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, организирано от Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН и Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“.

Велина АНТОВА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Солидарност и сътрудничество На 5 декември 2019 г. Министерството на външните работи на Република България, Организацията на Обединените нации и Посолството на Държавата Палестина у нас тържествено отбелязаха 29 ноември – Международния ден за солидарност с палестинския народ. По повод на празничното честване д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати специален поздрав и подарък до Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух, посланик на Палестина у нас. В своето експозе при откриването на събитието той говори за актуални проблеми на палестинския народ и неговата държава, и изрази дълбока благодарност към Република България за оказаната подкрепа.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Награди за добри дела На 8 декември 2019 г. Висшият мюсюлмански съвет на Мюсюлманското изповедание в Република България връчи годишните награди „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“. Сред официалните гости на тържествената церемония, състояла се в Централния военен клуб в София, бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (2010–2018) и настоящ председател на Общото събрание на УниБИТ, който е директор на Института по информация и сигурност и почетен председател на Съюза на народните читалища, представители на Светия Синод на Българската православна църква, дипломати, политици, общественици, представители на организации от неправителствения сектор, и др. Светла СТРУМИНА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Сътрудничеството между Обществения съвет към столичното
18. СУ с образователната институция – установени полезни и добри практики
През есента на 2019 г. (01.12.2019 г.) изтече мандатът на първия избран Обществен съвет в 18. Средно училище „Уилям Гладстон“ (18. СУ), в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Първият Обществен съвет към 18. СУ бе избран на 30.11.2016 г. на Учредително събрание с участието на родители от училищната общност и въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган. Величка СТОЙЧЕВА, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София бр. 40 от 16 декември 2019 г.
„Коледна приказка“ във врачанско училище Вълнуващ коледен подарък поднесоха музикантите от Симфониета – Враца под ръководството на диригента Христо Павлов на учениците от училище „Козма Тричков“ във Враца.

Звездите на Музикалния театър сопраното Валентина Корчакова, тенорът Марио Николов и младите Анна-Мария Крайчева, Мария Божилова и Виктор Кръстанов заедно с очарователната актриса Деляна Хаджиянкова разказаха музикални приказки – коледни песни. Проявата е част от дейностите по НП на МОН, модул „Културните институции като образователна среда“, която училището изпълнява през настоящата учебна година.

Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“ – Враца бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Бисерчета на доброто за Никулден в ДГ „Мирослава“ По традиция през декември 2019 г., по случай Никулден, в плувния басейн на ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив, се проведе празникът „Бисерчета на доброто“. И тази година русалката Ариел не пропусна да посети възпитаниците на детската градина. Тя не можеше да говори, тъй като гласът й бе омагьосан. Малчуганите от подготвителните групи развалиха магията, отговаряйки безпогрешно на загадки, с отговорите на които накрая изписаха думата „ДОБРИНА“! Участие във водния празник взеха родители, облечени в артистични костюми, както и представители на Училищното настоятелство.

Надежда СТАМОВА, председател на СО на СБУ в ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив бр. 40 от 16 декември 2019 г.
МАЙСТОРСКИ КЛАС ВЪВ 2. АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ Компетентностният подход в образователния процес - интердисциплинарност, екипност и интерактивност в обучението

Представяне на интерактивна среда за обучение чрез интегриране на технологиите с учебното съдържание по природни науки и математика, основаващо се на принципите на съвместно преподаване, дигиталност и интегралност бе целта на провелия се на 3 декември т.г. майсторски клас на тема: „Компетентностният подход в образователния процес - интердисциплинарност, екипност и интерактивност в обучението“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Заедност за духовния ни хляб Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в духовното тържество, посветено на представянето на уникалната всеславянска поетична антология „Хлеб наш насущний“, в която са включени стихове на 175 съвременни водещи славянски поети от 25 държави. Творбите са посветени на словото, Бога и нравствеността.

Събитието, организирано от Славянска литературна и артистична академия с председател Елка Няголова, се състоя на 4 декември 2019 г. в Българския културен институт в София.

Специален гост на тържеството беше Негово Светейшество Българският патриарх Неофит. На събитието присъстваха още посланици и представители на дипломатически служби у нас, писатели, поети, преводачи, интелектуалци и общественици.

Велина АНТОВА бр. 39 от 9 декември 2019 г.
Развитие на международното сътрудничество в областта на образованието Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в работно посещение на българска делегация, водена от зам.-министъра на образованието и науката Деница Сачева в Истанбул. В състава на делегацията бе и директорът на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Наталия Михалевска, главният секретар на МОН Албена Михайлова, представители на социалните партньори, образователни институции от страната и съботно-неделните училища от балканските страни, медии и др.

Целта на визитата, която се проведе от 28 до 30 ноември т.г., бе свързана с разкриването на специалност „Български език и литература“ в Катедрата по славянски филологии, Факултет „Хуманитарни науки“ на Истанбулския университет. Обучението по български език като втори чужд език ще стартира от есента на 2020 г.

УД бр. 39 от 9 декември 2019 г.
Юбилей – съчетал приемствеността между поколенията, традициите и надеждите за бъдещето На 21 ноември 2019 г. учениците и учителите от Професионална гимназия по транспорт, гр. София, организираха неповторим празничен концерт по повод 70-годишния юбилей от създаването й. Празник, който съчетава приемствеността между поколенията, традициите и надеждите за бъдещето. През годините гимназията се превърна в училище с модерна техническа база без аналог в столицата, стремящо се да подготви учениците като добри специалисти, продължаващи реализацията си не само у нас, но и в чужбина. Доказателство за това са многото награди и отличия, завоюваните призови места в различни конкурси и състезания. Гимназията е носител на орден „Кирил и Методий“ – втора степен, и почетния знак на град София.

Тържеството, посветено на значимата годишнина, се проведе в ОКИ – Дом на културата „Искър“, а специални гости на събитието бяха: зам.-министърът на образованието инж. Таня Михайлова, кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков, зам.-кметът на район „Искър“ д-р инж. Петър Моллов, Мариана Минкова – член на изпълнителния комитет на СБУ и председател на Общинския координационен съвет – район „Искър“, Катя Никова – държавен експерт в МОН, инж. Златка Иванова – старши експерт „Професионално образование и обучение“ в РУО – София–град. Присъстваха бивши директори, учители, служители и възпитаници на гимназията, както и директори на столични училища и професионални гимназии.

Мария СТОЯНОВА, Северина ГАНЧЕВА, Юлиан ТОДОРОВ, ПГТ – гр. София бр. 39 от 9 декември 2019 г.
ВИОЛЕТА ДОБРЕВА, ДИРЕКТОР НА ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“, КЪМ МТСП:
Ще развиваме партньорството си със СБУ и ще провеждаме национални конференции и обучения по въпроси, свързани със здравословни и безопасни условия на работа в образователна среда

- Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 39 от 9 декември 2019 г.
Писмо от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев до работещите в системата на предучилищното и училищното образование Като държава и общество сме изправени пред редица предизвикателства. За справянето с най-значимите от тях разчитаме на системата на образованието, на всеки един от Вас.

Въпреки множеството полемики и теми, които ни разделят, това, което ни обединява, е вярата ни, че чрез по-добро образование ще живеем в по-хармонично и проспериращо общество. Обединява ни и желанието чрез образование да дадем на децата си повече възможности за пълноценен и смислен живот. В подкрепа на това е фактът, че днес образователната система е относително най-здравата и устойчива и ние като общество можем да заложим на нея.

Постигането на тези цели предполага системата да положи повече усилия за повишаване на интереса за учене, за подобряване на базовата и на функционалната грамотност, за намаляване на броя на учениците със слаби резултати, за преодоляване на преждевременното отпадане, за приобщаване и за ефективна интеграция на децата от уязвимите групи, за придобиване на уменията, необходими за успешна житейска и трудова реализация.

Решението за увеличаване на възнагражденията на преподавателите е в резултат на убеждението ни, че мотивираните и добри учители са най-важният фактор за подобряване на резултатите и за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени като система.

Красимир ВЪЛЧЕВ, министър на образованието и науката бр. 38 от 02.12.2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Враца На 15 ноември 2019 г. в Аулата на СУ „Христо Ботев“, град Враца, се проведе традиционното есенно работно съвещание на синдикалния актив на СБУ в областта. Съвещанието бе открито от Емилия Бонева, член на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Враца, и областен координатор на СБУ, което премина с участието на Пламен Иванов, главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за област Враца. Присъстваха 80 активисти на Синдиката от областта.

УД бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Смолян На 12 ноември 2019 година в град Смолян, съгласно утвърдения план-график на ИК на СБУ, се проведе традиционното есенно работно съвещание на синдикалния актив от областта. На съвещанието присъстваха общинските председатели и членове на ръководствата от общините Девин, Чепеларе, Доспат, Мадан, Златоград и Рудозем, а от община Смолян – председателите на всички синдикалните организации. Съвещанието се ръководи от Виолетка Петкова – главен експерт „Организационно направление“ в Централата на СБУ. То бе открито от Мария Жайгарова, председател на ОбКС на СБУ – Смолян и областен координатор на СБУ за Смолянска област.

Инж. Мария ЖАЙГАРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Смолян и областен координатор на СБУ за Смолянска област бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Шумен На 14 ноември 2019 г. в Актовата зала на Профилирана езикова гимназия „Н. Й. Вапцаров“, гр. Шумен, се проведе традиционното есенно обучение на членовете на Синдиката на българските учители от област Шумен. Преди началото му директорът на ПЕГ „Н. Вапцаров“ – Димо Георгиев, доскорошен член на СБУ, приветства присъстващите, като подчерта ролята на Синдиката за развитието на образованието в страната.

Обучението бе проведено от Иван Кънчев, експерт в Централата на Синдиката на българските учители. Г-жа Татяна Иванова, председател на ОбКС на СБУ – гр. Шумен, откри събитието и даде думата на г-н Кънчев.

Татяна ИВАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – гр. Шумен, и областен координатор на СБУ за Шуменска област бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Конвенцията за правата на детето на 30: Честване на напредъка, изправяне пред предизвикателства През ноември 1989 г. светът се промени. С разрушаването на Берлинската стена и настъпването на нова епоха, държавите намериха общ език в защитата на правата на детето. „Човечеството е задължено на всички и на всеки един от вас – каза генералният секретар на Организацията на обединените нации Хавиер Перес де Куеляр (на този пост от 1 януари 1982 г. до 31 декември 1991 г. – бел. ред.) пред детска аудитория, след като Конвенцията за правата на детето бе приета на 20 ноември 1989 г. – Това ще стане един от най-ратифицираните договори за правата на човека в историята.“

Дейвид Едуардс, генерален секретар на Интернационала на образованието бр. 38 от 2 декември 2019 г.
25 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИТЕ КНСБ предлага България да ратифицира Конвенция 190 за премахване на насилието и тормоза на работното място

Кодексът на труда не съдържа определения за „тормоз“ и „насилие“ на работното място, включително и на база пол, както и мерки, насочени към предотвратяването им. Това може да се промени, ако България ратифицира Конвенция 190 на Международната организация на труда за премахване на насилието и тормоза в областта на труда. Тя бе приета през тази година, в която се отбелязват 100 г. от учредяването на организацията.

УД бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Едно и също ли е приобщаване и образователна интеграция?
Доц. д-р Йосиф Я. Нунев,ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – Плевен
Повод за написване на този материал е засилващото ми се безпокойство, породено от постепенното неглижиране на интеркултурния аспект в българското образование, обединен с общото понятие „образователна интеграция“, за сметка на процесите, обединени със събирателното понятие „приобщаване“.

Доц. д-р Йосиф Я. Нунев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – Плевен бр. 38 от 2 декември 2019 г.
АНГЕЛ ГУШЕВ, ДИРЕКТОР НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Винаги разчитам на диалога и социалното партньорство

- Интервю на Велина АНТОВА бр. 38 от 2 декември 2019 г.
ВИОЛЕТА КОНСТАНТИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
Когато работим заедно, в една посока, се случват добрите промени в образователната ни система

Интервю на Велина АНТОВА бр. 38 от 2 декември 2019 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ
Как да бъдем иновативни в училище
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в Международна конференция на тема „Как да бъдем иновативни в училище?“. Петата годишна инициатива на Фондация „Световен образователен форум България“ с председател Мария Гайдарова събра на 26 ноември т.г. в Пловдив десетки лидери в образованието, представители на МОН, РУО и общините, академичните среди и висшите училища, образователни институции, социални партньори и международни експерти.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Записванията за осмото издание на Национален конкурс „Път към славата“ 2020 вече започнаха За осма поредна година конкурсът, организиран от АРТ Център „Кърнолски“ под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, и с партньорството на Министерството на образованието и науката ще събере талантливи деца и младежи от цялата страна. На седмото издание на „Път към славата“, провело се на 8, 9 и 10 февруари 2019 година, конкурсът събра над 1500 вокалисти, танцьори, инструменталисти и фолклористи от над 42 населени места в България.

От организаторите бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Компетентностно базирания подход – фактор за успеха на образователната система „Компетентностно базирано образование и педагогиката на 21 век“, бе темата на провелия се на 18 ноември т.г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ национален форум. Във форума, посветен на 35-годишнината на Катедра „Педагогика и управление на образованието“ към Педагогическия факултет на висшето училище, взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, Мария Семерджиева, началник на РУО – Смолян, представители на РУО – Пловдив, университетски преподаватели, представители на академичните и научните среди, директори и учители от образователни институции в страната, НПО, докторанти, студенти и др.

УД бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
ДАЗД валидира първата по рода си тематична марка по повод 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето По идея на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), с председател д-р Елеонора Лилова, тридесетгодишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето от ООН бе отбелязана у нас с валидиране на пощенско-филателно издание.

Печатът за пускане в употреба на юбилейна пощенска марка бе поставен на тържествено събитие, което се състоя на 18 ноември 2019 г., от председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова, заместник-министърът на труда и социалната политика – Зорница Русинова, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Андреана Атанасова, представителя на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита, изпълнителния директор на "Български пощи" Деян Дънешки и художничката Дея Вълчева, по чиято идея е реализирана марката.

Велина АНТОВА бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
Учениците от НФСГ в София оценяват най-високо свободното движение на хора, стоки и капитали в ЕС Икономическият и социален съвет отново се срещна с ученици, за да чуе техният глас за бъдещето на България и ЕС. Този път дискусията с младите хора от Националната финансова стопанска гимназия в София бе на тема „Младите хора за Европа“ и се проведе на 12 ноември т.г. Целта на събитието бе да се обсъдят ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз, както и да се разширят познанията на учениците в областта на гражданското образование.

В дискусията, преминала с участието на председателя на ИСС проф д-р Лалко Дулевски и председателят на СБУ, и член на ИСС д.ик.н. Янка Такева, взеха участие повече от 40 ученици, които са включени в „Програмата за училища-посланици на Европейския парламент“.

Мая ГЕШЕВА, директор на НФСГ бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
Образност и словесност в образованието Информационните технологии заемат все по-широко място в живота на обществото. Естествено, те ще допринесат за промени и в системата на образованието. Призвани са, както подчерта министърът на образованието Красимир Вълчев, да осигурят „възможност да подобрим методите на обучение“ (в. „Учителско дело“, бр. 27, 16. 9. 12019 г.).

На 15 октомври т.г. в столицата се проведен национален форум за „Дигиталната трансформация на образованието – педагогически и социалнопсихологически аспекти“, организиран от Българската академия на науките (БАН), Дигитална национална коалиция (ДНК), Академична общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ), Национален център за дистанционно обучение (НЦДО) и Национално представителство на студентските съвети в България (НПСС).

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ, член на ръководството на Съюза на учените бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС, И ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС:

Процесът на учене е динамичен и отдавна е напуснал класната стая, а целта е придобиване на квалификация и по-добра алтернатива за развитие
- Проф. Турманова, преди броени седмици гр. Велико Търново бе домакин на петите поред Национални дни за учене през целия живот. Вие получихте своето високо отличие за активната Ви дейност като областен координатор за учене през целия живот за област Бургас. Като се обърнете назад, каква е Вашата равносметка за изминалите 5 години, в които у нас се реализира проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“?

- Да учим през целия живот е истинско предизвикателство в бързо променящия се свят на нови технологии, комуникации и нова свързаност. Като областен координатор на програмата за учене през целия живот се гордея, че област Бургас беше една от първите, която създаде областна координационна група и в която този процес стана част от живота на участниците. Това ги вдъхнови за нови инициативи и даде хоризонт за друга професионална реализация и друга по-добра алтернатива за обучаемите възрастни. Процесът на учене е динамичен и отдавна е напуснал класната стая.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
- - бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г. - - бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
Пазители на националното самосъзнание и непреходния български дух На 8 ноември 2019 г се състоя празничната церемония по награждаването на отличените в 27-ото издание на конкурса на Национален клуб „Родолюбие“. Събитието се проведе при изключителна тържественост в музей „Възраждане и Учредително събрание“, гр. Велико Търново, мястото на което преди 140 години е приета Търновската конституция и са положени основите на изграждането на държавността на съвременната българска държава.

Светлия празник на националното самосъзнание и непреходния български дух откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и председател на Обществения съвет на НК „Родолюбие“.

Гости на празничната церемония по награждаването на отличените в ХХVІІ издание на конкурса на Национален клуб „Родолюбие“, бяха: инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, Пенка Игнатова, директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Велико Търново, инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново, директори на училища от Велико Търново.

Поздравителен адрес до организаторите и участниците в конкурса изпрати Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Конкурсът премина под наслов „140 години Търновска Конституция“, над 1200 ученици от страната и българските училища зад граница писаха с вдъхновение и с любов за миналото и настоящето, за мечтите за бъдещето, преоткривайки историята на род и отечество, за да знаят и помнят и онези след тях. Общият брой на разработките, изпратени за националния кръг на конкурса, е 180. До оценяване бяха допуснати 53 есета, 44 реферата (изследователски проекти), 71 презентации и 12 учителски разработки.

Велина АНТОВА бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
Градивно партньорство за устойчиво развитие на образованието в община Велико Търново На 7 ноември 2019 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, посети Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново. На срещата в гимназията присъстваха още: Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново, Пенка Игнатова, директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Велико Търново, Антоанета Андреева, председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново и Мария Георгиева, дългогодишен бивш председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново, и бивш преподавател в училището.

Целта на посещението беше среща с екипа на училището и да се видят новите интерактивни зали в гимназията, реализирани по проект „Изграждане на интерактивен дигитален център с фокус върху обучението по природни науки и математика“, които създават съвременна образователна среда, отговаряща на нуждите и очакванията на ученици и преподаватели.

Гостите бяха посрещнати от Ангел Гушев, директор на ПМГ, „Васил Друмев“ и председател на областната структура на област Велико Търново на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Николай Цонев, помощник-директор по учебната част, Деян Друмев – преподавател по информатика в ПМГ и зам.-председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново, и Виолета Константинова, преподавател по химия и председател на СО на СБУ в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново.

Наблюдававани бяха уроци с новите интегративни дъски – по физика с преподавател Борислав Марковски, по английски език с преподавател Светлана Попова и по информатика на паралелките по професия „приложен програмист“ с преподавател Чавдар Марчев.

Велина АНТОВА бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС:

Образованието е най-важната инвестиция за нашия град

Разчитам на всички председатели на синдикалните организации на СБУ в училищата и детските градини за насочване на енергията ни към успешни училищни политики Интервю на Велина АНТОВА бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
Безопасната и здравословна образователна среда – фактор за развитие на качествено образованиеНа 13 ноември т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе заключителният семинар на тема: „Безопасна работна среда в българските училища за безопасно поведение в извънучилищна среда и обществото“. Организиран от СБУ и МОН, в изпълнение на проект, реализиран съвместно с МТСП, той постави на фокус създаването на безопасните и здравословни условия на труд като фактор за осигуряване на привлекателна образователна среда и опазване живота и здравето на работещите в образователните институции. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
Празник на българската духовност и националната идентичност В навечерието на Първи ноември, денят в който отдаваме заслужена почит и признание на духовните пазители на нацията ни, на книжовниците и просветителите, които са изградили и съхранили нравствените и моралните ценности на нашия народ, на борците за национално самосъзнание – вдъхновителите на вяра и сили на народа ни в трудните мигове, пред които пътят на историята неведнъж ни е изправял, в столицата бе почетено тяхното достойно дело с празник на духовното възвисяване и националното ни самочувствие. Превърнал се в традиция, отбелязването на Деня на народните будители, организиран от Синдиката на българските учители, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Столична община и с подкрепата на Сдружението за учителска взаимопомощ – София, се проведе на 31 октомври т.г. в духовния храм на столичния кв. „Надежда“ – Общински културен институт – „Надежда“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
МОН връчи наградите „Константин Величков“ за принос в системата на българското образование
Учредена през 2005 г., наградата „Константин Величков“ традиционно се връчва по повод Първи ноември – Деня на народните будители, като израз на уважението, признателността и благодарността към приноса на съвременните будители, чиято мисия е да съхранява и предава делото и възрожденския дух на предшествениците да запазят вечния стремеж на българина към знание и да възпитат знаещи и можещи млади хора. УД бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СМОЛЯН:
Смолянска област се утвърди като регион с устойчив успех в образованието и това се дължи на нашите учители
- Г-жо Семерджиева, кои са постиженията и добрите практики на образователната система в област Смолян?

- През изминалите 10 години образованието в област Смолян е определено като приоритет номер едно за развитието на региона. За предоставяне на равен достъп до образование и запазване на високите резултати се прилагат цялостни и системни политики, обезпечени с необходимите човешки, финансови и материални ресурси. Заложили сме на развитието на системата на база на работещи училищни политики, повече иновации и креативност. Безспорен е фактът, че образователната система на регион Смолян се ползва с широко обществено доверие и подкрепа, както от страна на институциите, така и от страна на родителите.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Стара Загора Традиционното есенно работно обучение на синдикалния актив на СБУ от област Стара Загора се проведе на 23 октомври т.г. в хотел „Мериан Палас“ в Стара Загора с участието на Иванка Сотирова – зам.-кмет ,,Хуманитарни дейности“ в община Стара Загора, и Татяна Димитрова – началник РУО – Стара Загора. Форумът, уважен от Любка Иванова, председател на СДСОРБ – Стара Загора, областния координатор Галина Кирчева и експерти от КНСБ премина и с участието на Роза Костова, главен експерт-юрист в Централата на СБУ.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ – Стара Загора, областен координатор на СБУ за област Стара Загора бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Ямбол На 29 октомври т. г. в Конферентната зала на хотел „Диана палас“, гр. Ямбол, се проведе традиционното есенно съвещание със синдикалния актив от областта. Присъстваха над 70 председатели и секретари на организациите на СБУ в образователните институции от Ямболска област.

Добра ШОПОВА, председател на ОбКС на СБУ – Ямбол, и областен координатор за Ямболска област бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ “СПОРТ И ЗДРАВЕ”
Наредба

За провеждане на шестнадесетата спартакиада на учителите с международно участие 07 - 12 юли 2020 г., СОК „Камчия”

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ; Десислава ЯГОДИН, председател на БРФ СЗ бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, отпразнува 95-та годишнина от създаването си На 31 октомври 2019 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, отпразнува 95-та годишнина от създаването си, както и патронния си празник. С тържествен водосвет отец Георги Танчев откри обновената библиотека на училището. Директорът на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, Борис Иванов приветства гостите – учители, дали своя принос в живота на училището през годините, официални гости от Община Кресна, бизнесмени и представители на Обществения съвет.

Георги ПЕКТОВ, старши учител по музика в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, председател на ОбКС на СБУ – Кресна бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
В Стара Загора бе учреден клуб „Млад учител“ към СБУ По покана от Иван Поров, председател на ОбКС на СБУ и областен координатор на СБУ за Старозагорска област, 20 млади учители от Стара Загора се отзоваха и учредиха клуб „Млад учител“ към СБУ. Събитието се състоя на 30 октомври т.г. в навечерието на Празника на народните будители в Синдикален дом - Стара Загора.

В изказването си пред младите учители Иван Поров очерта някои основни политики на СБУ свързани с повишаването на работните заплати на учителите и това, че Синдиката е загрижен процентно най-голямото увеличение да бъде за младите учители с цел привличането им в професията.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ – Стара Загора, областен координатор на СБУ за област Стара Загора бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
Съвременните габровски учители – будители на бъдещето На 28 октомври 2019г. в навечерието на големия празник Деня на народните будители – 1-ви ноември, в Националния музей на образованието – Габрово, се проведе заключителният етап на Четвъртия регионален конкурс „Учители-будители на бъдещето“, иницииран от Синдиката на българските учители – Габрово, и реализиран с помощта на РУО – Габрово, Община Габрово, РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово, РИМ – Габрово, ИМКА – Габрово.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, и областен координатор на СБУ за Габровска област бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
ФАНИ ВАСИЛЕВА, ДИРЕКТОР НА ОУ „ГЕО МИЛЕВ“, С. ГРОХОТНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН:
Българският учител е един от най-добрите професионалисти сред учителите в Европа
-

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
СБУ настоява за разработване и приемане на единни изисквания при подготовка на бъдещите учители
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва в национална кръгла маса по проблемите на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти. Събитието, част от изпълнението на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., се проведе на 24 и 25 октомври 2019 г. в град Панагюрище с участието на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, Радостина Новакова – директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в Министерството на образованието и науката, и експерти от дирекцията, Галина Матанова – зам.-кмет на община Панагюрище, представители на МОН, ММС, МК, преподаватели от факултетите по педагогика във висши училища, социални партньори, експерти от регионални управления на образованието и директори на училища и детски градини.

Целта на кръглата маса бе да фокусира вниманието на заинтересованите страни към аспекти от квалификацията на педагогическите специалисти спрямо базовата подготовка, продължаващата квалификация и кариерното развитие.

В изказването си на форума д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, акцентира на предизвикателствата, пред които е изправена днес образователната ни система при подготовката на бъдещите учители. В тази връзка тя направи и конкретни предложения, сред които:

- Разработване и приемане на единни изисквания при подготовка на бъдещите учители и съответно уеднаквяване на учебните програми на всички факултети, подготвящи бъдещите учители;

- Сериозна подготовка на бъдещите учители, за приобщаващо образование, включително за работа с деца мигранти и работа в мултикултурна среда, за преподаване на гражданско образование и за мотивация да продължат да се реализират в учителската професия;

- Изучаване на повече възрастова психология;

- Увеличаване на план-приема във факултетите, подготвящи ресурсни учители и др.

Велина АНТОВА бр. 34 от 4 ноември 2019 г.
Учител стана първият носител на Националната награда за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов


На 1 ноември 2019 г., в Деня на народните будители, на тържествена церемония в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – град София, в рамките на XVII научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, организирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за първи път бе връчена Награда за принос в образованието и науката на името на големия български учен, политик и общественик акад. Благовест Сендов.

Наградата е учредена по инициатива на УниБИТ, в лицето на проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на Общото събрание, с активното съдействие на Синдиката на българските учители и Министерството на образованието. Номинациите за това престижно отличие са направени от специални селекционни комисии с национално представителство, включващи изтъкнати университетски преподаватели, учени, синдикални дейци, експерти в сферата на образованието и науката, и видни общественици.

Първият носител на Наградата за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов в категория „учител“ стана д-р Ангел Ангелов – учител по информационни технологии в СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен.

Отличието му беше връчено от проф. д-р Ирена Петева, ректор на УниБИТ, и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 34 от 4 ноември 2019 г.
Д.И. ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА:

Дейността ни е насочена към насърчаване и утвърждаване на култура на творчество и иновации в образователните институции Интервю на Велина АНТОВА бр. 34 от 4 ноември 2019 г.
Нов слънчев и вълшебен дом ще посреща децата на столичния район „Витоша“ Тържественото откриването на новия корпус на ДГ № 37 „Вълшебство“ в столичния район „Витоша“ бе поводът, който събра партньори и съмишленици, които допринесоха новоткритата слънчева и модерна сграда да се превърне в дом за още 75 малчугани от района. С благодарност към всички, чиито усилия направиха възможно завършването на новата придобивка, и специално към Столична община и нейния кмет Йорданка Фандъкова се обърна директорът на образователната институция Гергана Петрова.

Цветя за директора Гергана Петрова и председателя на СО на СБУ Снежина Илиева, и подарък за екипа на детската градина бяха поднесени от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева по повод празничното събитие.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 4 ноември 2019 г.
1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаеми колеги,

Уважаеми работещи в системата на средното образование,

Уважаеми социални партньори на СБУ,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

Денят, в който отдаваме заслужена почит и признание на духовните пазители на нацията ни, на книжовниците и просветителите, които са изградили и съхранили нравствените и морални ценности на нашия народ, на борците за национално самосъзнание – вдъхновителите на вяра и сили на народа ни в трудните мигове, пред които пътят на историята неведнъж ни е изправял.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Как да участваме в първия национален конкурс за учители
„Иноватори в образованието“?
Конкурсът за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организира за първи път Министерството на образованието и науката.

Кой може да участва?

В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично.

МОН бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
НАСТОЯЩИТЕ СТУДЕНТИ - ВЕРОЯТНИТЕ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

Мисията на учителската професия днес
е да вдъхновява младите хора
През 2019 г. Синдикатът на българските учители за първи път отличи студенти в престижния конкурс „Студент на годината“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На 29 май 2019 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която бе член на журито на Конкурса, връчи наградите в категорията „Педагогически науки“. „Убедена съм, че няма по-хубава професия от учителската – каза д.ик.н. Янка Такева в приветствието си към номинираните. – Учителството е професията, която създава всички други професии. Да си учител означава да бъдеш най-голямото приемно семейство на децата, учениците, младите хора. Учителят не само трябва да ги поведе към знанието, вярата и грамотността, но и да им помогне да намерят своето място и реализацията си в живота. Затова съм щастлива, че днес мога да отлича изключително успешни млади хора, посветили се на учителската професия.“

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от областите Добрич, Силистра, Благоевград и Варна - Областни координатори на СБУ бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПЛАКАТИ
„ДАЙ ПЪТ НА ЖИВОТА!“
Регламент От организаторите бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
КНСБ проведе информационна кампания „Сивото убива“ в София
На 17 октомври 2019 г. в гр. София се проведе информационната кампания на КНСБ под мотото „Сивото убива!“, която има за цел да повиши обществената осведоменост и да насърчи гражданското участие в процесите и политиките за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в България. Кампанията беше подкрепена и лично от г-жа Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика, която посети мобилния информационен център на КНСБ, разположен на пл. „Света Неделя“ в столицата. Пресцентър на КНСБ бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Безопасната и здравословна образователна среда – фактор за развитие на качествено образование На 17 октомври т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучителен семинар на тема: „Безопасна работна среда в българските училища за безопасно поведение в извънучилищна среда и обществото“. Организиран от СБУ и МОН, в изпълнение на проект, реализиран съвместно с МТСП, той е първият от поредицата обучения за тази година, който поставя на фокус създаването на безопасни и здравословни условия на труд като фактор за осигуряване на привлекателна образователна среда и привличане на педагогическите специалисти в образователните институции у нас.

На семинара, проведен с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-министъра на образованието и науката Деница Сачева и Емилия Тошева, експерт в Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН и координатор по провеждането на обучителните семинари, присъстваха директори, зам.-директори и учители от цялата страна.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Дискусия за равното участие на жените във всички сфери на живота – принос за цялото общество На 22 октомври 2019 г., по инициатива на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева и на Съюза на транспортните синдикати в България с председател Екатерина Йорданова, в Централата на КНСБ се проведе дискусия на тема „Равното участие на жените във всички сфери на живота – принос за цялото общество“.

На събитието присъстваха вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, зам.-кметът на София Дончо Барбалов, представители на синдикати и федерации в структурата на КНСБ, директори на образователни институции и учители от столицата, представители на неправителствени организации, работещи в сферата на подобряването на политиките по равнопоставеността и др.

УД бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Да запазим пламъка на великия творец и родолюбец Николай Хайтов Емблематична за почитателите на Николай Хайтов – творец, претворил съдбата на България и оставил ярка следа в литературната й съкровищница, е 2019 година, в която с поредица от тържества и културни прояви бе отбелязана 100-годишнината от неговото рождение. В памет на бележития писател бе и проведената на 16 октомври т.г. национална научна конференция „Николай Хайтов и България“, която събра изтъкнати университетски преподаватели и представители на научния елит у нас, за да споделят значимостта на великия творец за развитие на българското слово, българската кинематография и възпитанието в родолюбие и патриотизъм на младите хора у нас. Организирана от НЧ „Николай Хайтов – 1936“, чийто дългогодишен председател бе писателят, с подкрепата на Синдиката на българските учители, конференцията даде възможност на аудиторията да си припомни най-ценните уроци на Николай Хайтов, да се докосне до неговите послания в душите и сърцата на поколенията, да съпреживеят неговата неукротимост и последователност за опазване чистотата на българския език и съхраняване величието на българската духовност.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Да претвориш себе си чрез изкуство Презентиране на открита педагогическа практика по изобразително изкуство събра в столичното 143. ОУ. „Георги Бенковски“ учители по рисуване и музика от училищата в град София. Поредната иновация бе представена артистично и креативно от учителя по изобразително изкуство Виолин Неделчев и неговите възпитаници от 6. клас. Чрез нея той отново показа, че е учител от ново поколение, разчупва утвърдените стереотипи и по модерен и занимателен начин дава възможност на своите възпитаници да претворяват своите знания, умения и философия в изображения и символи, които носят посланията на младите хора.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Реализира се проект „Заедно срещу насилието“ Откриваща конференция по проект „Заедно срещу насилието“ се състоя на 18 октомври 2019 г. в София. Тя се провежда броени дни преди началото на месец ноември, през който всяка година държавите в ЕС и в света отчитат резултатите от реализираните дейности, свързани с премахване на насилието над жени и момичета и определят политиките за следващата година. През ноември по традиция авторитетни организации у нас, сред които „Обществен женски парламент – 21. век“ и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, чиито председател д.ик.н. Янка Такева организира редица инициативи и събития, които повишават обществената информираност по проблема и чертаят актуални насоки за неговото преодоляване.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Националния музей на образованието с уникална изложба на карти по история и география
Новата изложба на Националния музей на образованието ,,Пътешествие към знанието“ показва уникални карти по история и география, „водили“ поколения ученици от Онгъла на Аспарух до някогашните испански владения в Средиземно море; от границите на Самуил до първите български села в Бесарабия; от най-дълбокото езеро на Балканите до най-големия басейн в Световния океан...

Богатата експозиция включва нагледни училищни пособия, учебници и тетрадки, които разкриват не само задачата на българското образование в различните исторически периоди, но носят и отпечатък от развитието на различни области в науката. Повечето карти, атласи, глобуси, уреди и апарати, учебници и тетрадки са дело на известни учени, историци, физици, картографи, издатели и художници.

Екип на НМО бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
ПОЛИНА ФЕТФОВА, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“ В МОН:

Надяваме се програмата да разчупи стереотипа „емоционална привързаност и принадлежност към училищната общност“ , за да може добрите практики да се мултиплицират
-Г-жо Фетфова, преди броени месеци стартира новата национална програма „Мотивирани учители“, с която МОН си постави за цел да осигури квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти за училища с проблемни области, както и да привлече в образователната система специалисти, които имат желание да придобият педагогическа и професионална квалификация като учители. Какъв е анализът по изпълнение на програмата към момента?

- Национална програма „Мотивирани учители“ е нова за МОН и тази година е нейното пилотно приложение. Тя стартира през месец май 2019 г. с подаване на заявления, последвано от процедура за подбор, която включва анкетиране и събеседване с всеки от кандидатите, проведени от комисия, съставена от експерти в МОН, университетски преподаватели и представители на социалните партньори – синдикални и работодателски организации, а също и организации с опит в подготовката и мотивация на специалисти, на които им предстои да станат учители…

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
150 години от създаването на БАН Българската академия на науките (БАН) чества 150 години от създаването си. Най-старата и най-голяма научна институция у нас започва като Българско книжовно дружество в Браила още преди създаването на Третата българска държава.

Българската академия на науките чества юбилея през месец октомври 2019 година с многобройни стойностни инициативи и изяви. Кулминацията на тържествата бе състоялият се на 12 октомври 2019 г. концерт-спектакъл в зала 1 на НДК.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати специален поздравителен адрес с благопожелания и кошница с цветя до акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, до ръководството и членовете на БАН по повод забележителната 150-годишнина на Българската академия на науките.

УД бр. 32 от 21 октомври 2019 г.
Гост на броя: ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА, ДИРЕКТОР НА II АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ: Креативността, технологизирането и добрите ни практики и партньорствата ни правят училище на бъдещето

Вътрешноинституционалната квалификация е най-полезна за пряката работа на учителя

Интервю на Велина АНТОВА бр. 32 от 21 октомври 2019 г.
Нов КТД в Национален музей на образованието – Габрово, в навечерието на Световния ден на учителя

На 4 октомври 2019 година в Национален музей на образованието – Габрово, се сключи нов колективен договор за всички служители и работници, членове на СО на Синдиката на българските учители, както и за Работодателя в лицето на г-жа Любка Тинчева – директор на институцията. Синдикалната организация на СБУ към КНСБ в Национален музей на образованието – Габрово, е представлявана от председателя Ангел Шерилов, който заедно с г-жа Ренета Колева, председател на Общинския Координационен съвет на Синдиката на българските учители – Габрово, допринесоха за адекватното консенсусно реализиране на новото колективно споразумение. Ренета Колева РАДИЧКОВА, председател на Общински КС на СБУ – Габрово бр. 32 от 21 октомври 2019 г.
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ГР. ВЕЛИНГРАД
Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
От 9 до 10 октомври 2019 г. в гр. Велинград се проведе Национална научно-практическа конференция за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. По традиция за четвърта поредна година тя се организира от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители организират и е завършващият етап на IV Национален конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, проведен от МОН и СБУ, в който се включиха със своите разработки над 150 участници от цялата страна. УД бр. 31 от 14.10.2019 г.
Конкурентоспособност 2030: Ключови компетентности за успех България провежда осезателни промени в образователната система, каза Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, който взе участие в кръгла маса на тема „Конкурентоспособност 2030: Ключови компетентности за успех“, организирана от Сдружение „Образование България 2030“. Светла СТРУМИНА бр. 31 от 14.10.2019 г.
Учителят – ключов фактор за образованието, сочи докладът на Европейската комисия за тази година Учителите са в центъра на Обзора на образованието и обучението за 2019 г., който бе представен от комисар Тибор Наврачич на втората европейска среща на върха по въпросите на образованието, провела се на 26 септември 2019 г. В него се подчертава, че именно учителите са факторът в училищната среда, който оказва най-силно въздействие върху обучението на учениците. Това е и ключовият акцент в политиките на Синдиката на българските учители, който СБУ в продължение на три десетилетия неотклонно отстоява в своята активна и многоспектърна дейност в името на по-високото качество на образование за всяко дете. УД бр. 31 от 14.10.2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Провеждане на ученическите пътувания
Условията и редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания в страната и в чужбина, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, се уреждат с Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование (в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г., обн. ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г.). Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 31 от 14.10.2019 г.
Честваха Световния ден на учителя в с. Абланица На 4 октомври 2019 година, в навечерието на международния ден на учителя 5 октомври в комплекс „Ханчето“ , с. Абланица, се събраха всички работещи в сферата на образованието от осемте образователни институции в община Хаджидимово. Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА, председател на Общинския координационен съвет на СБУ – Абланица бр. 31 от 14.10.2019 г.
Емоционалната интелигентност в училище Нашият ум е раздвоен – едната му част мисли, а другата чувства. Тези два метода на познанието се преплитат за да изградят духовния ни живот. Акад. проф. Асен БОГДАНОВ – доктор по философия и икономика бр. 31 от 14.10.2019 г.
Продължава благотворителната синодална кампания
„Деца рисуват за деца“
Негово Светейшество българския патриарх Неофит със специално приветствие за новата учебна 2019–2020 година
На 9 октомври 2019 г., в сградата на Народното събрание, с благословението на Негово Светейшество българския патриарх Неофит бе открита благотворителна изложба, организирана от Културно-просветния отдел при Светия Синод на Българската православна църква, част от кампанията „Деца рисуват за деца“. Велина АНТОВА бр. 31 от 14.10.2019 г.
БОЙКА ХАРАЛАМПИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛСКА ВЗАИМОПОМОЩ (СУВ) – СОФИЯ: Разработваме социална програма, с която да допринесем за привличането и мотивирането на млади учители и за всички в образователната система - Интервю на Велина АНТОВА бр. 31 от 14.10.2019 г.
Среща на поколенията в Световния ден на музиката Суинг, рокендрол, валс, хоро, песните на Луис Армстронг, „Queen“, АББА, АС/DC, Графа, Орлин Павлов, Фамилия „Тоника“, Deep Purple и много други звучаха и създаваха настроение във врачанското училище „Козма Тричков“ на 1 октомври. Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца бр. 31 от 14.10.2019 г.
Европейски ден на спорта в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков
За пета поредна година ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков, отбеляза Европейския ден на спорта, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците. Екип на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков бр. 31 от 14.10.2019 г.
Училища и детски градини във Варна посрещнаха учебната година с модернизирана база Девет общински училища и три детски градини посрещнаха 15 септември 2019 година с реконструирана, модернизирана и обновена материална база. Елена КЕНАРОВА – началник на отдел „Образование и младежки дейности“, Община Варна бр. 31 от 14.10.2019 г.
Вицепрезидентът на ВУЗФ: Университетът на бъдещето създава условия за иновации Детелина Смилкова беше един от лекторите на престижна конференция от поредицата TEDx

Вицепрезидентът на Висшето училище по застраховане и финанси беше един от вдъхновяващите лектори, които се включиха в престижно събитие, част от световноизвестната поредица конференции TEDx - TEDxSerdikaSalon:Education.

УД бр. 31 от 14.10.2019 г.
В София се проведе първата у нас Седмица на православната култура София да стане столица на православната култура си пожелаха участниците в откриването на Седмицата на православната култура, която се провежда за първи път у нас с благословията на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Събитието се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и съдействието на издателство „Омофор“ и сайта pravoslavie.bg. Светла СТРУМИНА бр. 31 от 14.10.2019 г.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (РУО) – СОФИЯ-ГРАД: Партньорството е ключът към успеха - Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 31 от 14.10.2019 г.
Успешна изява на ДВГ „Медени звънчета“ На 28 септември в храм „Свети Никола“ се проведе първото издание на Фестивал за църковни песнопения - Самоков 2019. През тази година се навършват 160 години от изгонването на на гръцкия митрополит от Самоков и започването на отслужването на черковните литургии на български език. УД бр. 31 от 14.10.2019 г.
С достойно честване УниБИТ откри учебната година
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе официален гост на забележителната тържествена церемония, с която Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) откри на 1 октомври 2019 г. новата академична учебна 2019/2020 година. Грандиозен и изпълнен със стойностни послания към първокурсниците на университета и обществото, празникът фокусира духовна мъдрост и научен просперитет, представяйки постиженията на уникалното за страната ни висше училище, което подготвя висококвалифицирани специалисти в актуалните сфери на информатиката и компютърните науки, библиотекознанието и библиографията, обществените комуникации и информационните науки, националната сигурност и културно-историческото наследство, историята и археологията. Светла СТРУМИНА бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ИНОВАТИВНО 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“С ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗТОЧНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ, ГР. СОФИЯ:

Успешното училище осигурява напредъка на всяко дете и се определя от подбора и квалификацията на учителите в съчетание с модерна образователна среда

Ние сме знаков пример за успешно и градивно сътрудничество със СБУ
- Госпожо Стойчева, какво ново предстои през учебната 2019/2020 година в 18. СУ „Уилям Гладстон“ – най-голямото в страната ни училище?

- Новата учебна година в 18. СУ по традиция започна тържествено. Тя беше открита с участието на много официални гости, сред които президентът на Република България г-н Румен Радев, който поздрави учителите, родителите, учениците, посланиците на Япония, Южна Корея, Китай, дипломати, представители на организации, фондации, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, Савина Савова, кмет на столичния район „Възраждане“, и др. За първи път по време на церемонията на поставена за целта видеостена представихме портфолио на дейностите и активностите на училището през изминалата учебна година, включихме и летните занимания на децата. Това е част от годишното инспектиране на училището и с колегите възнамеряваме да постъпваме така в началото на всяка учебна година.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
ТАТЯНА ДОСЕВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА:

Благодарение на успешните политики на МОН и СБУ бе постигната необходимата прозрачност и позитивизъм в българската образователна система
- Г-жо Досева, стартира новата учебна 2019/2020 година, а НДД отваря за 69-ти път врати, за да посрещне своите възпитаници. Готови ли сте за старта?

- Учебната година на Националния дворец на децата (НДД) стартира на 1 октомври и продължава 12 месеца, през които учебно-възпитателната дейност в нашата институция не престава нито за миг, защото освен дейностите с участниците в постоянните групи на организационните педагогически форми, които се развиват по определени програми за обучение през учебната година, ние инициираме и провеждаме и много други инициативи за свободното време на децата и учениците за насърчаване развитието на техните умения, дарби и талант през ваканциите, през лятото и др.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
За възпитание в активна гражданска позиция и общи ценности на ЕС В светлината на Парижката декларация за Насърчаване на гражданството и общите ценности на свободата, толерантността и недискриминацията чрез образование в рамките на четвъртата задача от Целите на ООН за устойчиво развитие за осигуряване на приобщаващо и качествено образование за всички, а също и за насърчаване на ученето през целия живот, както и за реализирането на неотдавнашната декларация за Европейския стълб на социалните права, насърчаването на общи фундаментални ценности в рамките на и чрез образованието, непременно трябва да включва възпитаването в демократично гражданско чувство.

УД бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
7 ОКТОМВРИ
Отбелязваме Световния ден за достоен труд
На 7 октомври в повече от 130 държави в целия свят се отбелязва Световният ден за достоен труд. Денят се чества от 2008 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите с подкрепата на синдикатите от цял свят, които отстояват позицията, че осигуряването на достойни условия на труд е най-добрият начин за борба с бедността в световен мащаб.

През 1999 г. Международната организация на труда определя достойния труд като право на всеки човек на плодотворна работа в условията на свобода, справедливост, сигурност и човешко достойнство. Достойните условия на труд според Европейската конфедерация на профсъюзите включват няколко основни принципа:...

УД бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ
„ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“
За учителите, които вдъхновяват
Конкурс за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организира за първи път Министерството на образованието и науката. Той е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите.

МОН бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
Първата SPIRIT COOL библиотека отвори врати
в 90. СУ „Ген. Хосе де Сaн Мартин“
Да четеш не е COOL и кой изобщо ходи в библиотека, когато всичките са OLD School…

Звучи тъжно и на всички ни се иска децата ни да преОТКРИЯТ книгите за една по-щастлива среща! Затова обърнахме нещата:

КОГАТО БИБЛИОТЕКАТА НЕ Е OLD SCHOOL, ЧЕТЕНЕТО СТАВА COOL.

Само за няколко месеца с екип от интериорни „машини“, артисти, колористи, мебелисти, литри боя, екип с душа, точна ръка, мотивация и инспирация библиотеката в СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ се трансформира от прашно и мрачно OLD School място в ярко и функционално COOL книжно пространство.

Борислава ТОДОРОВА, зам.-директор АСД, 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
За принос в популяризиране на каузата за безопасно движение в столицата Идеи, събития и кампании, които работят за детската безопасност на пътя, получиха признание и почетни призове в Столична община на 20 септември 2019 година. Това стана при закриването на Научно-практическата конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“, организирана от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ при СО с директор Ирена Димитрова и член на Съвета по безопасност на движението на децата в София

Бяха връчени 55 отличия, а сред отличените бяха активни образователни институции, районни кметове, държавни и неправителствени институции и организации, асоциирани и корпоративни партньори, както и приятели, които имат принос за популяризиране на каузата за безопасно движение по улиците на столицата.

УД бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
НА ДОБЪР ЧАС
Дворец любим на детските мечти
По традиция през последната неделя на месец септември Националният дворец на децата (НДД) отваря врати за децата на столицата за официалното откриване на поредната учебна година. С детски празник на 29 септември 2019 г. Дворецът стартира учебната 2019/2020 година. Вече 69 години той е любимо място и „втори дом“ за хиляди момчета и момичета. НДД е най-голямата институция в България за допълнително образование и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното време на децата и младежите и превантивна работа с подрастващите. Той е единствената и уникална по рода си институция към Министерството на образованието и науката с национално значение, което предлага целогодишно разнообразни и атрактивни дейности във всички културно-образователни области, осигурявайки подходящи условия за овладяването на необходимите умения и компетенции за успешната реализация на младите хора и усвояването на европейските стандарти на образование, работа и живот.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
Тържествено бе открита новата учебна година в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград


На 1 октомври 2019 г. с празник за децата на областния град Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград (ЦЛТРДБ) откри новата учебна 2019/2020 г. По нетрадиционен начин малчуганите се включиха в организираната програма. Началото бе поставено в 17 часа на площад „Македония“, където присъстващите танцьори от фолклорните състави на Центъра, под звуците на българска народна музика, заедно с гражданите извиха най-дългото хоро. Детско-юношеският духов оркестър поведе шествието към площада между Дома на младостта и Регионалния исторически музей, където продължиха изненадите. Всички деца си припомниха за изминалите летни дни с много песни, танци и музикални изпълнения. Андон МАВРОДИЕВ, главен учител в ЦЛТРДБ и председател на Национална секция по извънкласни и извънучилищни дейности на СБУ бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
5 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

СБУ говори за учителската професия като за професия на бъдещето
В навечерието сме на 5 октомври – Световния ден на учителя. Вече 25 години професионалният празник се отбелязва тържествено в над 170 страни от света, изпълнен с инициативи с важни послания за значимата роля на учителите в обществото. През 2019 г. мотото на Световния ден на учителя е „Младите учители, бъдещето на професията“.

Синдикатът на българските учители с инициирането и осъществяването на актуални политики, непрестанно говори за учителската професия като за професия на бъдещето, която никога и от нищо не може да бъде заменена и изместена като значимост, колкото и бурно да е развитието на технологиите и изкуствения интелект.

За приоиритетното място на младите учители в политиките на СБУ четете в броя.

УД бр. 29 от 30 септември 2019 г.
ДЕНИЦА САЧЕВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Важно е да стимулираме учителите да бъдат все по-креативни и иновативни
И за в бъдеще се надяваме на добрите идеи и предложения, идващи от страна на СБУ за всички предизвикателства, по които предстои да работим заедно
- Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 30 септември 2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Основно и допълнителни трудови възнаграждения при намалена норма преподавателска работа
- Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ, Иван КЪНЧЕВ, главен експерт „Професионално направление“ в Централата на СБУ бр. 29 от 30 септември 2019 г.
Вълнуващо събитие, посветено на 100 години от рождението на Николай Хайтов Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе специален гост във форум, посветен на 100-годишнината от рождението на големия българин и родолюбец Николай Хайтов – писател, академик и изследовател, съвременен народен будител, ярък и необорим бранител на българския език и природа, на българското народно изкуство.

Преклонението към личността и делото на народния писател събра на 25 септември 2019 г. в Големия салон на Българската академия на науките негови почитатели, изявени учени, общественици и писатели на паметна вечер, организирана от БАН и ИК „Захарий Стоянов“.

Светла СТРУМИНА бр. 29 от 30 септември 2019 г.
Ново училище в гр. Бяла, област Русе, отвори врати през учебната 2019–2020 г. На 13 септември 2019 г. министър-председателят Бойко Борисов и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев тържествено откриха изцяло обновената сграда на Средно училище „Панайот Волов“ в гр. Бяла, област Русе. УД бр. 28 от 23.09.2019 г.
Училищният звънец на столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ звънна за ново, очаквано и вдъхновяващо начало С националния химн и посрещане на училищното знаме по отколешна традиция бе открита новата 2019–2020 г. в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ с изучаване на източни и европейски езици. Уникално и емблематично за столицата и за страната 18. СУ е образователна институция, с която Синдикатът на българските учители има дългогодишно градивно социално партньорство. Светла СТРУМИНА бр. 28 от 23.09.2019 г.
Европейски конкурс за млади учен От 13 до 18 септември 2019 г. в Интер Експо Център в гр. София се проведе Тридесет и първото издание на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS). Общо 155 ученици от 40 държави от целия свят взеха участие в най-мащабния и престижен конкурс за млади учени под егидата на Европейския съюз. Димитър АСЕНОВ, директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти бр. 28 от 23.09.2019 г.
21 септември – Световен ден на мира Всяка година на 21 септември международната общност отбелязва Световния ден на мира, обявен с Резолюция 36/67 от 1981 г. от Общото събрание на Организацията на обединените нации за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир между всички държави и народи както в национален, така и в международен план. УД бр. 28 от 23.09.2019 г.
Акценти в политиките МОН през учебната 2019–2020 г. В навечерието на новата учебна 2019–2020 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министрите Таня Михайлова, Деница Сачева и Карина Ангелиева проведоха информационна среща с журналисти за публично представяне на акцентите в приоритетните политики на МОН. Велина АНТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 28 от 23.09.2019 г.
ТАТЯНА ДИМИТРОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СТАРА ЗАГОРА: Подкрепата на социалните партньори е особено важна за създаване на организационен климат на сътрудничество, ефективна комуникация и доверие в образователната система Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 23.09.2019 г.
СОФИЯ-ГРАД – СТОЛИЦА НА ЗНАНИЕТО
Заедно за успеха на столичната училищна образователна система
Вдъхновяващо послание от сърцето на Родопите за здраве, сила и удовлетворение през новата учебна 2019/2020 г. отправи със своето изпълнение на родопска каба гайда Красимира Чуртова към гостите и участниците в традиционното септемврийско съвещание с директорите на столичните училища. То се проведе на 12 септември т.г. в Националния исторически музей в Бояна с участието на Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-министрите на образованието и науката Деница Сачева и инж. Таня Михайлова, доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на София, и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 23.09.2019 г.
ЯНИНА СЛАВОВА, МАРКЕТИНГ ЕКСПЕРТ В MOBISYSTEMS:

Българското приложение OfficeSuite ще повиши ефективността на обучението, като усъвършенства уменията на учители и ученици
- Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 28 от 23.09.2019 г.
Превръщаме скучните уроци в интересно преживяване Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велинград, е съвременно и развиващо се в посока на новите технологии училище, което дава възможност на своите възпитаници да учат чрез преживяване и използване на съвременни технологии. Илияна ГАГОВА, ст. учител по БЕЛ, Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград бр. 28 от 23.09.2019 г.
Спомен от лятото Звъни, звънче, звъни, за да посрещнем пъстроцветното ято усмихнати деца, родители и учители! Всички заедно тръгваме по учебния път към науката, пълен с реалност и вълшебство, детско любопитство и фантазия. Аурета ВАСИЛЕВА, ст. учител в 108. СУ „Н. Беловеждов“ – гр. София бр. 28 от 23.09.2019 г.
Освобождение, Съединение, Независимост – празници на България Тридесет години българският народ неуморно работи за утвърждаване на хубавата си земя и създаване на държава, достойна като равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Емилия АТАНАСОВА, старши учител в ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил бр. 28 от 23.09.2019 г.
Нека с мъдрост, вяра и надежда да пребъде София – нашата столица На 17 септември т.г., когато християните почитат светите мъченици София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов и отварят сърцата си за най-висшите християнски ценности, за да изпълнят със смисъл своя живот, София отбеляза своята 140-годишнина от обявяването й за столица на България. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 23.09.2019 г.
ПРАЗНИЧНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С устрема на първия учебен ден!
Скъпи учители,

Скъпи колеги и приятели,

Скъпи ученици и родители,

На прага сме на новата учебна 2019/2020 г. Отново ще съпреживеем първия учебен ден – деня, събрал в себе си вълнението, гордостта и устрема на един празник, който съпътства едно ново и велико начало. Начало, което ще ни поведе по пътя на знанието и науката, ще разкрие необятната сила на мъдростта и ще ни окрили от надеждата, че бъдещето ни само по пътя на образованието и възпитанието ще бъде по-светло и успешно за децата ни и всички нас!

В този празничен ден искам да се обърна към всички Вас, скъпи колеги, и да Ви благодаря за силата и волята да бъдете пазителите на изконните български морални и нравствени ценности, съвременни радетели на българската просвета и култура, които пишете новата история на нацията ни, от която струи мъдрост, самочувствие и национално самосъзнание.

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 27 от 16 септември 2019 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Всеки учител е иновативен, но нашата цел е обмяната на успешните практики да бъде доминираща култура в системата
- Господин Вълчев, кои са основните дейности, които успя да реализира МОН през изминалата учебна 2018/2019 година?

- В последните години системата претърпя много промени. През следващите години няма да има големи промени, но трябва да завършим започнатите. Променихме наредби и стандарти, въведохме нови учебни програми, подготвихме учебници, имаме нови национални програми. Основната промяна Основната политика през следващите години трябва да бъде да променим модела на промяна – все повече системата да функционира благодарение на добрите училищни политики, на енергията и креативността на учителите, на склонността за иновации, обмяна на добри практики и по-малко в резултата от промяната в правила, инструкции и стандарти, постановени от Министерството. Времето, в което живеем, е динамично, децата и училищата са различни, съответно МОН става все по-неспособно да диктува развитието на системата от горе надолу.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Проведе се заседание на Отрасловия съвет На 10 септември т.г. в МОН се проведе първото за новата учебна 2019/2020 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Приоритети в работата на МОН за учебната 2019/2020 г.;

2. Проект за изменение и допълнение на Постановление №100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

3. Нови моменти в подзаконовата нормативна уредба;

4. Подход за въвеждане в практиката на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции;

5. Разни.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 27 от 16 септември 2019 г.
НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА“ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Иновацията е стремежът ни да бъдем адекватни на времето и да дадем трайни знания
В началото на новата учебна година стартират дейностите по НП „Иновации в действие“
- Г-жо Михалевска, какво предстои през учебната 2019/2020 г. за разрастване и утвърждаване на мрежата от иновативни училища?

- С Решение на МС № 479 от 5 август 2019 г. е приет Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година, както следва: общо 395 училища от 133 населени места, от 111 общини, от 28 области. От тях: начални – 6, обединени – 1, основни – 49, средни – 24, профилирани гимназии – 9, професионални гимназии – 23, спортни – 1. Най-много са иновациите, свързани с новите методи на преподаване, което още веднъж идва да покаже, че прийомите, начинът, собственото професионално усилие на учителя са водещи.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
ВЛАДИМИР КОЛЕВ, УПРАВИТЕЛ НА ИЗДАТЕЛСТВО КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, ИК „АНУБИС“, ИЗДАТЕЛСТВО „БУЛВЕСТ 2000“, „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД:
Стремим се да бъдем партньор на българските учители във всички техни начинания за по-добро образование

Поздравявам СБУ за безспорните и видими успехи
- Г-н Колев, след като Издателска група „Клет“ придоби мажоритарен дял в Издателска къща „Анубис“, Издателство „Булвест–2000“ и техния ексклузивен дистрибутор „Анубис–Булвест“ ООД – каква е Вашата равносметка като управител на водеща издателска група в издаването на учебници и учебни помагала за българския пазар?

- С вливането този януари на Издателска къща „Анубис“, Издателство „Булвест-2000“ и „Анубис–Булвест“ ООД в „Клет България“ завърши формалният процес на юридическо преструктуриране на компаниите в България. По този начин създадохме най-голямото образователно издателство у нас, което осигурява учебници и учебни материали за учащите се от всички възрасти, класове и групи. Нашата цел е, съчетавайки опита и традициите, които стоят зад изключително успешните български марки „Анубис“ и „Булвест-2000“ с европейското ноу-хау и възможности на „Клет“, да осигурим на българските учители най-добро качество и педагогически възможности. Издателство „Клет България“ е българска компания, гордееща се със своите български автори, работеща и инвестираща изцяло в полза на българското образование.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
За национално единение В празничното утро на 6-ти септември, денят, в който в цялата страна бе отбелязана 134-та годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, Инициативен комитет за национално единение „6-ти септември“ организира първия по рода си „Ритуал на мълчанието“. Да отдадат заслужена За национално единение почит към паметта на жертвите на българското братоубийство преди и след 1944 г. в ритуала се включиха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, началникът на РУО София-град д-р Ваня Кастрева, изтъкнати общественици, дейци на културата и изкуството, учители, медии и др. По идея на инициативния комитет на национално единение „6-ти септември“ с председател акад. Георги Марков и съпредседател Петко Колев значимата дата, символ на единението на българския народ бе отбелязана с шествие, което започна от гарнизонното стрелбище в София и завърши с едноминутно мълчание и поставяне на цветя пред паметната плоча в памет на жертвите на българското братоубийство преди и след 9 септември 1944 г Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
XII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
Заедно за съхранението на българския език и родовата памет по света
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати специален поздравителен адрес до Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) по повод провеждането на годишната конференция на АБУЧ под наслов „Съхранението на българския език и родовата памет по света – път към родината“.

Събитието се проведе на 27 и 28 юли в гр. Пловдив в съорганизаторство с ПУ „П. Хилендарски“ и Министерството на образованието и науката.

На откриването на ХII годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина присъстваха: министър-председателят Бойко Борисов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, министърът на културата Боил Банов, зам.-министърът на културата Амелия Гешева и др.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Синдикатът на българските учители реализира Постоянна академия за науки и иновации в образованието – 2019 През лятото на 2019 г. се проведе VIII издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието на СБУ. В тазгодишното издание на Академията взеха участие 7 групи от няколко области на страната, сред които София, Враца, Видин, Пловдив, Сливен и др. От 10 юли до 28 юли т.г. участниците имаха възможността да се обучават по най-актуалните и перспективни теми в българското образование, надграждайки своята квалификация като педагогически специалисти и повишавайки своето кариерно развитие. Сред дискутираните теми в ПАНИО – 2019, представени от проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова и доц. д-р Божидара Кривирадева бяха застъпени: „Педагогически взаимодействия между обектите и субектите на образователната система“, „Лидерство в образователните институции“ и „Приобщаващо образование“. УД бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Седмокласничката Филиз Палаз издаде трета книга Трета книга – на седмокласничка! Не е ли прекалено? Не и когато става дума за Филиз! 14-годишното момиче от Карлово пише още от втори клас. Първата ѝ книга „Вълшебства“ бе издадена в края на четвърти клас и заслужи поощрителна награда от Третия национален конкурс за детска литература „Да върнем книгите в ръцете на децата“, проведен в края на 2017 г. в гр. Гоце Делчев. През 2017 г. излезе „Светът на светулките“, а в пролетта на 2019 г. се появи и „Тефтерът на магьосницата“. Историите, които Филиз ни разказва, се четат на един дъх. Те са изпълнени със завладяваща динамика, весели приключения и героични образи. Росица ИВАНОВА, психолог и председател на СБУ в СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Заедно за устойчиво развитие на системата на столичното предучилищно образование На 11 септември т.г. с участието на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се проведе работно съвещание с директорите на образователните институции в столичната система на предучилищното образование По традиция форумът, модериран от Мария Минчева – директор на Дирекция „Образование“ в Столична община, се състоя преди началото на новата учебна година и събра над 200 участници в ПГ по енергетика и транспорт „Хенри Форд“- гр. София, сред които директори на детски градини, представители на социалните партньори, експерти от Дирекция „Образование“ на СО и от Регионално управление на образованието София – град. Участниците в съвещанието бяха приветствани от доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ на Столична община и от д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град. В делови и конструктивен дух бяха коментирани въпроси и тенденции от миналата учебна година и се направиха заявки за актуални акценти за провеждането на предстоящата учебна 2019/2020 година. Светла СТРУМИНА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Вдъхновяващо национално събитие
за учители, посветено на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование
От 26 до 31 август 2019 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ при изключителен интерес се проведе за шеста поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Той е организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Семинарът бе заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“.

В броя четете всичко за атмосферата и отзивите от семинара и тържествената част по награждаването на участниците в конкурса „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“.

Таня ЛЕОНИДОВА и Велина АНТОВА бр. 26 от 9 септември 2019 г.
Отзвук от ХV Учителска спартакиада на СБУ с международно участие в споделеното от социалните партньори: Лилия Христова, директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – община Варна; Пенка Игнатова, директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – община Велико Търново и Маринела Петрова, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – община Враца Записа: Ивайла Василева бр. 26 от 9 септември 2019 г.
- Важни публикации в помощ на синдикалния актив от началото на календарната 2019 г.

- УД бр. 26 от 9 септември 2019 г.
Състоя се Петнадесетата учителска спартакиада на СБУ с международно участие От 2 до 7 юли 2019 г. на спортната база в курортния комплекс „Албена“ се проведе Петнадесетата учителска спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие. Събитието се състоя под патронажа на Бойко Борисов, министър-председател на Република България, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, инж. Пламен Димитров – президент на КНСБ, и Сюзан Флокен, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование. Велина АНТОВА бр. 25 от 2 септември
СБУ В ДЕЙСТВИЕ
Вдъхновяващо национално събитие
за учители, посветено на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование
На 26 август 2019 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ тържествено бе открит при изключителен интерес за шеста поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, той е заключителна част от едноименния конкурс, създаден по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“. УД бр. 25 от 2 септември
Повече знания и професионални компетентности за качествена синдикална и учебна дейност (Област Плевен) На 26, 27 и 28 юни 2019 г. в град Троян се проведе изнесено обучение на синдикалните председатели и членовете на контролните ревизионни комисии (КРК) на ОбКС на СБУ – Кнежа. Общински координационен съвет на СБУ – Кнежа бр. 25 от 2 септември
Повече знания и професионални компетентности за качествена синдикална и учебна дейност (Област Враца) На 20 юни 2019 г. в конферентната зала на Учебния център на ВиК ООД – гр. Враца – Комплекс „Чинарите“, град Вършец, се проведе обучение на синдикалния актив от община Вършец. Олга ЯНИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Вършец бр. 25 от 2 септември
С 500 лева повече ще получават желаещите да преподават по програма „Мотивирани учители“ С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които се включат в Национална програма „Мотивирани учители“ и пожелаят да работят в училища с проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален статус. Учителите ще получават и допълнителни средства за наем в размер на 200 лева за срок от 12 месеца. Предвиждат се и средства за възстановяване на транспортните разходи за пътуващите учители за същия период. Това предвижда Проект за изменение на програмата. Преди изменението средствата за допълнително финансово стимулиране бяха в размер на 300 лева. УД бр. 25 от 2 септември
Програма „Спорт за деца в риск“ и програма „Развитие на спорта на учащите“ Една от ежегодно реализираните дейности на Министерството на младежта и спорта (ММС), насочена и конкретно към превенция на преждевременното отпадане от системата на образованието, е изпълнението на Програма „Спорт за деца в риск“, която създава възможности и условия за избор, достъп и безплатно участие в спортни занимания с цел подкрепа за физическото, духовното и личностното развитие на обхванатите в дейности деца и младежи в риск, както и предизвикване на траен интерес към занимания със спорт и здравословна физическа активност. УД бр. 25 от 2 септември
Българска спортна федерация за деца и младежи в риск Българска спортна федерация за деца и младежи в риск е сдружение с нестопанска цел, създадено за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято основна дейност е да работи активно за организиране на спортния живот на възпитаниците на домовете за деца в риск. БСФДМР бр. 25 от 2 септември
Вътрешноинституционалната квалификация във II АЕГ От 12 до 14 юли 2019 г. в гр. Смолян екипът на II АЕГ „Томас Джеферсън“ проведе лятната сесия на вътрешноинституционалната си квалификация и междуучилищeн обмен на тема: „Споделяне на иновативни педагогически идеи и добри педагогически практики от опита на II АЕГ „Томас Джеферсън“. Д-р Емилия ЛАЗАРОВА – директор на II АЕГ; Веселина ИВАНОВА – зам.-директор на II АЕГ бр. 25 от 2 септември
СЮЗЪН ФЛОКЕН, ЕВПРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ: СБУ е най-разпознаваемият социален партньор, който работи не само за увеличението на работните заплати, но и направи учителската професия по-атрактивна Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
ЛЮБОВ ГАРБАРЕНКО, ВИЦЕПРЕЗИДЕН НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В УКРАЙНА: СБУ формира водещи политики не само в страната Ви, но и в Европейските синдикални структури Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
ДЖОРДЖЕ ПУРКАРУ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РУМЪНСКИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ И РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТБОРА НА РУМЪНИЯ: Дружбата и синдикалното сътрудничество между нашите две съседни страни ще продължи и в бъдеще Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
РАМАЗОН ОДИНАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН И РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТБОРА НА ТАДЖИКИСТАН:

СБУ играе огромна роля за насърчаване на международното синдикално движение в цяла Европа и някои азиатски страни Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
ХЕШАМ РАДВАН, ПРЕЗИДЕНТ НА СИНДИКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ В ЕГИПЕТ (GTUESR) :
Има много какво да научим и вземем като добри практики от СБУ
- Интервю на Велина АНТОВА бр. 25 от 2 септември
ХАМДИ ФАРАГ, ПЪРВИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЕГИПЕТ, ОТГОВАРЯЩ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА:
СБУ е изградил забележителен авторитет
- Интервю на Велина АНТОВА бр. 25 от 2 септември
Наградиха отличените в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ – 2018/2019 учебна година На 26 юни 2019 г. при голям интерес и в приятелска атмосфера в столицата се проведе официалната церемония по награждаването на отличените в уникалния за страната ни Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ – 2018/2019 учебна година с участието на Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан – новият посланик на Куба в България, за която това бе първото й участие в Конкурса Светла СТРУМИНА бр. 25 от 2 септември
За петнадесета поредна година се проведе Международният ученически конкурс „Заедно в XXI век“ На 27 юни 2019 г. в Мраморната зала на Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София се проведе официалната церемония по награждаването на отличените в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ – 2018/2019 учебна година. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 25 от 2 септември
МАРИЯ СТОЙЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН:
Община Тетевен винаги е отчитала значението и позитивите на доброто социално партньорство
- Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
Време е за Учителската спартакиада на СБУ с международно участие
Спортът е вече неизменна част от модерния синдикализъм
Време е за Спартакиада. В навечерието сме на реализирането на петнадесетото издание на още една емблематична, успешно наложила и развила се през годините политика на Синдиката на българските учители – Учителската спартакиада на СБУ с международно участие. От самото си начало тя се провежда в партньорство в Българска работническа федерация „Спорт и здраве“ към КНСБ.

Знаково, през 2005 – годината, обявена от ООН за година на образование и възпитание чрез спорт, по предложение на д.ик.н. Янка Такева и с решение на ИК, СБУ събира чрез структурите си 139 участници от 18 български общини, за да покаже за пореден път, че Синдикатът мисли и действа далновидно и многоаспектно. Утвърждаването на здравословен начин на живот е част от политиките на СБУ. Учителите, членове на СБУ, са хора с разностранни интереси и умения, които се грижат не само за духовното, но и за физическото здраве на учениците си. Умеят да дават достоен личен пример с увереност в силите си, с амбиция, с хъс за победа, и със спортменски дух.

Велина АНТОВА бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Дуалното образование – втори шанс за реализация на младите хора на пазара на труда Десет пъти се е увеличил броят на учениците в дуална форма на обучение през последните три години. Доказват го и постигнатите резултати на реализирания проект ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“) с подкрепата на швейцарското правителство, в който се включиха над 1600 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия. Непрекъснато нараства и броят на националните експерти по дуално обучение, преминали обучение по методология на дуалната система, обучените учители и наставници от фирмите партньори по проекта. Дуалното образование отвори вратите на младежите от дуалните паралелки към пазара на труда: 70% от завършилите по проекта ДОМИНО вече работят във фирмата, в която са овладявали знания и умения като ученици. Дуална форма на обучение се прилага във всички 28 области на страната. Най-голям брой ученици, обучавани в тази форма, има в областите Пазарджик, София, Стара Загора, Габрово, Враца, Велико Търново и Пловдив.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Повече знания, ключови и практически компетентности за качествена синдикална и учебна дейност Дните 12 и 13 юни 2019 г. за Варна и региона бяха дни за разговори, срещи и обучения на синдикалния актив. Това се случи с участието и на експертите от Централата на СБУ Роза Костова и Иван Кънчев.

През първия ден от гостуването си в града ни нашите гости се срещнаха със синдикалисти от Варна и общините Долни чифлик, Суворово и Дългопол.

Експертите запознаха присъстващите със задачите пред СБУ, новости и актуални юридически въпроси и такива, свързани с квалификация и преквалификация на педагогическите кадри. В общи и индивидуални разговори колегите получиха отговори на интересуващите ги въпроси. На срещата присъства и началникът на отдел „Образование“ в Община Варна Елена Кенарова.

Веселин РАШЕВ, председател на ОбКС на СБУ – Варна, областен координатор за Варненска област и член на ИК на СБУ бр. 24 от 24 юни 2019 г.
За Шестия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2019“ на тема „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“ стр. 3, 6 и 7 - бр. 24 от 24 юни 2019 г.
25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – едно столично училище на повече от век 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ е модерно и съвременно училище, втъкало в себе си нишките на добрите практики на тези, които са поставили началото преди повече от век, и онези, които продължават да надграждат и днес.

Тази година елитното столично училище отбеляза своя 101-ви рожден ден. В подготовката и реализацията на празника се включиха всички ученици. В края на март, когато традиционно се отбелязва празникът на училището, на сцената се изявиха първо най-малките таланти – децата от подготвителната група. Кръшни народни танци показаха децата от хореографските паралелки. Отново в магията на българския фолклор потопиха гостите и 4. а клас с акапелно изпълнение на „Бре, Петрунко“.

Веселина ИЛИЕВА и Невена СЕРАФИМОВА, 25. ОУ "Д-р Петър Берон", София бр. 24 от 24 юни 2019 г.
РЕНИ КОЛЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИТЕЛ – 21. ВЕК“,
ГР. БУРГАС:
"Бургаските учители заслужават да имат свой творчески
Дом на учителя"
Рени Колчева е основоположникът на дългогодишната традиция за тържественото отбелязване на Деня на Пушкин и на руския език в Бургас. Всяка година на 6 юни – рождения ден Александър Сергеевич Пушкин, учители и ученици се събират в Морската градина пред първия в страната ни негов паметник, за да почетат паметта и безсмъртното му творчество.

През 2019 г. учители, ученици и много граждани честваха юбилейните 220 години от рождението на именития руски поет, драматург, литературен критик, историк, публицист и белетрист, считан за основоположник на съвременния литературен руски език и един от най-влиятелните и световно признати литературни колоси, чието творчество се изучава и днес в българското училище.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 24 от 24 юни 2019 г.
В Банско почетоха паметта на Преподобния свети Паисий Хилендарски Тържествата по случай 297 години от рождението на Паисий Хилендарски, 57 години от неговата канонизация и 257 години от написването на „История славянобългарска”, започнаха на 19 юни с Утринното богослужение и Божествената Света литургия в църквата „Света Троица“. На фона на празничните камбани множеството от деца, ученици, общественици и граждани се събра пред мемориала на Св. Паисий Хилендарски. За живота и делото му разказа Светла Барякова, директор на Музеен комплекс - Банско. В своето слово Георги Икономов се обърна към събралото се множество с думите: "Посланията на Паисий, през дистанцията на времето, и днес са актуални, и са призив за ангажиране на всеки човек с най-парливите проблеми на ежедневието!“

Стефка ХРИСТОВА, председател на ОбКС на СБУ - Банско бр. 24 от 24 юни 2019 г.
73. ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТА“, ГР. СОФИЯ Ранната детска възраст е подходяща за чужди езици

Детска градина № 73 „Маргарита“, гр. София, с изучаване на немски език, отваря врати през 1985 година. Намира се в квартал „Люлин“ и е предпочитано място не само за децата и родителите от района, но и от столицата. Младият квалифициран и отговорен екип от педагогически специалисти, който работи в нея, има амбиция не само да превърне ДГ „Маргарита“ в любимо място за всяко дете, прекрачило прага й, но и да инициира и реализира промени в българското предучилищно образование.

От самото си създаване до днес нашата градина работи по авторска програмна система в съответствие с държавния образователен стандарт за отделните видове направления, като знанията и уменията по всички образователни направления децата получават както на роден, така и на немски език.

Людмила САВОВА, директор на 73. ДГ. „Маргарита“, гр. София бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Морско царство оживя в ДГ „Чайка“, град Пловдив ДГ „Чайка“, която се превръща в най-привлекателното място за децата на град Пловдив, проведе на 28.05.2019 г. открито занимание по плуване, в което малките плувци от трета група показаха различни технически упражнения във водата под ръководството на своя преподавател Ангел Желязков. Басейнът с размери 9 м на 6 м и с иновативна отоплителна система се превърна във водно царство, където малките плувци под зоркия поглед на самия цар Нептун и неговите русалки показаха как са се подготвили за морските приключения, които ги очакват това лято.

Педагогическият колектив на детската градина с морското име „Чайка“ разбира, че първото, което трябва да направи едно дете, за да се научи да плува, е да опита да го направи. Активните упражнения във водата укрепват костната система на децата, подобряват дишането и нормализират мускулния тонус.

Рени ЧЕРВЕНКОВА, председател на СО на СБУ в ДГ „Чайка“, гр. Пловдив бр. 24 от 24 юни 2019 г.
130 ГОДИНИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,,СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Храм на кирилицата в свят на иновации
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, едно от най-старите училища в Асеновград, отбеляза през месец май 2019 г. 130 години от създаването си.

Началото е поставено в далечната 1889 г., когато се открива Първото трикласно училище в града в къщата на Карааланов. СУ „Свети свети Кирил и Методий“ е наследник на Прогимназия „Свети Архангел Михаил“, на Начално училище „Кирил и Методий“, на Първо основно училище „Кирил и Методий“. Оттогава до днес училището се развива и се утвърждава като водеща образователна институция в община Асеновград и в страната. От 2018 г. СУ „Свети свети Кирил и Методий“ е първото иновативно училище в града, обявено с решение на МС.

Невена БАЛАБАНОВА, председател на СО на СБУ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Асеновград бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Довиждане, училище, ваканция, здравей! „Новина № 1 от страната – всички ученици с нетърпение очакват лятната ваканция… тя ще настъпи след броени часове!“ С тези думи започна традиционното за учениците на СУ „Козма Тричков“ във Враца забавно музикално-танцувално междучасие „Довиждане, училище, ваканция, здравей!“.

Смешни истории от ученическото ежедневие, лично творчество, песни, танци, шеги и закачки бяха поднесени от участниците в клубовете за занимания по интереси, което допринесе за и без това празнично предваканционно настроение. Тържествена нотка в забавлението внесе церемонията по награждаване на учениците, завършили учебната година с отличен успех и допринесли за издигането на авторитета на училището.

Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“ – Враца бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Ползотворни срещи на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, в община Шумен На 10 юни 2019 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, се срещна с кмета на община Шумен – Любомир Христов. Двамата разискваха проблеми, свързани с инфраструктурата и материалната база на образователните институции в общината, както и с квалификацията на учителите.

В Шумен и региона СБУ има добро социално партниране, за което безспорна заслуга има Татяна Иванова, председателят на ОбКС – Шумен, и областен координатор на Синдиката.

Велина АНТОВА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Изложба „Моето училище в моята София“ На 6 юни т.г. д.ик.н. Янка Такева бе гост на празничното откриване на документалната изложба „Моето училище в моята София“. Тя е част от програмата на Столична библиотеката по случай 140 години от обявяването на София за столица и е в контекста на Националната стратегия за повишаване на грамотността.

Марчела Борисова, зам.-директор на Библиотеката, приветства участниците в празника, припомни някои моменти от вековната история на просвещението в София. Изложбата под мото „Историята на най-старите училища в София в Столична библиотека“ представя шест училища, основани през 1879 г.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Църква и медии за съработничество в интерес на цялото общество Семинар под наслов „Църква, вяра, медии и общество“ се проведе от 7 до 9 юни 2019 г. в Троянската света обител. Организиран по инициатива на Културно-просветния отдел на Светия Синод на Българската православна църква, в него се включиха представители на БПЦ и журналисти от електронни и печатни медии.

Целта на семинара бе да се подобрят още повече комуникацията и градивното сътрудничество между Църквата и медиите с цел постигане на по-ефективно общуване и по-добро взаимодействие в интерес на цялото общество. Това е и ключова тема от актуалния дневен ред на Синдиката на българските учители, чийто председател д.ик.н. Янка Такева последователно и системно акцентира върху ролята и значението на църквата, обучението по религия и на обществената среда за формирането и възпитанието в ценности на децата и учениците.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
(коментар)
Промените в Закона за социално подпомагане са обнародвани в Държавен вестник, бр. 35 от 30 април 2019 г. и влизат в сила от 31.07.2019 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане се правят промени в:

 Закона за социално подпомагане (ЗСП);

 Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).

С промените се цели намаляване на безпричинните отсъствия и по-голяма отговорност от страна на родителите да осигуряват редовно посещение на своите деца и ученици в детската градина или училището, с което се реализира и едно от исканията на Синдиката на българските учители, социалната политика на държавата да минава през училището и средното образование.

Павлина Петрова, главен експерт – юрист в централата на СБУ бр. 23 от 17 юни 2019 г.
40 години Асамблея „Знаме на мира” След 40 години отново детски смях, песни и камбанен звън огласиха мемориала „Камбаните”, международния парк на децата от света, за да си спомним паметно събитие от историята на нова България. Международната детска асамблея „Знаме на мира” чества 40-годишен юбилей – първият фестивал на детското изкуство, които се организира от Людмила Живкова, тогавашен министър на културата под мотото „Единство, творчество, красота” и под егидата на ЮНЕСКО. Преди 40 годни Асамблеята събра деца от 77 държави с посланието, че независимо от различните националности, всички деца са надеждата за мира в бъдещето.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Празник на детската литература и приятелството На 6 юни т.г. издателство „Изкуства“ представи трилогията на поетесата Ангелина Жекова „Слънчеви капчици“, „Краят на маргаритките“ и „Спомени за цъфтеж“. На премиерата, състояла се в Литературен клуб „Перото“ в столицата, присъстваха много почитатели на забележителното творчество на поетесата Ангелина Жекова, позната на десетки поколения детски и начални учители с незабравимите си благозвучни и докосващи дълбините в човека стихове. Тя е и автор на много текстове за песни, както и на учебно-помощна литература за деца от ранна, предучилищна и начална училищна възраст.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
20 години международна научнопрактическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание“ На 30 и 31 май 2019 година град Сандански се превърна в своеобразен център на предучилищното възпитание с организирането и провеждането на международен форум за обмяна на педагогически опит и постижения на научните работници и на учителите практици в областта на предучилищното образование. В продължение на двадесет години конференцията „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание“ неизменно бива откривана от нейния инициатор и организатор – образователния експерт, дългогодишен учител и директор на ДГ „Пролет“, гр. Сандански, Мария Чинкова. УД бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Универсалният модел на педагогиката на образованието
Размерите на пространството, определяни от нашето съзнание
През месец май 2019 г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) при особена тържественост и в присъствието на представители на духовния, държавния, научния и дипломатическия елит се проведе ХV Юбилейна Студентска научна конференция и изложба на вуза с международно участие „Информация – институции – образование – изследвания” – „Information – institutions – education – researches” с девиз: „Всеобщност на науките = университет” – „Universitas litterarum”). Бяха представени 291 доклада, поднесени на вниманието на научната общност – освен от студентите на вуза – и от : магистри докторанти, асистент доктори, гл. ас. доктори, професори, доктори на науките на Университета и на други висши училища в България, както и от 13 изследователи от чужбина: Великобритания, Унгария, Русия и Германия.

Иван ПОПОВ - І курс, спец. „Архивистика и документалистика”, Симона ДУШЕВА - ІІ курс, спец. „Библиотечно-информационен мениджмънт”, Памела ДЕЛЕВА - ІІ курс, спец. „Библиотекознание и библиография” бр. 23 от 17 юни 2019 г.
ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ:
Има три най-ценни и най-нужни на хората професии – духовник, педагог и лекар
- Ваше Високопреосвещенство, в началото на следващата учебна година в Ловеч се очаква да отвори врати първото в страната начално общообразователно православно училище. Бихте ли представили идеята накратко?

- Под егидата и по идея на Ловчанска митрополия от есента ще отвори врати начално частно училище „Свети Седмочисленици“. Негов собственик е, както по закон трябва да бъде, Сдружението на учители християни, и то има пълното съдействие от страна на Митрополията. Училището е общообразователно; в него ще се изучават всички предмети, които учат децата в останалите училища, но също и християнство, като ще се стараем възпитанието да бъде в духа на православието. Да възпитаваш не означава единствено да говориш, но и да даваш личен пример, иначе резултатът може да бъде обратен.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
ВЕЛИЧКИ ЕПИСКОП СИОНИЙ, ИГУМЕН НА ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР И НА БАЧКОВСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ:
Нека заедно да работим за възстановяване на молитвения дух
СБУ доказа във времето своята положителна и благодатна обществена роля
- Ваше Преосвещенство, днес повече от всякога хората имат нужда от вяра, а трудно стигат до нея. Какъв е пътят според Вас?

- Изключително важно е църквата, хората в църквата да се обърнат към молитвата. Изключително важно е да възстановим тази изконна практика на общение, на разговор с Бога. Изключително важно е цялата църква да бъде мобилизирана по дадени поводи да се моли. Най-вече – при изпитания, при бедствия, народът ни трябва да се обединява чрез молитвата. При други радостни и щастливи моменти ние трябва също да се обърнем към Бога с благодарение. С възхваление на неговата милост към нас. И трябва да възстановим нещо много важно – да призоваваме един другиго да се молим. Прекрасният израз: „Споменавайте ме в молитвите си, имайте ме в молитвите си, помолете се за мен, когато се молите пред Бога, споменете и мен“, тази молитва обединява най-много християнското общество, когато е от устата на повече хора, когато е чута от Бога и Бог ни милва.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
България бе домакин на 44. Генерална асамблея на европейската музикална асоциация В продължение на седем дни България бе домакин на две значими европейски събития: 44. Генерална асамблея на европейската музикална асоциация и Европейския младежки музикален фестивал „Силата на песента“. Организатори на събитията са Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на (СУПРИМ) в България към Асоциацията на европейските музикални училища (ЕМУ) и Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография (АУПРИХ).

В откриването на форума участва и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 22 от 10 юни 2019 г.
Ротари клуб София – Възраждане, дари компютри за обучителните центрове на СБУ В началото на месец юни 2019 г. Ротари клуб София – Възраждане, дари на Синдиката на българските учители 10 компютъра и 10 монитора. Дарението е бeзвъзмездна подкрепа за дейността на СБУ и е част от реализацията на социалните проекти на Клуба. По повод на дарителския жест разговаряме с г-жа Зинаида Ганчева, президент на Ротари клуб София - Възраждане.

- Госпожо Ганчева, защо се насочихте към СБУ за настоящето дарение?

- Волята на дарителя – американска фирма, която работи в България, бе получателят на дарението да бъде в сферата на образованието Със Синдиката на българските учители имаме добро сътрудничество и конкретни впечатления за неговата дейност, а председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева е член на нашия клуб. През месец ноември 2018 г. по инициатива на Ротари клубовете в София и в партньорство със СБУ и с Министерството на образованието и науката стартирахме проекта „Дай път на живота!“, който е за опазване живота на децата и е насочен към педагогическите специалисти. Проектът се реализира изключително успешно и ние решихме да дарим десетте компютъра на СБУ за нуждите на неговия Балкански център за квалификация на учители в гр. Кюстендил.

Светла СТРУМИНА бр. 22 от 10 юни 2019 г.
Наградиха победителите в Международния конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и в Националния конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“ По утвърдена вече авторитетна традиция на 1 юни – Международния ден на детето, в София се състоя заключителната и изключително тържествена церемония по награждаване на победителите в ученическите конкурси, организирани от Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим (OSMTH) – Велик Приорат България. Над 30 деца от цялата страна дойдоха, а към тях се присъедини и един от отличените, пристигнал специално от австрийската столица Виена, за да получат наградите си в престижните и добили и международна известност конкурси – Международния конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и Националния конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“. Празничната церемония се състоя в тържествената зала на Националния дворец на децата, грейнала с прекрасна изложба от отличените творби на победителите.

Светла СТРУМИНА бр. 22 от 10 юни 2019 г.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Скравена – с нов дигитален кабинет и ново футболно игрище Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, беше гост на тържественото откриване на ново футболно игрище и нов дигитален кабинет в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Скравена. То се състоя на 31.05.2019 година.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов и директорът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Скравена, Петко Петков извършиха церемонията по прерязване на лентата на футболното игрище.

След това бе открит и модерен дигитален кабинет.

УД бр. 22 от 10 юни 2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Необходим ли е 10 години непрекъснат трудов стаж при последния работодател, за да се получи увеличен размер на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ?
- Павлина ПЕТРОВА, Роза КОСТОВА, главни експерти-юристи в Централата на СБУ бр. 22 от 10 юни 2019 г.
24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Преобразяващата сила на словото сега и во веки веков...
В началото бе словото...

Словото – най-могъщото оръжие на този свят, по-безпощадно от най-острия меч и по-чисто от душата на дете. Слово, сътворено от светите братя Кирил и Методий, и отредило на България заслужена признателност и уважение не само сред славянските народи, но и в целия свят.

С гордост, упование и надежда посрещаме деня, озарен от светлината на един духовен подвиг, спасил рода ни от безпросветност и забвение.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 3 юни 2019 г.
СБУ награди отличени студенти На 29 май 2019 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, връчи награди на отличените в категорията „Педагогически науки“ в престижния конкурс „Студент на годината“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Светла СТРУМИНА бр. 21 от 3 юни 2019 г.
С компетентност, загриженост и уважение
към синдикалните членове
На 16 май в залата на Общинска библиотека в град Асеновград, област Пловдив, се проведе обучение на синдикалния актив на СБУ. То бе организирано от председателя на ОБКС на СБУ Руска Иванова. В обучението взеха участие синдикални председатели и секретари на СО от образователните институции.

От Централата на Синдиката участваха: Виолетка Петкова – главен експерт и отговорник за Пловдивска област, Павлина Петрова – главен експерт-юрист, и Петранка Калоферова – областен координатор на СБУ за Пловдивска област.

Руска ИВАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – Асеновград бр. 21 от 3 юни 2019 г.
Конкурс „Глобално училище“ 2019 Българска платформа за международно развитие (БПМР) обявява 4-ти ежегоден конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ" за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани. БПМР бр. 21 от 3 юни 2019 г.
Национално етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов“, Съюз на българските писатели, Синдикат на българските учители, Фондация „Памет“ Обявяват Национален ученически конкурс на тема: „С мъдростта и красотата на народното слово“ – посветен на 100-годишнината от рождението на големия български писател и етноизследовател Николай Хайтов! - бр. 21 от 3 юни 2019 г.
Община Велико Търново награди своите учители В навечерието на Деня на българската просвета, култура и писменост – 24 май, кметът на община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов награди със старопрестолни грамоти изявени учители. Антоанета АНДРЕЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново бр. 21 от 3 юни 2019 г.
2 ЮНИ – ДЕН НА ХРИСТО БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
По стъпките на Христо Ботев
Козлодуй! Малък дунавски град, на чийто бряг преди повече от 140 години от кораба „Радецки“ слизат група четници начело с Христо Ботев. Целуват пръстта, част от българската земя, и отиват да дарят живота си като цена за свободата в името на своите сънародници, поробени съвременници, и своите неродени деца!

Оригиналният кораб „Радецки“, произведен в тогавашната Австро-Унгария, не е съхранен, въпреки че България е можела да го запази, ако отговори на писмо на Империята. Защо държавата мълчи, не знаем, но знаем, че корабът е претопен за старо желязо.

Аурета ВАСИЛЕВА бр. 21 от 3 юни 2019 г.
140 ГОДИНИ ЧЕСТВА СТОЛИЧНОТО 159. ОУ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Училище с традиции, училище с бъдеще
На 11 май 2019 г., в деня на църковния празник в прослава на паметта и делото на светите равноапостолни братя първоучители и съпокровители на Европа Кирил и Методий, столичното 159. Основно училище „Васил Левски“, в кв. Челопечене, район „Кремиковци“, тържествено чества с изложба и юбилеен концерт 140 години от създаването си. Светла СТРУМИНА бр. 21 от 3 юни 2019 г.
50 ГОДИНИ ДЕТСКА ГРАДИНА „МИР“ – ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Ако носиш детството със себе си, никога няма да остарееш
На 15 май 2019 г. Детска градина № 20 „Мир“ отбеляза своя половинвековен юбилей с празничен спектакъл в Държавна опера – Стара Загора. Залата беше препълнена с родители, гости, бивши и настоящи учители, много граждани. Феерия от детски усмивки и обаяние озариха сцената.

50 години ДГ № 20 „Мир“ сбира надежди и мечти, раздава ласка, знания, увереност и самочувствие.

Петя КОПАНОВА, директор на ДГ № 20 „Мир“ – Стара Загора бр. 21 от 3 юни 2019 г.
ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ФИНАЛНИТЕ ПЕСНИ ОТ „ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА”, 2019 - РЕГЛАМЕНТ - - бр. 21 от 3 юни 2019 г.
Победителите във финален кръг на Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“ за 2019 година, Победителите във финален кръг на Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ за 2019 година
- - бр.21 от 3 юни 2019 г.
Ден на таланта
Под наслов „ТАЛАНТЪТ Е МАГИЯ“ ПГИ „Р. Стоянов“ – гр. Дряново, проведе традиционния си празник, на който изпраща своите абитуриенти.

- - бр.21 от 3 юни 2019 г.
Нов слънчев и модерен дом отвори врати за децата в столичния район „Красна поляна“ Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на откриването на новата сграда на 187. ДГ „Жар птица“, район „Красна поляна“, гр. София. Дългогодишните усилия на Столична община и администрацията на район „Красна поляна“ завършиха с изграждането на нова модерна, съобразена с всички европейски изисквания за образователна институция, сграда – превърнала се в слънчев и гостоприемен дом за повече от 200 деца.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 27 май 2019 г.
Деца и ученици твориха в името на по-добър свят Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на празничните събития по повод приключването на Националния конкурс „Възкресение Христово“– 2019. На 19 май т.г., денят, в който православната църква чества Неделя след Пасха – на Разслабления, в храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София, тържествено бяха връчени наградите на отличените в шестото му издание. Открита бе и изложба на наградените творби – икони, рисунки, фотографии, които па-късно ще бъдат продадени на търг и със събраните средства ще бъде подпомогнато лечението на онкоболни деца.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 20 от 27 май 2019 г.
В столичния район „Надежда“ бяха отличени най-добрите млади учители „Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“ – Плутарх

С това актуално и днес послание бе обявено началото на второто издание на конкурса „Най-добър млад учител“ в район „Надежда“.

В навечерието на 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, по инициатива на кмета на столичния район „Надежда“ инж. Димитър Димов и в партньорство със СБУ, Столична община и РУО – София-град, за втори път се проведе официална церемония по награждаване на отличените в конкурса за млади учители от образователните институции в район „Надежда“, гр. София.

Поздравителен адрес до инж. Димитър Димов по повод авторитетния конкурс бе поднесен от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 27 май 2019 г.
XXII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ НА СБУ – 2019 Г.
Достойно признание за призваните
В навечерието на 11 май – денят, в който Българската православна църква почита светите братя равноапостоли и първоучители Методий и Кирил, Синдикатът на българските учители отличи най-достойните и заслужили учители в престижния Национален конкурс „Учител на годината“.

Една от най-ярките и знаменателни инициативи на СБУ по традиция се превърна в тържествен и вълнуващ празник на българското учителство, в чест и за прослава на достойния учителски труд. Синдикатът на българските учители за 22-ри път връчи призове на най-добрите иновативни и успешни учители и директори от страната.

Светла СТРУМИНА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Велина АНТОВА бр.19 от 20 май 2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Промени в Кодекса за социално осигуряване
В бр. 35 от 30 април 2019 г. на „Държавен вестник“ се обнародва Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр.19 от 20 май 2019 г.
Пазим българщината в сърцата си XI национален конкурс „Аз съм българче“

под патронажа на д.ик.н.Янка Такева, председател на СБУ

За единадесета поредна година под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, се проведе Националният конкурс „Аз съм българче“. Той се организира и проведе от Начално базово училище (НБУ) „Михаил Лъкатник“ съвместно с Училищното настоятелство с подкрепата на Община Бургас и Българско движение „Син флаг“. Над 400 малки родолюбци от 10 училища от Бургас, Варна, Царево, Пещера и Нова Загора изразиха своята обич към България в 3 тематични области: български език и литература, изобразително изкуство и информационни технологии.

УД бр.19 от 20 май 2019 г.
СЪСТОЯ СЕ ТРИНАДЕСЕТАТА ЦЕРЕМОНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
За всеотдайността, вдъхновението и апостолския труд на учителите
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, беше почетен гост на Тринадесетата церемонията по връчване на годишните награди на Столична община за принос в развитието на българското образование, която се провежда под патронажа на кмета на град София – Йорданка Фандъкова. Духовното тържество се състоя на 13 май 2019 г. в театър „София“.

Велина АНТОВА бр.19 от 20 май 2019 г.
ВЕСЕЛКА АСЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВИДИН:
СБУ превръща учителската професия в привлекателна, авторитетна и общественозначима
- Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр.19 от 20 май 2019 г.
Изявления на президента на Република България Румен Радев и на Негово светейшество папа Франциск на площад „Атанас Буров“ в столицата - - бр. 18 от 13 май 2019 г.
Негово Светейшество папа Франциск посети България и благослови българите за мир и благоденствие По покана на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, папа Франциск на 5 и 6 май 2019 г. посети България.

Негово Светейшество папа Франциск бе посрещнат на летище София на 5 май от министър-председателят Бойко Борисов. Българският премиер го приветства с „добре дошъл“ на наша земя, след което се проведе среща, която постави във фокус установените във времето ползотворни отношения между България и Светия престол и желанието те да продължат да се развиват и в бъдеще за изграждането на по-добър и по-хуманен свят, в защита на слабите и уязвимите, както и за отстояването на християнските ценности и норми.

УД бр. 18 от 13 май 2019 г.
Още едно искане на СБУ се изпълни с измененията и допълненията в Закона за социално подпомагане
Промените в Закона за социално подпомагане са обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 35 от 30.04.2019 г. и влизат в сила от 31.07.2019 г.
С § 6 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане се направиха изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). С промените се цели намаляване на безпричинните отсъствия и по-голяма отговорност от страна на родителите да осигуряват редовно посещение на своите деца и ученици в детската градина или училището, с което се реализира и едно от исканията на Синдиката на българските учители – социалната политика на държавата да минава през училището и средното образование.

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 18 от 13 май 2019 г.
Проведе се заседание на Отрасловия съвет
На 7 май т.г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Проект на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

2. Разни.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 13 май 2019 г.
Предизвикателства пред образованието в България За преодоляването им са необходими координирани усилия, целенасочени политики и значителни инвестиции, каза зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на организираното в края на март т.г. от Представителството на Европейската комисия в България, предтавяне на доклада за България в рамките на Европейския семестър

Записа Светла СТРУМИНА бр. 18 от 13 май 2019 г.
Креативността – най-важното умение за бъдещето За втора поредна година Министерството на образованието и науката подкрепя активно организирането на Webit.Festival Europe в България – мащабното събитие за дигитални технологии, иновации и предприемачество, което ще се състои на 14 и 15 май 2019 г. в Националния дворец на културата и ще превърне София в дигитална столица.

В рамките на фестивала се провежда съвместната инициатива на Webit и МОН - Webit X, която ще помогне на най-талантливите млади българи да бъдат възможно най-запознати с бъдещето, свързано с развитието на технологии, като изкуствен интелект, роботика и автоматизация и последиците за трудовия пазар.

Светла СТРУМИНА бр. 18 от 13 май 2019 г.
50 ГОДИНИ ДЕТСКА ГРАДИНА №2 „ЗВЪНЧЕ“, ГР. СОФИЯ
С любов към децата
В подкрепа на инициативите „140 години София – столица на България“
50 години с любов към децата! Това е мотото на нашият празник, който посвещаваме на децата, на детската градина, част от инициативите „София – 140 години столица на България!“ Децата са нашият най-ценен капитал, най-високата ценност, в името на която градим нашия жизнен и професионален път, изпълнявайки своя дълг на родители, учители, общество. С огромно професионално и човешко удовлетворение, с вяра, упование и мечти, с всеотдайност и гордост, отбелязваме този юбилей с тържествен концерт в изпълнение на децата – нашите малки звънчета.

Цеца ГЕОРГИЕВА, директор на ДГ № 2 „Звънче“ – гр. София бр. 18 от 13 май 2019 г.
ПЕТЯ КРЪСТЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“ В МОН:
Важно е педагогическите специалисти да участват пълноценно в проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР
- Г-жо Кръстева, бихте ли представили накратко възможностите, които дава проектът „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)?

- Проектът „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, стартира на 4 октомври 2018 г. и приключва на 3 октомври 2021 г. Периодът на изпълнението му обхваща три учебни години. По проекта се реализират краткосрочни обучения, организирани в четири кампании.

Интервю на Велина АНТОВА бр.18 от 13 май 2019 г.
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ЛЮБЕН ТОТЕВ, РЕКТОР НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ (МГУ) „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: Кариерното развитие на учителите е мощен стимул за повишаване качеството на обучение в училище

Съветът на ректорите и Синдикатът на българските учители следва да работят съвместно за постигане на целите, които си поставят двете системи – на училищното и на висшето образование

Интервю на Светла СТРУМИНА бр.18 от 13 май 2019 г.
„Учител на годината“ – запазената марка на СБУ за признание, подкрепа и стимул В навечерието сме на провеждането на заключителния етап на XXII издание на едно от най-престижните ярки емблематични събития на Синдиката на българските учители – Националния конкурс „Учител на годината“. Синдикатът на българските учители е подготвил поредния тържествен вълнуващ празник за българското учителство с признанието за всеотдайността в градивната мисия на професията, за утвърждаване на ценностите и моралните устои в обществото чрез институцията училище. Четете за началото и развитието конкурса.

Велина АНТОВА бр. 17 от 6 май 2019 г.
Великденски благотворителни инициативи в Народното събрание Дни преди най-светлия християнски празник Великден председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе гост на откриването на петата благотворителна изложба на ученици от столичното 143. СУ „Георги Бенковски“ в Народното събрание. Многократно подкрепяна от СБУ през годините, и тазгодишната инициатива на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето даде възможност на талантливите ученици от 143. СУ да представят своите картини и великденски сувенири в сградата на българския парламент. Великденската благотворителна изложба на учениците от столичното училище бе организирана и подредена от техния преподавател по изобразително изкуство и художник – Виолин Неделчев, учител новатор и член на Синдиката на българските учители, носител на почетните отличия на СБУ „Учител на годината“ и „Най-добър синдикалист“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 6 май 2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Обезщетения при прекратяване на трудовия договор поради смърт на работника или служителя
- Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 17 от 6 май 2019 г.
Първото иновативно училище в Пловдив празнува половин век с вдъхновяващ празник и множество инициативи Президентът на Република България Румен Радев удостои с плакет „Св. св. Кирил и Методий“ ОУ „Райна Княгиня“, град Пловдив, по повод 50-годишнината от неговото основаване и за принос към българската просвета и духовно развитие. Пловдивското училище, което спокойно може да се похвали, че е и първото иновативно. Изказаната благодарност от името на председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева за утвърдените във времето традиции и ползотворно социално партниране и отправените пожелания развълнуваха целия екип на иновативното ОУ „Райна Княгиня“. Поздрави поднесе областният координатор Петрана Калоферова и подари на юбилярите пейзаж от стария Пловдив.

Екип на ОУ „Райна Княгиня“ бр. 17 от 6 май 2019 г.
В България обучението по четене на учениците в началния етап е над средното в световен аспект


В България обучението по четене на учениците в началния етап е над средното в световен аспект

Обучението по четене на учениците в началния етап у нас е над средното в световен аспект. Потвърждават го подробно представените резултати от участието на България в Международното изследване на уменията по четене PIRLS 2016 на учениците от 4. клас в публикувания наскоро доклад на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), научно-информационното звено към Министерството на образованието и науката. Средният резултат по четене на четвъртокласниците в България е 552. Той е над средния за страните, фиксиран на 500 точки. Това означава, че българските четвъртокласници се представят над средното ниво и по-добре от повечето си връстници, немалка част от които са страни от ЕС, като Италия, Чехия, Австрия, Германия, Испания, Белгия, Франция

Велина АНТОВА бр. 17 от 6 май 2019 г.
„Обществен женски парламент – 21 век“ с председател
д.ик.н. Янка Такева е удостоена с най-високия държавен приз за значими постижения в сферата на равнопоставеността
на жените и мъжете
„Обществен женски парламент – 21 век“ към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, председател и на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, е удостоен с Отличителния знак на Министерството на труда и социалната политика за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в категория „Обществени организации и институции“.

На 23 април 2019 г. министърът на труда и социалната политика доц. Бисер Петков връчи на д.ик.н. Янка Такева най-високия държавен приз за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.

Светла СТРУМИНА бр. 16 от 29 април 2019 г.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“

- - бр. 16 от 29 април 2019 г.
Приемането на стратегия за възпитателната работа в училище трябва да бъде приоритет Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие във финалната среща за граждански диалог „Европа в нашия дом“, посветена на образованието и регионалното развитие. Тя се състоя на 18 април 2019 г. в Националния дворец на културата в столицата и обобщи резултатите от проведените във всички областни градове през последните два месеца дискусии по темата. Преслава ГЕОРГИЕВА бр. 16 от 29 април 2019 г.
ЯКИМ НЕДЕЛКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА“ (СОНК), РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ:
Ние със задоволство завяваме, че сме партньори на един от най-силните учителски синдикати в Европа
Председателят на Синдикат „Образование, наука и култура“ (СОНК), Република Северна Македония Яким Неделков представи в интервю за читателите на в. „Учителско дело“ основни предизвикателства, пред които е изправен СОНК, както и акценти от дейността му.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 29 април 2019 г.
Повече за сигурността на децата и младите хора в интернет Близо 30% от децата са били изложени на опасност в интернет, 28 на сто биха информирали държавен орган, но не знаят как. Близо 47% се обучават сами на безопасно поведение в мрежата, а 45% биха се срещнали с непознат, сочат данните от проучване на тема: „Как нашите деца използват интернет по безопасен начин?“, проведено през март и април 2019 г. от Софийския форум за сигурност в партньорство със Столичната община и Регионалното управление по образование София-град, в което онлайн са се включили близо 8000 деца и ученици на възраст от 11 до 18 години.

Светла СТРУМИНА бр. 16 от 29 април 2019 г.
Гордостта да познаваш историческото създаване на първия български основен закон В навечерието на отбелязването на 140-та годишнина от приемането на Търновската конституция, родена като един от първите и най-модерни основни държавни закони в Европа и характеризираща се с демократизъм и парламентарен либерализъм, по инициатива на СБУ – Габрово, и под патронажа на РУО – Габрово, и община Габрово на 15 април 2019 г. в Ритуална зала – Габрово, се проведе областно ученическо състезание на тема: „140 години от приемането на първата българска конституция“.

Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр. 16 от 29 април 2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ: „В СБУ мога да членувам независимо от вида на трудовия договор“ -

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 16 от 29 април 2019 г.
Акценти по подписания нов Общински КТД във Варна за средното образование В дните, когато отбелязвахме 29-годишнината от създаването на СБУ, във Варна бе подписан и новият Колективен трудов договор за системата на средното образование. За пореден път той е доказателство за добронамереността и положителното отношение на общинската администрация към проблемите на варненските учители.

Веселин РАШЕВ, председател на ИК на СБУ – Варна бр. 16 от 29 април 2019 г.
Запомнящ се спортен празник в столичното 93. СУ „Александър Теодоров – Балан“ На 16 април 2019 г. в столичното 93. СУ „Александър Теодоров – Балан“ с директор Евдокия Гергова се проведе емоционален, запомнящ се спортен празник под мотото „Здрав бъди, разумно се храни“. В него с желание и мотивирани от своите учители, се включиха ученици от всички класове.

Велина АНТОВА бр. 16 от 29 април 2019 г.
Националната финансово-стопанска гимназия – София, отличена с престижната награда „Прометея“ По предложение на Синдиката на българските учители Конфедерацията на независимите синдикати в България отличи Националната финансово-стопанската гимназия (НСФГ) – София, с престижната награда „Прометея“ за 2019 г., за принос в хуманизирането на работната среда, в опазването на здравето и безопасността на хората. Тържествената церемония по награждаването, в която взе участие и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, се състоя на 22 април 2019 г., в навечерието на Световния ден за безопасност и здраве при работа, в сградата на КНСБ.

Велина АНТОВА бр. 16 от 29 април 2019 г.
140 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ
Старопрестолната столица – Велико Търново, тържествено отбеляза святата за българите годишнина
Подписана на 16 април 1879 г., Търновската конституция е първият български държавен закон, възродил България за нов политически живот, превръщайки я в модерна европейска държава. Изработена и приета от депутатите в съществуващото тогава Учредително събрание, модерната за времето си и много либерална конституция, установява демократичното начало на обществено-политическия живот у нас, с всеобщото избирателно право, разделението на властите, парламентарния контрол, свободата на словото и печата. 140 години след подписването и приемането на Търновската конституция, на 16 април 2019 г. старопрестолната столица на България – Велико Търново, бе център на юбилейните тържества по повод значимата годишнина.

Антоанета АНДРЕЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново, и областен координатор на СБУ за област Велико Търново

Антоанета АНДРЕЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново, и областен координатор на СБУ за област Велико Търново бр.15 от 22 април 2019 г.
ИВАНКА КИРКОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ:
Политиките на СБУ за развитие на качествено образование са последователни и надграждащи и аз се радвам, че сме партньори
- Г-жо Киркова, кои са основните приоритети в дейността Ви като началник на РУО – Пловдив, и бихте ли споделили конкретни постижения на сектор „Образование“ за изминалите месеци на настоящата 2019 г.?

- Дейностите на РУО – Пловдив, са разностранни и разнообразни, но основно са подчинени на ефективното управление на образователната система в област Пловдив за реализиране на държавната образователна политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на всички деца и ученици. За поредна учебна година сме се концентрирали върху прилагането на мерки за пълно обхващане на всички подлежащи на образование деца и ученици и предотвратяване на отпадането им от образователната система на ниво регион и ниво училище. Намаляване на безпричинните отсъствия на учениците, разбира се, и не на последно място, върху мерките и политиките за повишаване на учебните резултати на всички ученици.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр.15 от 22 април 2019 г.
Повече знания, ключови и практически компетенции за качествена синдикална и учебна дейност На 12 и 13 април 2019 година в курортно селище Вонеща вода Изпълнителният комитет на Общинския координационен съвет на СБУ – Велико Търново, проведе обучение с председателите на синдикални организации на СБУ от община Велико Търново, посветено на 29-годишнината от учредяването на Синдиката на българските учители. В него взеха участие Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за Великотърновска област, и Павлина Петрова – главен експерт-юрист в Централата на СБУ.

Антоанета АНДРЕЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново, и областен координатор на СБУ за област Велико Търново бр.15 от 22 април 2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие
- Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр.15 от 22 април 2019 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ!
Стартира кандидатстването по национална програма „Мотивирани учители“
В срок до 8 май 2019 г. могат да се подават заявления за включване в националната програма на МОН „Мотивирани учители“. Ще бъдат одобрени до 80 преподаватели с опит (над 8 години), за да преподават математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии в училища в региони, където има недостиг на педагогически специалисти. В трудовите им договори се предвижда увеличение на възнаграждението с 300 лева, както и средства за покриване на наем в размер на 200 лева на месец за срок от 12 месеца, или за възстановяване на транспортни разходи на пътуващи учители за същия период.

Пресцентър на МОН бр.15 от 22 април 2019 г.
НАЦИОНАЛНА СЕКЦИЯ НА СБУ „МЛАДИ УЧИТЕЛИ“
Младият учител – носител на модерността и традициите в българската образователна система
Продължение от брой №12 на в. „Учителско дело“

Повече за дейностите на клубовете по места, мотивацията, личното и професионалното удовлетворение на председателите и членовете им да бъдат част от педагогическата общност на клуб „Млад учител“ към СБУ, вижте в споделеното от тях.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр.15 от 22 април 2019 г.
40 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов На 10 април 1979 г., в 20,34 ч. московско време, от космодрума Байконур е изстрелян космическият кораб „Союз-33“ с екипаж Николай Рукавишников (СССР) и Георги Иванов (България). Основната цел е скачване със станцията „Салют-6“, където се намират космонавтите Владимир Ляхов и Валерий Рюмин. След това се предвижда изпълнението на научни експерименти, включващи създадените за целта изцяло български системи и прибори. Поради авария полетът продължава 1 ден, 23 часа, 1 минута и 6 секунди.

Таня ЛЕОНИДОВА бр.15 от 22 април 2019 г.
50 ГОДИНИ ДГ „СОНЯ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Доброто начало е за цял живо
С вълнение и респект разгръщаме летописната книга и албумите на детската градина, в която са съхранени имена, събития, факти – днес само спомени, отразени в авторски филм, посветен на 50-годишния юбилей на детската градина. Половин век е повод за равносметка, възхищение и споделяне на добър опит. Богата е историята, разнообразна е дейността на детска градина „Соня“. В сърцето на старопрестолния град Велико Търново през 1969 година отваря врати ново детско заведение с директор Веселина Димова Гонгалова. Започва една динамична и непрекъсната дейност, която продължава и до днес. Всяка година нови деца, нови придобивки, нови мероприятия и изяви. Няма почивка, няма застой – цели 50 години! д-р Жаклин ХАРАЛАМПИЕВА-ПАВЛОВА, директор на ДГ „Соня“ и колектив бр.15 от 22 април 2019 г.
Българското училище в Лондон чества 90-годишнината на своя патрон Иван Станчов Да посветиш живота си на кауза, да мечтаеш, страдаш, да се бориш за нея, да даряваш, да преживееш неправди и правди, да печелиш и да не печелиш приятели, но да си верен от край докрай на убежденията си и да получиш от хората, които значат нещо за теб, признание – струва си да живееш за това. Всичко това е посланик Иван Станчов, благородник, дарител и съхранител, ментор и съмишленик, но най-вече българин.

Снежина МЕЧЕВА, директор на БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон, говорител на АБУЧ бр.15 от 22 април 2019 г.
Заедно в образованието, за успеха на всяко училище Представяне на добри практки и успешен опит от класни стаи, училища и регионални инициативи, насочени към качествено и достъпно образование за всяко дете в България, бе целта на провелата се на 12 април т.г. в София конференция на тема „Заедно в образованието - за успеха на всяко училище.“ Организирана от фондация „Заедно в час“ и Академия Нике, инициативата събра директори, учители, партньори и съмишленици да споделят идеи и дейности, които поставят на фокус равните възможности за достъп до образование на децата и учениците от различни социални слоеве, етнически групи и с различни образователни потребности.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр.15 от 22 април 2019 г.
Дискусия за социалните медии Медийната програма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“ и Софийски форум за сигурност проведоха на 11 април 2019 г. международна публична дискусия „Социалните медии: предимство или вреда за демокрацията?“. Тя бе предшествана от Международна конференция „Влиянието на социалните мрежи във формирането на информационната среда в страните от Югоизточна Европа“. Десетки млади хора и професионалисти от различни области се включиха в дискусията, чиято актуална тема се радва на широк интерес.

Светла СТРУМИНА бр.15 от 22 април 2019 г.
30 Г. ОБЩЕСТВЕН ФОНД „ДЕТСТВО“
Доброто ражда добро
На 28.01.1989 г. по предложение на инициативен комитет с председател акад. Илчо Димитров се учредява Сдружение Обществен фонд „Детство“. Педагози, лекари, журналисти, писатели, артисти, художници, психолози, юристи, учени, работници и общественици се обединяват, за да предадат на цялото общество своята чувствителност към проблемите на изоставените деца, сираците, децата с увредено здраве, социално незащитените и заедно ще им помогнат да растат при по-добри условия, да имат равен шанс с другите в живота, да са обичани. Девиз на Сдружението е „Доброто ражда добро“.

Таня ЛЕОНИДОВА бр.15 от 22 април 2019 г.
45 години световни спортни успехи за ДСУ „Ген. Владимир Стойчев“ и България Впечатляващ спектакъл сътвориха възпитаниците и приятелите на столичното спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ на сцената на Военния клуб в София на 28 март т.г. Поводът за запомнящото се събитие бе 45-годишният юбилей на първото Държавно спортно училище в София. От самото си създаване на 1 септември 1974 г. до днес то е символ на най-значимите спортни постижения за България.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр.15 от 22 април 2019 г.
Столичното 142. ОУ достойно чества патронния си празник По дълголетна традиция в края на месец март учителите и учениците от столичното 142. ОУ „Веселин Ханчев“ почитат своя патрон. На 29 март 2019 г. те тържествено честваха с великолепен спектакъл 100 години от рождението на големия български поет и публицист Веселин Ханчев, чието име училището носи с осъзната гордост. Д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, честити патронния празник на екипа и учениците на 142. ОУ със специален поздравителен адрес: „Приветствам целия колектив, превърнал училището в иновативна образователна институция, прилагайки нови, съвременни форми и методи на обучение, следвайки пътя на познанието и получавайки признанието на учениците, родителите и обществеността.

Светла СТРУМИНА бр.15 от 22 април 2019 г.
Заедно за подобряване на педагогическата комуникация Последователен в приоритетната си грижа и провеждането на устойчиви политики за квалификация на педагогическите специалисти, Синдикатът на българските учители бе съорганизатор на Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти и Института по реторика и комуникации в провеждането на втора международна конференция на тема: „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“. Събитието се състоя под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, на 5 и 6 април 2019 г.

Университетски преподаватели и изявени педагогически специалисти, учители новатори от детски градини и средни училища представиха широк тематичен спектър на методически разработки и успешни педагогически практики, свързани с взаимодействието между образователната институция и семейството, използването на онлайн базирани ресурси, дигитална мултикултурна среда. Акцент бяха и темите, свързани с комуникацията и лидерството в образователните институции, комуникативната компетентност на учителя, невербалната педагогическа комуникация в приобщаващото образование, и др. Така също и нетрадиционни решения на традиционната педагогическа комуникация, нови тенденции на дистанционното обучение, дигиталните технологии в практиките на студентите, бъдещи учители и др. Представен би и отпитът на Словения и Полша в това отношение.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр.14 от 15 април 2019 г.
КНСБ поставя на фокус приоритетни политики по изпълнение на Европейския стълб за социални права На 4 април 2019 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“ проведе кръгла маса на тема „Европейският стълб за социални права – стълбът на бъдещето на Европа“. В разискванията взеха участие: Пламен Димитров, президент на КНСБ, Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, д-р Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика социална политика към 44. НС, Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, представители на НОИ, БСК и др.

В кръглата маса участва и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Зам.-министърът на образованието Деница Сачева представи по време на кръглата маса визията МОН за образованието, като базов инструмент за социален напредък в контекста на Европейски стълб за социални права. Голяма част от политиките, свързани с превенция на отпадането от училище, които реализира МОН, са по искане, предложения на Синдиката на българските учители.

КНСБ ще настоява за приемането на няколко важни документа от новата Европейска комисия и Европейския парламент.

Велина АНТОВА бр.14 от 15 април 2019 г.
ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД: Активното партньорство е в основата за осъществяване на политиките за качествено образование Интервю на: Светла СТРУМИНА бр.14 от 15 април 2019 г.
140 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА СОФИЯ ЗА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ
На тържествена церемония бяха осветени и връчени знамена на столични училища
На 3 април 2019 г. в София се проведоха тържествени чествания по повод 140-годишнината от обявяването на града за столица на България. По идея на Инициативния комитет за честванията с председател доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ на Столична община, във фокуса на празничните събития беше поставена образователната система. За първи път в центъра на София, на площад „Свети Александър Невски“, се състоя тържествена церемония по освещаването на знамената на 140 столични общински училища и връчването на 11 нови знамена.

Велина АНТОВА бр. 13 от 8 април 2019 г.
СТАРТИРА ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ПОХОДЪТ НА КНИГИТЕ“ Да споделим с децата необятния свят на четенето

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в стартиралото на 2 април т.г. в Столична библиотека с директор Юлия Цинзова осмо издание на националната кампания „Походът на книгите“. Да насърчи интереса на децата към четенето и книгите, да ги накара да бъдат по-смели, по-любознателни и да не спират да мечтаят бе целта на реализираната в партньорство с Асоциация „Българска книга“ и редица национални и обществени институции, инициатива. Нейното начало съвпадна с Международния ден на книгата – 2 април, в който е роден и датският писател Ханс Кристиян Андерсен, създател на едни от най-обичаните приказки за всички времена.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 13 от 8 април 2019 г.
РОСИЦА ИВАНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-РЕГИОН, КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Със Синдиката на българските учители

поддържаме ефективен и конструктивен диалог

Уважаваме целенасочените и успешни действия на СБУ, защото в негово лице учителите разпознават хората, които защитават стремежа им към по-добро бъдеще

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 13 от 8 април 2019 г.
Повече знания, ключови и практически компетенции за качествена синдикална и учебна дейност На 20 март 2019 г. в сградата на ОбКС на СБУ в гр. Русе се проведе поредното обучение на синдикалния актив от общините в област Русе, което вече е една добра синдикална традиция. То бе посветено на 29 години Синдикат на българските учители.

Пламен АТАНАСОВ, член на ИК на СБУ и областен координатор на СБУ за област Русе бр. 13 от 8 април 2019 г.
Подписан е първият общински Колективен трудов договор за отрасъл предучилищно и училищно образование за община Кресна Общинската структура на СБУ в община Кресна още от създаването си през 2004 г. е имала много добро социално партньорство с общинските власти и директорите на образователните институции. Взаимно са проявявали уважение, зачитане и съгласуване на интересите, насочени към поддържане и подобряване на условията за труд, повишаване качеството на учебната дейност и, разбира се, обучението и възпитанието на децата и учениците, въпреки че до момента нямаше подписан Колективен трудов договор. Винаги при нужда общината е дотирала образователните институции, с цел да не се достига до съкращения на персонал при иначе малката пълняемост на паралелките.

Георги ПЕТКОВ, председател на ОбКС на СБУ – Кресна бр. 13 от 8 април 2019 г.
Министерският съвет одобри националните програми за развитие на образованието за 2019 година Правителството одобри 17 национални програми за развитие на образованието през 2019 година, които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За изпълнение на националните програми, извоювани през 2004 г. с усилията на СБУ, в държавния бюджет са осигурени 76 000 000 лева. Четири от програмите са изцяло нови: „Заедно в грижата за ученика“, „Мотивирани учители“, „ИТ бизнесът преподава“, „Иновации в действие“. В други програми модулите са разширени и насочени към финансиране и на нови дейности – НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и НП „Успяваме заедно“. По нова програма ще се подпомагат общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация.

УД бр. 13 от 8 април 2019 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР – 2019
Предизвикателства пред образованието в България
Образователната система в България се модернизира на всички равнища, но са налице и редица предизвикателства – каза Барбара Кауфман, директор, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейска комисия при представянето на годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър. Дискусията по доклада, който покрива теми, като икономическата ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието, бе организиран от Представителството на Европейската комисия в България.

Според доклада, страната ни трябва да инвестира в уменията, социалното сближаване, инфраструктурата и научните изследвания и иновации с цел подкрепа на конкурентоспособността, производителността и процеса на догонване спрямо останалата част на ЕС.

Светла СТРУМИНА бр. 13 от 8 април 2019 г.
29 ГОДИНИ СБУ, 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ В Габрово почетоха двете значими годишнини

Обединени с морална отговорност за намиране на най-добрите решения за развитие на образованието

На 22 март т.г. в залата на Библиотеката на ТУ – Габрово се проведе регионална кръгла маса, посветена на 29-годишнината от учредяваното на Синдиката на българските учители – най-голямата и авторитетна учителска организация в страната - стожер на добрите традиции и позитивното развитие на българското образование, и на значимия 100-годишен юбилей от рождението на Николай Хайтов - съвременния радетел за съхраняване на българското съзнание, страстния почитател на красивата родопска природа, краезнанието, фолклора, умелия проницател в историческата памет за великите ни предци и не на последно място съвременния властелин на художественото слово.

Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр. 12 от 1 април 2019 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ!
Писмо
До
Началниците на
Регионалните управления на образованието

Уважаеми/а господин, госпожо началник,

Във връзка с постъпили в Министерство на образованието и науката запитвания относно ползването на 5 дни платен отпуск по време на грипната ваканция Ви информирам, че следва да приложите разпоредбите на чл.42,т.4.2 от Колективния трудов договор от 11.06.2018 г.

Използваните 5 дни по време на грипната ваканция да се считат над определените 56 дни платен годишен отпуск за учителите и останалия персонал. Със съдържанието на писмото следва да запознаете директорите на училищата от Вашия регион. Моля, в срок до 15 април 2019 г. да уведомите за изпълнението на горепосочените разпоредби.

Министър на образованието и науката

Красимир Вълчев

- бр. 12 от 1 април 2019 г.
ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ, ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ“ –
СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
Децата са нашият най-ценен капитал и ние сме длъжни да осигурим за тях и за техните учители необходимата стимулираща и подкрепяща среда

Със СБУ винаги сме имали отлично взаимодействие и резултатът от него са високите постижения на столичната образователна система

Интервю на Велина АНТОВА бр. 12 от 1 април 2019 г.
Подписан бе новия КТД за системата на средното образование за община Петрич Добрата вест от празника Благовещение за системата на образованието в община Петрич е подписаният Общинския колективен трудов договор. За трети пореден път социалните партньори договарят по-добри условия за заетите в предучилищното и училищно образование на ниво община. Общинският колективен трудов договор беше подписан от кмета Димитър Бръчков, началника на РУО – Благоевград Ивайло Златанов, председателя на СРСНПБ за община Петрич - Мария Касабова и председателите на общинските синдикални организации - Цонко Манчев, за Синдикат на българските учители към КНСБ и Димитрина Спасова за Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Цонко МАНЧЕВ, председател на ОбКС на СБУ - Петрич бр. 12 от 1 април 2019 г.
Изнесен урок по история в Националния музей на образованието
„Моят идеал беше и е свободна България“ – Граф Игнатиев
На 20 март за втора поредна година ученици от Xа клас на ПГИ „Рачо Стоянов“, гр. Дряново, посетиха НМО Габрово. Тази година цел на посещението бе съвместната фотодокументална изложба на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ и НМО, която разкрива живота и дейността на руския дипломат и държавник граф Николай П. Игнатиев, чиято съдба е неразривно свързана с началото на свободна България. Топло и сърдечно посрещнати с увлекателна беседа, представена от Димитър Димитров – уредник „Нова история“ при НМО, учениците се запознаха с личността на граф Николай П. Игнатиев, със събитията от онова време, хода и военните действия на Руско-турската война и се докоснаха до лични документи и бележки на графа. Документалният разказ започна с изключително успешната военна и дипломатическа кариера на потомствения дворянин. Мария СЪБЕВА директор на ПГИ „Р. Стоянов“, гр. Дряново бр. 12 от 1 април 2019 г.
И днес с традициите на миналото Учениците от 3. клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Лехчево, имат развит интерес към българските народни традиции. Те се интересуват от тях, проучват ги и ги пресъздават. Всяка учебна година отбелязваме редица християнски празници. Третокласниците подготвиха и тържество на българските изконни традиции. Всички ученици облякоха народни носии. Специален гост на празника ни беше също облечената в народна носия местна баба Маргарита Лалева, която с удоволствие се съгласи да бъде нашата „баба“ и увлекателно разказа за народностните традиции в Лехчево. На тържеството присъстваха и директорката на училището Мария Димитрова, ученици от други класове, родители и учители. Третокласниците с интерес разпитаха баба Марга за всички традиции и обичаи, свързани с празниците, почитащи началото на новия живот и пролетта.

Мая ИВАНОВА, председател на СО на СБУ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Лехчево бр. 12 от 1 април 2019 г.
Ефективно партньорство в подкрепа на кадровото обезпечаване на образователната система Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в заключителната международна конференция на успешно завършилия проект „Нов път за нови таланти в преподаването“ (NEWTT) на Фондация „Заедно в час“. На 14 март т.г. в София, в присъствието на зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, директора на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Наталия Михалевска, началника на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, директора на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. Галин Цоков, проф. Херман Абс от Университета на Дюсбург-Есен, директори и учители от България и редица европейски държави – участници в иновативния проект, бяха представени резултатите, постигнати при успешното му реализиране. Тук бе и ръководителят на проекта NEWTT от Фондация „Заедно в час“ и модератор на форума Нели Колева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 1 април 2019 г.
НАЦИОНАЛНА СЕКЦИЯ НА СБУ „МЛАДИ УЧИТЕЛИ“ Младият учител - носител на модерността и традициите в българската образователна система

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 1 април 2019 г.
Увеличен е план-приемът на студенти в направленията с очакван недостиг на кадри Заради очаквания недостиг на учители по математика, физика, информационни технологии и др. в план-приема на държавните висши училища за учебната 2019–2020 г. са предвидени повече места за учители по различни предмети, обучавани в специалност „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“

План-приемът предвижда и увеличен брой места за направленията с ниско търсене, както и в тези, които са от особена важност за обществото и икономиката – „Информатика и компютърни науки“, „Хранителни технологии“, „Ветеринарна медицина“, „Математика“. Това бе съобщено на пресконференция в МОН на 22 март т.г., на която стана ясно, че 43 276 са местата за субсидирано обучение на студенти (за образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „магистър след завършена степен бакалавър“), които са с 2500 по-малко от миналата година и 2249 за докторанти.

УД бр. 12 от 1 април 2019 г.
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СПОДЕЛЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПРИРОДНИ НАУКИ“ Чрез създаване на виртуален свят – за изграждане на умения за бъдещето

Първата национална конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“ се проведе на 22 и 23 март т.г. в столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ под патронажа на МОН. Инициирана от директора на иновативното училище Асен Александров и с подкрепата на партньори и съмишленици, конференцията даде възможност на близо 130 учители от цялата страна да споделят своите идеи, опит и иновации в преподаването на STEM дисциплините за създаването на новите социокултурни умения на учениците у нас, които провокират мисленето им и дават възможност по-лесно да осъзнават заобикалящия свят. Форумът е интерактивен начин да се стимулира и утвърди училището като територия на знанието и уменията, с възможност за създаване на по-добра образователна среда и превръщането му в най-сигурното място, в което учениците могат да проектират своето бъдеще.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 1 април 2019 г.
ТРАДИЦИЯТА СРЕЩА БЪДЕЩЕТО

85-годишен юбилей чества столичното 107. ОУ „Хан Крум“

Димитринка ХРИСТОВА бр. 12 от 1 април 2019 г.
ВАНЯ МИНЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ КЪМ СБУ – РАЙОН „НАДЕЖДА“, И ДИРЕКТОР НА 15. СУ „АДАМ МИЦКЕВИЧ“ СБУ се е доказал като активен и добронамерен партньор, събиращ единомишленици в общата цел – качествено образование

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 12 от 1 април 2019 г.
СБУ изгради своя запазена марка за актуална, качествена и с добавена стойност квалификация на педагогическите специалисти

ПАНИО е обучителната институция с най-силна енергия в настоящето и вдъхновяващ заряд за бъдещето

Едно от ярките постижения на Синдиката на българските учители в последните години е създаването и изключително успешното развитие на първата по рода си у нас Постоянна академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО). Всички преминали през ПАНИО – вече над 2100 синдикални лидери, учители и директори, експерти от регионалните управления по образование от цялата страна, както и преподавателите, са единодушни и категорични, че Академията на СБУ е своеобразна научна лаборатория, допринасяща за професионалното им израстване, за комфортно творчество и самочувствие. Среда, в която учители и учени изследователи заедно търсят отговорите на най-важните предизвикателства за училището и образованието като цяло, днес и за в бъдеще.

Велина АНТОВА бр. 10 от 18 март 2019 г.
Позитивно за приобщаващото образование СБУ цели да бъде в помощ на синдикалните си членове и на социалните партньори, като обобщава основните идеи и принципи за реализиране на приобщаващото образование и акцентира на най-важните моменти от Наредбата за приобщаващото образование.

Пламен ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 10 от 18 март 2019 г.
МАРИЯ МИНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
Със СБУ имаме изградени много добри партньорски взаимоотношения
През 2019 г. в бюджета на Столична община са заложени 19 млн. лева за изграждане на 15 нови сгради на детски градини, 9 млн. лева за разширение на сградния фонд на училища

Интервю на Светла Струмина бр. 10 от 18 март 2019 г.
За шеста година Орденът на рицарите Тамплиери проведе ученическия конкурс „Да съхраним българското“ На 8 март т.г. в навечерието на Сирни заговезни – Деня на християнската прошка, в София се проведе тържествената церемония по награждаване на най-добрите ученически творби – кукерски маски и рисунки, изработени от учениците от V до VII клас от 11 училища в район „Подуяне“. Младите таланти участваха за поредна шеста година в родолюбивия общински конкурс „Да съхраним българското“, организиран от столичния район „Подуяне“ и Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Света София“. Конкурсът, посветен на запазването и съхраняването на българските традиции, се провежда с подкрепата на Синдиката на българските учители.

Учениците участваха във финалния кръг с над 100 уникални рисунки и маски, показвайки знания за вековните традиции и за народните вярвания и обичаи за прогонване на злото.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 10 от 18 март 2019 г.
29 ГОДИНИ В ДЕЙСТВИЕ
СБУ води уверено и отговорно в образованието и в модерния синдикализъм по дългия съграждащ път
На 14 март 2019 г. Синдикатът на българските учители чества своята 29-годишнина. Днес той е най-влиятелното професионално обединение на работещите в средното образование, наследник на славни традиции, но и със своя история, опит и резултатност в отстояване на трудовоправните, социално-икономическите, професионално-творческите, синдикалните и човешките права и интереси на своите членове. СБУ е знакова, новаторска, модерна школа за синдикализъм и професионализъм, с високо признание за политиките, които задава и реализира в областта на образованието и по отношение на гражданското общество у нас, в Европа и по света.

Велина АНТОВА бр. 9 от 11 март 2019 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева подкрепи благотворителната младежка кауза „Деца даряват на деца“ в Народното събрание

На 6 март т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на благотворителната изложба-базар под наслов „Деца даряват на деца“ на учениците от Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. София, организирана с подкрепата на 44-то Народно събрание на Република България. Синдикатът на българските учители многократно и последователно подкрепя таланта на българските деца, тяхната социална ангажираност, благородни и човеколюбиви младежки каузи.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 9 от 11 март 2019 г.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
Няма по-важна мисия в обществото от обучението и възпитанието на децата ни

- Българските учители са апостоли на знанието и словото, които с много родолюбие и силен патриотичен дух изпълняват най-важната мисия в обществото – да обучават и възпитават младото поколение на България.

Записа: Димитринка ХРИСТОВА бр. 9 от 11 март 2019 г.
СЛАВЧО АТАНАСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:
Образованието е приоритет, грижа и условие за развитие на цялото ни общество
- Няма по-важно нещо за една нация от нейните учители. За мен три са професиите, които са най-свети, а именно тези – на учителя, на лекаря и на свещеника.

Записа: Димитринка ХРИСТОВА бр. 9 от 11 март 2019 г.
ОБУЧЕНИЕ НА АКТИВА НА СБУ В ОБЩИНА САДОВО:
Повече знания, ключови и практически компетенции за качествена синдикална и учебна дейност
На 25.02.2019 г. се проведе обучение на актива на Синдиката на българските учители в община Садово, област Пловдив. Среща от такъв род се осъществи за пръв път на територията на общината, което обясни очакванията и интереса към нея. От Централата на СБУ взеха участие Виолетка Петкова - главен експерт в „Организационно направление“ и отговорник за област Пловдив и Павлина Петрова – главен експерт-юрист, а също и Петранка Калоферова – областен координатор на СБУ - Пловдив.

Васил ДИМИТРОВ, председател на ОбКС на СБУ - Садово бр. 9 от 11 март 2019 г.
Придобиване на професионална квалификация „учител“

Кадровото обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование е сред водещите политики на Синдиката на българските учители и с нея са свързани редица дейности, насочени както към усъвършенстване на нормативната база, така и към подобряване на подготовката на бъдещите учители и повишаване на квалификацията на действащите в момента.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ бр. 9 от 11 март 2019 г.
Подават се заявления за явяване на ДЗИ

До 18 март 2019 г. бъдещите зрелостници могат да подават заявления за участие в държавните зрелостни изпити (ДЗИ).

УД бр. 9 от 11 март 2019 г.
Столичното 142. СУ чества 3 март заедно с акад. Антон Дончев

В последния ден на месец февруари ученици и учители от столичното 142. ОУ „Веселин Ханчев“ с вълнение и ентусиазъм посрещнаха класика на българската литература Антон Дончев.

Екип на 142. СУ „Веселин Ханчев“, гр. София бр. 9 от 11 март 2019 г.
Ден на розовата фланелка в СУ „Христо Проданов“

Всяка година учениците в СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово, отбелязват Световния ден за противодействие на училищния тормоз (Денят на розовата фланелка) с разнообразни инициативи.

Росица ИВАНОВА, психолог и председател на организацията на СБУ в СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово бр. 9 от 11 март 2019 г.
Традицията продължава

В чест на националния празник на България 3 март всяка година в столичното 59. Обединено училище „Васил Левски“ се провежда Патриотично междучасие „Българин да се наричам“.

Павлина ГАВРИЛОВА, старши учител начален етап в 59. Обединено училище „Васил Левски“, гр. София бр. 9 от 11 март 2019 г.
Празник в ДГ „Десислава“ – гр. Пловдив

Щастливи усмивки озариха лицата на десетки малчугани от Детска градина „Десислава“ в пловдивския квартал „Тракия“. Причината за това бе, че сутринта на един от най-хубавите български празници част от младия екип на детската градина ги посрещна с атрактивно представяне на народен обичай, а след това малчуганите прескачаха огъня за здраве по случай „Баба Марта“.

Илиян ЧОРЛЕВ, учител в ДГ „Десислава“, гр. Пловдив бр. 9 от 11 март 2019 г.
Денят на България

На 3 март страната ни чества своя национален празник, денят на Освобождението на България от османско владичество. Свещена за народа ни дата, която поставя началото на всичко, което сме днес – като хора, държава, нация, като присъствие на европейския континент, като устойчивост на настоящето и визия за бъдещето.

Светла СТРУМИНА бр. 9 от 11 март 2019 г.
„Обществен женски парламент – 21 век“ е отличената обществена организация за ефективно изпълнение на политиките по равнопоставеност на жените и мъжете

Д.ик.н. Янка Такева, председател на „Обществен женски парламент – 21 век“ на КНСБ, председател на Синдиката на българските учители и член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС (НСРЖМ), ще получи отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България.

Ивайла ВАСИЛЕВА

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 11 март 2019 г.
Ползотворно сътрудничество На 21 февруари 2019 г. в Централата на СБУ гостува Игор Китаев, програмен специалист за образование в Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа. Игор Китаев бе на посещение у нас по повод реализирането на нов проект в образователната ни система, свързан с насърчаване на глобалното гражданство, в който партньори са ЮНЕСКО, МОН и СБУ.

Той се срещна и разговаря с д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, за да се запознае отблизо с политиките на СБУ за гражданското образование и с това, което България прави за образованието за устойчиво развитие, образованието за глобално гражданство и борбата срещу насилническия екстремизъм.

Велина АНТОВА бр. 8 от 4 март 2019 г.
Президентски плакет за иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград С почетен плакет „Св. св. Кирил и Методий“ бе удостоено иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград, по повод неговия 130-годишен юбилей, както и за приноса му към българската просвета и духовно развитие. Високото отличие бе връчено от Държавния глава на Република България Румен Радев. В тържествената Гербова зала на Президентството бяха посрещнати директорът на училището Ани Василева, учители и ученици на иновативното училище.

По време на официалната церемония президентът Румен Радев напомни за посещението си в СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Сподели прекрасните впечатления, които то е оставило у него, с визията си, учебно-възпитателния процес, сплотеността на екипа и активността и любознателността на неговите възпитаници.

Екип на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград бр. 8 от 4 март 2019 г.
Честваме 8 март – Международния ден на жената Топлотата на мартенското очарование ни обгръща с поредица от празници, носещи повика на природата, съхранените български традиции, обичаи и ритуали, свързани с хилядолетна история, несломим дух, обич и признателност към род, родина, земя и корен… Значими дати, събуждащи огънчето в душата на българина, всяка от тях с послания за здраве, живот, благополучие, национална гордост и самосъзнание, мир и толерантност, справедливост и равноправие, сета и в бъдеще.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 8 от 4 март 2019 г.
Д-Р АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА, НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО:

Чрез инспектирането ние целим да стимулираме и подкрепим доброто качество на образователните институции у нас
- Г-жо Андреева, през 2018 г. към Министерския съвет бе създаден Национален инспекторат по образованието (НИО). Представете накратко неговите основни функции?

– Съгласно Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, екипът му е ангажиран с разработването на инструментариум за оценяване, в това число разработване, апробиране и усъвършенстване на критерии и индикатори за инспектиране, както и осигуряване на организацията и провеждането на инспектирането на детските градини и училищата.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 4 март 2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Ползване на платен отпуск
С глава осем на Кодекса на труда са уредени правото на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, на основен и допълнителен отпуск и режима на ползване.

С чл. 155 и чл. 156 от КТ се урежда правото на платен годишен отпуск на работника или служителя. Предоставянето на платения отпуск от страна на работодателя става след подаване на заявление от работника или служителя и издаване на заповед (чл. 173, ал. 1 КТ).

Съгласно чл. 156а от КТ може да се уговарят по-големи размери на отпуските по чл. 155 и 156 в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 8 от 4 март 2019 г.
3 МАРТ
Честит национален празник!
На 3 март България чества националния си празник, върху който градим 141 години националното си самосъзнание. Българското летоброене започва отново и се поставя началото на нелекия процес на възраждането на българската държавност.

В този ден е закодирана нашата почит и признателност към подвига и саможертвата на всички загинали воини за свободата на отечеството.

Проливайки кръвта си и оставяйки костите си на бойното поле, те са очертали границите на България.

Това е ден на равносметка, ден, когато трябва да се почувстваме българи и да заявим своята високоморална отговорност към нашите предци, които ни задължават да пазим от посегателства завещания ни от Апостола идеал за чисто и свято отечество.

Цветемира БЕРОВА, старши учител по БЕЛ в 29. СУ „Кузман Шапкарев“, град София бр. 8 от 4 март 2019 г.
Всички заедно – и в делник, и в празник Динамиката на времето, социално-икономическите изменения и научни постижения изискват подрастващото поколение от най-ранна възраст да бъде подготвено да реагира на общественото развитие. В този смисъл моделът на предучилищното възпитание и обучение в мултикултурна среда, подготовката на децата за училище, реализирането на образователните приоритети в съответствие с европейските изисквания са предизвикателство за демонстриране на педагогически професионализъм от екипа на ДГ „Веселушко“ – Поморие.

Екип на ДГ „Веселушко“ – гр. Поморие бр. 8 от 4 март 2019 г.
Изкуственият интелект - предизвикателства и необходимост от нови политики На 26 февруари 2019 г. в София се проведе международна конференция на тема „Изкуственият интелект и необходимостта от нови политики“, организирана от Фондация „Конрад Аденауер“ и Института за публична политика. Във форума взеха участие: Томислав Дончев, вицепремиер на Република България, Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и общество, Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката. На конференцията присъстваха посланици, представители на дипломатически мисии у нас, представители на научните среди и висшите училища. СБУ се преставляваше от Иван Кънчев, главен експерт „Професионално-творческа защита“ и Йордан Красев, експерт в Централата на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 8 от 4 март 2019 г.
Саморазвитие на децата и учениците

Саморазвитието е присъщо на живите системи (растения, животни, човек). Никой не може да ги развива. Те се развиват. Външните фактори са условия, които благоприятстват или пречат на саморазвитието. При животните и човека сред външни фактори за саморазвитие са различни дейности, начини и средства. Те се овладяват във взаимодействия с възрастни.

Образованието е призвано да допринася за успешно саморазвитие на децата, учениците. Колкото то е по-добре организирано и осъществявано, толкова е и по-резултатно. Ето защо саморазвитието на децата, учениците е необходимо да заеме престижно място в работата на детските градини и в училище. Учителите да ръководят саморазвитието, като умело го стимулират, насочват. Постиженията му са най-верен показател и критерии за качество, ефективност и хуманност на образованието.

Проф. дпсн. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ, член на ръководството на Съюза на учените в България бр. 8 от 4 март 2019 г.
Кръгла маса във ВУЗФ обсъди актуални политики „Нова икономическа криза в България – кога и защо?“ бе темата на кръглата маса, която VUZF Lab – Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проведе на 26 февруари т.г. Тя бе поредният форум, организиран от VUZF Lab по значими социално-икономически теми. ВУЗФ, чието мото е: „Вдъхновени от знанието“, и Синдикатът на българските учители, които развиват в партньорство работещи връзки между висшето и училищното образование, проведоха през последните няколко години изключително успешни национални обучителни конференции за учители и квалификационни обучения за педагогически специалисти. Те безспорно подкрепят Бизнес университета и неговата Лаборатория в градивната им обществена мисия – да поставят на фокус актуални проблеми, представяйки различните гледни точки към тях, да мобилизират респектиращ експертен потенциал в търсенето и предлагането на решения при формирането на различни държавни секторни политики.

Светла СТРУМИНА бр. 8 от 4 март 2019 г.
Партньорство за надграждане на политиките за гражданско образование в училище Състоя се вторият обучителен семинар за педагози по проекта на ЮНЕСКО, МОН и СБУ за насърчаване на глобалното гражданство

На 27 февруари 2019 г. в Централата на СБУ д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, откриха втория обучителен семинар за педагози по проекта на тема: „Методи на обучението с оглед насърчаването на глобалното гражданство“, част от съвместния проект на ЮНЕСКО, МОН и СБУ за насърчаване на глобалното гражданство. Целта на проекта е утвърдените добри практики у нас за образованието за устойчиво развитие, образованието за глобално гражданство и борбата срещу насилническия екстремизъм, реализирани благодарение на градивното партньорство между СБУ и МОН, да бъдат популяризирани, подпомогнати и дообогатени чрез насоките в новите три ръководства по тези теми, издадени наскоро на български език от ЮНЕСКО и адаптирани спрямо българската образователна система.

Велина АНТОВА бр. 8 от 4 март 2019 г.
Партньорство за надграждане на политиките за гражданско образование в училище Синдикатът на българските учители, последователен в утвърждаването и надграждането на устойчиви политики за гражданско образование в училище, е основен партньор на МОН и ЮНЕСКО в реализирането на нов проект, свързан с насърчаване на глобалното гражданство. На 20 февруари 2019 г. в МОН се състоя първият обучителен семинар за педагози по проекта на тема: „Методи на обучението с оглед насърчаването на глобалното гражданство“. Семинарът беше открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката. Въведение по проекта направи Игор Китаев, програмен специалист за образование в Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа. На откриването на семинара присъстваха още: Мими Данева, директор на Дирекция „Международно сътрудничество“, МОН, и Петьо Кънев, директор на Центъра за развитие на човешките ресурси. В обучителния семинар се включиха над 50 директори, преподаватели по философия, по история и цивилизация, психолози и педагогически съветници от асоциирани към ЮНЕСКО училища и училища, чиито ученици са с изявени постижения по предметите, свързани с гражданското образование, и отличени на олимпиадите по гражданско образование и философия.

Велина АНТОВА бр. 7 от 25 февруари 2019 г.
Надграждане на професионалните компетенции на директорите от столичната образователна система с подкрепата на СБУ По инициатива на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева на 19 февруари 2019 г. се проведе обучение на директори от столични образователни институции. Дискусионното събитие в Централата на СБУ даде възможност на присъстващите повече от 30 директори на софийски училища и детски градини да получат ценна и полезна информация от трудовоправен, организационен и професионално-творчески характер, да намерят решения на казуси и проблеми в ежедневната си работа и да обменят управленски опит и добри практики за осигуряване на успешен образователно-възпитателен процес. Обучението бе открито от председателя на СБУ г-жа Такева с благодарност към присъстващите за доброто партньорство и подкрепата при реализиране на значимите за столичната образователна система политики и отстояването на принципите на качественото образование и авторитета на работещите в системата на средното образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 25 февруари 2019 г.
Гергана Петрова, председател на Столичната организация на директорите към СБУ и директор на ДГ № 37 „Вълшебство“: Взаимодействието със СБУ ни помага в постигането на високи резултати

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 7 от 25 февруари 2019 г.
Столичната ДГ № 124 „Бърборино“ – образец за взаимодействие и екипна работа с родителите Повече от четиридесет години столичната Детска градина № 124 „Бърборино“ в район „Красно село“, осигурява позитивна и приобщаваща образователна среда, в която всяко дете има възможността свободно да развива и надгражда своите умения, компетенции и талант. Благодарение на директора Теменужка Димитрова и 30-членния сплотен и висококвалифициран екип, в детската градина се обучават, социализират и възпитават деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас, разпределени в 6 градински групи, сред които е и група „Калинка“, където специална подкрепа получават девет деца с диабет. Детска градина № 124 „Бърборино“ е единствената в София и в страната, която има група за диабетно болни деца и благодарение на близостта си с Университетската болница, група „Калинка“ е под патронажа на Клиниката по ендокринология към Педиатрията с ръководител доц. Коприварова.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 7 от 25 февруари 2019 г.
Учители, да предадем на младото поколение силния български дух, родолюбие и апостолски стремеж за свобода Днес, в навечерието на 141-та годишнина от освобождението на България, се прекланяме пред великия подвиг и саможертва на българските опълченци и на всички руски, румънски и финландски войни, отдали живота си за Освобождението на нашата родина. Националният празник на България – 3 март, всяка година обединява радетелите на българщината от всички краища на родината ни, за да отпразнуват свободата. Тази светла историческа дата поставя не само началото на съвременната българска държава, но свидетелства за силата на българския народ в борбата му за свобода, духовност, просвета и култура. Нека като учители, като съвременни будители на нацията, предадем на младото поколение този силен и непримирим родолюбив български дух и самосъзнание, нека продължим апостолски да работим със сърце и дух за патриотичното и гражданското възпитание и по-доброто бъдеще на нашите деца!

Галя ОБРЕТЕНОВА, старши учител по история и цивилизации, гр. София бр. 7 от 25 февруари 2019 г.
Александра Алгафари, неорайхиански аналитичен психотерапевт и училищен психолог: Качествената комуникация е в основата на намаляване на агресията в училище

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 7 от 25 февруари 2019 г.
Първи национален литературен конкурс за ученици есе или литературен анализ на тема: „Творчеството на Николай Хайтов – наследство за българските литература и кино“ Регламент

- бр. 7 от 25 февруари 2019 г.
СБУ фокусира общественото внимание и приоритетите си върху избора да сме добри и човечни В навечерието на своята зряла 29-годишнина Синдикатът на българските учители фокусира общественото внимание и приоритетите си върху избора да сме добри и човечни. СБУ е носил и вградил доброто из началото си, раздавал го е щедро с грижата и отношението си към всеки един от цялото – в професионален и човешки план. Примерите са многобройни, всеки е отделен за себе си. Всички те обаче носят увереността и сигурността, че преди всичко в голямото синдикално семейство всички са хора с душа и ценности.

Велина АНТОВА бр. 6 от 18 февруари 2019 г.
146 ГОДИНИ ОТ ПОДВИГА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Пред Апостола

Бях се загледал в себе си. Анализирах работния ден. Замислен, чоплех нещо по меката кора на Дървото на ежедневието – „трябва да свърша това“, „трябва да отида там“, „да не забравя да кажа на…“. Валеше все по-силно. Новите снежинки нетърпеливо бързаха да заемат мястото на стария сняг. Вървях с наведена глава, търсейки по-сигурен път, по който да мина. В един момент го видях – стоеше там – гордо изправен, достолепен, величествен – паметникът на Апостола. Приближих се. Едва сега си давах сметка, че стотици хора минават всеки ден покрай него, хукнали да търсят своето щастие или решения на своите проблеми, бягащи от неудобни истини или просто шляещи се безцелно… Колко често се спираме до него, но без повод?! Колко често мислим за него, но без да отбелязваме някаква годишнина?! А той е там. Извисява се над нас и нашето лицемерие да бъдем патриоти по празници и годишнини.

Илия МИХАЙЛОВ, старши учител по история и цивилизация в СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик бр. 6 от 18 февруари 2019 г.
ИНТЕРВЮ С ДАНИЕЛ ПАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСОРБ И КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Целта на ползотворния социален диалог е формирането на образовани и възпитани в демократични ценности граждани

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 18 февруари 2019 г.
Трудовоправна консултация Трудовоправна консултация за допълнително трудово възнаграждение за професионално-квалификационна степен Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 6 от 18 февруари 2019 г.
Ах, тези камери!
(Тема с продължение)
За видеокамерите в образователната система е говорено и писано многократно. Но темата се оказва толкова и актуална и важна, че си струва периодично да напомняме нашата позиция по проблемите на видеонаблюдението.

Видеонаблюдението, както добре знаем, е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение.

Желю ИВАНОВ – гл. експерт в Централата на СБУ бр. 5 от 11 феруари 2019 г.
Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката: Успехът на една образователна система се дължи на нейните мотивирани, висококвалифицирани и всеотдайни учители

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 11 феруари 2019 г.
Сдружението за учителска взаимопомощ в София отчете финансова стабилност и устойчива социална политика На 30 януари 2019 г. се проведе редовната годишна конференция на Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) – София, на която присъства и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението и столичната Взаимоспомагателна каса през 2018 г. представи неговият председател Бойка Харалампиева. „По-добре е да се мисли преди да се действа, отколкото след това“ – с тази мисъл на древногръцкия философ Демокрит започна анализът на икономическата ситуация и политиките в областта на образованието в нашата страна, като база за работата на СУВ и предстоящите дейности през 2019 г.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 5 от 11 феруари 2019 г.
Регламент на Национален литературен конкурс за есе на тема: „Как да сме успешни в България“

Организатори: Сдружение „Успешни в България“ и Синдикатът на българските учители

- бр. 5 от 11 феруари 2019 г.
Столичното 19. СУ „Елин Пелин“ дава път на образованието в доброта и заклеймява агресията в училище „Агресията и насилието в училище“ бe темата на провелата се дискусия с учениците от шести клас в столичното 19. СУ „Елин Пелин“ с директор Клара Арабаджиева. Водещ на образователната лекция бе Александра Алгафари, неорайхиански аналитичен психотерапевт и училищен психолог, която заедно с Фондация „Слънчеви пътеки“ работи за преодоляване и превенция на агресията и асоциалното поведение на децата в училище. Екипът на училището активно работи по кампанията на СБУ „Образование в доброта“. По време на часа учениците цитираха своя патрон Елин Пелин с фразата: „Злото не е трайно, доброто е господар на човешката душа“. Шестокласниците показаха колко много знаят по темата и разказаха за добротата и толерантността и за всичко, свързано с възпитанието в нравствени ценности, разказано им от Нина Ангелова, председател на училищната организация на СБУ и библиотекар в 19. СУ, насочил ги към интересна литература в уютната училищна библиотека.

Нина АНГЕЛОВА, председател на СО на СБУ в 19. СУ „Елин Пелин“, гр. София бр. 5 от 11 феруари 2019 г.
Елка Белокапова, директор и Евелина Песева, председател на организацията на СБУ в СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“, гр. София:

Подготвяме личности, готови за самостоятелен и независим живот

Интервюта на Таня ЛЕОНИДОВА бр. 5 от 11 феруари 2019 г.
НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ФОРУМ – БЮДЖЕТ – 2019
Ефективно партньорство за устойчиво развитие на средното образование
Над 180 участници от всички региони на страната се включиха в ежегодното национално семинарно обучение, организирано от Синдиката на българските учители, за съставяне и приемане на бюджета в образователната система за новата календарна 2019 година.

То бе първото след въвеждането през 2018 г. на новия механизъм на делегираните бюджети в системата на предучилищното и училищното образование. Националното обучение, което СБУ проведе на 29 януари т.г., разгледа различни аспекти на резултатите от действието на механизма и предстоящите в него промени през 2019 г., както и важни акценти за основни параметри на бюджета, формирането на работните заплати и други актуални въпроси, свързани с планирането, разпределението и отчитането на средствата във функция „Образование“ от първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование. Семинарът отчете и конкретни насоки за усъвършенстване на механизма на делегираните бюджети с цел по-справедливо и по-ефективно разпределение на средствата от държавния бюджет за предучилищното и училищното образование.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Габрово с нов Колективен договор за системата на предучилищното и училищното образование На 14.01.2019 г. в гр. Габрово се подписа Общински колективен трудов договор между Община Габрово, представлявана от Таня Христова – кмет, наричана по-нататък „ОБЩИНА“, Координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ, представляван от Ренета Колева – председател, Независим учителски синдикат към КНСБ, представляван от Евгения Банчева – председател, Регионален професионален синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“, представляван от Пенка Пенева – председател, и Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), представляван от Цветана Кюмюрджиева – председател, Сдружение на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), представлявано от Красимира Колева – председател.

Ренета Колева, председател на ОбКС на СБУ - Габрово бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Със 76 милиона лева от бюджет - 2019 ще бъдат финансирани националните програми за модернизиране на образованието Седемнадесет национални програми ще подпомогнат процеса на модернизиране на българското образование през тази година чрез мотивиране на учители, прилагане на иновативни методи на преподаване и организация на учебния процес, ранно кариерно ориентиране и „отваряне на училищата“ към други институции. За реализирането на националните програми, извоювани през 2004 г. с усилията на СБУ, са отделени близо 76 милиона лева от държавния бюджет. Това стана ясно по време на общественото им представяне пред медиите на 29 януари т.г. Представени бяха и четирите изцяло нови програми – „Мотивирани учители“, „ИТ фирми в училища и учители в ИТ фирми“, „Иновации в действие“ и „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“. Останалите са продължение на досегашните политики на МОН, като в някои от тях са предвидени средства за финансиране на нови дейности.

УД бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Запомняща и емоционална среща с екипа на Българското училище „Иван Станчов“ в Лондон Българска делегация от директори на училища и детски градини посети Лондон от 23 до 27 януари т.г., за да участва в международното изложение „BETT 2019 – LONDON – THE FUTURE IS HERE – БЪДЕЩЕТО Е ТУК“. Посещението даде възможност на делегацията да гостува и на колегите от Българското училище „Иван Станчов“ към Българското посолство в Лондон. Срещата се състоя на 24 януари в Българския културен институт с любезната покана на директора на института Светла Дионисиева.

В делегацията на нашите гости участваха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, и Наталия Михалевска – директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН. Сред гостите бяха и Асен Александров, директор на 51. СОУ „Елисавета Багряна“ в София и председател на Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България (СДСОРБ), Диян Стаматов, директор на столичното 119. СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“ и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета (СРСНПБ), Емилия Лазарова, директор на 2. АЕГ и съветник на министъра на образованието и науката, и др.

Снежина МЕЧЕВА, директор на БУ „Иван Станчов“ към Българското посолство в Лондон и говорител на АБУЧ бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМАТА БЮДЖЕТ – 2019:
Ефективното и прозрачно управление на средствата за образование се постига с конструктивен диалог и партньорско взаимодействие
Иванка Сотирова, зам.-кмет „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора: Голяма е заслугата на Синдиката на българските учители за извоюването на толкова много средства за устойчивото развитие на образователната система. Специално благодаря на г-жа Янка Такева за грижата й към учителите и работещите в средното образование и за реализираните политики за по-доброто бъдеще на образователната система. Образованието за община Стара Загора е стратегически важен приоритет. Толкова много финансови средства досега не са били заделяни, както в последното десетилетие. За тази календарна година Община Стара Загора е заделила 49 млн. лв. за осигуряването на фонд работна заплата.

Участниците записа Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“ Регламент - бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Национален ученически конкурс „Куба-далечна и близка“ Регламент - бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Среща с Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан – новия посланик на Куба в България На 16 януари 2019 г. Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан, извънреден и пълномощен посланик на Република Куба у нас, представи пред журналисти и приятели на Острова на свободата основни насоки и постижения в развитието на страната си. На срещата, която се състоя в Клуб „Журналист“ в сградата на Съюза на българските журналисти в столицата и се проведе с подкрепата на Асоциацията за приятелство „България – Куба“, присъстваха д-р Ахмед Ал Мадбух – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България, и представители на посолството на Република Венецуела. Събитието бе сред поредицата от първи изяви на кубинската посланичка, която връчи акредитивните си писма на президента Румен Радев в края на месец ноември миналата година.

Светла СТРУМИНА бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Пътят от иновативната идея до иновативното училище По инициатива на РУО – Враца, преди броени дни се проведе работна среща на тема „Пътят от иновативната идея до иновативното училище“ с участието на директори на училища от област Враца, началникът на РУО – Галина Евденова, и експерти. Гост-модератор бе Иван Муцовски – държавен експерт в МОН.

Домакинът на срещата – Средно училище „Козма Тричков“, представи иновацията си „Обучение по финансова грамотност“ – универсална за образователната ни система иновация и с голям потенциал за пренасяне в други училища според експерти от МОН. Присъстващите наблюдаваха занятия с ученици от пети и девети клас на тема „Лоши и добри заеми“ и „Инвестиционни стратегии“, като учителите по финансова грамотност в училището Лала Банева и Румяна Витньова демонстрираха добра практика за представяне на учебното съдържание по иновативния учебен предмет финансова грамотност. Училището за втора година изпълнява проекта и ще продължи и през следващата учебна година.

Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“ – гр. Враца бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Замъкът „Влюбен във вятъра“ Пътуваме за Созопол.

Прекрасният град, съчетаващ по неповторим начин библейското и съвременното.

На разклона за града завиваме вдясно от главния път Бургас – Царево. Пътят е за село Равадиново, чиито стопани са прочути с равадиновските дини и пъпеши с типично ухание и неповторим вкус. Предчувстваме удоволствието – предстоящата наслада от плодовете, неподозиращи, че ни предстои среща с изключителна духовна наслада. Непосредствено преди селото от ляво, погледите ни са привлечени от замък. Денят е много горещ. По новия асфалтов път към селото виждаме миражни образи на автомобили пред нас и в първия момент оставаме с впечатлението за оптична измама, аберация, мираж.

Орлин ИВАНОВ бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Замъкът „Влюбен във вятъра“ Замъкът „Влюбен във вятъра“

Пътуваме за Созопол.

Прекрасният град, съчетаващ по неповторим начин библейското и съвременното.

На разклона за града завиваме вдясно от главния път Бургас – Царево. Пътят е за село Равадиново, чиито стопани са прочути с равадиновските дини и пъпеши с типично ухание и неповторим вкус. Предчувстваме удоволствието – предстоящата наслада от плодовете, неподозиращи, че ни предстои среща с изключителна духовна наслада. Непосредствено преди селото от ляво, погледите ни са привлечени от замък. Денят е много горещ. По новия асфалтов път към селото виждаме миражни образи на автомобили пред нас и в първия момент оставаме с впечатлението за оптична измама, аберация, мираж.

Орлин ИВАНОВ бр. 4 от 4 февруари 2019 г.
Д.ик.н. Янка Такева взе участие в дискусия за синхронизиране на секторните политики за развитие на ПОО у нас Едно от големите предизвикателства, пред които е изправена България, е укрепването на капацитета на публичната администрация и насърчаването на добро управление чрез синхронизиране на секторните политики и предоставяне на електронни административни услуги. В тази връзка е реализираният проект от администрацията на Министерския съвет на Република България „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът предвижда актуализиране на единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и създаване на Наръчник за нейното прилагане, както и провеждане на 5 пилотни функционални анализа на хоризонтални и секторни политики. Участие в кръглата маса, на която бяха представени реалните резултати от изготвения анализ на политика „Професионално образование и обучение“, взе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 3 от 28 януари 2019 г.
Подписа се нов КТД за системата на предучилищното и училищното образование в община Стара Загора За пореден път Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, изрази загрижеността си към работещите в системата на предучилищното и училищното образование в общината, като подписа нов Колективен трудов договор. С това той спази дадената дума, видно от подписаното Предизборно споразумение със Синдиката на българските учители в общината, гарантиращо Колективното трудово договаряне в системата. За добро социално партньорство кметът на Стара Загора е сред добрите социални партньори на СБУ и носител на високия приз на Синдиката за „Най-добър социален партньор – кмет“.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ – Стара Загора бр. 3 от 28 януари 2019 г.
Нов общински Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“ в Ловеч На 16.01.2019 г. беше подписан колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в община Ловеч. Страните, подписали договора, са кметът Корнелия Маринова, Румяна Големанска – председател на ОбКС на Синдиката на българските учители, председателят на РС „Образование“ към КТ „Подкрепа“, и председателят на СРСНПБ. На срещата присъства и зам.-кметът Венцислав Христов.

Страните по договора се задължават в хода на социалното партньорство да проявят взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите си за осигуряване на необходимите условия за функциониране на предучилищното и училищното образование.

Румяна ГОЛЕМАНСКА, председател на ОбКС на СБУ – Ловеч бр. 3 от 28 януари 2019 г.
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД: Партньорството със СБУ е голямо и ценно признание за местната власт в общата цел – качествено образование в общината ни

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 28 януари 2019 г.
ИНЖ. МИРОСЛАВ СЕМОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО: Образованието е стратегически водещият приоритет с най-голям дял средства в общинския бюджет за 2019 г. Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 28 януари 2019 г.
Столичното 19. СУ „Елин Пелин“ е еталон за най-добри образователни практики в дигитална учебна среда Столичното 19. СУ „Елин Пелин“ в район „Красно село“ с директор Клара Арабаджиева е сред авторитетните училища в София с доказани традиции в чуждоезиковото обучение по английски, немски, датски и норвежки език, еталон за най-добрите образователни практики в дигитална учебна среда, с високи резултати на своите ученици в областта на информационните технологии, природо-математическите науки и предприемачеството. На 17 януари т.г. под мотото „Създаваме знаещи и можещи лидери“ ръководството и педагогическият екип на иновативното 19. СУ представиха работата си по проект „Училище в Облака“, осъществяван с подкрепата на МОН, и споделиха опита си по отношение на технологиите пред учители от Кюстендил. За своята активна работа, свързана с повишаване на качеството и ефективността на учебно-възпитателния процес, внедряването на облачни технологии и използването на най-новите софтуерни учебни ресурси в класната стая, ръководството и целият екип на иновативното 19. СУ бяха поздравени от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 28 януари 2019 г.
Шести международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2019 г.“ Регламент - бр. 3 от 28 януари 2019 г.
Петнадесетата спартакиада на учителите с международно участие 02 – 07 юли 2019 г., к.к. „Албена“ Наредба за провеждане - бр. 3 от 28 януари 2019 г.
ХХII Национален конкурс на СБУ „Учител на годината” Основни положение на организацията на ХХII Национален конкурс на СБУ „Учител на годината” - бр. 2 от 21 януари 2019 г.
За новата организация и финансирането
на извънкласните дейности в училищата
С активното съдействие на Синдиката на българските учители за календарната 2019 г. в държавния бюджет за образование бяха осигурени 25 млн. лева за извънкласни дейности.

Целевите средства за финансиране на заниманията по интереси ще се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на нормативи за занимания по интереси за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, определени с Решение на Министерски съвет, като броят на учениците се определя по данни от националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към 1 януари на текущата година.

Разпределението на средствата за 2019 година ще се извърши на база утвърдените с РМС № 776 от 30 октомври 2018 г. нормативи – по 1900 лв. за институция и по 30 лв. за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение. Важно е да се знае, че общинските училища ще получат 100% средствата по норматива за институция (1900 лв.) и по 88% от средствата по норматива за ученик (по 26,40 лв. на ученик). Останалите 12% (по 3,60 лв. на ученик) ще бъдат задържани от общините, които ще могат да ги използват за организиране на изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси на територията на общината. Държавните училища ще получат 100% всички средства по двата норматива.

Автор Пламен ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр.2 от 21 януари 2019 г.
Интервю със СЮЗАН ФЛОКЕН, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (ETUCE) за приоритетните политики в работата на ETUCE през 2019 година Ще формираме заедно бъдещето на Европа на основата на солидарността

Интервю на Светла Струмина бр.2 от 21 януари 2019 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ НАГРАДЕНИ КМЕТОВЕ В XII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СБУ „НАЙ-ДОБЪР СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР – КМЕТ“– 2018:
СБУ е ориентирът, който задава вярната посока в сектор „Образование“
Признанието дава сили за работа и в бъдеще

Записа Ивайла Василева бр. 2 от 21 януари 2019 г.
ВЛАДИМИР КОЛЕВ, УПРАВИТЕЛ НА ИЗДАТЕЛСТВО „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“, ИК „АНУБИС“, ИЗДАТЕЛСТВО „БУЛВЕСТ 2000“, „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД:
Мисията ни като издателство е да подпомагаме процеса на обучение и усъвършенстване на хората през целия им живот
Очаква ни интересна и предизвикателна година, но ние сме готови за нея
Високо ценим партньорството със СБУ и възможностите, които то ни осигурява

Интервю на Велина Антова бр. 2 от 21 януари 2019 г.
Кой се подиграва с българския учител? Искаме решение! Учителите у нас вече изтръпват, щом чуят за квалификация. И с право, дори когато я усещат като осъзната потребност, за да бъдат винаги в крак с времето. Модерно е в публичното пространство с патос или с пренебрежение да се говори колко необходима им е тя. Квалификацията на учителите даже е приоритетна политика на МОН, уж добре финансово осигурена. Всичко това е теория обаче, защото реалността е друга и често – порочна.

УД бр. 1 от 14 януари 2019 г.
СЪСТОЯ СЕ XXXVIII СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
Хуманизмът – решаващ фактор за облика и ефективността на образователната система
„Хуманизмът в образованието“ бе темата на XXXVIII Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 14 декември 2018 г. в София. Поздравителни адреси до участниците във форума изпратиха Бойко Борисов, министър-председател на Република България, и Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева откри най-значимия годишен форум на СБУ. В интригуващото си въведение по темата на Синдикалния съвет тя коментира изключително актуалния проблем за хуманизма в образованието в многообразието от различните му аспекти – от необходимостта от приемане на Националната стратегия за възпитателната работа в образователните институции до отношенията между обектите и субектите в образователната система, важността на хуманизираната образователна среда за качеството на образованието, хуманизмът като решаващ фактор за облика и ефективността на системата на предучилищното и училищното образование, за изграждането на успешни учители и привличане на млади хора в учителската професия, и др.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 1 от 14 януари 2019 г.

Сътрудничество за просперитета на българското образование
СБУ награди най-добрите социални партньори, журналисти и синдикалисти за 2018 г.
С високо обществено признание най-големият отраслов синдикат в България, чийто действени и далновидни политики гарантират по-доброто бъдеще на образованието и по-висок социален статус на работещите в него, проведе за поредна година едно от знаковите си събития в навечерието на коледните и новогодишните празници. На 14 декември 2018 г., следвайки своята мисия, ценности и приоритети Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева осъществи заключителния етап на четирите престижни конкурса на Синдиката, а именно Двадесети национален конкурс „Журналист на годината“, Дванадесети национален конкурс „Най-добър социален партньор“ – кмет и директор, и Тринадесети национален конкурс „Синдикалист на годината“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 14 януари 2019 г.
По-важни промени в нормативните актове, в сила от 01.01.2019 г. По-важни промени в нормативните актове, в сила от 01.01.2019 г.

Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 1 от 14 януари 2019 г.
Председателят на СБУ – специален гост на церемонията „Ученик на годината – 2018“ в ЗПГ „Климент А. Тимирязев“, гр. Сандански Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, беше специален гост на тържествената церемония „Ученик на годината – 2018“ на Земеделската професионална гимназия (ЗПГ) „Климент А. Тимирязев“, гр. Сандански. Инициативата се провежда ежегодно от осем години насам по идея лично на директора на гимназията Емил Терзийски.

Велина АНТОВА бр. 1 от 14 януари 2019 г.
София чества 141 години от освобождението си На 4 януари 2019 г. София за 141-ви път тържествено чества освобождението си от османска власт. Този ден символизира началото на най-новата история на българската столица като свободен и бързо развиващ се европейски град.

Светла СТРУМИНА бр. 1 от 14 януари 2019 г.
171 години от рождението на Христо Ботев На 6 януари България и българските общности по света честваха 171 години от рождението на Христо Ботев. Милиони българи почетоха паметта и делото на учителя, гениалния поет, публицист и революционер, себеотрицателно пожертвал се в името на свободата на България и на българския народ.

УД бр. 1 от 14 януари 2019 г.
Благотворителна изложба „Деца помагат на деца“ в Народното събрание Председателят на 44-то Народно събрание на Република България Цвета Караянчева откри в европейското фоайе на Парламента Коледна благотворителна изложба с картини на учениците от 143. ОУ „Георги Бенковски“ и Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). За седми пореден път експозицията по идея на учителя новатор Виолин Неделчев бе в подкрепа на деца в неравностойно положение и в изпълнение на благородната кауза „Деца помагат на деца“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 14 януари 2019 г.
ГЕННАДИЙ ДОНОС, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА (ESTUFM):
Хуманизацията е каузата, върху която ще се гради съвременното развитие на синдикалното движение в сферата на образованието
Представлявам най-големия синдикат – с над 100 000 членове в Националната федерация на профсъюзите на Молдова, която обхваща близо 300 000 членове. Впечатлен съм от важната тема, която се разглежда от XXXVIII Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, и съм радостен, че имам възможност да участвам във форум с така дългогодишни и устойчиви традиции.

Светла Струмина бр. 1 от 14 януари 2019 г.
ХЕШАМ РАДВАН – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ В ЕГИПЕТ (GTUESR):
Разчитаме сътрудничеството ни със СБУ – най-силният синдикат в Европа, да се задълбочи

Сърдечно благодаря на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, за поканата да присъстваме на това значимо събитие на Синдиката на българските учители. Ние високо ценим Вашия синдикат, учим се от неговите политики и оценяваме нашето приятелство.

Велина АНТОВА бр. 1 от 14 януари 2019 г.
АЛЕКСАНДРА КОРНЕА – МЕЖДУНАРОДЕН СЕКРЕТАР НА СИНДИКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ В РУМЪНИЯ (FSLI):Със СБУ споделяме ценен опит

Сътрудничеството ни със Синдиката на българските учители е изключително ползотворно. Споделяме ценен опит, учим се едни от други, подкрепяме се.

Велина АНТОВА бр. 1 от 14 януари 2019 г.
ХАСАН ЯЛЧИН ЯЛА, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА СЪЮЗА НА УЧИТЕЛИТЕ В ТУРЦИЯ EGITIM-BIR-SEN:
Вярвам, че заедно ще работим успешно за хуманистичното образование на децата

Искам много сърдечно да благодаря на г-жа Янка Такева, председателя на СБУ, за поканата да участваме в този значим форум на Синдиката и поздравявам представителите на всички делегации, с които сме заедно тук. В Турция има над 17 млн. ученици и 1,1 млн. учители и ние Ви поднасяме поздрави от тях.

Светла СТРУМИНА бр. 1 от 14 януари 2019 г.
Празнична среща във Велико Търново В навечерието на Рождество Христово ИК на ОбКС на СБУ – Велико Търново, организира с подкрепата на община Велико Търново среща с председатели, секретари на синдикални организации и млади учители – членове на СБУ.

Антоанета АНДРЕЕВА, председател на ИК на ОбКС на СБУ – Велико Търново бр. 1 от 14 януари 2019 г.
Благодатта и мирът да бъдат с всички нас! Патриаршеско и синодално рождественско послание. НЕОФИТ Патриарх Български и Митрополит Софийски бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
Светли коледни и новогодишни празници! Ръководството и Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители сърдечно поздравяват всички работещи в сферата на образованието, своите социални партньори, съмишленици и приятели с настъпващите празници Рождество Христово и Нова година! - бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
Весела Караиванова-Начева, подуправител на Националния осигурителен институт: Учителският пенсионен фонд се развива успешно и финансовото му състояние към момента е повече от добро. Интервю на Велина АНТОВА бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
Подкрепа за приемането на силна конвенция на МОТ срещу основаното на пола насилие на работното място: „STOP на насилието на работното място, базирано на пола!“ На 10 декември 2018 г. се навършиха 70 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека от Общото събрание на ООН Синдикатът на българските учители (СБУ) и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към Конфедерацията на независимите синдикати в България, чиито председател е д.ик.н. Янка Такева, се присъединиха към международните дни срещу насилието срещу жени (25 ноември – 10 декември 2018). Те подкрепят кампанията на ITUC и ETUC за приемането на силна конвенция на Международната организация на труда (МОТ) срещу основаното на пола насилие на работното място и заявяват: „STOP на насилието на работното място, базирано на пола!“ СБУ и КРСЖД, в сътрудничество с неправителствени организации, ще вземат участие в инициативи, проведени в София, подкрепящи кампанията на двете международни организации.

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Синдиката на българските учители, председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
Нов Колективен трудов договор за сферата на образованието в община Димитровград На 10 декември т.г. в Димитровград бе подписан нов Колективен трудов договор за сферата на образованието в общината. Това стана факт благодарение на доброто социално партньорство между ОбКС на СБУ – Димитровград, с председател Донка Вълева и кмета на Димитровград Иво Димов. Новият КТД надгражда постигнатото в предишни години. УД бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
Образователен форум ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, бе домакин на Образователен форум, основан по инициатива на народния представител Мартин Тинчев в сътрудничество с Росица Иванова, началник на РУО – София-регион. Над 200 педагогически специалисти, работещи в образователните институции в Община Ботевград, имаха възможността да се срещнат и изслушат Мария Габриел – еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество, проф. Антоанета Христова – политически психолог, и проф. д-р по философия Йоланда Зографова. В дневния ред бяха включени две актуални теми за българското образование: „Ролята на дигиталните, цифровите и интерактивните технологии в учебния процес“ и „Причини за агресията в училище“. Димитринка АНДРЕЕВА, секретар на ОбКС на СБУ – Ботевград, и председател на организацията на СБУ в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
Поведението на учителя Важното значение на целевото поведение за постижения в системата на образованието обуславя необходимост от грижи за утвърждаването му още по време на подготовката на бъдещите учители чрез разяснения и упражнения. И по време на професионалното осъществяване на учителя то следва да е обект на внимание и усъвършенстване. Проф. Любен Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
Столичната детска градина № 99 „Брезичка“ продължава високохуманната кауза „Деца даряват на деца“ За четвърта поредна година в навечерието на най-светлите християнски празници деца, родители и учители от столичната ДГ № 99 „Брезичка“ с директор Иванка Харбалиева участват в благотворителната кампания под наслов „Деца даряват на деца“. Тържественото откриване на тазгодишния Коледен благотворителен базар, организиран по традиция от Столична библиотека, Народно читалище „Бели брези – 2007“ и детската градина, се състоя на 5 декември 2018 г. в Мраморното фоайе на библиотеката. И тази година събраните средства ще бъдат дарени на деца в нужда. Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
Награда за ДГ „Теменуга“ – гр. Плевен, от Държавна агенция за закрила на детето На 21.11.2018 г. на официална церемония в гр. София ДГ „Теменуга“, гр. Плевен, бе удостоена с плакет „Аз гарантирам щастливо детство“ от ДАЗД за устойчиво развитие и утвърждаване грижите за децата в предучилищна възраст. Наградата бе връчена от д-р Елеонора Лилова – председател на ДАЗД, като признание за гарантиране на правата на детето. Мирослава НИКИФОРОВА, председател на СО към СБУ в ДГ „Теменуга“ – гр. Плевен бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
Информационен ден по проект „Твоят час“ в област Благоевград Над 450 ученици от 42 училища в областта се изявиха в Информационен ден по проект „Твоят час“, организиран от Регионално управление на образованието – Благоевград. В инициативата с огромно желание и ентусиазъм взеха участие над 350 ученици от училища извън областния център. Пропътували стотици километри, но заредени с младежки ентусиазъм, възпитаниците на 36 начални, основни и средни учебни заведения от региона представиха на сцената своите изпълнения на песни, танци и драматизации на обичаи Катя ИВАНОВА, РУО – Благоевград бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
НПГПТО „М. В. Ломоносов“ чества 70 години успешна учебна дейност „Искрено споделям радостта и празничното Ви настроение, заслуженото Ви самочувствие на Национална професионална гимназия, една от най-авторитетните образователни институции в столицата и в страната, член на Асоциацията на европейските университети, училища и колежи по оптика и оптометрия и единствено по рода си училище по прецизна техника и оптика на Балканския полуостров – с утвърдени позиции в българското и в европейското професионално образование. Високо ценя цялостната Ви дейност за просперитета на образователната институция, прославяща България по света, за доброто социално партньорство, което е в основата на конструктивното управление и градивната училищна среда, изграждащи авторитета и мотивиращи учителите и учениците към нови и още по-високи постижения“ – бе част от посланието на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в специалния поздравителен адрес, който тя изпрати по случай на 70-годишнината на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“. Светла СТРУМИНА бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
125 години съзидателност, традиции, новаторство Градът на люляците има едно училище, което е емблематично. То е в централната част на Ловеч, в красива сграда. На всички местни хора е известно като „Гимназията“. Средно училище „Свети Климент Охридски“ отбеляза своя 125-годишен юбилей. В препълнената зала на Ловчанското читалище „Наука – 1870г.“ бяха представители на различни поколения – всички, свързани с най-старото действащо училище в Люляковия град – бивши и настоящи учители, възпитаници, родители. Празникът бе уважен лично от кмета на града Корнелия Маринова и областния управител Георги Терзийски, депутата Милко Недялков, началника на РУО – Ловеч, Еленко Начев. Тук бяха и част от 44-те професори и двамата академици, с които училището се гордее – почетният гражданин на Ловеч проф. Иван Лалов, проф. Добрин Сейзински, проф. Банко Банков. Румяна ГОЛЕМАНСКА, председател на ОбКС на СБУ – Ловеч, координатор на Ловешка област бр. 40 от 17 декември, 2018 г.
СБУ инициира форум за преподаването на история в училище На 30 ноември 2018 г. Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“, проведе в столицата поредната си значима национална конференция. Форумът беше посветен на един от актуалните проблеми за българското образование – „Историята в училище – осъзнаване на процесите в миналото за изграждане на бъдещето“.

Националната конференция откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Във форума взеха участие: Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Торстен Гайслер – ръководител на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ – България, Красимир Попов – заместник-председател на СБУ и др.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
Бъдещето на Европа зависи от образованието Да представи посланията на българското гражданско общество за развитие на Европейския съюз бе целта на организираната от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България и от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) публична дискусия на тема „Каква Европа искаме?“. Тя се проведе на 30 ноември т.г. в столицата с участието на президента на Европейския икономически и социален комитет Лука Жайе, председателя на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, членове на ИСС, представители на ЕИСК, представители на академичната общност, на младежки и неправителствени организации, ученици от столични училища, медии и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
ПРИОРИТЕТНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Партньорство за благополучие на българския учител
За седми пореден път Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) – гр. София, благодари на своите партньори за ползотворното взаимно сътрудничество през изминалата година. Д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, и Мария Минчева – директор на дирекция „Образование“ в Столична община, са удостоени с почетен плакет за 2018 г. с решение на УС на СУВ от 13.11.2018 г.

На празничната церемония, състояла се на 29 ноември 2018 г., присъстваха д.ик.н. Янка Такева, д-р Ваня Кастрева и директори на училища и детски градини, отличени в конкурса „Най-добър директор – партньор“.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
Ученици и млади учители от Бургас участваха в Консултативен съвет на ДАЗД Членове на Бургаския младежки парламент и Клуб „Знаещи, можещи и иновативни млади педагози“ взеха участие в работата на Консултативния комитет към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за изработване на нов стратегически документ: Стратегия за детето 2018–2030 г. Събитието се провежда във връзка с изтичане срока на настоящата Стратегия 2008–2018 г.

Членовете на двете организации се почувстваха отговорни от оказаната чест да вземат пряко участие със свои предложения в изработването на новия стратегически документ.

Станка НОВАКОВА, координатор на Бургаския младежи парламент и Клуб „Знаещи, можещи и иновативни млади педагози“, секретар на ОбКС на СБУ – Бургас бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
Д.ик.н. Янка Такева взе участие в Десетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, взе участие в Десетото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. Г-жа Такева е представител в КН на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Последното за календарната 2018 г. заседание на КН по ОП НОИР 2014–2020 г. обсъди информация за изпълнение на оперативната програма до 31 октомври 2018 г. и дейността на Управляващия орган.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
Форум обсъди политиките за младите хора на пазара на труда Предизвикателствата пред младите хора на пазара на труда в България бе темата на националната конференция, която „Младежки форум 21 век“ – КНСБ, с председател Тодор Капитанов и Фондация „Фридрих Еберт“ организираха на 30 ноември 2018 г. в София. В нея участие взеха младежи, представители от синдикални федерации и структури на КНСБ, както и представители от неправителствени организации от цялата страна. Специален поздрав към младежката инициатива бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Форумът бе открит от инж. Пламен Димитров – президент на КНСБ, който запозна аудиторията с актуалните политики за социално включване, младежката заетост и сигурност на работните места в съответствие с динамиката и развитието на пазара на труда в България. Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
Градивно партньорство за иновации в образованието На 3 декември 2018 г. в столичния Тех Парк Министерството на образованието и науката организира Първия национален форум за иновации в образованието, на който бяха представени анализът на резултатите от провеждането на програмата за иновативните училища и мерките за бъдещето развитие на иновативните практики в българските училища.

Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева е активен и градивен партньор на МОН в осъществяването на политиките за иновации в образованието. Затова и събитието беше изключително интересно и ползотворно за над 600-те участници, представители на училища от цялата страна, голяма част от тях членове на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
ФОРУМ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Вярвай и побеждавай!
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе официален гост на първия форум за личностно развитие и предприемачество „Големият взрив“ , който се проведе на 24 и 25 ноември т.г. в столицата. Организиран от екипа на „Университет за личностно развитие и предприемачество“ с учредители Пламен Попов и Ясар Маркос, той даде възможност на едни от най-успешните хора в България и Европа да споделят своите стратегии за успех с участниците, мотивирайки ги да направят „големия пробив“ в живота си. Целта на атрактивното двудневно събитие бе чрез силата на знанията и уменията да насърчи младите хора към действия в посока подобряване на личностното, емоционалното, духовното, кариерното, финансовото и здравословното състояние цел, заложена и в дългогодишните далновидни и устойчиви политики на Синдиката на българските учители. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
140-годишен юбилей отбеляза 200. ОУ „Отец Паисий“ – с. Лозен
Заедно пишем достолепната история на нашето училище
„Искрено споделям радостта и празничното настроение, Вашата гордост и самочувствие в тържествения юбилеен ден, който е повод да се оцени по достойнство постигнатото, да се отправи поглед в бъдещето, да се припомни на обществото трудът на българския учител, благодарение на когото децата ни израстват като достойни граждани на страната ни и света“ – пишеше в поздравителния адрес от името на председателя на СБУ д.ик.н Янка Такева по случай 140-годишнината от създаването на едно от най-старите действащи училища в столичната образователна система, оставило ярък отпечатък върху облика на с. Лозен – 200. ОУ „Отец Паисий“. Поздравителният адрес бе поднесен от Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ, заедно с цветя за ръководството и подарък за екипа на училището. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
Столичното 22. СЕУ „Георги С. Раковски“ чества 115 години успешна учебна дейност На 28 ноември 2018 г. столичното 22. СЕУ „Георги Стойков Раковски“ чества своята 115-годишнина. По повод на празничното събитие д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, изпрати поздравителен адрес до г-жа Елена Кърпачева – директор, до педагогическия колектив, служителите и учениците на 22. Средно езиково училище. С него г-жа Такева приветства юбилярите и ги поздрави за успешната им дейност: „Достоен приемник на традициите на прочутата Втора софийска мъжка гимназия „Цар Борис III“, днес 22. СЕУ е модерно училище, което с чест носи името на великия българин Георги Сава Раковски и предоставя уникални възможности на своите възпитаници да учат и да развиват своите способности, да бъдат щастливи и уверени. Светла СТРУМИНА бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и национален конкурс за литературна торба „ Рицарска постъпка“ - регламенти - - бр. 39 от 10 декември, 2018 г.
Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г. № Д01-2016/29.11.2018 г.
- - бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Ден на равното заплащане между жените и мъжете – българският отговор Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Фондация „Фридрих Еберт“ – България, проведоха на 27 ноември 2018 г. национална конференция: „Ден на равното заплащане между жените и мъжете – българският отговор“. Актуалната тема, която е предизвикателство за пазара на труда, трудовото законодателство и социалните системи, е сред приоритетите в работата на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, и фокусира сериозен обществен и синдикален потенциал. Светла СТРУМИНА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Международен форум за образование за бъдещето Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе сред официалните гости на стартиралия на 23 ноември 2018 г. в София форум „Образование: За бъдеще“. Организиран от Фондация „Америка за България“, Американската търговска камара в България, Представителството на Европейската комисия в България, Фондация „Заедно в час“, вестник „Капитал“, Индъстри Уоч, Образование 2030, Детски научен център „Музейко“ и др., в продължение на два дни той се фокусира върху актуални теми за бъдещето на предучилищното, училищното и професионалното образование в България и уменията на XXI век. Светла СТРУМИНА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
ПРОФ. ДПН ЯНА МЕРДЖАНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“: Предизвикателството пред учителя е да владее невидимите вътрешни мостове за превръщане на родовата култура в лична кауза, помагайки на учениците да надраснат себе си Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
125 години традиции и модерен дух Столичната Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ тържествено отбеляза 125-годишнината от нейното създаване. По повод събитието д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, изпрати поздравителен адрес. „Приемете моята и на Изпълнителния комитет на СБУ благодарност за Вашия висок професионализъм и всеотдайния Ви труд, за мъдростта и синдикалната солидарност, благодарение на които този юбилей е реалност.“ Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
КЛАРА АРАБАДЖИЕВА, ДИРЕКТОР НА 19. СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“, ГР. СОФИЯ:

Възвръща се авторитетът на българското училище като стожер на традиции, иновации и нови измерения в образователния процес Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Фокус върху бъдещите потребности от умения за трудова реализация Д.ик.н. Янка Такева участва в дискусия във връзка с резултатите на социологическо проучване, база за изготвяне на прогнози за потребностите от умения и компетентности в периода до 2028 г. за Област Силистра. Събитието, което е под патронажа на Момчил Неков, член на Комисията по образование и култура и на Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, се състоя на 23 ноември в „Дом на Европа“ в София. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Откриха дигитализирани кабинети по природни науки в столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ На 22 октомври т.г. в столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ с директор Весела Палдъмова официално бяха открити два многофункционални дигитализирани кабинета по природни науки. Иновативната учебна среда е изградена със средства на училището и с подкрепата на еврейската Фондация ОРТ на стойност 100 хил. лв. Образователната среда има интересно интериорно решение, като подиумите в кабинетите наподобяват кораб или Ноевия ковчег, а учителят е издигнат на пиедестал. Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Дискусия за обучението по религия Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в Симпозиум „Обучението по религия от 1. до 12. клас в контекста на новите учебни програми на Министерството на образованието и науката“. Той се проведе на 19 ноември 2018 г. в сградата на КНСБ в София и е вторият през последните три години мащабен форум под наслов: „Възпитание и морал в XXI век“.

Организиран от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Центъра за изследване на катехизическото и религиозното обучение и Фондация „Дарби“ в партньорство със Синдиката на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в България, в него се включиха над 120 участници.

Симпозиумът бе поредното ярко свидетелство в подкрепа на устойчивите политики и активната дейност на СБУ за възпитаване в ценности и нравствени добродетели на децата и учениците и формирането им като компетентни граждани и добри хора, мотивирани да създават, живеят и спазват толерантността и правата на човека в един мирен глобален свят.

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
Образованието е ключът към успешна професионална и трудова реализация Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, и член на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС), взе участие в превърналите се вече в традиция дискусионни срещи на ИСС с председател проф. д-р Лалко Дулевски, посветени на перспективите за бъдещето на младите хора и тяхната професионална реализация на пазара на труда. В ролята на домакин на поредните срещи, поставили на фокус възможностите за професионална реализация на завършващите средно образование ученици, провели се на 16 ноември т.г., бяха две столични професионални училища – Софийската професионална гимназия по туризъм с директор инж. Антоанета Джонева, и Националната търговско-банкова гимназия в София с директор Емилия Иванова.

Да се установят мотивите за избор на професионално училище и до каква степен завършващите ученици са взели решение за своята професионална реализация, да се обсъдят позитивите и дефицитите на професионалното образование, споделят идеи и предложения за неговото усъвършенстване и се представят бъдещите им планове за професионална и трудова реализация, бе целта на провелите се срещи разговори с ученици от двете столични гимназии.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
Конструктивен диалог за ефективни политики във възпитателната работа на образователните институции „Ценности и образование“ бе темата на конференцията, организирана от Министерството на образованието и науката, която на 19 ноември 2018 г. фокусира общественото внимание върху възпитателната функция на институциите в предучилищното и училищното образование.

Форумът за членовете на СБУ е от особена важност, тъй като темата му е в контекста на Стратегията за възпитателната работа на образователните институции, за която Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева настоява от години и реално участва в нейното разработване. Националната конференция обедини социални партньори, университетски преподаватели, началници на регионални управления на образованието, експерти, директори и учители от страната за намирането на верни решения на всеобхватния проблем за ценностите, образованието и възпитанието на децата и учениците.

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РУСЕ: Възпитанието в ценности, доброта и патриотични нагласи са сред водещите постижения в образованието в област Русе Интервю на Велина АНТОВА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
СВЕТОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ – ПЛОВДИВ
Майсторски клас „Иновации в класната стая“
На 14 ноември т.г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева приветства участниците в четвъртата годишна конференция на „Световния образователен форум – България“ – Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Община Пловдив – майсторски клас на тема „Иновации в класната стая“. Международният форум събра над 220 експерти от Холандия, Белгия, Финландия, представители на МОН, регионални управления на образованието от страната, директори на образователни институции и водещи учители новатори – членове на СБУ, за да обменят опит и да споделят как иновативни практики в класната стая на ХХI век оказват влияние на качеството и ефективността на образованието. Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
Под патронажа на столичния кмет Йорданка Фандъкова ученици от 38. ОУ „Васил Априлов“ участваха в общинската кампания „Моето зелено училище“ На 16 ноември т.г. ученици и учители от столичното 38. ОУ „Васил Априлов“ с директор Мариета Димитрова се включиха в инициативата на Столична община съвместно с Посолството на Великобритания в София за по-чист въздух. Кампанията „Моето зелено училище“ е под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова и цели на базата на личния пример да насочи вниманието на децата и учениците към инициативи, свързани с екологията, подобряване качеството на въздуха чрез опазване на околната среда. Специален поздрав към ръководството, педагогическия екип и учениците на 38. ОУ „Васил Априлов“ бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с пожелание да продължават да дават достоен пример за подражание с участието си в редица социално значими екологични каузи. Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
СБУ в градивно партньорство за реализирането на проект
„Дай път на живота!“
По инициатива на Ротари клубовете в София, в партньорство със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието започна реализирането на проекта „Дай път на живота“ в образователната система, който цели намаляване на жертвите и ранените по пътищата у нас. Велина АНТОВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
На фокус – инспектирането, контролът и методическата подкрепа на образователните институции Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в организираната от министъра на образованието Красимир Вълчев среща дискусия с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) и директори на дирекции в МОН. Работната среща се проведе на 13 ноември т.г. в столичната Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ с директор Емилия Лазарова. Дискутирани бяха контролът и инспектирането на институциите и ролята в процеса на Регионалните управления на образованието и Националния инспекторат по образование (НИО) като нова структура, съгласно ЗПУО, културата на взаимодействие и формите на методическа подкрепа. Велина АНТОВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Столичната 160. ДГ, разширена с нова сграда
Грейна още едно бижу за децата от квартал „Драгалевци“
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, беше гост на тържественото откриване на новата сграда – разширение на 160. Детска градина, в столичния квартал „Драгалевци“. Тя поздрави директора на детското заведение Василка Каракашева за прекрасната нова придобивка и поднесе специален подарък – кафе машина и цветя, за целия екип на 160. ДГ. Велина АНТОВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Столичното 19. СУ „Елин Пелин“ подписа договор
за сътрудничество с Гьоте институт – България
На 8 ноември т.г. столичното 19. СУ „Елин Пелин“ с директор Клара Арабаджиева официално се присъедини към мрежата на PASCH училищата – т.нар. „Училищата: партньори за бъдещето“, с подписване на договор за сътрудничество и образователен обмен с Гьоте институт – България. Инициативата се координира от Германското министерство на външните работи и обединява световна мрежа от над 2000 училища със специални връзки в сферата на образованието и културата с Германия. Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ: Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ – области: Стара Загора, Плевен, Търговище, Монтана – общините Брусарци, Вълчедръм и Лом - - бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
XXVI НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „РОДОЛЮБИЕ“
За силата на независимостта и гордостта, че сме българи
Има събития и дати, които са записани със златни букви в историята на всеки народ, защото отварят нова страница в неговото развитие, дават нов облик и стремеж за промяна и просперитет. Промяна, която носи самочувствие и увереност за бъдещето. Такава дата е 22 септември 1908 г., поставила началото на новата история на България. Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
4. ОУ „Иван Вазов“, гр. Търговище, празнично
отбеляза своята 30-годишнина
Училищeтo oтвapя вpaти нa 15 ceптeмвpи 1988 гoдинa. Toгaвa в ĸлacнитe cтaи влизaт 1209 yчeници oт І дo IХ ĸлac. Шермин АХМЕДОВА, старши учител в 4. ОУ, гр. Търговище бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Д-Р ЛЮБОВ ПОПОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ“: Надяваме се на ползотворно сътрудничество с всички, с които можем да споделим нашия опит в обучението на възрастни и в подкрепа на професионалното образование у нас Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Ученици от Ботевград победиха в конкурса „Мисия Будител“, организиран от Областна администрация на Софийска област Областна администрация на Софийска област организира по случай Деня на народните будители конкурс за есе и рисунка на тема: „Мисия Будител“. Димитринка АНДРЕЕВА, председател на СО на СБУ в ОУ „Никола Вапцаров“ – гр. Ботевград , секретар на ОбКС на СБУ – Ботевград бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Високо признание за председателя на СБУ – „Будител – 2018 г.“ Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе отличена с Почетен диплом „Будител – 2018 г.“ за родолюбие и принос в дейността на Организацията на обединените българи (ООБ) от Живко Бъчваров – председател на Организацията. Димитринка ХРИСТОВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Ваня Коконова, Началник на РУО – ПЕРНИК: Постиженията в образованието в област Перник се дължат на професионализма и постоянните задружни усилия на хората в системата - Интервю на Велина АНТОВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Национална конференция обсъди основни проблеми за обществото на знанието и хуманизма на ХХІ век Д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, бе почетен гост на ХVI Национална научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Организирана по традиция от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), проведена на 1 ноември – Деня на народните будители, година неин домакин и съорганизатор бе Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). Светла СТРУМИНА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Празник на духовността и святата длъжност към просветата и знанието - Номинации в конкурс „Учители – будители на бъдещето“ На 29 октомври 2018 г. в чест на 1 ноември – Деня на народните будители, КС на СБУ – Габрово, проведе заключителния етап на Третия регионален конкурс „Учители-будители на бъдещето“. Конкурсът обединява онези учители от региона, които имат практически реализирани педагогически иновации в класната стая, които са извели свои ученици като лауреати на национални, регионални състезания и олимпиади, както и които не са получили награда за тези си творчески изяви в други конкурси през изминалата учебна година. Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово и координатор за област Габрово бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Есенни работни съвещания в областите Враца,Русе, Смолян, Шумен и Велико Търново - - бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Празник на българския дух и познание в столичния район „Надежда“ По повод Деня на народните будители, когато засвидетелстваме своята признателност към апостолския труд на българските учители – съвременните просветители на нацията, в столицата се проведе тържествен концерт на деца и учители от столичния район „Надежда“. В този празничен ден на познанието и духовността ръководствата и педагогическите екипи на ДГ № 15 „Чучулига“, ДГ № 170 „Пчелица“ и ДГ № 171 „Свобода“ в район „Надежда“ получиха цветя и специален поздрав от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с пожелание все така единно, ползотворно и солидарно като съвременни будители да намират път към всяко детско сърце, изпълвайки детската градина със знание, творчество и любов към образованието. Димитринка ХРИСТОВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Първокласници дариха книга на библиотека Книгата е „Рими и формули“ с автор Невена Христова, библиотеката е „Захарий Княжески“ в град Стара Загора, а първокласниците са от ОУ „Кирил Христов“ в града на липите и поетите.

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, и във връзка с Националната седмица на четенето, първокласниците от ОУ „Кирил Христов“, едно от предпочитаните училища в Стара Загора и единствено носещо името на световноизвестния поет в нашата родина, подариха пет книги на Регионалната библиотека в Стара Загора. Книгата е написана лично от внучката на Кирил Христов – Невена Христова. Тази инициатива на класните ръководители на първите класове – Елена Начева, Марияна Вълева, Цветелина Бойчева, Мима Бойчева и Елена Колева бе подкрепена от родителите на малчуганите.

Иван ПОРОВ, председател на ОБКС на СБУ – Стара Загора бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Откриха уникална изложба на учениците от 143. ОУ и НТБГ съвместно с Посолството на Япония у нас На 20 октомври 2018 г. в Античен комплекс „Сердика“ в Деня на японските бойни изкуства и културни традиции в София бе открита изложба на учениците от 143. ОУ „Георги Бенковски“ и Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). Заедно със своя учител по изобразително изкуство Виолин Неделчев, носител на високия приз на СБУ „Учител на годината - 2018“ и подкрепяни от директорите – Ирена Дойчинова и Емилия Иванова, учениците от двете училища представиха поредната десета под ред благотворителна изложба, посветена на японския бит и култура. Димитринка ХРИСТОВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
За вечно живите С думите на френския натурфилософ Жозеф Шамбон (1647–1733): „Има един Дух или по-скоро един огън, скрит във всички природни тела. Този Дух или огън е, така да се каже, душата на всички тела, който е винаги в движение. Този огън е причината за всички движения, които стават в природата и които допринасят за сътворяването или унищожението на тези тела...“ точно на 1 ноември – Деня на народните будители – започна организираната от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) Св. академична интеракция „Светна като слънце“ (Homo Verbi Gracilis)“. Йоана ДИМИТРОВА – І курс „Печатни комуникации науки“, Христина ТОШЕВА – І курс „Библиотекознание и библиография“) и Илиян БАРЗЕВ– ІІІ курс „Компютърни науки“ в УниБИТ бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
„Будители народни“ на едноименния си празник Всеки празник предполага настроение, музика, цветя, празнична програма, тържествени слова. Всичко това се събра на 1 ноември 2018 г. при честването на Деня на народните будители в Монтана. Ветераните на просветата поднесоха цветя на паметника на Васил Левски. Тържеството започна с „Химн на народните будители“ от Добри Христов, който всички изслушаха на крака. Председателката на Сдружение „Будители народни“ Венета Иванова поздрави присъстващите представители на просветата и . Стефан П. СТЕФАНОВ бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Паметна традиция Отколешна традиция е двата учителски пенсионерски клуба „Станка Николица Спасо-Еленина“ от гр. Разград и „Просвещение“ – гр. Кубрат, да си организират срещи по повод забележителни и паметни за учителите дати и да ги честват подобаващо. Особено тачен е Денят на народните будителите – 1 ноември. По повод неговото отбелязване отправяме нашето пожелание към председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, за много здраве и съхранение във времето на духа и енергията, с които работи за нашето българско училище. Благодарим и на областния председател на СБУ за Разград – Рада Нейчева, за вниманието и ласкавото отношение към нас. Това е много за нашето принизено самочувствие. Снежана КЪЛЕВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Поздравление УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИ, ТВОРЦИ,

Денят на народните будители – 1 ноември, е празник, който ни напомня за духовния и просветителски размах на една хилядолетна традиция на труд и упорство и ни прави още по-отговорни към бъдещето. В този ден трябва да си кажем, че както свободата, така и знанието, науката, успехът и възходът трябва да бъдат извоювани и спечелени от всяко следващо поколение отново и отново. И всяко поколение трябва да се погрижи, като подготви по най-добрия начин своите деца, за да продължат по този нелек, но верен път към успеха.

Красимир ВЪЛЧЕВ, Министър на образованието и науката бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Множество придобивки за синдикалните членове се договориха
в новия общински Колективен трудов договор – Русе
На 16.10.2018 г. се сключи колективен трудов договор за детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностното развитие и специализираните обслужващи звена в община Русе. Общинският КТД влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден за две години. Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
100 % СИНДИКАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
Позитивите от факта, че всички сме членове на СБУ, са изключителни за нас
За вижданията си на синдикалист, за целите, които си поставя СО на СБУ в СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел, община Сатовча, за мотивацията на членовете на екипа да членуват в СБУ и др. , разговаряме с Мехмед Низамов – председател на СО. Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество На 29 октомври 2018 г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, ръководено от зам. - министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В заседанието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят Красимир Попов, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, главният секретар на МОН Албена Михайлова и директори на дирекции в МОН. Велина АНТОВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ - Благоевградска област На 26 и 27 октомври в к-с „Орфей“ в гр. Девин, област Смолян, се проведе есенното синдикално обучение на синдикалния актив от област Благоевград. Гости лектори на обучението бяха Красимир Попов – заместник-председател на СБУ, Роза Костова и Иван Кънчев – главни експерти в Централата на СБУ, и Мария Жайгарова – областен координатор на СБУ за област Смолян. Повече от 80 синдикалисти пристигнаха в красивия Девин от различните общини от областта и се включиха в обучението, което протече под формата на дискусия и дебат по проблемите на образованието. В обучението се включиха и учители синдикалисти от община Девин. Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Хаджидимово бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ - София-област На 18 и 19.10.2018 г. в залата на хотел „Арена“, гр. Самоков, се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалните ръководства на Софийска област. Домакини бяха Общинският координационен съвет на СБУ в гр. Самоков с председател Бойка Михайлова. В него участваха председатели на ОбКС на СБУ, председатели на синдикални организации и секретари.

Участниците в съвещанието бяха поздравени от заместник-кмета Люба Кленова, което е знак на уважение на общинското ръководство към учителите. От Централата на СБУ участваха главният експерт „Организационно направление“ и отговорник за София-област Виолетка Петкова и Павлина Петрова – експерт-юрист. В съвещанието взе участие и Бойка Харалампиева – председател на Сдружение за учителска взаимопомощ – София. Тя запозна учителите с историята на сдружението и разясни как се става негов член

Бойка МИХАЙЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – гр. Самоков бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Заседание на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание На 31 октомври 2018 г. се състоя заседание на Комисията по образование и наука към 44-то Народно събрание, ръководено от Милена Дамянова – председател на Комисията. В работната формула участие взеха Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Петър Николов – зам. - министър на МОН, Соня Кръстанова – директор на Дирекция „Финанси“ в МОН, проф. Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България, проф. Стати Статев – зам.-председател на Съвета на ректорите и ректор на УНСС, доц. Лиляна Вълчева – председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, представители на Министерството на финансите, БАН и академичните среди. Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТБЕЛЯЗА СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
Духовният храм на словото – между минало, настояще и бъдеще
Златен юбилеен медал на Синдиката на българските учители и цветя от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха дарени по повод 90-годишния юбилей на най-обичания храм на словото в столицата – Столична библиотека. Да почетат значимата годишнина и изразят своята благодарност за партньорството в името на знанието и духовния просперитет на деца, ученици и възрастни към екипа на библиотеката и нейния директор Юлия Цинзова, гости на тържествения празник на 23 октомври т.г. бяха представители на национални и регионални институции и местната власт. Тук бяха зам.-министърът на културата Румен Димитров, зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, зам.-кметът на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов, началникът на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
ГАЛИНА ЕВДЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА:
Социалният диалог е мощен инструмент за съвместно решаване на проблеми
- Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Поклон, учители – съвременни будители на българската нация! По традиция в първия ден на ноември честваме Деня на народните будители, отдавайки почит и уважение към делото на всички просветители, учители и книжовници, оставили трайна историческа диря за духовно-нравственото израстване на българската нация. На този празник на познанието и непреходните ценности оценяваме значимостта на достойния апостолски труд на българските учители от времето на Възраждането до наши дни в грижата за образованието и възпитанието на децата и учениците – бъдещето на България, Европа и света.

На този светъл празник си припомняме вълнуващите и съдържателни думи на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, че България е оцеляла и ще пребъде, защото ги има учителите – съвременните будители на България, които с вдъхновение, просветление и национално самочувствие предават святото слово и дело на Кирил и Методий, на Патриарх Евтимий и Паисий, на Ботев и Вазов. „Ние, учителите, сме най-значимите в обществения живот и развитието на света. Нито една държава не може да съществува без учители. Не може да бъде успешен нито един млад човек, ако го няма учителя – народния будител до него“ – казва г-жа Такева. Благодарение на Синдиката на българските учители, днес десетки учители и ученици, директори, дейци на образованието, общественици, представители на държавни институции и граждани на столицата, могат да положат цвете на съградения от Синдиката – Паметник на българските учители – народни будители. Мемориалът, изграден по идея на СБУ в сърцето на София, е мястото, което от години свързва знанието с духовността и вярата, символ на значимата роля на учителите за просперитета на съвременното ни общество. Историята помни вдъхновяващото дело на народните будители, дали своя принос за съхранението на духовността и държавността. Този светъл празник вдъхва надежда по време на тежките мигове, носи възрожденски дух, който поддържа народа и не позволява разрушаване на ценностната ни система. Първи ноември е и денят на всички онези, които дори в съвременното ни общество продължават с мисионерски плам да се грижат за културното и духовното израстване на нашия народ. Той е символ на вярата, символ на спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето.

Галя ВЕСЕЛИНОВА, старши учител по история, гр. София бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕПИСКОП ПОЛИКАРП, ВИКАРИЙ НА СОФИЙСКАТА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ:
В сътрудничество със СБУ ще продължим да се трудим за единението на нашия народ и достойното израстване, възпитание и обучение на младото поколение
- Ваше Преосвещенство, бихте ли сподели за ролята на хуманистичното образование и възпитанието на децата и учениците в християнски ценности в съвременното училище?

- Днешното подрастващо поколение има нужда от насоки в достойния и хуманен живот. Има нужда от подкрепа в това, да изгради себе си в човечност, човеколюбие, състрадание, мир, любов и вяра. Българското училище, и по принцип образователната система, не е само едно схоластично поле, на което младото поколение придобива познания върху една или друга сфера, но смисълът и задължението на училището е наравно с образованието и да възпитава. Поради това особено важно е в дисциплините, които младите ще изучават, да има предмет с хуманистична насока и това е предметът религия-православие. Чрез този предмет бъдещото поколение на нашата родина, като православно в по-големия си процент, ще напредне не само в познание за заобикалящия го свят и човешките постижения, но и във всички онези моменти, които изграждат хуманния човек – „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание“. (Гал. 5:22,23) Погледнато реално, всеки предмет е хуманистичен, но в християнския хуманизъм се крие най-великото Божие снизхождение и насока – съвършеният човек: „Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един другиго“. (Йоан 13:34) и „обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят“, и „но вие обичайте враговете си, и правете добро“. (Лука 6:27,28,35) Впрочем, всички онези, в по-голямата част учени и велики люде, са хора на вярата в Бога, достойни християни и на основата на тази свобода и плодове на духа са развивали и обогатявали своя талант и са се въздигнали, за да може днес всички ние да учим не само стъпили на тяхното познание, но и да вникнем в тяхното съвършенство.

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
ВЕСЕЛКА АСЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВИДИН:
Образователните институции в област Видин са намерили своята добра работеща практика, която ги прави иновативни
- Г-жо Асенова, кои са постиженията и добрите практики на образователната система в област Видин?

- Когато говорим за добри практики, трябва първо да разясним понятието „добра практика“. Това са методи, техники, дейности и процеси, които общоприетото мнение смята за по-ефективни за постигне на определен резултат в сферата на образованието. Добрата педагогическа практика може да се разглежда в по-краткотраен или по-дългосрочен период от работата на един преподавател или една образователна институция. Териториално погледнато, всяка област в България има специфични особености, затова добрата практика може да е само за съответния регион, но може и да излиза извън него в зависимост от нейната специфика. В област Видин образователните институции са намерили своята добра практика, която ги прави иновативни и универсални, която работи в определена ситуация или среда. Ще дам няколко примера за това. На 26 октомври е духовният празника на град Видин; в тази връзка всяка година се провежда Димитровденско математическо състезание за ученици от трети до дванадесети клас, вече петнадесет години. От шест години, паралелно със състезанието за учащи, се провежда и състезание за възрастни – майки, татковци, баби и дядовци. През годините състезанието стана и трансгранично – участват ученици от Сърбия и Румъния, както и ученици от Варна, Хасково, Пловдив, Плевен, Враца и Монтана. В тазгодишното издание на състезанието се включиха 400 ученици.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
Конференция коментира актуални хибридни заплахи за страната ни На 16 и 17 октомври 2018 г. в СУ „Свети Климент Охридски“ се проведе международна научна конференция на тема „Хибридните заплахи: мит или реалност? Последствия за националната и европейската сигурност“.

Организирана от катедра „Политология“ във Философския факултет на университета със съдействието на програмата „Гражданско общество и демокрация“ на Атлантическия Съвет на България и Софийския форум за сигурност, тя събра учени, политици, университетски преподаватели и студенти, представители на неправителствени организации. Сред тях бяха: доц. д-р Румяна Коларова – ръководител на катедра „Политология“ в Университета, министър на образованието в служебното правителство на Георги Близнашки през 2014 г., Росен Плевнелиев – президент на България 2012–2017 г., доц. д-р Александър Йорданов – председател на 36-о Народно събрание (1992–1994), политик, дипломат, литературен историк и критик в Института за литература при Българската академия на науките, директор на Програма „Гражданско общество и демокрация“ към Атлантическия съвет на България, Иван Костов – политик, министър-председател на България в периода 1997–2001 г., Велизар Шаламанов – офицер и политик, назначен през 2012 г. за директор по сътрудничество с потребителите в обединената Агенция за комуникации и информация на НАТО, министър на отбраната в служебното правителство на Георги Близнашки през 2014 г., Николай Ненчев – политик, министър на отбраната (2014–2017), Явор Райчев – докторант по политология на Университета в Гранада, Испания, и др. Организаторите на форума обявиха, че ще бъде издаден сборник с докладите на всички участници в конференцията.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
Форум обсъди европейските измерения на професионалното образование и обучение На 18 октомври т.г. в навечерието на Европейската седмица на уменията се проведе национална конференция на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“, където бяха представени националните политики и стратегии в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), анализ на текущото му състояние и предложения за разширяване на неговия обхват и развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Поставен бе акцент, че ПОО е ключов фактор за устойчивото социално-икономическо развитие.

Участниците във форума бяха приветствани от Емилияна Димитрова – председател на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и от екипа на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование – ReferNet в България, които са организатори на конференцията. Те докладваха за реализираните ключови дейности на ReferNet мрежата за 2017 г. и първото полугодие на 2018 г. по отношение на европейските инструменти за сътрудничество в ПОО и съществуващите възможности за обучение чрез работа в България. Поставиха акцент върху основните цели на последните реформи в професионалното образование като: по-голяма гъвкавост и пропускливост на образователните пътеки; подобряване на връзката на професионалното образование и обучение с променящите се потребности на пазара на труда; осъвременяване на системите на ПОО в контекста на ученето през целия живот и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила. Сред дискутираните теми на форума бяха още подобряване на съдържанието и ефективността на професионалното образование и повишаване на квалификацията на учителите и обучаващите, като гарант за постигане и поддържане на качествено професионално обучение. Акцентирано бе върху развитието на партньорството между всички заинтересовани институции и организации на национално, регионално и местно равнище при придобиването и усъвършенстването на професионална квалификация на учениците и възрастните.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
50 години Софийската професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“

На 13 октомври 2018 г. в Софийската опера и балет Софийската професионалната гимназия по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов“ тържествено отбеляза своята 50-годишнина. Сред специалните гости на юбилейното събитие бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. В поздравителен адрес тя отправи позитивни послания до ръководството, учениците и техните родители: „Приветствам Ви за цялостната учебно-възпитателна дейност, организирана в СПГЕ „Джон Атанасов“, и за креативното й гъвкаво адаптиране спрямо потребностите на пазара на труда. Искрено споделям Вашата гордост, радост и празничното Ви настроение, защото зная, че Гимназията следва водещи европейски стандарти и достойно продължава най-добрите традиции на българското професионално образование, като гарантира качествено обучение по перспективни професии и живее с пулса на времето, адекватна на неговите предизвикателства. Приемете признателност за Вашия съзидателен труд и благодарност за ползотворното ни социално партньорство, което, вярвам, ефективно ще се развива и в бъдеще. В празничния ден благодаря на всички, които работите в СПГЕ „Джон Атанасов“, за всеотдайността и високия професионализъм, за обичта и грижите, с които дарявате учениците и правите всеки ден в училището да бъде изпълнен с нови знания и умения, интересен и неповторим. Пожелавам Ви и занапред достойно да пазите и прославяте името на Вашия патрон Джон Атанасов – великия българин, чийто гений промени света и откритията му са в основата на най-бързо развиващите се технологии днес“ – се казва в поздравителния адрес. Като за рожден ден юбилярите получиха подарък и цветя за директора Полина Костова и за Венелин Райковски, председател на организацията на СБУ в гимназията – израз на уважение и признание за доброто социално партньорство. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
XIX ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ В БЪЛГАРИЯ
Учителят – лидер и фактор за модернизиране на образованието
По установена вече традиция всяка есен Сдружението на учителите по история в България провежда значими научно-практични форуми, подпомага и споделя добри практики на национално и международно равнище в обучението по история – предмет, формиращ гражданските и социалните компетенции на учениците. За пореден път на този научен и методически форум учителите, членове на СБУ, обогатяват и надграждат професионалния си опит, обменят иновации и онлайн учебни ресурси за ефективността и модернизацията на училищното историческо образование. Тазгодишният форум на Сдружението се проведе в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ и бе модериран от гл. ас. Бистра Стоименова, преподавател в ДИУУ – СУ „Климент Охридски“ и председател на Сдружението на преподавателите по история в България.

В конференцията, провела се с подкрепата на Министерството на образованието и науката, взеха участие учители по история – членове на СБУ и на Сдружението, експерти от Регионалното управление на образованието – София-град, представители на академичните среди и учители от Руската Федерация и Република Македония.

Специален поздрав до участниците бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Форумът протече в няколко пленарни заседания по секции. Акцент получиха темите, свързани с модернизиране на училищното историческо обучение и иновативното лидерство, насърчаване използването на дигиталните технологии и постижения в преподаването по история и гражданско образование, тенденциите в съвременното формално образование, както и възможностите за интегриране на неформалното обучение и самостоятелното учене в националните рамки за квалификация на учителите по история; предизвикателството да се преподава в мултикултурна среда и др

Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
Представиха нов сборник „Стратегически насоки за развитието на религиозното образование в България“ Наскоро в аулата на Богословския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ в столицата бе представен новият сборник „Стратегически насоки за развитието на религиозното образование в България“. Изданието е публикувано със съдействието на Русенската Света Митрополия и се финансира от Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет. На събитието присъстваха духовници, представители на Министерството на образованието и науката, Столична община, Регионалното управление на образованието – София-град, богослови, учители, общественици, медии.

Представянето на книгата бе открито от проф. д-р Александър Омарчевски, декан на факултета, а встъпително слово произнесе Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум. За полезността на сборника говориха Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, проф. д-р Пламен Макариев, д-р Полина Спирова, д-р Златина Каравълчева и др.

Ценният сборник обобщава 20-годишния опит на учители и катехизатори от преподаването на предмета религия в средните училища и на вероучение в прицърковните школи, като предлага конкретни стъпки за развитие на религиозното образование у нас в бъдеще. В основата на книгата стои задълбоченото изследване, експерирано от поредицата семинари, проведени в Русе, под патронажа на Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум. След представянето на книгата се проведе дискусия по актуалната тема за бъдещето на религиозното образование в България.

УД бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
Градивно партньорство за кадровото обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование На 16 октомври 2018 г. Министерството на образованието и науката, Синдикатът на българските учители и Фондация „Заедно в час“ инициираха форум „Учители на бъдещето“, на който бе поставен фокус върху една от най-сериозните теми в системата на българското образование – недостига на учители през следващите десет години и възможните решения на проблема. Форумът се проведе в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“. В него взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката; Евгения Пеева-Кирова, изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“; д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град; Галина Евденова, началник на РУО – Враца; Росица Иванова, началник на РУО – София регион; директори на дирекции в МОН; преподаватели във ВУЗ, подготвящи студенти в педагогическите специалности; директори на училища и учители от столицата и страната.

Целта на дискусията бе всички заинтересовани страни, вземащи решения в сферата на образованието, заедно да обсъдят: възможните механизми за привличане на висококвалифицирани специалисти към учителската професия и да мотивират най-добрите от тях да влязат в училищата; от каква, отговаряща на изискванията на времето, базова и надграждаща квалификация имат нужда учителите; какви са най-ефективните форми на наставничество, подкрепа и възможности за кариерно развитие и израстване на учителите.

На форума бе представена и разработената от МОН в партньорство със СБУ и Фондация „Заедно в час“ програма „Учители на бъдещето“, която дава алтернативни пътеки за допълнителна квалификация за хора с висше образование, които желаят да получат педагогическа правоспособност, за да преподават в училище. Програмата е предназначена и за действащи учители, насочили се към нови специалности, както и към реинтеграцията на педагози, преминали към други сфери и завръщащи се в системата на образованието.

Велина АНТОВА бр. 32 от 22 октомври, 2018 г.
115 години – мъдрост, креативност и иновации
в ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник
На 9 октомври т.г. с множество творчески изяви учениците и учителите на Основно училище „Св. Иван Рилски“ с директор Бойко Свиленов отбелязаха 115-годишнината от основаването на най-голямото училище в град Перник. По повод тържественото честване в Общинския дворец на културата бе организиран неповторим празник, който събра десетки настоящи и бивши ученици, учители, родители, официални гости, социални партньори и приятели на утвърдилата се през годините образователна институция. Тържеството уважиха Негово Преосвещенство Евлогий – Адрианополски епископ и игумен на Рилската света обител, д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, д-р Вяра Церовска – кмет на Община Перник, Ирена Соколова – областен управител на Перник, Петър Николов – зам.-министър на образованието и науката, Севделина Ковачева – зам.-кмет на Перник, Венета Миланова – член на ИК на СБУ, областен координатор за Пернишка област и председател на ОбКС на СБУ – Перник, Наташа Ангелова – областен координатор на РС на КНСБ – Перник, общински съветници и др. Димитринка ХРИСТОВА бр. 32 от 22 октомври, 2018 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Ползване на платен отпуск за две и повече деца Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 32 от 22 октомври, 2018 г.
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Устойчива политика за ефективно приобщаване, интеграция и качествено образование в мултикултурна среда
По инициатива на Синдиката на българските учители съвместно с Министерството на образованието и науката се утвърди практиката за организиране на националната научно-практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“, която за четвърта поредна година се провежда във Велинград. Събитието, което е в рамките на дейностите, залегнали в реализацията на Плана за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015–2020 г.), се проведе от 10 до 12 октомври 2018 г.

Ключови участници във форума бяха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Деница Сачева, зам.-министър на МОН; проф. дфн Пламен Макариев – СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет – ЕПУ; доц. д-р Йосиф Нунев и доц. д-р Емил Бузов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Педагогически колеж – Плевен; Грета Ганчева – директор на Дирекция „Приобщаващо образование“, и Анелия Йотова – главен експерт в същата дирекция; Соня Мелоян – директор на Дирекция „Организация и контрол“; държавни експерти от МОН; Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ; екип на РУО – Пазарджик, представители на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и близо 120 учители, директори, педагогически специалисти от детски градини, училища и професионални гимназии от цялата страна, участвали и отличени в инициирания от СБУ и МОН едноименен конкурс за добри практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 32 от 22 октомври, 2018 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
По-ефективни мерки за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
На 5 октомври 2018 г. по повод на Световния ден на учителя Синдикатът на българските учители с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“ проведе национална конференция „Повишаване на ефективността на мерките за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

Тя е шестата национална конференция, посветена на темата, и е поредно ярко доказателство за действения ангажимент на Синдиката, насочен към засилване на ефективността и разширяване на многообразието на мерките за задържане в образователните институции, приобщаване и интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в т.ч. повишаване на квалификацията и нивото на интеркултурната компетентност на учителите.

Димитринка ХРИСТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
2. АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София - с иновативен център за интегрирано обучение по природни науки и математика В столичната Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ директорът Емилия Лазарова, педагогическият екип на училището и техните ученици неуморно, всекидневно доказват, че са новаторско училище и не спират да актуализират учебния модел спрямо потребностите на днешния ден и на бъдещето, съизмеримо със световните тенденции. Поредното доказателство за това е включването на гимназията от учебната 2018/2019 г. в редиците на иновативните училища в България. На 8 октомври 2018 г. в Велина АНТОВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ПЛОВДИВ – 2018
Нов шанс за реализация на пазара на труда
Синдикатът на българските учители бе удостоен с годишна награда за принос в сектора за учене на възрастни за 2018 г. в категория „Социален партньор“. Почетното отличие бе връчено на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева по време на четвъртото издание на Националните дни за учене през целия живот, което се проведе от 3 до 5 октомври т.г. в град Пловдив. За поредна година представители на местната власт, бизнес средите, работодателските, синдикалните и неправителствените организации, образователни експерти, директори и учители от професионални гимназии взеха участие в националния форум, посветен на ученето през целия живот. Мащабната инициатива е част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, както и за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
Интернационалът на образованието представи новия си доклад за глобалния статут на учителя и учителската професия Липсата на квалифицирани учители и лошите условия на труд за учителите по света са акцентът в тазгодишния доклад, с който Интернационалът на образованието отбеляза 5 октомври – Световния ден на учителя. Професионалният учителски празник през 2018 г. се фокусира върху глобалната липса на квалифицирани учители под мотото: „Правото на образование означава право на квалифициран учител“. Важността на този акцент е подсилена от факта, че повече от 263 млн. деца и младежи в училищна възраст са извън образователните институции, а близо 617 млн. деца и възрастни или почти 60% от световното население не могат да смятат и да пишат Мария ЯЧКОВА, експерт в Централата на СБУ бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
Изменени нормативни актове в периода 01.06.2018 г. – 18.09.2018 г. - Роза КОСТОВА – главен експерт и Павлина ПЕТРОВА – експерт в Направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ПЛОВДИВ – 2018 Безспорен е напредъкът, който отчитаме за развитието на сектора за учене през целия живот на национално и регионално ниво - интервюта Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ПЛОВДИВ – 2018
Престижът на професионалното образование и обучение се определя от успеха на учениците и усилията на екипа от учители
Националното изложение на професионалното образование и ученето през целия живот в град Пловдив даде възможност на участници от цялата страна да споделят своите впечатления, успехи и проблеми. Бяха отправени благодарности към СБУ и неговия лидер д.ик.н. Янка Такева за подкрепата и далновидността при формиране на ефективни политики за развитие на образованието и в частност на ПОО и ученето през целия живот. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
За образованието в християнска доброта На 9 октомври т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в експертна работна среща по въпросите на хуманистичното образование и възпитанието на децата и учениците в устойчиви духовно-нравствени ценности на християнството. Събитието се състоя в една от свещените български православни светини – Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“ с участието на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, епископ Поликарп ¬– викарий на Софийската Митрополия, Ирена Соколова – областен управител на Перник, и архимандрит Никанор – игумен на манастира. В работната формула се включиха всички началници на Регионални управления на образованието в страната, директори на училища и детски градини от област Перник, представители на Българската православна църква (БПЦ). Димитринка ХРИСТОВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
Световният ден на учителя На 5 октомври честваме Световния ден на учителя. Наситен с професионални и социални послания, празникът носи закономерна гордост за българските учители. Утвърден от ЮНЕСКО през 1994 г., той се учредява по идея на българското представителство, като предложението е подкрепено от Интернационала на образованието (ИО). Избран е денят 5 октомври, тъй като на тази дата през 1966 г. Организацията на ООН за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, и Международната организация на труда (МОТ) на специална съвместна конференция в Париж приемат историческата Препоръка относно статуса на учителите. Днес, 52 години по-късно, тя продължава да бъде актуална.

През 2018 г. мотото на Световния ден на учителя е: „Правото на образование означава правото на квалифициран учител.“

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
Консултативен форум за новата национална стратегия за детето - СБУ в партньорство за изграждане на устойчива, сигурна, подкрепяща и хуманистична среда Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в първата Национална консултативна среща по изработването на новата Национална стратегия за детето 2019–2030 г. Форумът, организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съвместно с Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се проведе на 1 октомври т.г. в гр. Пловдив и събра над 150 ключови представители на всички страни, ангажирани с политиките за децата – държавни институции, местна власт, неправителствени и родителски организации, академичните среди, експерти, началници на Регионални управления на образованието, директори на детски градини и училища и представители на Съвета на децата към ДАЗД. Целта на консултативната среща беше да се споделят мнения и да се направят предложения, които да спомогнат за създаването на работещ нов стратегически документ, предвиждащ основните предизвикателства за децата и за институциите и организациите, призвани да гарантират правата на децата и да разширяват възможностите за тяхното развитие и благоденствие. Велина АНТОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
Национална програма „Квалификация“ – 2018 г., на МОН: В началото на септември т.г., чрез Регионалните управления на образованието (РУО) в цялата страна, започна изпълнението на Национална програма „Квалификация“ – 2018 година. Напомняме, че три от основните теми за обученията на учители и директори на училища и детски градини са формулирани от Синдиката на българските учители, вече апробирани успешно в Постоянната академия по науки, иновации и образование (ПАНИО) на СБУ. Интервюта с доц. д-р Антоний Гълъбов и с доц д-р Надежда Калоянова – лектори на обученията. Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
Партньорство за социално-трудова интеграция на бежанците у нас и в Европа: Какви механизми и мерки са необходими в държавите членки на ЕС за бързото и ефективно осигуряване на работа на бежанците, за справяне с хуманитарната криза, пред която е изправен старият континент? Кои са политиките и добрите практики за подкрепа на приобщаването, в т.ч. възможностите за професионално обучение и среща на мигрантите с потенциални работодатели за равен достъп до пазара на труда, бяха част от темите, които се дискутираха на състоялата се на 26 септември т.г. международна конференция на тема „Интеграция на мигрантите на пазара на труда“. Тя бе организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите и КНСБ, като част от изпълнявания проект „Labour-int“ за успешна социално-трудова интеграция на бежанците на европейския трудов пазар. Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
Столичната 37. ДГ „Вълшебство“ – своеобразен методически център за иновации: На 18.09.2018 г. в столичната ДГ № 37 „Вълшебство“ тържествено бе открита новата учебна 2018/2019 година. Приоритет на педагогическия екип в 37. ДГ е опазване на живота и здравето на децата. Педагозите апробират физически упражнения, спорт и здравословно хранене за изграждане на съвременен модел за здравословен начин на живот. Изградена е традиция за приобщаването на родителите към организираните дейности в детската градина. Формиран е ранен интерес с идеята да прерасне в дълготраен. Спортните дейности са разширили креативността на децата, постигнато е зачитане и толериране на различията между тях. Детската градина е методически център за осъществяване на многостранни инициативи: открити добри педагогически практики на местно ниво, квалификационно усъвършенстване на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа. Децата растат като част от новото поколение – уверени в себе си и в своето разбиране за технологиите, откриват нови хоризонти и стремеж към иновации. УД бр. 30 от 8 октомври, 2018
Нови предизвикателства пред Националната финансово-стопанска гимназия: Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София – училище със 105-годишна история, което е направило своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на образователни стандарти и на изискванията на времето, през учебната 2018/2019 г. е изправено пред нови предизвикателства. Екип на НФСГ бр. 30 от 8 октомври, 2018
С България в сърцето: Новата учебна година в Детска градина „Вълшебство“, гр. Бургас, започна по особено вълнуващ начин. Целият педагогически екип начело с директора г-жа Катя Мишева бе в народни носии, тъй като новата 2018/2019 г. ще премине под мотото „С България в сърцето“. Истински възторг, нестихващи ръкопляскания и възгласи предизвикаха и онези малчугани, които също бяха облечени в народни носии и участваха в програмата. УД бр. 30 от 8 октомври, 2018
Конкурс на тема „Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст“ за Националната награда на името на Димитър Кр. Димитров-Мастера. Целта на конкурса, който се провежда за четвърти пореден път, е да се съхрани и тачи във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика; да се насърчава практическата реализация на идеите му за развитие и подкрепа на ежедневната възпитателно-образователна дейност на детския учител в името на детето чрез игра, свобода, доверие и сигурност. Конкурсът се провежда с подкрепата на Издателство „Изкуства“ и СНЦ „Образование и технологии“. Целта и регламента на конкурса може да прочетете на сайта на Издателство „Изкуства“ - http://www.izkustva.net/mastera_2018.htmlСрокът за изпращане на материалите е удължен до 21 октомври 2018 г. От Инициативния комитет бр. 30 от 8 октомври, 2018
Семинар по интегрирано образование през целия живот: На 21, 22 и 23 септември т.г. се проведе Вторият семинар, посветен на интегрираното образование през целия живот на тема „Възпитание + обучение = образование“. Той се състоя в столичния хотел „Шипка“, където се събраха хора от различни градове от страната. Участваха учители и директори на детски градини и училища от градовете Оряхово, Бяла Слатина, Куклен, Варна и София. Темите за автентичната цел на образованието, мястото на възпитанието в обществото и общочовешките ценности много оживено и с голям интерес бяха дискутирани от гледна точка на източното схващане за човешкото същество като интегрална част от природата и заобикалящата ни среда. Мария ЦОНКОВА, Сдружение „Постоянно образование“ бр. 30 от 8 октомври, 2018
Националният дворец на децата даде старт на новата учебна година: На 30 септември т.г. Националният дворец на децата (НДД) отвори врати за децата на столицата за официалното откриване на поредната 68. учебна година. По традиция с тържествен ритуал и богата концертна програма възпитаници, приятели, партньори и гости заедно отбелязаха началото на 2018/2019 учебна година. Тържественото събитие започна с парад на знамената на Република България, на обединена Европа и на НДД. Бе отслужен и празничен водосвет за здраве, успех и просперитет на Двореца, звучаха „На многая лета“ и празнични камбани. Богата концертна програма изнесоха представителните състави на НДД. Поздравителен адрес с послания по повод празничното събитие изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. С пожелание за здраве, много творчески успехи и повече усмивки, Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата, даде старт на новата учебна година. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
„Сдружение Азбукари“, Единение „Българи за България“ и Професионална гимназия по каменообработване в село Кунино организират III Национален конкурс за детска рисунка – 2018, „Символ на Доброто“. Той е насочен насочен към българските деца, живеещи в страната и в чужбина. Желанието ни е да мотивираме учениците чрез творчеството си да пресъздадат образа на Доброто днес, да покажат положителните страни в характера на българския народ, добрите постъпки на отделни личности или общности, красотата на българската природа и особеностите на родните обичаи, традиции и култура. Децата на България имат нужда от добри примери, подкрепа и надежда, за да ги вдъхновим да растат щастливи и отговорни за своето, изпълнено с добротворство бъдеще. Конкурсът за рисунка „Символ на доброто“ има за цел да привлече вниманието на децата върху впечатляващите светли образи на нашето съвремие. Чрез рисунките си учениците са провокирани да мислят върху въпроса: „Какво означава да бъдеш добър днес?“. Рисунките се изпращат на адрес: България, гр. София, кв. „Редута“, ул. „Царичина“-1, офис 1, „Сдружение Азбукари“, пощ. код 1505. От Организаторите бр. 30 от 8 октомври, 2018
Една не-обикновена книга
(За сборника с интервюта „Образованието…“ на д.ик.н. Янка Такева)
Учител съм. От тези, които приемат образованието за лична мисия, а не просто като поле за изкарване на прехраната. Затова ме привлече заглавието. Честно казано, не очаквах кой знае какво – дългогодишен синдикален лидер, опитен и обигран, сигурно умело „дърпа чергата“ към синдикалните проблеми и интереси. Пък и сбор от интервюта не предполага методологичност и методичност, а по-скоро скачане от тема на тема, от конфликт на конфликт, от поредна родителска претенция на поредна синдикална защита. Разсеяно отворих книгата, зачетох се, и… не спрях, сякаш някой ми беше „влязъл в обувките“, компетентно разнищваше нещата, за които често говорим с колегите в учителската стая, предлагаше решения. Ваня ПЕТРОВА бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
ДЕНИЦА САЧЕВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Необходимо е образователната система да се реформира непрекъснато, за да отговаря на нарастващите очаквания на обществото
-Г-жо Сачева, 2018 г. е година, която се характеризира с изключителна динамика в обществено-икономически и геостратегически аспект за страната ни, рефлектираща и върху образованието като най-значимия публичен сектор. Бихте ли очертали основните предизвикателства според Вас в контекста на случващото се?

- Предизвикателствата безспорно са много и ще трябва да се справяме с тях и в следващите години. Намираме се в период, в който всеки от нас преживява случващите се промени за първи път. Свидетели сме на динамика в областта на информацията, на развитието на дигиталните технологии, на обществените отношения, на микроотношенията в семействата в резултат на съществуващата вътрешна и външна миграция. Това дава отражение върху всички сектори и най-вече върху образованието, като води до по-високи очаквания от обществото към него. То трябва да играе ролята на „супермен“, който ще осигури знания, умения, възпитание, гражданска култура, здравословно и хармонично развитие на децата.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Още един успех за СБУ В брой 77 на Държавен вестник от 18 септември 2018 г. се публикува Постановление на Министерския съвет № 193 от 13 септември.

С приемането и публикуването на това постановление се реши един изключително важен въпрос, свързан с възстановяването на транспортните разходи на пътуващите учители.

Въпреки че съгласно Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование транспортните разходи следва да се възстановяват 100%, поради тълкувания на експерти от Националната агенция за приходите в отделни общини преди около година започнаха да се начисляват осигурителни вноски върху възстановените суми.

Иван КЪНЧЕВ, гл. експерт в направление Професионално-творческо в Централата на СБУ бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
БУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Виена започна учебната година
с по-голям брой ученици, нови помещения и нови учебници
За 26-ти път отвори врати българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ във Виена, за да посрещне своите ученици. Близо 345 деца ще учат през учебната 2018/19 година в обновените помещения на учебното заведение. Най-голямо беше вълнението на първолаците, които за първи път ще разтворят буквар и ще започнат да учат букви на кирилица. Тържественото откриване на учебната година се проведе в Българския културен институт (БКИ) „Дом Витгенщайн“, а специални гости на събитието бяха Н. Пр. посланик д-р Иван Сираков, постоянният представител на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена Светослав Спасов, директорът на БКИ „Дом Витгенщайн“ проф. Румяна Конева, консулът Ивайло Върбанов и др. УД бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Успешен модел на взаимодействие между учители и родители
Родителите са наши съмишленици и партньори за преодоляване на трудностите и гарантиране на успешен възпитателно-образователен процес
Процесът на предучилищното образование в детска градина „Маргарита“, както и във всички останали, е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина.

Глобалната цел на нашата стратегия е да създадем условия за положително отношение на обществото към образованието, което носи отговорност както към основополагащите знания, умения и отношения, така и за личностната култура на децата. За реализиране на тази цел се старая да стимулирам учителската колегия като движеща сила на развитие да инициира и реализира промените в образованието и да търся оптималните форми за мотивация на родителите да бъдат наш съмишленик и партньор в преодоляване на трудностите и гарантирането на успешен ВОП.

Людмила САВОВА, директор на 73. ДГ „Маргарита“- гр. София бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Успешна реализация на проект „ЗАЕДНО“ В края на учебната 2017/2018 г. се проведе втората представителна изява по проект „Заедно в алтернатива за етнически диалог и необходимост от обединение – ЗАЕДНО“ – съвместна инициатива на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Абланица, община Хаджидимово, и столичната II Английска езикова гимназия (АЕГ) „Томас Джеферсън“. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ отвори врати, за да посрещне своите партньори по проекта от столицата. За събитието, което бе по графика на проектните дейности за двете училища, пристигнаха ръководството на елитната софийска гимназия, негови ученици и ръководители на клубовете по проекта.

Специални гости бяха Мануела Радева, директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и нейният екип – Румян Теохаров и Инна Иванова, Людмил Терзиев, кмет на община Хаджидимово, и Адем Арнаудов – кмет на с. Абланица. Ръководството на училището в лицето на Мехмед Имамов – директор, и Калинка Гайтанинчева – зам.-директор по учебната дейност, с много топлота посрещнаха гостите и дадоха старт на двудневните проектни дейности.

Екип на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Абланица бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Ефективно партньорство за равен достъп до качествено образование „Добрата съвместна работа с институциите, синдикатите и гражданските организации в страната са предпоставка за успешното прилагане на механизма за обхват и задържане на деца и ученици в образователните институции.“ Това подчерта министърът на образованието Красимир Вълчев на проведената на 21 септември т.г. в гр. Сливен среща с директорите на училища и детски градини, експерти от РУО, представители на учителските синдикати и граждански организации.

Гости на срещата бяха: Галя Захариева, зам.-председател на комисията по образование и култура в Народното събрание и депутат от Сливенски избирателен район, Стефан Радев – кмет на гр. Сливен, Чавдар Божурски – областен управител на обл. Сливен, Бисерка Михалева – началник на РУО, и др.

Иван Господинов – председател на Общ. КС на СБУ – гр. Сливен, областен координатор на СБУ – обл. Сливен бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово
Моделът на модерното професионално образование
у нас
В едно от най-старите технически училища в страната – Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, по традиция приоритетно се налагат водещите тенденции в сферата на обучението на младите техници в системата на средното образование. Следвайки девиза на своя патрон д-р Никола Василиади – видния възрожденски благодетел и радетел за политехническо образование в гр. Габрово, съвременните му следовници упорито и всеотдайно посвещават силите и делата си за утвърждаване на иновативните модели на съвременното професионално образование у нас. В тази връзка е обръщението на инж. Васил Христов, директор на техническата гимназия, към нейните възпитаници в навечерието на новата учебна 2018/2019 година, в което той отбеляза задоволството си от категоричния избор на осмокласниците към специалностите: „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Мехатроника“, „Автотранспортна техника“ и от факта, че школото е пионер в дуалното образование и в спечелването и реализирането на международни проекти за обмен на добри практики. Ренета РАДИЧКОВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
С вяра, надежда и любов за новата учебна година
Д.ик.н. ЯнкаТакева, председател на СБУ, поведе с пожелание за сполука първокласниците на столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“
Д.ик.н. ЯнкаТакева, председател на Синдиката на българските учители, бе специален гост на церемонията по откриване на новата учебна 2018/2019 година в най-голямото по численост в страната училище – столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ с директор Величка Стойчева. Лично г-жа Такева ориса първокласниците от седемте паралелки в училището да им върви като по вода, да бъдат здрави и от този ден да започва сбъдването на мечтите им, лисвайки по традиция на училищния праг менчето с вода и здравец, за да са здрави, ученолюбиви и щастливи. По случай началото на учебната година д.ик.н. Янка Такева поздрави сърдечно целия екип на училището, всички ученици и техните родители и подари картина за училищния интериор и цветя на директора на училището Величка Стойчева и на председателя на Синдикалната организация на СБУ в 18. СУ „Уилям Гладстон“ – Нели Тричкова. Традиционно празникът започна с химна на Република България, издигането на националния трибагреник и посрещането на училищното знаме. Изпълнен бе и химнът на училището. Първокласници споделиха в рима трепетните си вълнения, с които тръгват на училище; възпитаници на училището от гимназиален етап отправиха поздрав към всички присъстващи на деветте езика, които засилено се изучават в училището: английски, арабски, испански, китайски, корейски, немски, руски, френски и японски. Велина АНТОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
За устойчиво развитие на системата на столичното предучилищно образование И тази година в навечерието на новата учебна 2018/2019 г. се проведе традиционно съвещание с директорите на столичните детски градини. То се състоя на 14 септември и бе ръководено от Мария Минчева, директор на Дирекция „Образование“ в Столична община. В него участваха и д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, с екипа си, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, представители и на други социални партньори от работодателските организации. „Всички ние можем и трябва да защитим извоювания през годините авторитет на предучилищното образование в град София. Нека бъдем единни, сплотени, да застанем с достойнство, с морал и преди всичко с висок професионализъм. На г-жа Такева и на целия екип на СБУ – дълбок поклон. Благодаря за протегнатата ръка, за подкрепата и съпричастността в името на общата ни кауза – чрез образованието да изградим бъдещето на нашия град. Нека тръгнем с вяра и надежда към едно ново начало, изпълнено с много мъдрост“ – откри форума Мария Минчева. Тя отправи от името на кмета на столицата Йорданка Фандъкова пожелание до участниците в съвещанието за ползотворна учебна година, изпълнена с оптимизъм, творческа енергия, много успехи. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
Под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева се състоя XXVI Международен конкурс за деца и младежи „Ние – XXI век“

Фестивалът „Ние – XXI век“ се проведе за двадесет и шести път тази година и привлече над 300 участници от България, Полша, Малта, Португалия, Казахстан, Великобритания и Украйна. Организаторите от „Арт Център Кърнолски“ събират на една сцена талантливи деца и младежи от цял свят повече от 30 години. Отново тази година събитието се проведе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, и със съдействието на Министерството на образованието и науката, Община Несебър, и хотел „Континентал Хепи Ленд“. Официалното откриване се състоя на 18 август 2018 г. в Амфитеатър „Несебър“ и зарадва зрителите с изпълнения на младежки духов оркестър от Полша, български фолклорни танцови и вокални изпълнения, както и множество вокални изпълнения на световни хитове пред хиляди от гостите на стария град. Патронът на събитието д.ик.н. Янка Такева откри лично фестивала, като пожела успех на всички участници. Фестивалът продължи на 19 август с целодневни концерти на сцената на хотел „Континентал Хепи Ленд“, където се изявиха повече от 150 вокални солисти от различни възрастови групи и категории. УД бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
На добър час по пътя на знанието и духовността в столичното 15. СУ „Адам Мицкевич“ С впечатляваща тържествена програма на 17 септември т.г. възпитаниците, учителите и ръководството на столичното 15. СУ „Адам Мицкевич“ в район „Надежда“ откриха новата учебна 2018/2019 г. в изцяло обновена сграда. Иновативното училище е едно от 26-те образователни институции в София, които вече са с обновени класни стаи, топлоизолация и ВИК система по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Празникът започна с издигане на флага на Република България, посрещане на знамето на училището и поздравление за здраве, благоденствие и успехи от Ваня Минева, директор на училището и председател на организацията на директорите към СБУ – район „Надежда“. „Днешният ден е особено тържествен за нас, защото 15. Средно училище „Адам Мицкевич“ разтваря празнично врати и посреща с дръзновение своите малки и големи ученици“ – с тези думи се обърна директорът към гости, ученици и родители и допълни: „Пазете традициите на нашето училище, умножавайте успехите му, оценявайте всеотдайността на вашите учители. Всички ние се гордеем с разнообразната проектна и извънкласна дейност на училището, с високо квалифицираните учители – носители на професионално-квалификационни степени, и с огромно желание за усъвършенстване и прогрес. Нашето училище има свой собствен облик и уникална атмосфера на приятелство и партньорство. Скъпи ученици, на добър час по пътя на знанието, защото каквото и да постигне човек в живота си, пътят му започва именно от първия учебен ден!“ – бе поздравът на директора г-жа Минева. Специален поздрав и цветя до ръководството, педагогическия екип и учениците бе изпратен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с пожелание за здраве и ползотворни дела през новата учебна година, която да бъде изпълнена с радост и познание, нови успехи и творчески постижения. Анита Игнатова, началник на отдел „Образование, култура, социални дейности и спорт“ прочете поздравителен адрес от кмета на район „Надежда“ инж. Димитър Димов.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
Актуални акценти в политики на МОН „Работим по проект за създаването на алтернативни мерки за преодоляването на недостига на учители по природни и инженерни науки“ – това заяви министър Красимир Вълчев на 12 септември т.г. по време на редовното заседание на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание. Експертно и конструктивно той се спря на предизвикателствата, свързани с кадровото обезпечаване на системата, с актуални задачи пред МОН за настоящата учебна година. Отчете ефективната работа на екипите за обхват и задържане на децата и учениците от уязвимите групи в образователната система и подчерта, че с предстоящото проекто-постановление на Министерския съвет дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички партньорски организации. По време на заседанието министър Вълчев увери, че МОН ще продължи да преструктурира и регулира план-приема във висшите учебни заведения, като ще увеличи финансирането и приема за педагогическите, инженерните, аграрните и природо-математическите професионални направления, за да се преодолее недостига на кадри. По думите му в университетите ще има намален прием за онези професионални направления, които са достигнали своя предел като – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Психология“ и „Право“. Констатира, че в хуманитарните професионални направления във ВУЗ няма интерес от страна на младите хора – най-вече към „Филология“ и „История“, затова те също стават приоритетни. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев сподели, че през следващия месец ще се обсъждат промените в Закона за висшето образование в три направления – финансиране, акредитация и управление. Предвижда се да се сключват договори за управление с ректорите на висшите учебни заведения, които ще се осъществяват в режим на публичност. Очаква се промяна не само в акредитацията на университетите, но и в регламента за квотите на младите преподаватели и тяхното възнаграждение. Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
За развитието на образователната система „Доверието към българския учител е най-важното и ние ще продължим да инвестираме в по-добрата му квалификация, в издигането на неговия професионален статус и авторитет, и не на последно място – за увеличаване възнагражденията му като наш неотменен приоритет“ – каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на информационна среща с журналисти, провела се на 13 септември в курортен комплекс „Боровец“ броени дни преди началото на новата учебна година. Коментира, че предстои да стартира тригодишен проект за квалификация, който ще обхване голяма част от педагогическите кадри по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на стойност, близо 18 млн. лв. По думите му, от новата календарна година във връзка с дигитализацията на образованието и усъвършенстването на професионалните умения на учителите предстои обучение за развитие на техните дигитални компетентности. Министър Вълчев подчерта, че от следващата година ще има проект и за допълнителна подкрепа за детските градини и училищата, които са с концентрация на деца от уязвимите групи – за допълнително обучение по български език. Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
София – град на бъдещето, понесъл величието на своята история и мъдростта на своите хора „Честит празник на вярата, надеждата и любовта! Нека те са щитът, който ни пази от злото на деня и неправдите, които нараняват сърцата ни.“ Това бе посланието, което отправи кметът на столицата Йорданка Фандъкова със своето приветствие пред базиликата „Света София“ по повод честването на Деня на град София. На 17 септември, когато християните почитат светите мъченици София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов и отново отварят сърцата си за най-висшите християнски ценности, за да изпълнят със смисъл своя живот, тази година и хиляди ученици пристъпиха прага на своите учебни заведения, готови за чудото, което се случва в детските им души, водени към извора на знанието. „Денят на София и Денят на Божията премъдрост съвпадат с първия учебен ден и ние разчитаме, че техните учители, освен на уроците, ще ги научат и как да бъдат отговорни млади хора. Те сеят словото и от него израстват млади личности, творящи прогрес с мисълта за България“ – допълни градоначалникът на столицата. И говори за ролята и на всички нас, на цялото общество, давайки най-важните уроци на своите деца.

Кулминацията на светлия празник бе тържествената церемония за връчване на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, чийто гост бе и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
България чества 110 години от извоюването на Независимостта Днес с гордост отбелязваме 110 години от извоюването на Независимостта на България. Страната ни става равноправен член в семейството на европейските народи. Тази решителна крачка е в посока обединение на българите в началото на XX век и свидетелства за историческата зрялост на народа ни. Провъзгласяването на Независимостта на българската държава е безспорно върховен исторически акт, осъществил възрожденския идеал за свободна и независима България и издигнал достойнството на българската нация. Това събитие е израз на копнежа на българите за самостоятелност, акт на национално самочувствие, който показва, че нищо не може да пречупи свободолюбивия дух, вкоренен здраво в българската идентичност. С манифест – израз на историческа справедливост, на 22 септември 1908 г. в старопрестолната столица Велико Търново княз Фердинанд обявява Независимостта на България. С този политически акт страната ни става равноправен партньор на европейските държави. Галя ВЕСЕЛИНОВА, старши учител по история и цивилизации, гр. София бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
Нека да е съзидателна и мъдра новата учебна година Сред приоритетните политики на Синдиката на българските учители през учебната 2018–2019 г. ще продължат да бъдат: увеличаването на работните заплати и средствата по Единните разходни стандарти: кадровото обезпечаване на системата и устойчивост на работните места, преодоляването на феминизацията в професията, квалификацията на педагогическите кадри и професионалното израстване; намаляването на административната тежест чрез усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба; подобряването на организационно-педагогическата дейност в образователните институции; преодоляването на насилието и агресията; работата с родителите и обществеността за повече доверие и подкрепа за учителите; реализирането на Стратегия за възпитанието в образователните институции, пряко свързана с изграждането на добродетели, общочовешки ценности и гражданското възпитание на децата и учениците.

Вярвам, че заедно ще успеем! Желая Ви здраве, духовни и творчески сили и упоритост, за да преминем единни през предизвикателствата и да получим заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нека с вяра, надежда и любов силата на знанието и добротата ни водят напред и нагоре. Нека светлина да озарява пътя, по който вървим и водим бъдещето на страната ни! Да е съзидателна и мъдра новата учебна година за всички нас! На добър час!

Из приветствието за началото на учебната година на д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Синдиката на българските бр. 27 от 17 септември 2018 г.
София-град – столица на знанието И тази година по традиция на 12 септември Регионалното управление на образованието – София-град, проведе работно съвещание с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2018/2019 г. под мотото „София-град – столица на знанието“, съвещанието бе открито от Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град. Сред официалните гости на събитието бяха: доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на София с ресор „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, инж. Таня Михайлова и Деница Сачева – заместник-министри на образованието и науката, директори на дирекции и експерти от МОН, Мария Минчева, директор на Дирекция „Образование“ на Столична община със своя екип, д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на децата, Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата, представители на социалните партньори, работодателските организации и др.

„Ние сме заедно и успяваме заедно благодарение на изключителното социално партньорство. Това, което се случва в столичната образователна система, е плод на усилията на всеки един от нас. И когато се обединят толкова позитивни желания, инициативи и дейности, резултатът е налице“ – изтъкна д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – град София. В презентацията си „София-град – столица на знанието“ г-жа Кастрева подробно се спря на постиженията, представи конкретни указания, факти и новости, касаещи работата на директорите през новата учебна година. Направи задълбочен цифров анализ на столичната образователна система в предходната година, както и на водещото й място в страната по отношение на резултатите от националното, външното оценяване и ДЗИ.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 17 септември 2018 г.
ДВОЕН ЮБИЛЕЙ ОТБЕЛЯЗА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. РУПЦИ, общ. ЧЕРВЕН БРЯГ Да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух и да го предадеш на идните поколения да продължат делото

Събка ПЕНЕВА – ст. учител по БЕЛ бр. 27 от 17 септември 2018 г.
ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих, празнува 125 години от създаването си -

Ангел НИКОЛОВ бр. 27 от 17 септември 2018 г.
Столичното 156. ОУ „Васил Левски“ отпразнува 145 години от основаването си -

Цветелина БОЯНКИНА бр. 27 от 17 септември 2018 г.
ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
Нашето училище – мост между поколенията
Родителите са първите учители на своите деца. Те им предават своите разбирания, убеждения за живота, своите ценности. През техните очи децата виждат света и себе си. Когато родителите участват в образованието на децата, те научават нови неща за тях, опознават ги по-добре, създават близък контакт с учителите и им имат повече доверие.

Ръководени от тези идеи, учителите от ОУ „Христо Ботев“ – с. Камбурово в обл. Търговище, кандидатстваха с проект към ЦОИДУЕМ. Реализираните дейности доказаха, че обединяващата връзка между ученици и родители е училището и спомогнаха родителите на ученици, застрашени от отпадане, да придобият практически умения за ефективно партньорство между семейството и училището.

Жулиета МИРЧЕВА, старши учител в ОУ „Христо Ботев“ – с. Камбурово в обл. Търговище, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в XXI Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ – 2018 г. бр. 27 от 17 септември 2018 г.
СБУ В ДЕЙСТВИЕ - Пети национален форум за учители, посветен на дейностите по интереси в системата на средното образование От 26 до 31 август 2018 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ при изключителен интерес се състоя за пета поредна година семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, организиран от Синдиката на българските учители съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение“.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
ВОДЕЩА ИНСТИТУЦИЯ НА СБУ - ПАНИО `2018 – за качествена квалификация на учителите На 21 август 2018 г. д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, официално закри Осмото издание на Постоянната академия за науки, иновации и образование (ПАНИО) на СБУ. В рамките на поредното издание на Академията бяха обучени близо 300 учители и директори от различни образователни институции и региони на страната. За втора поредна година екип на академията – проф. дпн Дора Левтерова от ПУ „Паисий Хилендарски“ и доц. д-р Надежда Калоянова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, проведоха интерактивни обучения по теми, обхващащи лидерството и наставничеството в образователни институции, приобщаващото и интеркултурното образование.

УД бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Инициатива на клуб „Знаещи, можещи и иновативни педагози“ – Бургас В клуб „Знаещи, можещи и иновативни педагози“ – Бургас, основан и работещ с ОбКС на СБУ, организираме инициативи под наслов: „Подавам ти ръка – ела при нас“. Станаха традиция срещи за споделяне на иновативни практики и дискусии с участието и на студенти абсолвенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Това начало бе поставено по предложение на педагогическия колектив на Началното базово училище (НБУ) „Михаил Лакатник“ и Клуба на педагозите.

Станка НОВАКОВА, секретар на ОбКС на СБУ – Бургас бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Столичната ДГ „Славейче“ отпразнува 50-годишен юбилей Ако искате да усетите автентичния български модерен дух на предучилищното образование и възпитание, при това със задължително необходимия оптимално дозиран привкус на аристократизъм, посетете столичната 193. ДГ „Славейче“ в добрия стар квартал „Лозенец“.

Желю ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Празник под мотото „Заедно да полетим“ с децата от ДГ „Слънце“, гр. Левски За трета поредна година Центърът за приобщаващо образование организира кампанията „Дни на приобщаването – 2018“. Тези дни носят със себе си своето послание, че училището, детската градина, учителите и семейството дават крила на децата и на техните мечти. Детска градина „Слънце”, град Левски, със своите филиални групи от с. Асеновци и с. Градище се включи в кампанията, като организира празник „Крилата на приобщаването – 2018 г. Заедно да полетим“.

Екип на ДГ „Слънце“, гр. Левски бр. 26 от 10 септември 2018 г.
ПОЛОВИН ВЕК НПМГ „ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ“ - Тържество на познанието и обичта към училището С тържествен юбилеен концерт-спектакъл Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) „Акад. Л. Чакалов“ в София празнува своя 50-ти рожден ден. Събитието бе в Зала 1 на НДК под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, и с любезната подкрепа на Столична община, която осигури безвъзмездното ползване на залата. „Познанието е път. Има много различни, а не грешни пътища. 50 години НПМГ е врата по пътя към познанието, през която преминават търсещите, любознателните, смелите, талантливите, откривателите, дръзновените – тези, които могат да променят себе си и света. Нека заедно учители и ученици, с подкрепата на родителите, да гледаме в една посока, да даваме крила и сигурност на нашите възпитаници, да планираме умно развитието от днес, за да станат реалност перспективите ни утре“ – отправи послания Даниела Шошова, директор на НПМГ. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
3МVET – с ангажимент за повишаване на качеството на професионалното образование На 4 септември 2018 г. в София се проведе Заключителна международна конференция по проект „Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ – 3MVET. Тя бе организирана от РААБЕ България, водещият български представител в проекта и дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в неговата динамична и ефективна работа за повишаване на качеството на образованието и квалификацията на педагогическите специалисти у нас. Светла Струмина бр. 26 от 10 септември 2018 г.
СПОДЕЛЕНО Творческите подходи и иновативното мислене, които обменихме, ни мотивираха и вдъхновиха – Интервюта с участници в семинара в СОК „Камчия”, 16-31 август 2018г.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
На кафе с председателя на СБУ - Гражданското образование в политиките на СБУ По искане на участниците в семинара и тази година част от програмата бе т.нар. среща на кафе с председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Срещата премина при изключителен интерес, в обстановка на непринуденост и споделеност на конкретни казуси, свързани с гражданското образование. Основен акцент по време на срещата бе гражданското образование в политиките на СБУ. Д.ик.н. Янка Такева направи кратка ретроспекция на постигнатото от Синдиката в тази насока, започвайки от отвоюваните от СБУ Национални програми за развитие на средното образование, множеството инициирани от СБУ научно-практически конференции, свързани с гражданското образование, грижата за развитието на извънкласните и извънучилищните дейности, които формират ключови граждански компетенции, нормативната и финансовата осигуреност на преподаването на граждански компетенции и гражданско образование, множеството инициативи и проекти на СБУ за работа с родителите и обществото за подкрепа на учителите в тази насока, осигуряването на квалификацията на учителите по отношение на преподаването на гражданско образование и граждански компетенции.

Велина АНТОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
КРЪГЛА МАСА - Анимацията в педагогическата дейност При изключителна активност от страна на участниците премина кръглата маса на тема „Възпитание, превенция и анимация чрез изкуство“, водена от проф. д-р Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Основен акцент бе поставен върху възпитанието чрез изкуството като утвърден подход, принцип и метод в педагогиката, който се прилага от най-ранна възраст във всички етапи на образование. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА - Да играем „Боче“ Част от програмата на семинара бе представянето на спорта „Боче“ от Марияна Георгиева, старши ресурсен учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас. Училището е първото и единствено в града със свой отбор по „Боче“ и с игрище, предназначено за този спорт.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
ТВОРЧЕСКАТА РАБОТИЛНИЦА „ХАЙДЕ НА ХОРОТО“ – Нови умения и мощна положителна енергия Традиционно по време на семинара „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“ се провежда Творческата работилница „Хайде на хорото“. Заниманията в нея винаги носят много радост и завладяват сърцата на всички участници с неповторимо настроение. Залавянето за ръце символизира единството на общността. То е мощна положителна енергия и сила. Работилницата тази година ръководиха майсторите на танца – хореографите Росица Атанасова, Стефан Петров – старши учители, и Валентин Иванов – учител в 144. СУ „Народни будители“, гр. София. - бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Помним и славим освободителите Фондация „Устойчиво развитие за България“ с председател Станка Шопова продължава дейностите по изпълнението на Националната програма за честване на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Проведе се ученически българо-руски поход урок – По пътя на Руско-турската освободителна война (с посещение на паметните места от войната – на Шипка, гр. Плевен и гр. Бяла) от проекта на Фондацията „Помним и славим освободителите“. Инфо: Фондация „Устойчиво развитие за България“ бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Младите възрожденци при ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново, с отличия и почетна Георгиевска лента Тази година официално чествахме 140 години от Освобождението на България от турско робство. По повод бележитата годишнина, възродила свободата и достойнството на българската нация, Общобългарският комитет „Васил Левски“ обяви интересна инициатива, свързана с почистването, поддържането и възстановяването на паметници и паметни плочи, посветени на героизма на българи и руснаци, сражавали се заедно по време на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г.

Стела БОЯДЖИЕВА – директор на ПГИ „Р. Стоянов“, гр. Дряново бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Патриотична изява на учениците от 8. ОУ „Кракра Пернишки“, гр. Перник: Учениците от III клас с класен ръководител Гергана Седевчова и учител ДЦО Цветанка Заркова от 8. ОУ „Кракра Пернишки“ представиха програма, посветена на патрона на училището войводата Кракра Пернишки. Патриотичната проява под мотото „Помним заветите на Кракра“ бе плод на дългогодишното и ползотворно сътрудничество на училището с Народно читалище „Елин Пелин – 1903“ – град Перник.

Гергана СЕДЕВЧОВА и Цветанка ЗАРКОВА, учители от 8. ОУ „Кракра Пернишки“, гр. Перник бр. 26 от 10 септември 2018 г.
СБУ В ДЕЙСТВИЕ
Пети национален форум, посветен на дейностите по интереси в системата на средното образование
От 26 до 31 август 2018 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ при изключителен интерес се провежда за пета поредна година семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, организиран от синдиката Синдикатът на българските учители съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс /СОК/ „Камчия“, под патронажа на Министерството на образованието и науката.

УД бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Четиринадесетата спартакиада на учителите с международно участие -поредното запомнящо се събитие на СБУ Вече четиринадесет години Учителска спартакиада с международно участие, организирана от СБУ, с председател д.ик.н. Янка Такева, се радва на нестихващ интерес сред учителството и привлича все повече и нови участници от страната и чужбина. От 3 до 8 юли 2018 г. на спортната база в курортния комплекс „Албена“, под патронажа на Бойко Борисов, министър-председател на Република България, инж. Пламен Димитров - президент на КНСБ и Сюзан Флокан - европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, се проведе поредното й четиринадесетото издание. В него над 550 учители от 27 общини от цялата страна, заедно с колеги от Полша, Украйна, Румъния, Таджикистан и Азербайджан се състезаваха в десет спортни дисциплини: тенис на маса, плажен волейбол, стрийтбол, шахмат, дартс, мини футбол, бридж, плуване, петанк и теглене на въже.

Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Множество придобивки
за синдикалните членове са договорени в новия Общински колективен трудов договор – Бургас
На 25.06.2018 г. благодарение на доброто социално партниране в община Бургас се сключи поредния колективен трудов договор.

Общинският колективен трудов договор е подписан от кмета на община Бургас – Димитър Николов, председателя на ОбКС на СБУ – Бургас – Константин Янков, председателя на общинската структура на СРСНПБ – Надежда Радева-Иванова и председателя на РСО към КТ „Подкрепа“ – Огнян Маринов.

Павлина ПЕТРОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество На 24 август 2018 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Йордан Красев – експерт в Централата на Синдиката, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в МОН.

Светла Струмина бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Изменения и допълнения в европейски директиви, свързани с безопасни и здравословни условия на труд

Основен приоритет на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд до 2020 г. е засилването на борбата срещу професионалните ракови заболявания чрез законодателни предложения и повишаване но осведомеността по този нарастващ проблем. Свързаните с работата ракови заболявания са на първо място сред причините за смъртните случаи в ЕС (53 %), а данните на Европейската комисия сочат, че всеки час в ЕС десет души умират от рак, свързан с работното място. Над 1000 са канцерогенните вещества, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм. бр. 20 от 28.05.2018 г.

Огнян АТАНАСОВ, национален секретар по БЗР на КНСБ бр. 25 от 3 септември 2018 г.
МАРТИН РОМЕР, СЪВЕТНИК В ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО: СБУ доказа своя потенциал и по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
ИНЖ. ТАНЯ МИХАЙЛОВА, ЗАМ.-МИНИСТЬР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Учителската спартакиадата на СБУ с международно участие е събитие с много позитиви Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
МАРИЯ МИНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА Подкрепата на Учителската спартакиада на СБУ е отговорен израз на уважение и грижа за учителите Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
ЛИЛИЯ ХРИСТОВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“ – ОБЩИНА ВАРНА Успешните традиции на Синдиката на българските учители трябва да продължат и в бъдеще Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
МИРЗА ДАРАДЗАБЕР, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЗЕРБАЙДЖАН И РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТБОРА НА АЗЕРБАЙДЖАН Водещите принципи на синдикализма се проявяват и в спорта Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
НИКОЛАЙ РАДОМИРОВ, ГЛАВЕН СЪДИЯ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ Учителите са хора за пример в много отношения Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
РАМАЗОН ОДИНАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН И РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТБОРА НА ТАДЖИКИСТАН Учим се от най-добрите Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Д-Р БИСЕРКА МИХАЛЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СЛИВЕН Спартакиадата на СБУ е значимо и устойчиво във времето международно събитие Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ Международната учителска спартакиада на СБУ – мащабна инициатива, която обединява националности, религии, традиции, характери, идеи

Ивайла ВАСИЛЕВА и Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ
Ефективният социален диалог – решаващ фактор за реализиране на успешни образователни политики
На 13 и 14 юни 2018 г. в гр. София се проведе Заключителна конференция по съвместния проект на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE): „Европейски секторни социални партньори в образованието, които се борят за сериозно влияние при формирането на европейски образователни политики чрез успешен социален диалог. Проект за построяване на капацитет на ESSDE III“.

Представителната международна конференция е част от изпълнението на програмата „Европейски секторен социален диалог“ (ESSDE) и бе организирана с цел неговото засилване в сферата на образованието чрез подпомагане на социалните партньори за постигане на по-активно, конструктивно и ефективно социално партньорство в подкрепа за по-доброто му интегриране на европейско равнище. Фокус бе поставен и на ролята на социалното партниране за кадровото обезпечаване на системата, подобряване на образователната среда, повишаване мотивацията на учениците за учене, както и засилване на междуинституционалната връзка между учебните заведения и останалите институции на национално и регионално ниво.

Ивайла ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Обучение на синдикалния актив от Великотърновска област На 7 юни 2018 година във Велико Търново се проведе обучение на синдикалния актив от областта. От Централата на СБУ участваха Желю Иванов, главен експерт и Павлина Петрова, експерт-юрист. Г-н Иванов поздрави присъстващите над 80 синдикалисти от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, и припомни някои от най-важните задачи, произтичащи от решенията на VII конгрес на СБУ, от 2017 г.

Акцент в обучението бяха политиките на СБУ, свързани с повишаване статута на българските учители, професионалната квалификация, социалното партньорство, различни нормативни документи, организационното укрепване и увеличаване на числения състав с привличане на нови членове. Синдикалистите споделиха проблеми от ежедневната си практика и зададоха различни въпроси. Доброто партниране с общинските администрации е гаранция за изпълнение договореностите в КТД. Споделен бе положителен опит.

Антоанета АНДРЕЕВА – председател на ОбКС на СБУ - В. Търново, и Областен координатор на СБУ за област Велико Търново бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Споразумение между „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД и Синдикат на българските учители за сътрудничество в различни дейности от взаимен интерес. - - бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Наградиха отличените в XII Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ Под домакинството на Руския културно-информационен център в София се състоя тържествена церемония за награждаване на ученици и техни научни ръководители учители в дванадесетото издание на Националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140-годишнината от края на Руско-турската освободителна война. Ежегодно конкурсът се организира от Национално движение „Русофили“ с подкрепата на Международен обществен фонд „Российский фонд мира“, Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти. Събитието е включено в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 г. на МОН.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
„Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2018” Списък на Наградените в Петия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2018” на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение”.

Програма на семинара „Извънкласните и извънучилищните дейности за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2018” на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение” (26–31 август 2018 г. – СОК „Камчия”), организиран от Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия” ЕАД под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Заявка за участие в семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” (26-31 август 2018 г., СОК „Камчия”).

- бр. 24 от 25 юни 2018 г.
АЛЕКСИ КЕСЯКОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ:
Доказателство за силата и влиянието на Синдиката на българските учители е един от най-добрите браншови колективни трудови договори в страната, и не само това
- Г-н Кесяков, кои са приоритетите на община Челопеч в системата на предучилищното и училищното образование? Споделете основни успехи и очертайте предизвикателства, пред които бяхте изправени през учебната 2017/2018 г.

- Винаги съм имал убеждението, че детската градина и основното училище са най-важните институции, определящи бъдещото развитие на всеки човек. Затова през всичките мандати откакто съм кмет, образованието е било приоритет в работата ми. Разбира се, първа стъпка винаги е оформяне на удобна и благоприятна училищна среда както за ученици, така и за учители. Мога да се похваля, че сме изключително напреднали в постижението на тази цел, тъй като имаме не само обновен и ремонтиран сграден фонд, а и подменено училищно оборудване, както и закупени достатъчно на брой и вид училищни пособия, необходими за образователния процес на учениците. Като доказателство само ще посоча, че голям брой родители от други общини предпочетоха да преместят децата си при нас.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева е новият носител на златна значка „Русе“ Председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе удостоена със златна значка „Русе“ за изключителен принос в развитието и просперитета на българското образование в национален и регионален мащаб. Отличието бе връчено от кметът на община Русе Пламен Стоилов на 19 юни т.г. На събитието присъстваха председателят на ОбС-Русе и ректор на РУ „Ангел Кънчев“ проф. Христо Белоев, президентът на КНСБ Пламен Димитров, областният координатор на РС на КНСБ - Русе Боянка Димитрова, председателят на ОБКС на СБУ – Русе Пламен Атанасов, началникът на РУО-Русе Росица Георгиева, директорът ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе Диана Иванова и др. По време на церемонията г-н Стоилов заяви, че високо оценява дългогодишната дейност на председателят на СБУ в защита на трудовите, социалните и синдикалните права на работещите в сферата на образованието.

УД бр. 24 от 25 юни 2018 г.
НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА“ В МОН:
Първият мониторинг доказва, че иновативните училища са модел за изграждане на нова парадигма за подобряване на образователните резултати
- Г-жо Михалевска, учебната 2017/2018 г. беше първата, в която съгласно Закона за предучилищното и училищното образование бяха въведени иновативните училища. Каква е равносметката на сегашния етап като интерес и оправдани очаквания? Какво предстои за разрастване и утвърждаване на мрежата от иновативни училища?

- За учебната 2017/2018 г. функционираха 184 иновативни училища, включени в Списък на иновативните училища, приет с решение на МС. Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците подобряват образователните резултати и повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Градивното партньорство за качествено образование Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в VI Годишен форум на директорите в системата на предучилищното и училищното образование – 2018, организиран от РААБЕ България, с управител Надежда Цветкова и партньори, сред които и СБУ. Събитието се проведе на 21 и 22 юни 2018 г. в София. На него присъстваха още: д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град; Светлана Милева, началник на РУО – Шумен; Марин Ботев, и.д. началник на РУО – Силистра, Владимир Колев, управител на КЛЕТ – България – най-големият доставчик на образователни продукти в страната ни, и над 150 директори на детски градини, училища и образователни институции, професионалисти от сферата на образованието от цялата страна. Модератор на събитието беше Катерина Касабова, програмен директор на РААБЕ България.

Велина АНТОВА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Европейски форум за успешен социален диалог в областта на образованието На 13 и 14 юни 2018 г. в гр. София се проведе Заключителна конференция по съвместния проект на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE): „Европейски секторни социални партньори в образованието, които се борят за сериозно влияние при формирането на европейски образователни политики чрез успешен социален диалог. Проект за построяване на капацитет на ESSDE III“.

Представителната международна конференция е част от изпълнението на програмата „Европейски секторен социален диалог“ (ESSDE) и бе организирана с цел неговото засилване в сферата на образованието чрез подпомагане на социалните партньори за постигане на по-активно, конструктивно и резултатно социално партньорство и в подкрепа на по-доброто му интегриране на европейско равнище.

„Само преди ден и в чест на конференцията, подписахме нов национален колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование“, акцентира д.ик.н. Янка Такева – председателят на Синдиката на българските учители, в приветственото си слово при откриване на форума. „Благодарение на далновидните политики, които провежда СБУ, получихме подкрепата на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и постигнахме висок скок във финансирането и увеличението на работните заплати в сектора“, каза тя и подчерта значимостта на социалното партньорство и синдикалната съпричастност на национално и на международно ниво за повишаване статуса на учителите, качеството на образованието и за просперитета на обществото. „С подписването на КТД искам да благодаря на министър Красимир Вълчев, който в мое присъствие пое ангажимента пред президента на ETUCE Кристин Блауър и на европейския директор на ETUCE Сюзан Флокен, че в навечерието на международния форум, който се провежда под домакинството на СБУ, ще имаме подписан КТД“ – допълни още г-жа Такева.

Светла СТРУМИНА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование(Коментар) На 11 юни 2018 г. се подписа Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-100/11.06.18 г.) Политиките, които провежда Синдикатът на българските учители и приоритетите на правителството за развитие на средното образование и кадровото обезпечаване на системата доведоха до крайния положителен резултат - Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изпълни обещанието, дадено през м. март 2018г. пред ръководството на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), с президент - Кристин Блауър и Сюзан Флокен – европейски директор на ETUCE, в присъствието на председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, че в навечерието на заключителната конференция по съвместния проект на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE) на тема „Европейски секторни социални партньори в образованието, които се борят за сериозно влияние при формирането на европейски образователни политики чрез успешен социален диалог“, ще бъде подписан новия Колективен трудов договор.

Въпреки големите трудности, създавани от страна на някои социални партньори бяха договорени клаузи в КТД насочени към повишаване мотивацията на учителите, подобряване на училищната среда, преодоляване на стреса и агресията в образователните институции, отчитане ролята на непедагогическия персонал, създаване на благоприятни и здравословни условия на работа и заплащане на всички допълнителни дейности, които се извършват от педагогическия и непедагогическия персонал в образователните институции. В брой 23 на вестника четете какво се договори с новия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

Роза КОСТОВА, гл. експерт – юрист, Павлина ПЕТРОВА, експерт – юрист в Централата на СБУ бр. 23 от 18.06.2018 г.
Приложение Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, подписан на 11.06.2018 г. - бр. 23 от 18.06.2018 г.
Партньорство за ново възраждане в демографски аспект По инициатива на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ и на Ротари клуб София-Възраждане, с подкрепата на Конфедерацията на независимите синдикати в България и под патронажа на заместник министър-председателя на Република България по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, на 6 юни 2018 г. в столицата се проведе национална конференция на тема: „Причини за нарушаване репродуктивните функции при младите хора и пътища за преодоляването им“. Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и на КРСЖД към КНСБ, откри значимия форум, на който бяха разгледани актуални проблеми, свързани с демографското състояние и бъдещето на страната ни в контекста на европейските тенденции на развитие. Г-жа Такева подчерта, че отговорният форум е възможност да се отправят предложения за добри политически решения в демографски аспект. Тя изрази убеждението си, че с въвеждането на новите учебни планове и с рестарта на образователната система, осъществяван от настоящия екип на МОН, предложените от националната конференция идеи, решения и практики ще намерят място в нормативната уредба, засягаща в контекста на подобряването на демографската ни политика дейността не само на Министерството на образованието и науката, но и на Министерството на здравеопазването и на Министерството на труда и социалната политика. Подробности за конференцията в брой 23 на вестник „Учителско дело“.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
45-годишен юбилей на 8. ДГ „Проф. Д-р Елка Петрова“ Отворила врати през далечната 1973 г., и досега 8. ДГ е приказен дом за хиляди любознателни, талантливи и вдъхновени деца, които пристъпват прага й с вяра и надежда и тръгват окрилени по пътя на своето развитие. Талант, настроение и оптимизъм имаше и на Първи юни, когато възпитаници и учители съградиха прекрасен спектакъл, чествайки най-хубавия детски празник – 1 юни и своя 45-годишен юбилей. Да се потопят в света на детското творчество и емоции и засвидетелстват своите почит и уважение към значимия юбилей, тук бяха Живка Първанова, зам.-областен управител на София-град, Мита Георгиева, общински съветник в Столичен общински съвет, Елена Йовчева, Петрана Джиджишева и Стефанка Балева (изпълняващи длъжността директор в различни периоди от съществуването на 8. ДГ), преподаватели от СУ, представители на РУО – София-град, представители на родителското настоятелство на градината, родители и др.

Поздравителен адрес, цветя и подарък за екипа на детското заведение с пожелание за здраве и бъдещи професионални успехи бяха поднесени от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
Форум, посветен на иновациите в действие Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе сред официалните гости на заключителния форум на 7 юни в София по програма „Училище на бъдещето“, чиято цел е модернизиране на учебната среда и утвърждаване на съвременните образователни методи и технологии в учебно-възпитателния процес. На този форум присъстваха над 300 директори и учители от 23 училища от страната, които са проектирали съвременни многофункционални образователни центрове по природни науки и технологии в своите училища за поощряване на практическата и екипната работа в българското училище, в т.ч. изследователската дейност на учениците за по-качествено и ефективно обучение. Събитието бе организирано от Фондация „Америка за България“, която финансово е подкрепила досега 85 училища от страната за творческите и иновативните им проектни идеи за качествен и интерактивен учебен процес, за превръщането на определеното от тях училищно пространство в място за практическо обучение и решаването на проблеми в реална житейска среда.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
За резултатите от НВО след IV, VII клас и ДЗИ – 2018 г. Министерството на образованието и науката представи публично обобщените резултати от Националното външно оценяване (НВО) след IV и VII клас и ДЗИ майска сесия – 2018 г. Резултатите от националното външно оценяване след IV клас (по Български език и литература, по Математика, по Човекът и обществото и по Човекът и природата) показват над 70% успеваемост и по четирите предмета. Най-висока е тя по Човекът и природата – 81,84%, най-ниска – по Математика (71,57%). По Български език и литература четвъртокласниците се затрудняват най-вече с правописа на гласна в неударена сричка, показват резултатите от диктовката. По Математика най-трудна им е Геометрията – 61,19% са се справили с 14-а задача. Това е и най-ниският процент спрямо всички останали задачи в теста. Тестовете по Човекът и обществото и Човекът и природата показват, че децата се затрудняват най-вече да отговорят на географските въпроси, изискващи пространствено мислене.

Резултатите от НВО след VІІ клас са съизмерими с предходната година и по двата предмета – Български език и литература, по Математика..

Велина АНТОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
Празничен футболен турнир в 37. ДГ „Вълшебство“, гр. София На 31.05.2018 г. в 37. ДГ „Вълшебство“ се проведе VII футболен турнир на детските градини от столичния район „Витоша“. Спортният празник бе посветен на 1 юни – Деня на детето. Специален поздрав към участниците и гостите на събитието бяха танцовите изпълнения на подготвителната група „Звездно небе“ от градината домакин и от децата на 112. ДГ „Детски свят“.

По повод празничното спортно събитие председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изпрати специален поздравителен адрес. В него се казва: „Приветствам ви за непрестанния стремеж да мотивирате своите възпитаници да спортуват и водят здравословен начин на живот, като създавате подходящи условия за това и усъвършенствате образователно-възпитателната среда, съобразявайки я с европейските норми и стандарти и в най-добрия интерес на децата. Благодарност и уважение към всички вас, които днес работите в столичната 37. ДГ „Вълшебство“, утвърждавайки и развивайки традициите на предучилищното образование в България, а като членове на Синдиката на българските учители отстоявате достойнството на учителската професия.“

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
Празник на децата, творчеството и таланта на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков Площадът на село Петко Славейков, община Севлиево, се оказа тесен, за да събере всички присъстващи хора, които искаха да се порадват на децата, празнуващи 1 юни – Международния ден на детето, от ДГ „Мечо Пух“ с директор Дарина Цонкова. Под ръководството на своите учителки, членове на СБУ – Весела Йорданова, Галя Стефанова и Габриела Ангелова по проект „Детската градина – моето любимо място“, малчуганите създадоха пред своите родители и гости неповторима емоционална атмосфера. Празникът бе наситен с много танци, игри, песни и пожелания. Възпитаниците на г-жа Йорданова от „Музикално-танцово ателие“ показаха магията на българския фолклор. Публиката ги дари с поклон и бурни аплодисменти. Удоволствие е да видиш грейналите детски личица в този така специален за тях ден. Вълнуващо бе изпращането на най-малките абитуриенти от Випуск 2018, които получиха удостоверение за завършена предучилищна подготвителна група. Директорката г-жа Цонкова пожела на децата весело изкарване на лятната ваканция, много забавни игри и успехи в следващия етап от тяхното образование.

Екип на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, община Севлиево бр. 23 от 18.06.2018 г.
Европейско кулинарно пътешествие на учениците от столичното 125. СУ „Проф. Боян Пенев“ Образователни традиции, съчетани с иновативни методи на преподаване

Столичното 125. СУ „Проф. Боян Пенев“ в район „Младост“ с директор Венелина Николова е сред иновативните и авторитетни училища в София с доказани традиции и с високи резултати на учениците в обучението в областта на математиката, чуждите езици и природните науки. Съчетали образователни традиции с иновативни методи на преподаване, екипът от учители на 125. СУ реализира множество извънкласни дейности и кампании, които градят неповторимия облик на образователната институция. Във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС под мотото „Единство в многообразието“ в училището се проведе интересна извънкласна проява, свързана с изготвянето на кулинарна книга с рецепти от всички държави членки на Европейския съюз.

Специален поздрав до ръководството, педагогическия екип и учениците, участвали в уникалната извънкласна инициатива, бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
ОСМО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“
Следвайки заветите на славното ни минало, се раждат новите будители на България
„Българийо, за тебе те умряха! Една бе ти достойна зарад тях и те за теб достойни, майко, бяха, и твойто име само кат мълвяха, умираха без страх“ – с тези паметни думи на великия Иван Вазов и под звуците на химна на Република България бе поставено началото на тържествената церемония по награждаване на победителите в Осмото издание на родолюбивия български проект „Народните будители и Аз“. Празничната церемония се състоя на 3 юни т.г. в гр. Пловдив с участието на президента на република България Румен Радев и патрон на събитието, който удостои с отличия най-достойните ученици от цялата страна.

Почетен гост на тържественото събитие, почело и 140-тата годишнина от Освобождението на България и 170 години от рождението на Христо Ботев, бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 11 юни 2018 г.
Послания за мир по света отправи Международният детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа!“ Училищният хор при ОУ „Иван Вазов“ в Симеоновград спечели Специалната награда на Синдиката на българските учители в тазгодишния Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа!“.

Организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Благотворителния фонд „Проф. д-р Желязко Христов“, със съдействието на Община Минерални бани, Фестивалът събра близо 2000 деца от България, Македония, Молдова, Полша, Русия, Сърбия и Турция, които пяха, танцуваха и твориха в различни ателиета по изкуствата през фестивалните дни.

Създаден от проф. д-р Желязко Христов, председател на КНСБ (1997–2010), детският етнофестивал е най-голямото събитие, свързано с детското творчество в страната и се провежда ежегодно на 31 май и 1 юни – Международния ден на децата в с. Минерални бани, област Хасково. В тазгодишното му 18-то издание, участваха 18 групови и 35 индивидуални изпълнители от 15 области и 38 населени места от територията на цяла България, както и 15 чуждестранни групи, близо 90 училища, читалища, обединени детски комплекси, общински детски градини, центрове и школи от България и чужбина. Гости и участници имаха възможността да се докоснат до китайската култура и традиции с изпълненията на участниците от Българо-китайския образователен център „Панда“ – гр. София. Фестивалните изяви се подкрепяха от възторжените аплодисменти на публиката, сред които бяха и много гости в лицето на кметове от страната и от Република Турция, представители на общински и областни администрации, различни организации, учители и директори на образователни институции, членове на Синдиката на българските учители от цялата страна.

Сред официалните гости на забележителното събитие бяха Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Станислав Дечев – областен управител на област Хасково, Христина Боева – началник на Регионалното управление на образованието – Хасково, Мюмюн Искендер, кмет на община Минерални бани, и др.

Светла СТРУМИНА бр. 22 от 11 юни 2018 г.
Столичното 83. ОУ „Елин Пелин“ чества 140-годишен юбилей 83. ОУ „Елин Пелин“ в столичния район „Панчарево“ чества 140 години от създаването си. Първата образователна институция в Панчарево – 83. Основно училище, отбеляза достойната годишнина с впечатляващия юбилеен концерт „140 години училище в Панчарево“.

Тържествената зала на читалище „Виделина“ бе особено празнична и изпълнена с ученици, техните родители и много официални гости. По повод на юбилея д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, изпрати до ръководството и екипа на училището поздравителен адрес, цветя и подарък, които им бяха връчени от Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ.

Светла СТРУМИНА бр. 22 от 11 юни 2018 г.
ПРОФ. АТАНАС СЕМОВ В ИНТЕРВЮ ЗА ВЕСТНИК „УЧИТЕЛСКО ДЕЛО“: -Бюджетът за образование не е за заплати, а за бъдещето на нацията!

-Станахме народ-наркоман: знаем, че се самоубиваме, но не променяме нищо!

-В това ми се иска да вярвам и аз: в изключителния български ген. В това, че сме минали през много и страшни изпитания и трябва да можем и през това „демократично“ самобастисване да минем.

Революция няма да направим, това е ясно… Но революциите днес се правят в училищата и университетите! Най-голямата ни сила е в интелекта!

Интервю на Велина АНТОВА бр. 22 от 11 юни 2018 г.
Универсален цивилизационен модел На 17 май 2018 г. – Деня на Отворените врати на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) – се проведе ХІV Студентска научна конференция и изложба „Информация – институции – комуникации“ – „Information – institutions – communications“ с девиз: „От устата на малките – истината“ – („Еx ore parvulorum veritas“). На форума бяха представени 415 доклада, поднесени – освен от студентите на УниБИТ – и от 1 доктор, 2 асистенти доктори, 2 доценти доктори, 12 професори; 1 библиотекар – магистър, 5 изследователи от чужбина: от Русия (2 учени от Урал и 2 професори от Москва и Санкт Петербург) и 1 консултант от Италия.

Станислава ЧОЛОВА (маг. прогр. „Държавност, духовност и лидерски практики“), Ивета ХРИСТОВА – І курс „Печатни комуникации“, Илиян БАРЗЕВ – ІІ курс „Компютърни науки“ (УниБИТ) бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Изложба, посветена на 1100 г. от успението на св. Климент Охридски В рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, с подкрепата на Посолството на Република България в Република Словакия, в Националния исторически музей в Братислава е представена изложбата „1100 г. от успението на св. Климент Охридски – ученик и учител“. В 23 табла са показани различни проявления от делото на св. Климент Охридски, важни моменти от живота му, припомня се стилът и красотата на творбите му. Очертана е дълбоката следа, която книжовникът оставя в литературната, културната и в църковната история на българите и на останалите славянски народи. Експозицията, посветена на св. Климент Охридски, се радва на изключителен интерес. С много голям успех вече е гостувала в Лувъра, Третяковската галерия в Москва, във Варшава. През м. ноември изложбата ще бъде в България, когато се предвижда подписване на меморандум за сътрудничество за обмен на изложби между Словакия и България.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Слънце грее над Европа: За втора поредна година в град Павликени се проведе Националният конкурс за детско творчество „Слънце грее“, иницииран от ДГ„Слънце“. Миналата година конкурсните работи в раздел Рисунка, Колаж и Пластика бяха на тема „Слънце грее и пее“. Получиха се стотици творби, включиха се 45 детски градини и подготвителни групи, носещи името на слънцето. Тази година темата на конкурсните работи бе „Слънце грее над Европа“. Включиха се нови приятели от различни области на България, в които детските градини и подготвителните групи носят името на слънцето.

Екип на ДГ „Слънце“, гр. Павликени, с директор Грета Георгиева бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Адаптиране на младите учители към съвременните изисквания на образованието: За успешното реализиране на младите и новите учители при обучението и възпитаването на децата и учениците е необходимо педагогическите специалисти да притежават адекватни, съвременни умения не само на обучители, но и на медиатори и партньори на обучаваните при решаване на по-сложни проблеми в училищни и извънкласни условия на работа.Преди всичко педагогическите факултети на висшите училища, подготвящи бъдещи педагогически специалисти за работа на терен в училище и извън него, е необходимо да направят обективен и задълбочен анализ на проблемите в българското средно образование с цел повишаване на качеството и ефективността на учебния процес и достигане на европейско равнище в подготовката им за реализиране на държавната образователна политика. Методите за преподаване трябва тясно да се интегрират с ИКТ – чрез надградените с тях знания и умения за практическото им прилагане.Настоящата разработка е опит за извеждане на преден план на онези неясноти, към които обществото и родителската общност са особено чувствителни, а благополучното им решаване е от съществено значение за превръщане на обучението във всяка общообразователна институция в качествен продукт.

Д-р Радка СТАМАТОВА, ОУ „Васил Априлов“, гр. Бургас бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Обединяване на усилията и действията за увеличаване на доверието в учителя и образователните институции.Пилотният проект „Общуваме с надежда и доверие за развитие на детските градини“ в столичната 172. ДГ „София“, район „Надежда“, дава градивни резултати Неотдавна на страниците на вестник „Учителско дело“, в интервю с кмета на Столичния район „Надежда“ инж. Димитър Димов и с председателя на ОбКС на СБУ в район „Надежда“ Георги Данов, Ви представихме един много добър пример за местни политики, свързани с подобряването на педагогическото взаимодействие между учители, родители и ученици в образователните институции (виж бр. 10 /2018 г. на вестник „Учителско дело“). Като част от реализиращата се превантивна програма срещу агресията и насилието в образователните институции на територията на район „Надежда“, районният кмет инж. Димитър Димов изтъкна стартиращия в една от детските градини пилотен проект с участието на психолози и научни работници, чиято цел е подобряването на комуникацията, взаимодействието и доверието между родители – учители чрез проучване и препоръки. Велина АНТОВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Седмица на приобщаващото образование в ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив В седмицата на приобщаващото образование ОУ „Пенчо Славейков“ реализира редица инициативи. На 4.05.2018 г. се проведе състезание по четене под мотото „Аз чета, а ти?“. Участваха пет отбора от по четирима състезатели. Надпреварата се проведе в три етапа: четене на непознат текст, четене с разбиране върху прочетеното и игрословица върху изучено учебно съдържание. Компетентностите на участниците бяха оценявани поетапно от четиричленно жури от учители и родители. Победител в състезанието е IV б клас. Само с една точка разлика на второ място бе IV д клас и на трето място – IV г клас. Участниците получиха грамоти. Проведе се открит урок в I а клас с класен ръководител Даниела Донева по предмет околен свят на тема „Светът на животните“. Чрез презентация учениците се запознаха с животните, живеещи във водата, с домашните и дивите животни, след което работиха в екип по поставените задачи, както и самостоятелно. В края на часа първокласниците трябваше да изработят табла на тези три групи животни, където активно се включиха и родителите. Задачата придоби и състезателен характер, като критериите бяха таблата да са изготвени правилно, красиво и бързо. Отборът, който се справи първи, получи значки за добре свършената работа, а останалите – стикери.

Екип на ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Как училищен двор в град Раковски стана любимо място за игри, учене и отдих Интересен и непопулярен начин да изкарат учениците извън затворените пространства на учебното заведение са измислили група преподаватели от ОУ „Хр. Ботев“ в град Раковски. В търсене на нови и интересни методи и похвати за учене, те решават да превърнат скучния училищен двор в пъстро, притегателно и интересно място за игра и учене. Идеята е да провокират децата да играят на открито, да забравят за известно време за смартфоните, таблетите и компютрите, а безцелното тичане и гонене по коридорите да бъде уплътнено с игри и забавления сред природата. Най-важната цел, която си поставят учителите, реализирали тази идея, е учениците по непринуден начин да усвояват и затвърждават част от учебния материал. Споделяйки идеята с училищното ръководство и родителите, получавайки тяхната подкрепа, в рамките на два-три съботника учителите с помощта на родителите успяват да нарисуват и разчертаят на училищния плац над 18 спортно-образователни игри, разделени в няколко групи: математически, логически, спортно-развлекателни и образователни.

Екип от учители от ОУ „ Хр. Ботев“ – гр. Раковски бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Съвременната визия на учителите - Учители и ученици вдъхват модерен дух в краеведските традиции След силната партньорска изява на кмета инж. Димитър Димов, кметството и ОбКС на СБУ в столичния район „Надежда“, на която бе оповестено създаването на районен Клуб на младия учител (вж. УД, бр. 20, 28.05.2018 г., с. 5,7) серията от иновативни изяви впечатляващо бе продължена. Навръх „Свети дух“ районът изключително тържествено отбеляза 80-годишния си юбилей, като този път водеща позиция имаше ЦПЛР – ЦИКО – София, с директор Марияна Тафрова и председател на СО на СБУ Диляна Вучкова, една от лидерите на новоучредения Младежки клуб. Събитието се състоя във възобновения красив софийски Северен парк, пред погледа на много граждани, родители, деца и ученици, известни общественици, в т.ч. предимно учители.

Желю ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 21 от 4 юни 2018 г.
За мирно и достойно бъдеще за децата -70 г. Световна организация – ОМЕП На 29 май 2018 г. – Световния ден на играта, Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, със съдействието на Чешкия център в София тържествено отбеляза 70-годишнината от създаването на Световната организация – ОМЕП. Втората световна война оставя огромни поражения върху милиони деца и тяхното бъдеще. Ето защо през 1946 г. представители на Франция, Дания и Норвегия изработват план за създаване на Световна организация на малките деца по света. Той е приет от Асамблея на ЮНЕСКО в Париж. Взето е решение за организиране международна учредителна конференция през август 1948 г. Тя се провежда в Прага и в нея участват 19 страни от 5 континента. За председател на Световната организация – ОМЕП, е избрана Алва Миридал от Швеция. Основната цел на организацията е грижата за образованието на малките деца по света, независимо от тяхната раса, пол, религия, националност или социална принадлежност. Специално внимание се отделя на децата инвалиди от Втората световна война. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
ОбКС на СБУ – Асеновград, връчи отличието „Учител на годината“ за 2018 г. На 14.05.2018 г. за 14 пореден път Общинският изпълнителен комитет на СБУ – Асеновград, организира конкурс „Учител на годината – 2018“. Над 120 членове на СБУ отпразнуваха празника на просвещението и аплодираха горещо колегите, удостоени със званието „Учител на годината“.

Ирена ПЕТРОВА, секретар на ОбКС на СБУ– Асеновград бр. 21 от 4 юни 2018 г.
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България -„Звезди обсипват свода небесен“ Настъпва първият летен месец. Настроение, слънце. Звезди в тъмното нощно небе, които ни напомнят за звездните мигове в личния ни живот и хората, чиито живот се превръща в звезда, за да осветява пътя на един народ, който има свое небе на извоювана свобода и сбъднати мечти.Юни започва с два неотбелязани в празничния небосклон дни – 1 юни – Ден на детето и 2 юни – Ботевите тържества, ден на саможертвата, празник на безсмъртните. И двата дни са свързани с историята и бъдещето на една страна, на една нация, които съхраняват своята идентичност. Такива дни завинаги остават в родовата памет и нямат нужда от външни белези. Неслучайно са през пролетта – вечния символ на възраждащия се живот.

Аурета ВАСИЛЕВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
70 Г. БСУ „Христо Ботев” - гр. Братислава, Република Словакия:
Съвременно духовно огнище, пазител на българския език и народностната култура
„През изминалите седем десетилетия Българското средно училище „Христо Ботев“ е утвърдило своя престиж и затова честването на тази годишнина е основание за самочувствие и гордост“ – с тези думи Даниела Дойнова, директор на училището, откри юбилейния празник. Възникнало през 1948 г. от необходимостта в него да се обучават децата на българите, останали да живеят постоянно в Словакия, училището бързо определя своята основна роля на крепител на българския дух и културни традиции в средата на Европа. И днес то е достоен представител на българската образователна система в чужбина; институция, превърнала се в мост между поколенията и културите, обогатяваща развитието на съвременна Европа.Специален гост на събитието бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Сред официалните гости на празника бяха Красимир Вълчев, министър на образованието и науката на България, Н.Пр. Йордана Чобанова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката Република, Петър Харалампиев, председател на Държавната агенция на българите в чужбина, д-р Мартина Лубийова – министър на образованието на Словашката Република, Деница Секуличка, председател на Българския културен съюз в Братислава, директори на училището през годините. Юбилейното честване бе уважено от редица представители на държавни и неправителствени организации от България и Словакия, бивши и настоящи учители и ученици, от местната българска общност, родители, партньори и приятели на училището. Специално за събитието тук бе и инж. Павел Ондек, президент на Синдиката на учителите в Словакия.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
В Шумен се проведе Първият мемориален турнир по тенис на маса „Виолета Баева“ На 20 май 2018 г. в зала „Юнак“ в гр. Шумен се проведе Първият мемориален турнир по тенис на маса „Виолета Баева“, посветен на покойната Вили Баева – учител, синдикален лидер и изключителен спортист, завоювал редица призови отличия от национални и международни състезания, включително и от Учителската спартакиада на СБУ с международно участие.

Светлозар ГЕОРГИЕВ бр. 20 от 28.05.2018 г.
Спортен празник 76 състезатели от 14 учебни заведения взеха участие в организираното от РК „Спорт и здраве“ – Кърджали, и Община Кърджали състезание за заетите в средното образование. Участниците се състезаваха в пет дисциплини – „Дартс“, „Стрелба с въздушна пушка“, „Стрелба с лък“, „Минаване на полоса“ и „Дърпане на въже“.

Иванка КАРАКОЛЕВА, областен координатор на КНСБ, гр. Кърджали бр. 20 от 28.05.2018 г.
131 години просветно дело в село Христо Даново По-различен от обикновено беше ежегодният концерт на ОУ „Генерал Карцов“, отбелязващ просветното дело в село Христо Даново. Той се проведе на 26 април т.г. в училището. Празничното събитие беше своеобразен обединителен център на всички, които се интересуват от разрешаването на множеството проблеми, свързани с образованието в региона

Павлина НЕНОВА, учител в ОУ „Генерал Карцов“ – Христо Даново бр. 20 от 28.05.2018 г
Наградиха най-добрите млади учители в столичния район „Надежда“

В навечерието на светлия български празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, в София се състоя официалната церемония за награждаване на най-добрите млади учители, отличени от Район „Надежда“ – Столична община. Уникалното събитие, което се провежда за първи път, се състоя на 14 май в Общински културен институт (ОКИ) „Надежда“ и е част от кампанията „80 години Надежда – традиции и европейско бъдеще“, организирана в чест на юбилея на столичния район.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 28.05.2018 г.
„Розите на България“ разпръснаха своя аромат из целия свят

Първата по рода си съвместна инициатива на МОН и българските общности зад граница „Розите на България“ доказа, че ние, българите, можем да покажем своя патриотичен дух и единство по целия свят, да предизвикаме все повече хора да познават, да съпреживяват и да обичат България.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 28.05.2018 г.
ПОСЛАНИЯ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРИЗА „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2018“ СБУ има значима роля за издигане на престижа на учителската професия. Благодарение на инициативите на Синдиката ние, учителите, се чувстваме значими и оценени.

Велина АНТОВА бр. 20 от 28.05.2018 г.
Библиотеката – мястото, където технологиите и ценностите се срещат

Министерството на образованието и науката възнамерява да разшири Националната програма за музеите, като включи в нея и библиотеки, което ще защити техните добри практики, каза Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, при официалното откриване на Националната библиотечна седмица на 15 май 2018 г. в столицата. Тя е 13-а поред и се организира от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) с председател Снежана Янева под наслов: „Достойно бъдеще за нашите библиотеки“ и в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Фондация „Америка за България“.

бр. 20 от 28.05.2018 г.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 28.05.2018 г.
ГЕОРГИ ДОРОСИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбКС НА СБУ – КОПРИВЩИЦА: Отстояваме синдикалната кауза, работим за просперитета на българското образование Вече 27 г. съм начело на организацията на Синдиката на българските учители в Копривщица, една малка община, достойна за уважение. Справихме се успешно със синдикалните предизвикателства по отношение на КТД, запазването на работните места, социалните плащания, осигуровките.

Записа: Таня ЛЕОНИДОВА бр. 20 от 28.05.2018 г.
ОбКС на СБУ в Брезник подписа първия си общински Колективен трудов договор В резултат на добрия социален диалог на 10 май 2018 г. в сградата на Община Брезник се подписа за първи път Колективен трудов договор на общинско ниво за системата на предучилищното и училищното образование.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 20 от 28.05.2018 г.
Честваме най-духовния и жизнеутвдърждаващ български празник

„Върви народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови“, са думи, които всеки българин знае от момента на първото пристъпване на училищния праг. Думи, които често пъти изговаряме наизуст, без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят. Ние пеем химна на братята Кирил и Методий, независимо дали сме деца или възрастни. Защото 24 май е символ на достойнство, традиция и духовност. Достойнство, защото на този ден честваме азбуката, която сме дали на света, самочувствие, образованост и културна независимост на „вси славяни“. Традиция – защото това е най-дълго честваният празник в историята в историята. И духовност, защото тя е нашата несломима сила, която ни води напред и ни извисява.

Велина АНТОВА бр. 20 от 28.05.2018 г.
Под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, се проведе Десетия юбилеен Национален конкурс„Аз съм българче“

На 12 май 2018 г. в тържествената зала на Областна администрация – Бургас, се проведе церемония по награждаване на победителите от Десетия юбилеен Национален конкурс „Аз съм българче“, който се реализира от Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас, под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители. Идеята на конкурса, който се осъществява от педагогическия екип на учебната институция, е да се възпитава родолюбие и българщина в децата и учениците.

Таня НОВАКОВА, секретар на ОбКС на СБУ – Бургас бр. 20 от 28.05.2018 г.
Столична община връчи годишните награди за постижения и принос в областта на образованието На 17 май 2018 г. се състоя ежегодната традиционна тържествена Церемония за връчване на Годишните награди за принос в развитието на столичното образование. За дванадесета поредна година, в навечерието на светлия Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с престижното отличие бяха удостоени директори и учители, голямата част от които – членове на СБУ. Те го получиха в знак на признателност и уважение към техните постижения и като израз на почит за всеотдайността, вдъхновението и апостолския им труд. От самото си създаване наградите се връчват под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на София.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 28.05.2018 г.
Нека бъдем горди с делото на светите братя Кирил и Методий и да градим добро бъдеще за България

Словото е нашето начало – в битието ни на съвременни личности, като общество и държава. Всяка година в дните на месец май България си припомня за чудото на сътворението на българската писменост от светите братя Кирил и Методий. Това е и времето, когато децата и учениците, техните родители и учители, работещите в сферата на образованието и културата, честват нашата азбука и нейните създатели – чудото, съхранило ни като българи, просветен народ и културна нация през вековете. На 23 май 2018 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители бе официален почетен гост на юбилейното, пето издание на тържествената церемония за награждаване на отличени учители и културни дейци в Благоевград, на която се присъжда призът „Училище на годината – Благоевград – 2018“ по повод на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и на Празника на Благоевград.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 28.05.2018 г.
XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СБУ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2018“
С признателност и респект към българския учител
На 11 май, в деня на почит към славянските първоучители светите братя Кирил и Методий и в навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, най-големият и значим учителски Синдикат у нас – Синдикатът на българските учители, проведе заключителния етап на XXI национален конкурс „Учител на годината“. На тържествена церемония в столичния хотел „Балкан“ бе отдадена заслужена почит и признание към общественозначимия и благороден труд на българския учител, към неговата мисия да бъде будител на младото поколение на България, за приноса му към развитието на обществото.

СБУ награди най-достойните учители на България със заслужен знак на признателност за техните професионални постижения. В едно от своите най-престижни и емблематични събития, утвърдило се като традиция и стимул за висок професионализъм в най-общественозначимата професия – учителската, Синдикатът отличи достигналите национално признание от цялата страна български учители.

Редакционен екип на в. „ Учителско дело“ бр. 19 от 21 май 2018 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Важно е да насърчим повече млади хора да се посветят на учителската професия
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изтъкна, че правителството е поело ангажимента за двойно увеличение на учителските заплати и този ангажимент ще бъде реализиран с четирите бюджета, които това правителство ще предложи на това Народно събрание – бюджет 2018, бюджети 2019, 2020 и 2021. В средносрочната бюджетна прогноза 2019 –2021 г., която МС одобри, са предвидени средства за това двойно увеличение. „За 2019 г. увеличението е предвидено от 1 януари. При добро бюджетно изпълнение ще се водят разговори по това, то да бъде изтеглено по-рано. Тези три месеца са малка стъпка, важно е какво ще се случи по-нататък. Важно е да насърчим повече млади хора да изберат и да се посветят на учителската професия. „Това ще стане и чрез договореностите в новия КТД за системата, чрез увеличаването на минималните заплати в сектора и чрез други надграждащи политики“ – изтъкна министър Вълчев. Материала подготви Велина АНТОВА бр. 19 от 21 май 2018 г.
Обучение на синдикалния актив на СБУ от община Септември На 9 май 2018 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на синдикалния актив на СБУ от община Септември, област Пазарджик.

В обучението участваха председатели и секретари на СО на СБУ. От Централата участваха г-жа Виолетка Петкова, главен експерт, и г-жа Павлина Петрова, експерт-юрист. Красимир Попов – зам.-председател на СБУ, поздрави колегите от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и им пожела успешна и ползотворна работа по структурите на СБУ.

Райна Ралинова, председател на ОбКС на СБУ, представи информация за организационното състояние в ОбКС на СБУ. Подчерта, че във всяка образователна институция в община Септември има СО на СБУ.

Акцентите в обучението бяха политиките на СБУ, свързани с повишаването на статуса на българския учител в социален, професионален и общозначим аспект.

УД бр. 19 от 21 май 2018 г.
Столичният Район „Надежда“ проведе образователен форум за водещи практики в предучилищното образование В навечерието на 11 май, денят, в който отдаваме почит към славянските първоучители светите братя Кирил и Методий, равноапостоли и съпокровители на Европа, Район „Надежда“ – Столична община, проведе образователен форум. Организиран под наслов „Водещи практики в предучилищното образование в детските градини“, той обедини представители на Районната администрация, Синдиката на българските учители, на висшите училища, Регионалното управление по образование – София-град, учители и директори на детските градини, учители от началния етап на образование от общинските училища на територията на района и родители от обществените съвети към образователните институции в района. Форумът е част от юбилейната кампанията „80 години Надежда – традиции и европейско бъдеще“.

Специални гости на събитието бяха инж. Димитър Димов – кмет на район „Надежда“, Георги Данов, председател на ОбКС на СБУ – Район „Надежда“, Светла Димитрова – началник-отдел „Организационно-методическата дейност и контрол“ и Иван Йовчев – старши експерт „Предучилищно образование“ в РУО – София-град, проф. Елена Русинова – председател на Български национален комитет за предучилищно образование на световната организация за предучилищно образование – ОМЕП и др.

Светла СТРУМИНА бр. 19 от 21 май 2018 г.
ПОСЛАНИЯ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРИЗА „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2018” :
СБУ има значима роля за издигане на престижа на учителската професия
Благодарение на инициативите на Синдиката ние, учителите, се чувстваме значими и оценени
Ганка Лазарова, главен учител в ДГ „Слънце“, гр. Смолян: За мен професията учител е специално призвание, мъдрост, познание, изпитание, предизвикателство, отговорност и емоционална съпричастност. За да си добър учител, преди всичко трябва да си добър човек. Избрах професията си по вътрешна нагласа. Благодаря на СБУ за високата оценка, която получавам. СБУ в лицето на неговия председател д.ик.н. Янка Такева достойно защитава и отстоява правата и позициите на българския учител. На местно ниво ОбКС на СБУ – Смолян, оказва съдействие при необходимост от правова защита и изпълнение на клаузите от КТД на национално равнище. Материала подготви Велина АНТОВА бр. 19 от 21 май 2018 г.
И в град Дряново почетоха празничния 11 май Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе на работно посещение в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново. На 13 май т.г. в Актовата зала на елитното Дряновско училище, с участието на училищното ръководство и целия педагогически състав се проведе дискусия, посветена на основните приоритети и предизвикателства, пред които е изправена българската образователна система. Поредица от презентации по актуални теми представи иновативността и професионализма на педагогическите специалисти от учебното заведение. По време на визитата си в област Габрово г-жа Такева бе скъп гост и в Дряновския манастир, където се наслади на историческа възстановка с революционно-патриотичен сюжет.

СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново, е едно от четирите училища в област Габрово, които се включиха в инициативата на МОН „Розите на България“. „Едва ли има друго чувство, подобно на това, което изпитваш, като се хванеш на едно кръшно хоро и чуеш звуците на народната музика. Забравяш всичките си тревоги и несгоди, сърцето ти подскача в гърдите и сякаш политаш“ – това споделиха учителите и учениците и от СУ „Максим Райкович“. На 11 май българи от цял свят се събраха, за да заиграят единно хоро, с което се отбелязва празникът на светите братя Кирил и Методий.

Росица МАРЧЕВА, СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново бр. 19 от 21 май 2018 г.
ИНИЦИАТИВА „РОЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“
С традиционно българско хоро в чужбина и у нас бе отбелязан Денят на светите братя Кирил и Методий – 11 май
На 11 май 2018 г. по повод Деня на светите братя Кирил и Методий десетки хиляди българи от пет континента се обединиха от българските традиции и култура и извиха красиво българско хоро. Инициативата под наслов „Розите на България“ е първото по рода си честване, организирано от Министерството на образованието и науката с министър Красимир Вълчев и Дирекция „Образоване на българите зад граница и училищна мрежа“ с директор Наталия Михалевска, посветено на българския език, българската азбука и култура и на българите по света. Инициативата е подкрепена и от Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева.

Над 120 български неделни училища и клубове от 5 континента в над 25 държави (Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Казахстан, Канада, Кипър, Мароко, Молдова, Обединени арабски емирства, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Сърбия, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, ЮАР и Япония) отбелязаха празника с българско хоро под звуците на „Празнична сюита“. Тя звуча през целия ден в различни точки на света на най-оживените и публични места, за да бъде привлечена и местната общност.

УД бр. 19 от 21 май 2018 г.
Празничен благотворителен концерт на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – гр. София
„Ще демонстрираме нашите умения, ще покажем нашия талант, ще стоплим сърцата Ви и сме убедени, че всеки от Вас ще си тръгне по- щастлив и малко по-добър от тук“ – с тези вдъхновяващи думи започна празничният благотворителен концерт на учениците от начален етап на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – гр. София. Той се проведе на 3 май т.г. в зала „Максима“ на УАСГ. Радост, нетърпение и вълнение излъчваха лицата на възпитаниците на елитното столично училище, а очакване и възхищение струеше от лицата на гостите на празничното събитие. Сред тях бяха директорът Нели Костова и зам.-директорите Детелина Бояджиева и Валентина Велкова на учебното заведение, директори и зам.-директори на водещи софийски училища и детски градини, председателите на СО на СБУ на 120 ДГ, 46 ОУ, 76. ОУ, 136. ОУ, 134. СУ, 18. СУ, НПГПТО „М.В. Ломоносов“, Национален дворец на децата, родители, бивши възпитаници на училището, и др. Събитието се осъществи с медийната подкрепа на Нова телевизия и в. „Учителско дело“ – издание на Синдиката на българските учители. За да поздрави организаторите и участниците в благотворителната инициатива, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изпрати поздравителен адрес, в който пишеше: „Подкрепям идеята Ви да инициирате празничен благотворителен концерт с участието на Вашите ученици, давайки публичност на техните знания и артистични умения, талант, ритъм и грация.“ Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19 от 21 май 2018 г.
В Лясковец се състоя Национална изложба на ученическото творчество

Преди броени дни в Музея на гурбетчийското градинарство – град Лясковец, се състоя Национална изложба на ученическото творчество под наслов „Заедно“. Събитието бе организирано от НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец, община Лясковец, и РУО – Велико Търново. Сред целите на изложбата бяха популяризиране на ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик, показване на възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности и да популяризира приобщаването като процес. В нея участваха 1078 деца от 107 училища от цялата страна и от Българо-австрийско училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Виена. Най-много рисунки бяха получени от област Плевен, следвани от Велико Търново и Варна. Малките художници разглеждаха различни аспекти на училищния живот – учене в класната стая, развлечения през отдиха и междучасията. Ключовото в картините бе, че всички деца са заедно и в учебния час, и в свободното време. Ръка за ръка те заедно учат, играят и живеят. Иван ПЕЙЧЕВ, зам.-директор на НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец бр. 19 от 21 май 2018 г.
В градината на Господ
„А Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си.“
(1 Кор. 6:14)
Очите му я гледаха от купола на малката стаичката, която подготвяха за болничен параклис. Наоколо бяха пръснати четки, грундове, бои, някакви скици. Миришеше на вар и прясно нанесена боя. На чисто. Както миришеше из цялата болница. И най-много в нейната стая, която наричаше изолатора, защото там не влизаше никой освен болничният персонал. Дори майка ѝ я гледаше през стъклена стена, която размиваше сълзите по лицето ѝ. Край леглото ѝ стъпваха на пръсти, сдържаха дъха си и говореха шепнешком. Сякаш вече беше смъртник. Тя знаеше страховете на всички: докторът, който я оперираше, се молеше край мивките, където обилно сапунисваше ръцете си, преди да ги напъха в хирургическите ръкавици. Всеки път си казваше – този път ще е за последно, няма да се налага повече да отговаря на безмълвните въпроси в очите ѝ Елена ТАРАКОВА ученичка в 12. клас на ПГИТ „Проф. д-р А. Златаров“, гр. Петрич, носител на Специалната патриаршеска награда в Петия национален конкурс „Възкресение Христово“ бр. 19 от 21 май 2018 г.
XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2018“
СБУ отличи най-достойните учители на България за професионализъм и новаторство
На 11 май 2018 г., в Деня за почит към светите братя равноапостоли и първоучители Кирил и Методий, в навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, се състоя заключителният етап на XXI национален конкурс „Учител на годината“. Продиктуван от необходимостта да бъдат подкрепени учителите новатори и да се отдаде заслужена почит и признание на достойния им труд, Синдикатът на българските учители за 21-ви път проведе едно от най-престижните и емблематични свои събития, утвърдило се като традиция и стимул за висок професионализъм в най-обществено значимата професия – учителската. Като стожер на традициите и духовността, с верен усет и модерна визия за бъдещето на образованието, СБУ отново избра своите достойни учители – достигнали национално признание в цялата страна и от цялото общество. Така както значимостта на делото на светите братя Кирил и Методий не се мери с дни, години и векове, така и стореното от българския учител ще пребъде във времето. Знаковата церемония по награждаване на най-добрите и успешни учители и директори от страната бе открита с тържествено слово на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Тя приветства участниците в конкурса и гостите на церемонията и подчерта, че 21-то издание на „Учител на годината“ на СБУ е поредно доказателство за добрата подготовка и високия професионализъм на учителите в България. Г-жа Такева изтъкна, че резултатите на учителския труд могат да бъдат измерени единствено в развитието на техните възпитаници и посочи отличните и устойчиви във времето резултати и постижения на българските ученици в престижни международни надпревари. Сред най-важните задачи пред нас е да изградим и да подкрепяме заслуженото самочувствие у всеки български учител, защото то изпълнява най-ценностния общественополезен труд, каза д.ик.н. Янка Такева, като акцентира на основните перспективи и иновативните политики на Синдиката за модерно и качествено предучилищно и училищно образование. УД бр. 18 от 14 май 2018 г.
Седма национална кампания за насърчаване на четенето „Походът на книгите“ Тази година кампанията „Походът на книгите“ бе с фокус върху ранното детско четене и съпътства първото издание на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи, който е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г. Ежегодната инициатива под мотото „Четем заедно, растем заедно!“ за насърчаване на интереса на децата и учениците към четеното и книгите бе открита от Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Юлия Цинзова – директор на Столичната библиотека, и от проф. д.и.н. Стоян Денчев – ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит). Специален поздрав до организаторите на кампанията бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с пожелание да разгърнат мисията за разширяване познанията на гражданите на София, на най-малките читатели – децата и учениците, развивайки техния интелект и култура, жаждата им за образование и не на последно място да съдействат за популяризиране на духовно-културното ни наследство. „През последните години в София има възраждане на четенето“ – с тези думи Йорданка Фандъкова даде старт на кампанията „Походът на книгите“ и допълни: „В момента Столичната библиотека има 48 хиляди абонати, а най-радостното е, че половината от тях са млади хора – до 28 години“, подчерта столичният кмет и се включи и в четенето с книжката „Цветни приказки“ на Леда Милева. На младите читатели, присъстващи на празника, приказка прочете и проф. д.и.н. Стоян Денчев. Сред официалните гости бе и д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София–град, Велизара Добрева – председател, и Галя Дянкова – член на Асоциация „Българска книга“, както и детските писателки Катя Антонова и Радостина Николова.

В празничната програма, изпъстрена с множество образователни мероприятия, се включиха възпитаниците на Детска градина № 99 „Брезичка“ с директор Иванка Харбалиева и Детска градина № 113 „Преспа“ с директор Миглена Филчева. Всички млади граждани на София, участници в празника, получиха безплатна едногодишна читателска карта за Столичната библиотека. Те не пропуснаха да се снимат с официалните гости, както и да представят артистични костюми, пресъздаващи техния любим герой от детските книги.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
Столичната Детска градина № 110 „Слънчева мечта“ отпразнува 50-годишен юбилей На 26 април т.г. деца, учители и ръководство на столичната Детска градина № 110 „Слънчева мечта“ с директор Маргарита Иванова отпразнуваха с поетично-музикален спектакъл 50-годишнината от създаването на предучилищната институция в район „Подуяне“. Здрава и стабилна е образователно-възпитателната среда в детската градина, където всяко дете има свободата да развива своите възможности и таланти. Тук се отглеждат, обучават и възпитават деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас. С много професионализъм, внимание и грижа педагогическият екип на ДГ № 110 дарява децата със знания, умения и навици. Своето водещо място предучилищната образователна институция доказва всеки ден благодарение на професионализма и достойния труд на екипа от учители, медицински и непедагогически персонал.

За социално отговорното си сътрудничество и по повод юбилея колективът с директор Маргарита Иванова получи цветя, специален подарък и поздравителен адрес от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
Празник на творческия дух и радостта По традиция патронният празник на столичното иновативно 51. СУ „Елисавета Багряна“ започна с посрещане на знамето на училището. След химна на школото „Обичам те, родино“ празнично слово произнесе неговият директор Асен Александров. Той припомни строфи, своеобразни послания в стихотворението „Зов“ на Елисавета Багряна: „Отключи ключалките ръждясали, Дай ни път през тъмни коридори!...“ „Това и сторихме. Разрушихме стереотипа, начертахме светлия път на нов тип образование и крилата на мечтите ни понесох. Заедно изградихме такава учебна среда, в която могат да се развиват всестранни таланти. Изградихме нов, различен свят – на науката и познанието. Благодаря на всички, които дадоха частица от себе си, за да бъде това училище такова, каквото е. Горд съм, че имам възможността за поредна година да се изправя пред вас и да видя безбрежната радост в очите на децата, как те постигат своите мечти и съграждат мостове към необятното бъдеще“ – изтъкна г-н Александров.

Поздравление по повод патронния празник на училището отправи д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА 149. СУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ – ГР. СОФИЯ
Да подадем ръка на бъдещето за един по-добър свят
Тържествената зала на Нов български университет едва успя да събере близо 250-те гости на празничния концерт-спектакъл, който се проведе на 26 април т.г. Поводът бе 30-годишния юбилей на едно от най-желаните за учениците и техните родители столични училища в район „Овча купел“ – 149. СУ „Иван Хаджийски“. Сред гостите на празничното събитие бяха Христина Семерджиева – кмет на район „Овча купел“ – Столична община, директори на столични училища и детски градини, председателят на ОБКС на СБУ – район „Овча купел“ Веска Славкова, учители, родители, представители на медии и др. От името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, главния експерт в Централата на Синдиката Желю Иванов поднесе поздравителен адрес и цветя за директора на учебното заведение Лиляна Василева и председателя на СО на СБУ в училището Галя Асенова. Бе дарен и подарък за педагогическия екип на учебното заведение.

„Основано през далечната 1988 г., в продължения на три десетилетия, то не спира да пали пламъка на просвещението за хилядите свои ученици – верни последователи на видния български народопсихолог и социолог Иван Хаджийски, дал своя изключителен принос за развитието на българската социология и патрон на Вашето училище“ – се казваше в поздравителния адрес от г-жа Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
Командерия „Света София“ и район „Подуяне“ даряват надежда на абитуриенти В навечерието на най-светлия празник – 24 май – Деня на българската просвета и култура, Орденът на рицарите Тамплиери – Командерия „Света София“, и Администрацията на столичния район „Подуяне“ спазиха съвместната си дългогодишна традиция да даряват средства и да подпомагат зрелостници в неравностойно положение от столични училища в район „Подуяне“. Срещата в Ритуалната зала на общината стартира кметът на район „Подуяне“ Ева Митова. Тя пожела благополучие и приятни изненади в живота на десетте абитуриенти от петте училища в района: 44. СУ, 166. СУ, 130. СУ, 24. СУ и 95. СУ. Не пропусна да покани младите хора на стаж в районната администрация. Специален поздрав към зрелостниците и техните учители за здраве и много бъдещи успехи бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
Иля Велчев – посланик на ценностите в съвременната ни литература В Народния театър „Иван Вазов“ се състоя празнична литературна вечер, посветена на творчеството на съвременния български творец, поет, сценарист и режисьор Иля Велчев. Представена бе най-новата книга на талантливия автор със заглавие „Биографични снимки. Документален роман“, превърнала се в интригуващо четиво на любителите на стойностната българска литература. Написана всеобхватно и емоционално, тя е цялостна картина на живота на Иля Велчев, на времето преди и след демократичните промени в България. Книгата поставя въпроси, свързани със смисъла на човешкото съществуване, вярата и таланта, преплетени през авторовото послание за непреходната и ключова сила на любовта и човешкия дух, жаждата за знание и творчески изяви. Иля Велчев е от онези писатели, които отправят призив към съвременниците си да осъзнаят силата, която носят в себе си за промяна и по-добро бъдеще, да търсят доброто и чрез словото и изкуството да променят заобикалящия ги свят, да чертаят нови творчески хоризонти. Цветя и поздрав за творческо дълголетие и успех към талантливия автор бе изпратен от председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева. Слова за високата художествена стойност и литературни качества на новия роман-изповед на Иля Велчев произнесоха: Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, Венелина Гочева – управител на Книгоиздателска къща „Труд“, и Мариус Донкин – директор на Народния театър „Иван Вазов“. Те определиха романа на Иля Велчев като въздействаща сплав от истински истории и герои, изкуство, кино и поезия в едно. Книга, която се чете на един дъх. Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
170-годишен юбилей отбеляза НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит Тържествата по случай 170-годишнината на Начално училище „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит, наследник на първото светско училище в Луковитския край, започнаха на 26 април с откриване на паметна плоча в училището от кмета на Община Луковит Иван Грънчаров и директора на училището Божидарка Василева – носител на високия приз на СБУ „Учител на годината – 2012“. Присъстваха още председателят на Общинския съвет д-р Данаил Динков, зам.-кметът Цветенка Хаджиева, както и Петър Нинчев – дългогодишен кмет на Общината, д-р Галя Стоянова – дългогодишен председател на Общинския съвет, общественици, общински служители и съветници, учители и родители.

Поздравителен адрес до ръководството и екипа на училището бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. В него се казва: „За мен е чест и удоволствие от името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители, и лично от мое име, да Ви поздравя по случай забележителния юбилей на НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ и честването на 170 години светско образование в град Луковит. В своята славна история, обхванала близо две столетия, училището се е превърнало в емблематично място, където децата на Луковит получават качествено образование, създават приятелства, градят умения на толерантни и отговорни граждани. Наследник на първото училище в града, НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ и днес е светилник на просвещението и родолюбието, духовно огнище, което достойно изпълнява своята мисия – да събужда и развива у всяко дете стремеж към знание, грамотност и любов към ученето, да дава опора и насърчение, усещане за сигурност и вяра в доброто.

Екип на НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит бр. 18 от 14 май 2018 г.
Под патронажа на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ се състоя областно състезание в направление: Предприемачество "Стартиране на собствен бизнес“ Под егидата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, с любезното съдействие на Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пирдоп, се проведе областно състезание в направление: Предприемачество ,,Стартиране на собствен бизнес“. В рамките на състезанието ученици от Софийска област генерираха идеи и оформиха предложения за стартиране на собствен бизнес. Отделните екипи заложиха на атрактивни и уникални идеи за услуги с иновативен характер, идентифициране на възможностите за развитие на концепцията за стартиране на собствен бизнес, ресурси и източници на финансиране, конкуренция, потенциални рискове, прогнозни продажби. Целта на подобни събития е развиването на предприемаческа култура, инициативност и предприемчивост. Екип на ПГМЕ, гр. Пирдоп бр. 18 от 14 май 2018 г.
Представителни изяви на II АЕГ „ Томас Джеферсън“, гр. София, заедно в учение и творчество със СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Абланица От 29 до 30 април 2018 г. се проведе училищна представителна изява във II АЕГ, гр. София, по проект „Заедно в алтернатива за етнически диалог и необходимост от обединение – ЗАЕДНО“, реализиран в партньорство между II АЕГ „Томас Джеферсън“ и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица. Сред целите на проекта са: развитие на процеса на образователна интеграция на учениците от етническите малцинства чрез обвързването му със съхраняването и развитието на културната им идентичност посредством съвместни извънкласни дейности; формиране на етническа толерантност и приемане на представители на различни етноси. Проектът цели още: стимулиране на междукултурното разбиране и приемане на ученици от различни етноси; осъзнаване на значимостта на общите елементи в традициите и културата на етносите, живеещи в България, и преодоляване на натрупани обществени стереотипи, както и повишаване на компетентността на учителите за формулиране и прилагане на интеграционни модели за извънкласни дейности с включване на компонент „интеркултурна компетентност“.

20 ученици и 9 ръководители на клубове по проекта от училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, пристигнаха във II АЕГ, гр. София, за мероприятието, което бе по графика на проектните дейности за двете училища.

Екип на СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Абланица бр. 18 от 14 май 2018 г.
В 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“ – ГР. СОФИЯ
Образователна среда, съизмерима със световните тенденции
В най-голямото столично средно училище „Уилям Гладстон“ – основен притегателен и образователен център за повече от 2300 ученици, отвори врати нов модерен център по природо-математически науки, носещ името на акад. Георги Наджаков – създател на Физическия институт при БАН и възпитаник на престижното училище. Няколкогодишните усилия на много партньори и желанието от страна на десетки съмишленици дадоха възможност на 24 април т.г. центърът с най-модерното дигитално оборудване в столицата да бъде открит и стане достояние на учениците на елитното училище. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе гост на официалното събитие по откриването, в което бяха представени редица експериментални и дигитални лаборатории по „Физика“, „Роботика и ЗD моделиране“, „Химия и опазване на околната среда“, „Биология и здравно образование“ и по „Приложна математика и програмиране“. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 7 май 2018 г.
Откриха многофункционален модерен Център за природни науки „Еврика“ в столичното 51. СУ „Нашето училище непрекъснато модернизира материално-техническата база и създава съвременна интерактивна учебна среда, която доказано води до повишаване на мотивацията на учениците за учене и самоусъвършенстване и съдейства за по-високото качество и ефективност на образователния процес, за увеличаване броя на извънкласните дейности.“ С тези думи Асен Александров, директор на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“, откри новия мултифункционален модерен Център по природни науки, носещ името „Еврика“, с три лаборатории, библиотеки и шест кабинети по химия, физика, математика, география и биология. Центърът е изграден с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ по програма „Училище на бъдещето“, както и с бюджетни средства на училището. В присъствието на официални гости, родители и медии, бе представен новооборудваният съвременен корпус със собствена фотоволтаична система, който гради иновативния облик и перспективната визия на училището.

По повод празничното събитие екипът на столичното 51. СУ получи цветя и специален поздрав от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 7 май 2018 г.
ДГ „Мирослава“ , гр. Пловдив, с престижната награда „Прометея“
КНСБ отбеляза подобаващо Международния ден на пострадалите при трудови злополуки
На 27 април 2018 г. КНСБ отбеляза Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки. Това се прави ежегодно от 28 април 1989 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите. През 2001 г. Международната организация на труда взема решение 28 април да се отбелязва и като Световен ден за безопасност и здраве при работа. Тази година акцентът е върху безопасността и здравето при работа на младите работници и за прекратяване на детския труд.

С особено удовлетворение отбелязваме, че тази година от отличените общо три институции престижната награда „Прометея“ бе връчена на Детска градина „Мирослава“ от Пловдив. Характерно за детската градина е търсенето на съвременни възможности за повишаване качеството на образованието, като от малко повече от година в първа възрастова група успешно се прилага методът на Мария Монтесори. Директорката на ДГ „Мирослава“ Радка Гъркова и председателката на СО на СБУ на градината Надежда Стамова бяха поздравени от името на председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева.

Желю ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 17 от 7 май 2018 г.
30-годишен юбилей чества столичната Детска градина № 78 „Детски свят“ С празнична феерия от красота и знание, деца и учители от столичната Детска градина № 78 „Детски свят“ с директор Светла Кенанова отпразнуваха 30-та годишнината от създаването на утвърдилата се предучилищна институция в район „Студентски“, София. Празнично облечени и нетърпеливи, малките възпитаници с песен, танц и слово на сцената на Военната академия „Георги С. Раковски“, показаха колко много са научили за християнските ценности и добродетели, за българските традиции и култура от своите учители.

По повод юбилея екипът на детската градина получи цветя, специален подарък и поздравителен адрес от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 7 май 2018 г.
Интервю с ТОДОР ВИТЕВ, КОНСУЛ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОДЕСА: Към съхранение и опазване на българските дух, традиции и национално самосъзнание са насочени усилията на българите в Одеса Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 7 май 2018 г.
ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЪРКОВЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – 2018
Духовен празник на деца творци
На 22 април т.г., денят, в който православната църка чества 3-та Неделя след Пасха – св. Мироносици, в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ тържествено бе финализиран Националният конкурс „Възкресение Христово“. Той се провежда с благословението на Негово Светейшество българския патриарх Неофит и Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия (БПЦ-БП). Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО - 2018
България с ключова роля в насърчаване на младежките политики в световен аспект
От 17 до 19 април 2018 г. в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС в София се проведе Европейска младежка конференция, организирана от Министерството на младежта и спорта (ММС) и Европейската комисия (ЕК). В събитието взеха участие над 250 млади хора от 40 държавни членки на Европейския съюз, Западните Балкани и Източното партньорство, политици, общественици и представители на институции, работещи в сферата на младежките въпроси. Велина АНТОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ
Заедно за привлекателно и модерно професионално образование и обучение
„Професионалното образование и обучение – предпочитан избор“ бе темата на организираната от Министерството на образованието и науката конференция в рамките на календара на българското председателство на Съвета на ЕС. Значимото международно събитие, в което с доклад участва председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, се проведе на 24 април т.г. в резиденция „Бояна“. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
„КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА“ НА СПИСАНИЕ BUSINESS LADY И BUSINESS LADY CLUB
Успехът на фокус
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе гост-лектор в Икономически форум в рамките на четвъртото издание на организираната от списание Bulgaria Business Review, списание Business Lady и Business Lady Club „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА – Успехът на фокус“. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Обучение на синдикалния актив в общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча В изпълнение на политиката на СБУ за повишаване на квалификацията на синдикалния актив и компетентностите му за синдикална дейност на 13 и 14 април 2018 г. се проведоха обучения на председатели и секретари на синдикални организации от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча. УД бр. 16 от 30 април 2018 г.
Преподавател по народно пеене в българското неделно училище в Лондон е носител на почетния приз „Българка на годината – 2017“ По инициатива на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на Република България на 18 април т.г. се състоя официалната церемония по връчването на годишното отличие „Българка на годината – 2017“. Годишното отличие на ДАБЧ на името на св. Злата Мъгленска, чийто образ символизира традиционните добродетели на българката, бе връчено на ангелогласната Десислава Стефанова, създател и ръководител на Лондонския и Швейцарския български хорове и преподавател по народно пеене в неделното училище „Иван Станчов“ към българското Посолство в Лондон. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Кръгла маса „Мисия учител“ На 19.04.2018 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се проведе второто издание на кръглата маса „Мисия учител“. Официални гости на събитието бяха проф. д-р Хр. Бонджолов – ректор на Великотърновския университет, проф. д-р Г. Бонева – зам.-декан на Педагогическия факултет, Антоанета Андреева – председател на ОбКС на СБУ – ВеликоТърново, и др. Проф. д.п.н. Мариана МАНДЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРАИЛ:
Да е благословена мисията на българските учители
България има сила, способна да я води напред – чрез просвещение да повдигне самочувствието на народа. Това е българското учителство. Записа: Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
СБУ участва в международен форум за „зелена“ икономика Делегация на Синдиката на българските учители взе участие в провелия се на 19 и 20 април т.г. в Минск, столица на Република Беларус, международен форум „Профсъюзите и „зелените“ работни места“. Светла СТРУМИНА бр. 16 от 30 април 2018 г.
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ, ИЗДАТЕЛ НА СПИСАНИЕ BUSINESS LADY И СЪЗДАТЕЛ НА BUSINESS LADY CLUB: Нашето общество има потребност от позитивизъм Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Можем да бъдем по-добри заедно Уникален Празник на ромите последва отбелязването на светлите Великденски празници в столичния район „Красна поляна“. Организиран за първи път от Инициативен комитет „Факултета“ и единственото по рода си в страната ни Народно читалище „Ромски таланти – 2016“ с председател Кирил Василев, празникът представи разнообразната и успешна дейност на читалището, насочена към развитие на образователните способности на децата и учениците, както и богата музикална програма. Светла СТРУМИНА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Поклонение пред Ботев „Изпълни се пророчеството твое – жив си ти!“ Тези думи на голямата ни поетеса Елисавета Багряна видяха на лобното място на Ботев в подножието на връх Камарата седмокласниците от с. Владимирово, община Бойчиновци, на организираната през пролетната ваканция екскурзия по проект „Твоят час Наталия ИСАЕВА, старши учител по Български език и литература, с. Владимирово, община Бойчиновци бр. 16 от 30 април 2018 г.
Столичното 102. ОУ „Панайот Волов“ с часове по човечност и добротворство В Руския културно-информационен център в София ученици и учители от 102. Основно училище „Панайот Волов“ с директор Румяна Колева инициираха празничен благотворителен концерт под наслов „Доброто сърце е по-силно от всяка вълшебна пръчица“. Димитринка ХРИСТОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
10 ГОДИНИ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“
В полза на децата на България
На 24 април 2018 г. при изключителна тържественост се състоя Десетото юбилейно издание на благотворителния концерт-церемония „Различни, но заедно“ и годишните награди „Сърцето на София“, „Сърцето на България“. Инициативата, която се организира от Арт Център „Кърнолски“ съвместно със Синдиката на българските учители, в тясно сътрудничество с д.ик.н. Янка Такева, председателя на СБУ, се радва на изключителен успех и популярност и получава подкрепата на държавни институции и неправителствени организации. СВЕТЛА СТРУМИНА, ТАНЯ ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2018г. , подписан на 21.12.2017 г. - - бр. 15 от 23 април 2018 г.
Майкъл Теуш, ръководител на отдел в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към Европейската комисия: Образованието е факторът, който определя пътя на нашите общества и икономики Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
Заедно за изграждане на партньорски взаимоотношения между учители и родители На 16 април 2018 г. , по инициатива на евродепутата от ГЕРБ и ЕНП Асим Адемов и с подкрепата на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, в София се проведе форум „Да върнем родителите в училище“. Домакин на събитието беше Националната финансово-стопанска гимназия с директор Мая Гешева. Във форума участваха още: заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова; началниците на РУО – София-град, д-р Ваня Кастрева и на РУО – Благоевград, Ивайло Златанов; директори на училища в цялата страна; учители; специалисти от научните среди, работещи по проблемите на взаимодействието между училище и семейство; представители на Асоциация „Родители“; представители на Обществени съвети, на училищни настоятелства, на неправителствени организации. Целта на форума бе да се предостави платформа за диалог между заинтересованите страни. Велина АНТОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
Доц. д-р Антоний Гълъбов, социолог и преподавател в Нов български университет: Бъдещето на българското образование зависи от авторитета и публичната подкрепа за българския учител Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
Обучение на актив на СБУ от общините Чирпан и Братя Даскалови - Диана ТЕЛЕНЧЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Чирпан бр. 15 от 23 април 2018 г.
Силна пролетна офанзива на СБУ в Габровска област Регионална среща с новоизбрани председатели и секретари на Синдиката от областта УД бр. 15 от 23 април 2018 г.
Успешни модели за социално включване на деца от уязвими групи Детската градина „Пролетна дъга“ в Шумен и здравната служба в съседното село Ивански са обновени по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която подпомага социалното включване на роми и други групи в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Ремонтираните сгради дават възможност за по-добър достъп на представители на ромската и турската общности до образование и здравеопазване. В събитията по официалното им откриване участваха представители на Държавния секретариат по икономически въпроси и на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, които са в България за редовната годишна среща на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. УД бр. 15 от 23 април 2018 г.
Патронен празник на българщината и духовността, 220-годишни от рождението на митрополит Авксентий Велешки Най-голямото общинско средищно училище на територията на община Самоков, носещо името „Митрополит Авксентий Велешки“, празнично отбеляза 220-годишнина от рождението на своя патрон. Школото е приемник на откритото през 1876 г. Самоковско Рилско богословско училище. „Ние гледаме смело в бъдещето, обърнати с гордост към миналото и с отговорност към настоящето“ е веруюто на учители и ученици. Днес те не само пазят традициите, завещани им от техния патрон, но и развиват новостите в областта на образованието. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
ОУ „Константин Фотинов“ в Лом – 125 усилни и паметни години През 1893 г. след гимназията в Лом е открито второто училище. Архивите говорят, че в Ia отделение идват ученици от целия град и те са 55 на брой. Почти липсват нагледни пособия, а вода за пиене в училище се носи от близките кладенци. Трудно начало! Учителите основатели обаче не униват. Те поемат пътя напред и нагоре. Васил БОЖИНОВ бр. 15 от 23 април 2018 г.
Паметта на времето или за патриотичното възпитание на децата и учениците в община Габрово В новия Закон за предучилищното и училищното образование (2016 г.) училището създава условия за цялостно развитие на детската и учениковата личност, за получаване на знания, за придобиване на съвкупност от компетентности – умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и на ученика към реалния живот. В тази връзка е втората съществена функция на училището – възпитанието на ценности и нравствени добродетели на бъдещите поколения. Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ – Габрово бр. 15 от 23 април 2018 г.
Младите еколози от СУ „Райчо Каролев“, гр. Габрово, обогатиха познанията си за опазването на околната среда На 4.04.2018 г. ученици от СУ „Райчо Каролев“ – гр. Габрово, участващи в групата по интереси „Млад еколог“ по проекта „Твоят час“ с ръководител Мартин Христов, посетиха за първи път най-голямата петролна рафинерия в Югоизточна Европа и най-голямото промишлено предприятие в България – ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас. УД бр. 15 от 23 април 2018 г.
Празник на азербайджанските традиции и ценности По покана на извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, Синдикатът на българските учители бе част от тържественото честване на Международния ден на Новруз, свързан с пролетните традиции и ритуали, с многообразната азербайджанска култура и ценности. Димитринка ХРИСТОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
Доброто ражда добро Вече 28 години, верен на своя девиз „Доброто ражда добро“, Обществен фонд „Детство“ работят в най-добрия интерес на децата с трудна съдба. През изминалата 2017 г. двадесет и първият „Фестивал на радостта“ под патронажа на Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, се проведе от 6 до 14 юни 2017 г. в НДК с. Ястребино, област Търговище. В него участваха 110 деца и 36 ръководители и помощен персонал от 20 институции – центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ). Основната цел на проекта – да се създадат условия за социализация и изява на децата от ДДЛРГ и ЦНСТ, беше постигната чрез предоставяне на възможност на децата за изразяване и общуване чрез изкуство и разгръщане на творческия им потенциал, обмяна на идеи и методика за работа с децата в различните области на изкуството, преодоляване на проблеми в общуването, повишаване на знанията в различните сфери на социалния живот и обкръжаващата ги среда; здравна профилактика и физическо укрепване. Игри, забавления, ползотворни занимания, емоции, учене чрез правене – това е фестивалът! Детски усмивки, прегръдки, нови приятелства, трайни приятелства, усмихнати лица на щастливи деца – споделят ръководителите, удовлетворени от това, което правят с децата. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
„Камчия“ влезе в Международната асоциация на детските лагери Санаторно-оздравителният комплекс (СОК) „Камчия“ стана първият български пълноправен член на Международната асоциация на детските лагери – ICF. В нея членуват над 4300 организации, филиали и индивидуални участници от 90 страни по света, обединени от желанието да предадат своите знания, ентусиазъм и опит, натрупан в работата с деца и млади хора. Международната асоциация на детските лагери е световна организация с 30-годишна история, обединяваща професионалистите в организирането на детски и младежки отдих. Най-много пълноправни членове има от Австралия, САЩ, Китай, Канада, Сингапур и Русия. Инфо СОК „КАМЧИЯ” бр. 15 от 23 април 2018 г.
Публично представяне на ново монографично научно изследване По инициатива на началника на РУО – София-град, д-р Ваня Кастрева, в присъствието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева се състоя публично представяне на новото научно изследване „Насоки за интелигентно българско образование“ – плод на дългогодишния авторски труд на акад. проф. д-р по философия и икономика Асен Богданов и чл.-кор. проф. д-р по икономика Стойчо Симов. (Представено на страниците на в. „Учителско дело“ в брой № 10/19.03.2018 г.). Гости на инициативата, провела се на 16 април т.г. в Централата на СБУ, бяха директорът на Дирекция „Образование“ в Столична община Мария Минчева, членове на Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК), учители и членове на СБУ, експерти от Централата на Синдиката. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
23 април - Световен ден на книгата и авторското право
Растат чудесни деца!
Дойде хубавото пролетно време и с него – времето за ученическите екскурзии. Какъв по-голям подарък биха могли да подарят учителите на възпитаниците си, ако не вълнуващото преживяване от едно пътуване до непознат град или село, където очите на децата ще попиват красотата на България, към която ги насочва мъдрото учителско слово, а към знанията за родината ще се добавят нови, непосредствено придобити, и затова ще бъдат и трайно запомнящи се. Мария Галишка-ВЛАДИМИРОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ
Мир и светлина Вам в душите
Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Със светлина в душите и сърцата, с истинска пасхална радост и благодарност към Небесата, поради изгряващата от гроба Светлина на живота и тази година благоговейно посрещаме Възкресение Христово. Прекланяме се пред дивния Божи Промисъл и пеем победната песен: „Христос възкръсна от мъртвите!“ И радостта ни е пълна, защото извира от непосрамената ни вяра в победилия смъртта наш Господ, Който „...възкръсна, както беше казал“ (Мат. 28:6). И Който претърпя унижения и страдания заради нас, като прие смърт „и то смърт кръстна“ (Фил. 2:8), за да покрие извършеното някога престъпление, да ни освободи от робството на греха и смъртта и да ни дарува Своето спасение. Председател на Св. Синод †Неофит - Патриарх Български и Митрополит Софийски и Членовете на Св. Синод бр. 14 от 16 април 2018 г.
IV РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ „УЧИЛИЩЕТО – МЯСТО ЗА ДЕЦА“
Заедно градим личностите на новото време
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на IV Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището – място за деца“. Конференцията, която бе и заключителен етап на методическата и квалификационната дейност на РУО – Пловдив, в училищата от едноименната област, премина под патронажа на началника на РУО – Пловдив, Иванка Киркова и се проведе на 30 и 31 март т.г. в Хисаря.

Гости на конференцията бяха и Галя Захариева, заместник-председател на Комисията по образованието и науката в 44. Народно събрание, Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Крум Косев, представител на EVN България, и инж. Александър Чобанов, създател и ръководител на извънкласното Национално училище по роботика – България.

УД бр. 14 от 16 април 2018 г.
ИВО ДИМОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД:
Подобряваме базата, средата и социалните придобивки на учителите, за да могат спокойно да работят и да се чувстват оценени
- Г-н Димов, наскоро Вие бяхте отличен от Синдиката на българските учители с високото отличие „Най-добър социален партньор - кмет“ за принос в развитието на социалното сътрудничество. Какво означава за Вас тази награда?

- Благодаря за признанието от Синдиката на българските учители, което приемам не като награда, а като признание. Радвам се, че СБУ вижда в мен добър партньор. Изпитвам дълбоко уважение към хората в системата на образованието и като кмет правя всичко по силите си да подобря базата, средата и социалните придобивки на учителите, за да могат те да работят и се чувстват оценени за това, че образоват толкова отговорно със знания децата ни.

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 16 април 2018 г.
ДОЦ. Д-Р ГЕНЧО ВЪЛЧЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРА „ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ“ В ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ:
Приобщаващото образование е социален феномен, реализиращ се при определена степен на зрялост в обществото
- Доц. д-р Вълчев, като преподавател с практически опит в сферата на приобщаващото образование, според Вас какво трябва да се направи, за да имаме ефективно и по-качествено включващо образование? Кои са решаващите фактори за навременна и качествена подкрепа на личностното развитие на децата още от предучилищния сектор?

- Актуалността на проблема е безусловна, като се имат предвид световните тенденции за толерантност и приемане на хората с увреждания във всички сфери на социалната среда, националните политики към приобщаването на деца с увреждания в общообразователната система. Моето разбиране е, че приобщаващото образование не е само мечта, педагогическо новаторство, научно постижение, израз на толерантност, образователна стратегия, батерия от нормативни документи или следствие от политическо решение. Приобщаващото образование е социален феномен, който се реализира при определена степен на зрялост на обществото и готовност на неговите институции и е продукт на еволюционно развитие, а не на революционни идеи. То е функция на социалната еволюция.

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 16 април 2018 г.
Обучителен семинар на синдикалния актив от област Сливен и общините Павел баня и Раднево От 29 до 31 март т.г. в Нова Загора и Сливен се проведе обучение на новоизбраните председатели на синдикалните организации на СБУ от Сливенска област. В Нова Загора взеха участие 26 синдикални членове, а в Сливен – 32 новоизбрани председатели от цялата област – Сливен, Твърдица, Котел и Нова Загора. Работните срещи бяха организирани от Бойка Няголова, председател на ОбКС на СБУ в Нова Загора, Стоянка Драгиева, председател на РС на КНСБ – Нова Загора, и Иван Господинов, председател на ОбКС на СБУ – Сливен, и областен координатор за Сливенска област. В обучението взеха участие Роза Костова, главен експерт-юрист, и Иван Кънчев, главен експерт в „Професионално-творческо направление“ в Централата на СБУ. Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 14 от 16 април 2018 г.
ДГ №38 „ДОРА ГАБЕ“ – ГР. СОФИЯ
Пролетни празници разказват неписаната фолклорна история на страната ни
Празничен концерт, посветен на пролетните празници Лазаровден и Цветница, се проведе в Деня на пролетта – 22 март, в столичната ДГ №38 „Дора Габе“ – район „Надежда“. Концертът бе посветен и на 80-годишния юбилей от създаването на СО в район „Надежда“, в който през 1978 г. е отворила врати и детската ни градина. Юбилея уважиха: Георги Данов – председател на ОбКС на СБУ – район „Надежда“, А. Георгиева – зам.-кмет на район „Надежда“, и членове на нейния екип, директори на водещи столични детски градини, проф. Весела Гюрова – преподавател във ФНПП при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, родители и др. Екип на ДГ „Дора Габе“ бр. 14 от 16 април 2018 г.
В Батак пазят българските традиции и обичаи Децата от четвърта подготвителна група на ДГ „Катя Ванчева“ с директор Дафинка Янева участват в Национален виртуален проект „Пъстра китка“ на педагога Трендафилка Чожгова в платформата eTwinning – общността на училищата в Европа. Дейността по уеб базираните проекти eTwinning е част от европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“ и дава възможност на педагози от цяла Европа за съвместна образователна дейност. Целта на проекта е опознаване, съхраняване и опазване на богатото фолклорно наследство, отминали или изчезващи традиции и обичаи на българите.

Като представители на Родопската фолклорна област, малките възпитаници от ДГ „Катя Ванчева“ – Батак, пяха и танцуваха, научиха много за седемте фолклорни области от своите връстници от Добрич, Пловдив, Бургас, София, с. Мосомище и Свищов, изпратиха и получиха коледни и великденски картички, мартенички.

Трендафилка ЧОЖГОВА, председател на ОбКС на СБУ - Батак бр. 14 от 16 април 2018 г.
Българската общност в Прага чества Великден За пръв път в най-новата история на Българската православна общност в Прага, в събота срещу неделя на 7.04.–8.04.2018 г., се състоя тържествена българска Великденска богослужба в Чешката столица. Тя беше отслужена в Храма на ул. Wuchterlova 6, Dejvice, Praha 6 от отец Пламен, който отправи Пасхално приветствие към православния български народ в Прага.

Десетки българи, работещи и живеещи в Чехия, се стекоха на службата за да запалят свещичка от свещения Великденски благодатен огън.

УД бр. 14 от 16 април 2018 г.
Визуално ориентиране на учителя Присъщо на човека е преди и в хода на своето поведение и дейност да опознава условията и да постъпва в зависимост от получаваната информация. В този смисъл той се ориентира. Качеството на ориентирането го предпазва от грешки и гарантира успехи.

Най-сложно е ориентирането в душевността (психиката) на личността – в нейните ценности, нагласи, преживявания, очаквания, отношения, възможности и избиране, в съответствие с тях, на верни подходи. Това нарежда професията на учителя сред най-трудните и отговорните. От учителя се изисква вярно ориентиране и адекватно на условията и потребностите поведение и дейност.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 14 от 16 април 2018 г.
Великденска благотворителна изложба на ученици от 143. ОУ в 44-то Народно събрание Председателят на 44-то Народното събрание на Република България Цвета Караянчева, председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов и много народни представители от различни парламентарни групи подкрепиха Великденската благотворителна инициатива на учениците от столичното 143. Основно училище „Георги Бенковски“ в помощ на техни връстници, лишени от родителски грижи.

Специален поздрав до младите добротворци от 143. ОУ за тяхната социална ангажираност и достоен пример за подражание бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, която многократно е оказвала подкрепа на учениците и техния учител Виолин Неделчев да бъдат част от дълбоко човешки благотворителни каузи като тази под мотото „Деца дариха доброта на деца чрез изкуството.“

Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 16 април 2018 г.
Столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – с почетен диплом и юбилеен медал от СБУ по случай 100-годишнината си В навечерието на Великден, учениците, учителите и ръководството на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ отпразнуваха с впечатляващ тържествен концерт и с много различни изяви 100-годишнината от основаването на училището. То е сред най-предпочитаните в район „Красно село“, с вековна история и традиции, доказало своя авторитет в столичната образователна система и обединило амбициите на ученици и учители по пътя на познанието, мъдростта и успеха. Доказателство за високия професионализъм на учителите на 25. ОУ са многобройните успехи на учениците в ежегодни надпревари, национални и международни състезания. Своята съвременна визия и новаторство като член на Кеймбридж училищата у нас, 25. ОУ доказва всеки ден, развивайки традиции, европейско качество в обучението, възпитавайки поколения достойни българи, които с гордост тачат делото на своя патрон. По повод юбилея, както и за завоювани позиции, ръководството и екипът на 25. ОУ получиха поздравителен адрес и цветя от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, поднесени от Желю Иванов, главен експерт. Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 16 април 2018 г.
ФОРУМ ОТ КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 2018
СБУ инициира международна конференция в подкрепа на младите учители
На 27 и 28 март 2018 г. при изключителен успех в София се проведе международна конференция на тема: „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование. Привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието“, организирана от Синдиката на българските учители, Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България с финансовата подкрепа на Европейската комисия и програмата на Европейския съюз „Еразъм +“.

В политиките на СБУ младите учители имат приоритетно място. Близо десетилетие Синдикатът активно работи по проблеми, свързани с привличането, задържането и реализацията на младите учители в образователната система, насочвайки общественото внимание върху статуса на учителя и престижа на учителската професия.

С актуалната конференция в рамките на първото българско европредседателство СБУ поставя на дневен ред издигането на ново, по-високо ниво дискусионната тема за младите учители, за необходимостта от приемственост в учителската професия и привличането на млади, ефективни учители, подготвени за предизвикателствата в обществено-икономическата и информационната среда в контекста на протичащата образователна реформа в глобален аспект.

Сред официалните гости на събитието бяха: Майкъл Теуш – представител на Европейската комисия по образование, Йорданка Фандъкова – кмет на София, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Кристин Блоуър – президент, и Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE), Моника Панайотова – зам.-министър за българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 г., Сара Кик – международен секретар в Европейската федерация на работодателите в образованието (ЕFEE), Галя Захариева – зам.-председател на Комисията по образование и наука към 44. Народно събрание, инж. Пламен Димитров – президент на КНСБ, Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“, инж. Таня Михайлова и Деница Сачева – зам.-министри на образованието и науката, Албена Михайлова – главен секретар на МОН, д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Живка Първанова – зам.-областен управител на Областната администрация София-град, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, Бойко Свиленов – областен координатор на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, д.ф.н. Татяна Калканова – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, представители на медиите и др.

В мащабния международен форум се включиха над 60 синдикалисти и експерти в сферата на образованието от 25 европейски и други държави. В конференцията взеха участие над 130 представители на Европейския синдикален комитет по образование, Европейската комисия по образование и научни институции от ЕС, членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, директори на дирекции и експерти от МОН, социални партньори, представители на законодателната, изпълнителната и местната власт и други заинтересовани страни, български учители от различни поколения. Приветствия до организаторите и участниците в конференцията отправиха представители на български институции и европейски организации.

Редакционен екип на УД бр. 13 от 9 април 2018 г.
Обучителен семинар на синдикалния актив от общините Петрич, Банско и Разлог На 23 и 24 март в местността Бетоловото край Разлог се проведе двудневен обучителен семинар на синдикалния актив на СБУ на общините Петрич, Банско и Разлог. Зам.-председателят на СБУ Красимир Попов поздрави участниците във форума от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и от свое име за всеотдайността и професионализма, с които работят в своите организации. Фактите говорят сами за себе си – добър процент на синдикализация чрез активен и ползотворен социален диалог с общинските власти и работодатели. Красимир Попов запозна председателите на синдикални организации на СБУ с актуалните политики на СБУ след неговия VII конгрес. Акцент бе поставен върху организационното състояние на синдиката и мерките за неговото усъвършенстване на ниво синдикална организация и община. Редовното събиране на членския внос, правилното водене на документацията, екипната работа, стремежът към системност в общуването между синдикалните членове чрез провеждане на събрания, отбелязването на празници и др. бяха едни от основните акценти в диалога с председателите на синдикалните организации. Персоналната грижа за всеки един наш синдикален член – това е сърцевината на синдикалната ни дейност в образователните институции. Нужно е повече да се разговаря с колегите, да им се поднася информация за това, което прави синдикатът. Дигиталните информационни механизми между трите нива в структурата на синдиката се нуждаят от усъвършенстване, а на места и от коренна промяна, за да сме адекватни на времето, в който живеем – сподели Красимир Попов. В експозето си той запозна колегите и с проекта за нов КТД и инициативите на СБУ „Не на насилието над деца, ученици и учители“ и „Образование в доброта“. Росица ТУМБЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Разлог бр. 13 от 9 април 2018 г.
Представен бе докладът за България в рамките на Европейския семестър – 2018 г. В Дома на Европа в столицата бе представен годишният доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър. Събитието бе организирано от Представителството на Европейската комисия в България. Дискусионният форум бе открит от Огнян Златев, ръководител на българското председателство. „Процесът на Европейския семестър е еманация на солидарността в Европа – националните правителства и европейската комисия работят заедно за идентифициране на проблемните области, които имат нужда от реформи, за да направим живота на нашите граждани още по-добър“ – каза в словото си г-н Златев. Основните заключения на доклада бяха представени от Ищван Пал Секели – директор на генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“, и Стефан Улсон – директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия. Докладът съдържа годишния анализ на службите на Комисията на икономическото и социалното положение в държавата членка, в това число на напредъка при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки през годините по теми като икономическата ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 13 от 9 април 2018 г.
Децата от ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“ с Великденски концерт-спектакъл В начеверието на най-светлия християнски празник – Великден, двадесет и четирите учители и педагогически специалисти, членове на СБУ, заедно с децата от Центъра за специална образователна подкрепа „Проф. дпн Георги Ангушев“ в София, представиха Великденски концерт-спектакъл - специален поздрав за Синдиката на българските учители. Тържеството бе реализирано по идея на Ивайло Аспарухов, председател на синдикалната организация на СБУ в ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“. С песен, танц и слово децата от Центъра пожелаха на председателя на Синдиката д.ик.н. Янка Такева и работещите в Централата на СБУ здраве, благоденствие, сили и успехи. Изразиха обич и благодарност към директора Верка Русинова и учителите за грижата към тях.

Гости на тържеството в ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“ бяха Желю Иванов – главен експерт в Централата на Синдиката на българските учители, Виолета Тричкова – председател и Деница Денинска – секретар на ОбКС на СБУ – район „Илинден“, родители и медии.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 9 април 2018 г.
Проф. Гена Велковска представи шестата си стихосбирка Авторът на книги и учебници проф. Гена Белковска представи шестата си стихосбирка „Дали умира самотата“ на 23 март т.г. в Съюза на българските журналисти, София. Творбите на талантливата потетеса са неповторими, защото чрез тях се усеща диханието на земята, цветовете на годишните сезони и сладко-горчивия вкус на живота. Проф. Велковска е от онези творци, които ценят и пишат за добротата, красотата и справедливостта. Родена е в село Галиче. Още от дете тя е завладяна от магията на българското слово. За своите учители и университетски преподаватели говори с много обич, почит и дълбоко уважение. Проф. Велковска насочва професионалните си интереси в областта на демографската политика и има 60 учебници и над 1000 научни разработки по темата. Извън научната сфера се вълнува от детска поезия и класическа литература. Автор е на четири стихосбирки, пропити с духовност, мистика, тъга и вяра, а нейно вдъхновение е синът й Валдес. Поетичните занимания на проф. Велковска са истинско животознание, на което тя изцяло се посвещава. Написани с талант, стиховете от новата й поетична книга „Дали умира самотата“ заемат достойно място в литературната ни съкровищница и разкриват богатия емоционален свят на проф. Велковска.

Цветя и специален поздрав за творческо дълголетие и успехи към талантливата поетеса бе поднесен от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 9 април 2018 г.
САРА КИК, МЕЖДУНАРОДЕН СЕКРЕТАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО:
Фокусирането върху еднакви цели от страна на социалните партньори, гарантира качествено образование за всички
- Г-жо Кик, разбрах, че за първи път сте в нашата страна. Какви са Вашите първи впечатления и какви бяха очакванията Ви за форума, на който присъствате?

- Да. За първи път съм в България. Не успях да видя много от страната Ви все още, но се докоснах до прекрасна храна и се надявам да имам възможността да разгледам и опозная Вашата столица. Мисля, че конференцията, на която присъствам е наистина вдъхновяваща. Заявените проблеми и провокираните дискусии са сходни с тези и в другите европейски страни. Удовлетворена съм от доброто взаимодействие между националната власт в лицето на столичната общинска администрация, Министерство на образованието и науката и др., партньори присъстващи тук, и национално представените синдикати, защото тези връзки са значима част от моята дейност във Федерацията, на която съм представител. Не мога да не отчета за това взаимодействие, размаха с който работи Вашия лидер – Янка Такева. Впечатлена съм.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Мария ЯЧКОВА бр. 13 от 9 април 2018 г.
СЮЗАН ФЛОКЕН, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ETUCE):
Синдикатите са движещата сила, която реализира образователни политики с участието на работодателите и властимащите
Безспорен е приносът на Янка Такева, лидер на Синдиката на българските учители, да обедини усилията на толкова много заинтересовани страни в рамките на този значим международен форум, около препоръки и становища, с които да бъдат надградени съществуващите политики за привличане и задържане на младите учители като инструмент за развитие на качествено образование. Събитието още веднъж показва колко е важно постоянното сътрудничество с хората, които вземат решения за постигане на целите на ефективното образование – достойно възнаграждение, по-добри условия на работа, мотивация, формиране на компетентности и умения, професионално развитие и кариерно израстване на учителите. Изпитвам удовлетворение, че СБУ не спира да работи за всичко това и среща подкрепата на министъра на образованието и науката и цялата национална представителна власт. Всички институции са тук, не игнорират такива събития и се съгласяват с изискванията на най-големия синдикат в България. Споделено в интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА и Йордан КРАСЕВ бр. 12 от 2 април 2018 г.
КРИСТИН БЛОУЕР, ПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ETUCE):
Моделът на успешното социално партниране включва информиране, прецизно планиране и устойчиво прилагане
Познавам г-жа Такева от много време. Признавам нейния личен и значимия принос на Синдиката на българските учители за образованието в целия европейски регион. Мисля, че СБУ е много добре организиран синдикат с водеща роля за решаване на предизвикателствата, пред които е изправена и българската образователна система, в т.ч. привличане и задържане на младите учители, осъществяване на приемственост между поколенията, утвърждаване на партньорски отношения между родители и образователните институции и др. Споделено в интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА, Мария ЯЧКОВА бр. 12 от 2 април 2018 г.
Първото професионално училище на Балканския полуостров – ПГТО „Добри Желязков“ в Сливен, чества 135-годишен юбилей В град Сливен има едно място, където Балканът леко полага могъщите си плещи, сякаш за да даде възможност на хората да открият в лоното му силата на духовното извисяване.

На това място среща си дават възраждане хрониките на не една барутна епоха, съвременният път на индустриална България. Една тънка нишка обединява тази необикновена палитра – историята на първото професионално училище на Балканския полуостров. В контекста на историческите факти стои фигурата на Добри Желязков – Фабрикаджията – патронът на училището. Идеята да създаде промишлено производство (основаната от него текстилна фабрика през 1834 г.), разчупва тесните рамки на занаятчийството. Българското възраждане прави първите си стъпки в извоюването на националната си идентичност, а Фабрикаджията дръзва да покаже на поробените, че свободата може да има различни измерения.

Показателен е фактът, че училището е създадено само пет години след Освобождението на България – през 1883 г. В основата на това родолюбиво начинание е тогавашният сливенски префект Димитър Хаджииванов. Оттогава вече 135 години – до днес училището доказва, че е истинска ковачница на кадри. В рамките на този период са подготвени над 14 000 специалисти за текстилната промишленост. Най-силният аргумент в това отношение са не цифрите и фактите, а дълголетието. Към традиционните специалности, с които училището се утвърждава като водещ фактор в професионалното образование: предачество, тъкачество, апретура и багрене, плетачество съвсем естествено се добавят и съвременните „Моден дизайн“, „Компютърно проектиране и десениране на тъкани и плетени площни изделия“.

Автор Екип на ПГТО „Добри Желязков“, гр. Сливен бр. 12 от 2 април 2018 г.
Четвъртвековен юбилей отпразнува столичната ДГ № 39
„Пролет“
Всеки рожден ден е щастливо събитие, изпълнено с радост, вълнение, скъпи спомени и равносметка за положения труд. И както се полага на празник, с много цветя, балони и вълшебен поетично-музикален спектакъл под наслов „Да нарисуваме с усмивка, щастливото детство“, възпитаници и учители на столичната Детска градина № 39 „Пролет“ с директор Олга Сотева отпразнуваха 25-годишнината от създаването на предучилищната институция в район „Овча купел“. Висококвалифициран педагогически екип е в основата на здравата и стабилна образователна среда за децата. С много професионализъм, внимание и грижа те даряват младите граждани с ценни знания, умения и навици. По повод четвъртвековния празник на ДГ № 39 „Пролет“ специален подарък, цветя и поздравителен адрес до ръководството и 55-членния екип на градината бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка ХРИСТОВА бр. 12 от 2 април 2018 г.
Според TIMSS 2015 г. българските ученици са над средното ниво по математика и природни науки Изследването TIMSS сравнява образователните програми и постиженията на ученици от различни страни по математика и природни науки в началния етап на образование. Организира се от Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието и работи с надеждни и сигурни данни за подобряване в преподаването по математика и природни науки.

TIMSS се провежда на 4 години, в 4. и в 8. клас, в 57 страни и с участието на над 580 000 ученици. Последното му издание е представено в края на 2016 г. на международно ниво и в България. Всяка страна избира с кой клас да участва, като България за първи път избира четвърти клас, тъй като досега сме участвали само с осми. Средната възраст за четвъртокласниците трябва да е поне 9,5 години, а ние покриваме стандарта с 10,8-годишни деца.

Четвъртокласниците в България получиха 524 точки по математика, което е с 24 точки над средния резултат от изследването, 4% от тях са налучквали. Постиженията им варират между 373 и 649 точки, въпреки че учат по една и съща система. Важно е да се открие защо има такава огромна разлика.

По математика най-добре сме се справили с модула „числа“, а най-зле с „данни“, докато в природните науки сме най-добре с биологията, а най-зле – с физиката и химията.

По математика най-високите резултати са постигнати в столицата (555), следвани от 26-те областни града (545), а накрая са градовете, които не са областни центрове – с 511 точки. И в България, и на международно ниво участват повече момчета (51%), но тук няма разлика в постиженията им за разлика от Близкия Изток, Южна Африка, Индонезия и Финландия, където по-силни по математика са момичетата, а в Европа, Австрия, САЩ, Канада и Хонконг са момчетата.

По природни науки българчетата достигнаха 536 точки – с 36 точки над средното. Резултатите варират между 352 и 668 точки, като само 2% от децата са налучквали. Най-много точки са постигнати в град София (582), следвани от областните центрове (551) и от обикновените градове (511). Тук отново няма разлика между момчета и момичета за разлика от Швеция и Казахстан, където по-добри са момичетата, а в Европа и САЩ – момчетата.

Мария ЯЧКОВА, експерт в Социално-икономическо направление в Централата на СБУ бр. 12 от 2 април 2018 г.
Надграждане на знания и компетентности за качествена синдикална и учебна дейност На 16 март 2018 г. в Централата на СБУ в град София се проведе обучение на новоизбрани председатели на синдикални организации на СБУ от София – град. Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Организационно направление в Централата на СБУ бр. 11 от 26 март 2018 г.
АРХИМАНДРИТ АТАНАСИЙ, ПРОТОСИНГЕЛ НА ЗАПАДНА И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ НА БПЦ: Да си учител – това не е професия, а служение Интервю на Велина АНТОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
ДОНКА МИХАЙЛОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН: В процес сме на разработване на механизъм за цялостна подкрепа на младите педагогически специалисти Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
Важно да знаете В Държавен вестник, бр. 20 от 06.03.2018 г. са обнародвани Законът за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана и Законът за платежните услуги и платежните системи. Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 11 от 26 март 2018 г.
Обучение на синдикалния актив от община Роман На 13 март 2018 г. в изпълнение на политиките на Синдиката на българските учители в актовата зала на община Роман, област Враца, се проведе обучение на синдикалния актив от общината. В него взеха участие членовете на Общинския координационен съвет на СБУ – Роман, както и членовете на Синдикалните комитети на синдикалните организации на територията на общината. Албена СТОЯНОВА, председател на ОбКС на СБУ – гр. Роман бр. 11 от 26 март 2018 г.
Обучение на синдикалния актив от община Мездра На 14 март 2018 година в СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра, се проведе обучение на ОбКС на СБУ, синдикални активисти и председатели на синдикални организации от общината. Представителите на Централата на СБУ в София – Роза Костова, главен експерт-юрист в направление „Трудовоправна защита“ и Пламен Иванов – главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“, бяха посрещнати радушно. Екип на ОбКС на СБУ – Мездра бр. 11 от 26 март 2018 г.
Регламентът за участие в Петия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2018 г.“ Стр. 3 УД бр. 11 от 26 март 2018 г.
Среща на генералните директори за училищното образование от държавите членки на ЕС във 2. АЕГ „Томас Джеферсън“ Столичната Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ – София, бе домакин на провелата се на 13 март т.г. дискусия - част от програмата на срещата на генералните директори за училищното образование от държавите членки на ЕС в рамките на българското председателство. Във фокуса на дискусията с участието на учители и ученици от гимназията бе поставена темата за ключовите компетентности и бяха обсъдени редица въпроси. Екип от II АЕГ бр. 11 от 26 март 2018 г.
Золотая муза“ с признание за български учители Мариана Пенчева, директор на СУ „Максим Горки“ в гр. Стара Загора, Олга Кръстева – учител по руски език в 125. СУ „Проф. Боян Пенев“ в гр. София, и Мая Атева - дългогодишен учител по биология на руски език в 142 СУ „Веселин Ханчев“ в столицата, бяха отличени с плакет и грамота в 24-то издание на престижните награди „Золотая муза“.

Това стана по време на тържествената церемония по връчване на наградите „Золотая муза“ – 2018 година, която се състоя на 14 март в Мраморната зала в Руския културно-информационен център в София.

Светла СТРУМИНА и Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
160 ГОДИНИ ДРЯНОВСКО КЛАСНО УЧИЛИЩЕ
Училището – свят на разум, приятелство и любов
Кацнало на върха на хълма, огрявано от първите лъчи на изгрева, изпълнено със смях и глъч, Средно училище „Максим Райкович“ неусетно изпълни достолепните 160 години. Благодарение на самоотверженото дарение на своя благословен патрон и изявен възрожденец Максим Райкович, през 1858 г. то измества остарелите вече методи на килийното и взаимното училище и поема пътя на модерно развиващото се класно обучение под вещото ръководство на първите си директори Радко Радославов и Христо Хаджихристов. Цонка ХРИСТОВА – учител по БЕЛ, Росица МАРЧЕВА – главен учител бр. 11 от 26 март 2018 г.
Нова книга, посветена на борбата с тероризма Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК) с председател акад. Асен Богданов организира в столицата представяне на новата книга „Терор“ на експерта по сигурността Иван Палчев. Книгата на Издателство „Проф. Марин Дринов“ – БАН, може да бъде открита на книжния пазар. Тя представлява задълбочен анализ на историята на атентатите от дълбока древност до наши дни, на видовете тероризъм като уродливи социални проявления в съвременния свят. Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
Орденът на рицарите Тамплиери отличи ученици от столичния район „Подуяне“ В столичното 49. ОУ „Бенито Хуарес“ се състоя финалният кръг на ученическия конкурс „Да съхраним българското“, посветен на запазването, съхраняването и предаването на българските традиции и ценности, организиран от Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Света София“ и столичния район „Подуяне“. Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
Педагогическа елегия на прага на пролетта Още в началото на българския Закон за предучилищното и училищното образование, в който, предполага се, е залегнал духът на нашето високо възпитателно дело… Константин ДИМИТРОВ, учител по английски език в СМГ „Паисий Хилендарски“ бр. 11 от 26 март 2018 г.
28 години СБУ: В полза на обществото, с устрем и енергия за бъдещето Във време, в което динамиката на обществено-политическите и икономическите процеси у нас и в глобалния свят ни изправят пред предизвикателства, когато дигитализацията навлиза в живота, „изпреварвайки мислите ни“, а общото усещане за липса на нравствени и морални ценности в обществото ни непрекъснато расте, потребността от стожер, който да пази устоите на българското учителство и да задава посоките на развитие на българското образование, е повече от необходимост. Доказва го с 28-годишната си дейност най-големият отраслов синдикат у нас, водещата организация на гражданското общество в България – Синдикатът на българските учители. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 19 март 2018 г.
Основни положения на организацията на XXI национален конкурс на Синдиката на българските учители „Учител на годината” - От Организаторите бр. 10 от 19 март 2018 г.
Столичният район „Надежда“ – пример за местни политики за подобряване на взаимодействието в образователните институции Синдикатът на българските учители инициира национална кампания „Не на насилието над деца, ученици и учители!“, подкрепена от МОН и останалите социални партньори. Чрез нея СБУ призова гражданите, обществото и институциите да бъдат безкомпромисни към всякакви форми на насилие над и между децата, учениците, родителите и учителите; целенасоченото и арогантно обругаване на образователните институции на учителя и на учителската професия. Инициативата на СБУ акцентира върху необходимостта от обединяване на усилията и действията на всички за издигане на престижа на българския учител и увеличаване на доверието в системата на предучилищното и училищното образование.Един много добър пример за местни политики, свързани с подобряването на педагогическото взаимодействие между учители, родители и ученици в образователните институции, ни дава повод за среща разговор с кмета на Столичния район „Надежда“ инж. Димитър Димов и с председателя на ОбКС на СБУ в района „Надежда“ Георги Данов. Велина АНТОВА бр. 10 от 19 март 2018 г.
Обучение на синдикалния актив в област Перник и област Кюстендил - Антоанета ИСКРЕНОВА, секретар в ИК на ОбКС на СБУ – Перник; УД бр. 10 от 19 март 2018 г.
МОН разработи проекти за 13 национални програми Министерството на образованието и науката разработи проекти на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 година. Три от тях са нови – „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Предвижда се близо 64 милиона лева да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование през 2018 г. Пресцентър на МОН бр. 10 от 19 март 2018 г.
Приет е Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образование На заседание на МС на 7 март 2018 г. Правителството прие Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО), който предстои да бъде създаден. С него се уреждат правомощията на директора на НИО, правата и задълженията на инспекторите, условията и редът за определянето на външните инспектори, както и организацията на работата на институцията. УД бр. 10 от 19 март 2018 г.
Важно да знаете На 10.01.2018 г. Синдиката на българските учители подписа две Споразумения: с „Ертиос“ ЕООД и „Балсистем“ ЕООД за ползване с преференции за членовете на СБУ хотел „Спа Клуб Бор“ и хотел „Св. Спас“ - Велинград. Хотелите разполагат с база за отдих и релакс, за провеждане на конференции, симпозиуми, заседания, кръгли маси и други организационни форми, организирани от структурите на Синдиката на българските учители, като подробностите по организацията се уточняват за всеки отделен случай предварително и писмено. Членовете на Синдиката на българските учители и техните семейства ползват намаление в размер на 20 % от всички предлагани услуги - храна, спане, спа-процедури и др. в хотелите в дните от понеделник до петък включително, с изключение на официални празници, събота, неделя, през всички сезони. За целта е необходимо желаещите да ползват услугите на хотел „Спа Клуб Бор“ и хотел „Св. Спас“ - Велинград да представят синдикалната си членска карта, заверена от председателите на синдикалните организации на СБУ, съгласно Устава на СБУ.Пълният текст на Споразуменията са публикуван в бр. 3/2018 г. на в. „Учителско дело” и на Сайта на СБУ www.sbubg.info (в акценти) УД бр. 10 от 19 март 2018 г.
Мащабна акция на Ученическия съвет в СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово срещу насилието Учениците от СУ „Хр. Проданов“ в гр. Карлово, отбелязаха Световния ден за борба с тормоза в училище, известен още като Денят на розовата фланелка. Доброволци от различни класове раздаваха на входовете на училището розови лентички и брошури срещу насилието. По идея на Ученическия съвет красивите лъскави лентички с надпис „НЕ на тормоза в училище!“ бяха отпечатани, платени и раздадени на няколко училища от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Всички училища в общината получиха и голяма рекламна розова фланелка, изработена от винил. При нас фланелката бе залепена на колона до главния вход на училището. Вълнуващо е, когато институциите подкрепят и реализират идеите на децата. Нека това взаимодействие продължи и занапред. Росица ИВАНОВА, психолог и председател на организацията на СБУ в СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово бр. 10 от 19 март 2018 г.
Да помним уроците на историята На 7 март 2018 г., в зала ,,Петя Дубарова“ на Културен център ,,Морско казино“, Бургас, се проведе заключителният етап на конкурс за мултимедийна презентация на тема: ,,Холокост – никога повече. Да научим уроците от историята“, посветен на 75-годишнината от спасяването на българските евреи и почит към депортираните евреи от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот. Със своите презентации учениците от Профилирана природоматематическа гимназия ,,Акад. Никола Обрешков“ и Професионална гимназия по туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров“ доказаха, че Холокост не е случайно явление в историята, а резултат от използване и злоупотреба с власт и нарушаване на човешки права. Екип на Конкурса бр. 10 от 19 март 2018 г.
Подготвя се Закон за социалната и солидарна икономика Подготвя се проект на Закон за социалната и солидарна икономика, съобщи д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната икономика, по време на национална конференция на тема: „Жените с увреждания и родителите на деца и лица с увреждания в социалната икономика – кариерно развитие и израстване и достойно заплащане на труда“. Във форума с основни доклади и презентации участваха: д.ик.н. Янка Такева – председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Синдиката на българските учители към КНСБ, Веска Събева – председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ), Елка Тодорова – председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ), Адриана Стоименова-Стефанова – председател на Центъра за психологическа подкрепа, Иван Карагьозов – генерален секретар на „Ментал Лига“ и Ваня Григорова – икономически съветник на КТ „Подкрепа“ и председател на „Солидарна България“. В дискусиите се включиха представители на Агенцията за хората с увреждания, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, организации на хора с увреждания, родители на деца с увреждания и др. Светла СТРУМИНА бр. 10 от 19 март 2018 г.
Дискусионен форум за правата на жените „Къде е волята ни като общество да се преборим с насилието над жените?“ – с този риторичен акцент в речта си вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова откри на 9 март в София дискусионен форум на тема: „Правата на жените“. Събитието бе организирано от Фондация „Фридрих Еберт“ и Български фонд за жените, които поставиха във фокуса на дебат политиките за жените – промяната на законодателството за справяне с насилието над най-уязвимите групи в обществото – жени, деца и възрастни хора; механизмите за насърчаване и увеличаване участието на жените в политиката; принципите и стремежите на жените към свободен труд, достойното заплащане и равнопоставеност с мъжете, в т.ч. преодоляване на насилието на работното място и в обществената среда. „Обществото не бива да бъде безучастно към насилието, защото така се превръща в значителна част от проблема. Не смея да си помисля, че сме привикнали към новините за насилие над жени, деца, възрастни хора“ – отбеляза вицепрезидентът Йотова и допълни, че отношението към тези уязвими групи от обществото е признак за неговия прогрес. Димитринка ХРИСТОВА бр. 10 от 19 март 2018 г.
Ценно монографично научно изследване на ОАНОК На книжния пазар може да бъде открито поредното ценно монографично научно изследване „Насоки за интелигентно българско образование“ на акад. проф. д-р по философия и икономика Асен Богданов и на чл. кор. проф. д-р по икономика Стойчо Симов. Изданието на Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК), авторите посвещават на 140-та годишнина от Освобождението на България от турско робство и на бъдещото развитие на нашата мила родина. УД бр. 10 от 19 март 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
Заедно срещу насилието на работното място
В навечерието на 8 март – Международния ден на жената, по инициатива на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева и със съдействието на КНСБ, се проведе национална конференция: „НЕ на насилието на работното място“, в която се включиха над 200 участници.

Форумът е в подкрепа на тазгодишната кампания на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) с мото: „STOP на насилието на работното място, базирано на пола!“ Тя обхваща 23 дни на действие от 14 февруари до 8 март и нейната голяма крайна цел е приемането на Конвенция на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието на работното място, базирано на пола.

Велина АНТОВА, Светла СТУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
140 Г. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Трети март – ден за почит и национално самочувствие

С многобройни инициативи България чества своя национален празник, като изрази почитта и преклонението си към онези, които преди 140 години жертват живота си в името на свободата на нашата татковина. Сред присъстващите на тържествения концерт, посветен на честването на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война и възстановяването на българската държавност, бе и д.ик.н. Янка Такева. Събитието се проведе в Народния театър „Иван Вазов“ под патронажа на президента на Република България Румен Радев, с подкрепата на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с председател Станка Шопова. В препълнената зала бяха представители на всички държавни институции, на много обществени организации, в това число и на Синдиката на българските учители, на Дипломатическия корпус, гости от Русия, творци, учени, общественици и др. Таня ЛЕОНИДОВА, Велина АНТОВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
Подкрепа за активен и пълноценен живот на възрастните хора в България Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и председател на комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, взе участие в кръгла маса на тема „За активен и пълноценен живот на възрастните хора в България“. Форумът се проведе на 2 март 2018 г. в Министерството на труда и социалната политика по инициатива на д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика. Експерти и представители на Национален български университет „Трета възраст“, неправителствена организация за подпомагане на активността на хората на възраст 55+ у нас, заедно обсъждаха потенциала и възможностите за включването на хората от третата възраст на пазара на труда във форми за квалификация, личностно развитие и активен социален живот.

При откриването на кръглата маса зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова отбеляза, че през последните години се наблюдава бързо застаряване на населението ни, като тенденцията обхваща както Европа, така и целия свят.

Велина АНТОВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
Дейността на екипите за обхват на деца и ученици ще бъде постоянна Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев след поредното заседание на Координационното звено в Министерството на образованието и науката (МОН). Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички институции.

Изготвен е и проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“ за съвместна работа по обхват и задържане в образователната система. „Тя е на стойност 450 000 лв. и ще съдържа два модула“, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. „По първия с общо 300 000 лв. ще бъдат напълно или частично финансирани командировъчните разходи на членовете на екипите за транспорт, дневни пари и комуникационните разходи. Бенефициенти могат да са детските градини и училищата чрез регионалните управления на образованието. По втория модул ще се предоставят средства за работа в образователни институции в областите, в които има най-голям брой отпаднали ученици. За целта са предвидени 150 000 лв.“, добави г-н Вълчев.

УД бр. 9 от 12 март 2018 г.
Важно за учениците от XII клас, които ще се явяват на държавни зрелостни изпити От 6 до 16 март 2018 г. е срокът, в който учениците от ХII клас, които желаят да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да подадат заявления до директорите на училищата, в които се обучават. За тази учебна година няма промени в учебно-изпитните програми, в които са регламентирани видът и форматът на изпита и учебното съдържание. Задължителният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 21 май, а вторият задължителен изпит ще е на 23 май. ДЗИ по желание ще са от 29 май до 1 юни по график, който ще бъде обявен допълнително. В заявленията си за явяване на ДЗИ младежите посочват, че освен на задължителния изпит по български език и литература, ще се явят по определен предмет на втори задължителен изпит, както и дали ще полагат трети изпит, който е по желание. УД бр. 9 от 12 март 2018 г.
Форум в рамките на българското председателство на ЕС обсъди ключови теми за подкрепа на уязвимите региони и граждани Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на Икономическия и социален съвет на Република България – III група, взе участие в международна конференция на тема „Подкрепа за уязвимите региони и граждани: насърчаване на устойчивия растеж и сближаването“, инициирана в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – III група „Други интереси“. Форумът в съответствие с първия приоритет на българското председателство на ЕС за европейски икономически растеж, социално сближаване и подкрепа на уязвимите групи и региони, се проведе на 6 март т.г. в Конферентен център „Бояна“ в столицата.

Във високо-експертната среща участваха над 100 представители на III група на ЕИСК от всички държави членки на ЕС с председател Лука Жайер, членове на ИСС на Република България с председател проф. Лалко Дулевски, представители на Европейския парламент. Тук бяха още Хасан Адемов – председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 44-то Народно събрание, Бисер Петков – министър на МТСП и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
С духа на миналото, с енергията на бъдещето Столетие по-късно, след като бе съградено, старото Боянско училище отново отвори врати, за да посрещне най-новите си обитатели – възпитаниците на 112. ДГ „Детски свят“. На 1 март т.г. по време на тържествено събитие кметът на София Йорданка Фандъкова лично откри дългоочакваната придобивка за жителите на столичния квартал „Бояна“.

„Първи март е най-щастливият ден за нашите деца и родители, защото днес те прекрачват прага на своя нов чудесен дом, който ще бъде филиал на съществуващата 112. детска градина „Детски свят“, с вълнение сподели директорът на детското заведение Мариана Райчева и изрази своята признателност и благодарност към всички гости на празничното събитие и партньори, и съмишленици, с чиято помощ „оживя“ една от най-старите сгради в столицата – паметник на културата с изключителна архитектура и история. Сред тях бяха Александър Иванов, народен представител от район „Витоша“, Живка Първанова – зам.-областен управител на София-град, Ирина Савина – зам.-кмет в направление „Инвестиции и строителство“ в Столична община, инж. Теодор Петков – кмет на район „Витоша“, и представители на общинската администрация, представители на изпълнителя на обекта „Булстрой груп“ ООД, представители на Инициативния комитет на Сдружение „Бояна“ с председател Светла Ваташка, представители на родителското Настоятелство на градината, директори на столични детски градини, медии и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
ДОЦ. Д-Р ПО ПСИХОЛОГИЯ МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА:
Насилието като „норма“, от една страна, и общото усещане за липса на ценности и граници, от друга страна, внушават поведения, които излизат извън рамките на общоприетото
- Доц. Бакрачева, все по-често ставаме свидетели на засилваща се агресия, тормоз и насилие сред децата и подрастващите в детските градини и училищата и към учителите в тях. Каква според Вас е причината за този тревожен факт?

- С риск да прозвучи клиширано, причините са комплексни. От една страна, това са общите фактори на средата, които провокират все по-висока толерантност към агресията и я превръщат в социална „норма“. Ежедневното отразяване на случаи на насилие, които остават безнаказани, по специфичен начин води до постепенното увеличаване на броя на „немите свидетели“. Агресията се превръща в част от модела, който приемаме за ежедневен и сме склонни да подминем. В по-конкретен план това провокира повишаването на толерантността и неразпознаването и съответно, реагирането на моделите на неприемливо поведение. В още по-конкретен план при подрастващите „лошият“ герой продължава да бъде във фокуса на вниманието и забелязван. Подрастващите знаят, че ако качат видео с провокативно съдържание, ще се превърнат в хит на деня и това е бърз и лесен начин за печелене на внимание. Допълнителен фактор е и страхът на жертвата и усещането за вина, което се поражда в такива ситуации.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
8 МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
STOP на насилието на работното място, базирано на пола!
„STOP на насилието на работното място, базирано на пола!“ е мотото на тазгодишната кампания на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП). Тя обхваща 23 дни на действие от 14 февруари до

8 март и нейната голяма крайна цел е приемането на Конвенция на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието на работното място, базирано на пола.

Повече от 1/3 от жените по целия свят са станали жертви на насилие на работното място, основано на пола, в домовете си или в своята общност. По време на тези 23 дни, синдикатите и гражданското общество се обединяват и призовават за силен международно-правен инструмент за слагане край на този вид насилие. Жертва на насилие на работното място може да стане всеки, но насилието по признак на пол е отражение на икономическото неравенство и разпределението на социалния авторитет между мъжете и жените. Решаването на този проблем и на насилието, което той поражда, се явява основа за постигане на равнопоставеност, социална справедливост, мир и демокрация.

Жените съставляват значителен процент от заетите в професиите с висок риск от насилие, като учители, социални и здравни работници, работещи в сферата на услугите и банкови служители. Жените са подложени на висок риск и като мигранти, бежанци, домашни работнички, заети в неформалната икономика, зависими членове на семейството. В контекста на трудовите отношения жените числено преобладават сред работещите в неформалните, атипичните и незащитените форми на заетост, като по този начин са лишени както от индивидуална, така и от колективна възможност за трудово договаряне. Насилието и тормозът по отношение на жените на работното място е ключов проблем за синдикатите, тъй като засяга правата на трудещите се, тяхната безопасност, здравето и достойнството им.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, на Синдиката на българските учители бр. 8 от 5 март 2018 г.
Приобщаващото образование – фактор за качество, равен достъп и пълноценно личностно развитие на децата На 22 февруари т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева приветства участниците в квалификационния семинар за директори, учители и педагогически специалисти от детските градини на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“. Двудневният форум бе организиран от Сдружението на директорите в средното образование в Република България с председател Стефанка Балева съвместно с домакините от столичната Детска градина № 99 „Брезичка“ с директор Иванка Харбалиева. Във фокуса на сътрудничеството и обмен на практически опит и знание, образователни експерти, научни работници, директори, учители и педагогически специалисти дебатираха по проблемите и предизвикателствата на приобщаващото образование, новата визия на детската градина за осигуряването на интегрираща и благоприятна учебно-възпитателна среда, както и по значими теми от всекидневната работа на учителя. Сред официалните гости на семинара бяха доц. д-р Генчо Вълчев – преподавател в катедра „Педагогически и социални науки“ на Тракийския университет, д-р Ваня Кастрева – началник РУО – София-град, инж. Грети Стефанова – зам.-кмет на район „Красно село“, Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование“ на Столична община, и д-р Дияна Георгиева от факултета по „Педагогика“ на Тракийския университет, гр. Стара Загора. В изказването си председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева поздрави организаторите на семинара и всички участници в него за активността им да споделят опит и добри практики за приобщаващо образование в детската градина. Тя подчерта, че предучилищният сектор дава началото и мотивацията за учене на всяко дете. „Детската градина е не само образователна, възпитателна и социализираща институция, но и хуманистична. Всички са свидетели – каза тя – колко много предизвикателства имаме в предучилищното възпитание. Правейки му равносметка, в глобален план по показател за квалификация на учителите в българския предучилищен сектор, е най-добре развит, докато в другите страни учителите имат средно образование със завършена педагогическа насоченост или двегодишен курс, у нас в предучилищния сектор работят 23 хил. учители, от които 80% са магистри, 20% от тях имат професионално-квалификационна степен и 4% от тях имат второ висше образование. Като материална база предучилищният сектор не може да отстъпи на нито един друг такъв сектор в Европейския съюз. Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Да запалим искрата на родолюбието и славим героичното минало на нашия народ Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе гост на заключителния етап на интелектуалната игра конкурс за ученици „Помним и славим освободителите“ в чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.), част от националната програма за юбилейните чествания. Той се проведе на 26 февруари т.г. в навечерието на 3 март по инициатива на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с председател Станка Шопова. Премина под патронажа на извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България Негово Превъзходителство Анатолий Макаров и се осъществи с подкрепата на Синдиката на българските учители и Руския културно-информационен център в София с директор Павел Журавльов. Насочена към младото поколение, целта на инициативата бе да стимулира интереса, да развие творческия потенциал и да разшири знанията на българските ученици за историческите събития от българската история и близките отношения между България и Русия. Да съхрани националната памет за Руско-турската освободителна война и да припомни значимата й роля за възстановяване на българската държава. Да възпита младото поколение в дух на патриотизъм, родолюбие, национално самосъзнание и уважение към символите от историческото ни минало. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Честваме Националния празник на България На 26 февруари 2018 г. в Руския културно-информационен център (РКИЦ) в столицата се проведе видеомост Москва – София, на който бяха представени резултатите от съвместния проект в областта на културата: „Русия – България: 140 години заедно“, реализиран от българския вестник „Стандарт“ и руската медийна група МИА „Россия сегодня“ – РИА Новости – „Спутник“ по повод 140 години от Руско-турската война и Освобождението на България.

Участници в пресконференцията в София, проведена с подкрепата на Россътрудничество в България, бяха: Н. Пр. Анатолий Макаров, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България, Румен Петков – член на Инициативния комитет по отбелязване на 140-ата годишнина от Плевенската епопея, Иван Гранитски – директор на издателство „Захарий Стоянов“, Славка Бозукова – главен редактор и изпълнителен директор на вестник „Стандарт“, Павел Журавльов, ръководител на представителството на Россътрудничество в Република България и директор на РКИЦ, ученици и учители от столичното 133. СУ „А. С. Пушкин“, журналисти, и др. В конферентната зала в Москва бяха: Н. Пр. Бойко Коцев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация, Елеонора Митрофанова – ръководител на Федерална агенция по въпросите на ОНД, сънародниците, живеещи в чужбина, и международното хуманитарно сътрудничество, Наталия Тюрина - директор „Образователни проекти“ в МИА „Россия сегодня“, Зураб Церетели – президент на Руската художествена академия, Анатолий Любавин – ректор на Московския държавен академичен институт, Ефим Рачевский – директор на московско училище, участващо в конкурса, и др.

Светла СТРУМИНА бр. 8 от 5 март 2018 г.
България чества 140 години от Освобождението си
и от възстановяването на българската държавност
На 3 март с общонационално тържествено честване в цялата страна бе отбелязана 140-та годишнина от Освобождението на България от османска власт. Тази дата обединява българската нация и бележи нейното завръщане в голямото европейско семейство. На този ден във всички православни храмове в страната бе отслужена света Литургия в памет на хилядите български опълченци, руски, украински, белоруски, румънски и фински воини, пожертвали живота си за Освобождението на България. Поклон пред героизма и светлата им памет!

В многовековната ни история ярко се открояват героичните събития от 1877–1878 г., когато с кръв е извоювана свободата на българския народ. Безспорна е и ролята на Българската православна църква, допринесла за запазването на българския национален дух и на православната вяра по време на петвековната османска власт. По повод бележитата годишнина, свързана с възстановяването на националното ни самочувствие и независимостта, многобройни бяха мероприятията, организирани от училищата и детските градини в страната във връзка с отбелязването на тази светлата национална дата. Празничните чествания, в които се включиха деца, ученици и редица младежи, припомниха с почит делото и заветите на българските революционери към знайните и незнайните руски, финландски и румънски воини, пожертвали се за каузата – свободна България.

Галина ВЕСЕЛИНОВА, старши учител по история и цивилизации, гр. София бр. 8 от 5 март 2018 г.
Ученици от столичното 143. ОУ съхраняват българските традиции чрез изкуство За четвърта поредна година ученици от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ заедно със своя учител по изобразително изкуство Виолин Неделчев участваха във финалния кръг на ученическия конкурс „Да съхраним българското“. Конкурсът, посветен на съхраняването и предаването на изконните български традиции, бе организиран от Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Света София“, и столичния район „Подуяне“. И тази година учениците от 4. до 7. клас представиха пъстра изложба от над 70 оригинални кукерски маски и рисунки, с които демонстрираха знания за вековната българска традиция и народните вярвания за прогонване на злото във връзка с един от най-тачените зимно-пролетни празници Сирни заговезни.

Участниците в конкурса и педагогическият екип на 143. ОУ получиха специален поздрав от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с пожелание за здраве, дръзновение и творчески успехи.

Предстоят още две голями изложби на учиниците 143. ОУ „Георги Бенковски“, които ще гостуват в Ларгото на София и в Народното събрание.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
КВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ВУЗФ И СБУ:
Как да преподаваме интересно на съвременните деца, като ги ангажираме и мотивираме в час
„Как да преподаваме интересно на съвременните деца, като ги ангажираме и мотивираме в час?“ бе темата на квалификационното обучение за учители, което се проведе на 28 февруари 2018 г. във Висшия университет по застраховане и финанси (ВУЗФ) в столицата. Организирано в резултат на изключително ползотворното партньорство между Синдиката на българските учители и ВУЗФ, то събра близо 40 учители, които имаха възможност да усъвършенстват уменията си и да разширят възможностите си за практическа насоченост на учебните часове по всички учебни предмети. Лектор по темата бе Виктория Лазарова, професионален коуч за успех и креативно мислене, ментор, преподавател във ВУЗФ, автор на книги и програми. Преобразяване на учебния час в забавно и полезно преживяване, представяне на съдържанието на уроците по интересен и ангажиращ начин, мотивиране и ангажиране на учениците за работа в час, споделяне и прилагане на добри практики бяха сред основните акценти.

„Обученията, които от няколко години провеждаме съвместно с ВУЗФ, са навременни и полезни, осъществяват се от висококвалифицирани лектори, добри социални партньори на Синдиката и са доказателство за това, че СБУ изключително много работи за професионалното и кариерното израстване на българския учител“, каза при откриването на обучението Виолетка Петкова, главен експерт в „Организационно направление“ в Централата на

Светла СТРУМИНА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Интервю с Антоанета Петрова, директор на ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково: Време да върнем най-ценното – доверието и авторитета на българския учител - Кои са най-важните моменти от развитието на ОУ „Шандор Петьофи“ в Хасково?

- Нашето училище има 45-годишна богата история и традиции. През изминалата година ОУ „Шандор Петьофи“ премина през пълна реконструкция и има нов облик и нова визия. Училище, в което работят изключителни професионалисти, които всеотдайно обучават и възпитават подрастващите. Гордеем се, че сме с нашата образователна институция, която осигурява съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство, а също стимулира развитието на творческите заложби и потенциала на всеки ученик като знаещ, можещ и мотивиран за изяви и себереализация. Чрез постоянния си стремеж за самоусъвършенстване педагогическата колегия в училището формира граждански и социални умения у младите хора, така необходими им днес в съвременното демократично общество, и възпитава достойни, родолюбиви, граждански и социално активни млади личности. Целият екип има стремеж да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя учениците в техния стремеж към творческо и личностно израстване.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Кремена Димитрова, председател на организацията на СБУ в ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково: Синдикализмът е кауза. Това означава да си отговорен, да умееш да изслушваш, да не се отказваш лесно - Какво Ви мотивира и удовлетворява в синдикалната дейност? Кои са основните качества, които трябва да притежава училищният синдикален лидер?

- Вече 29 години се занимавам със синдикална дейност, а от девет години съм председател на училищната организация на СБУ в ОУ „Шандор Петьофи“. Целият трудов колектив членува в организацията ни. Това само по себе си говори, че условията на работа, взаимоотношенията в училището и партньорството са на нужното ниво. Синдикализмът е кауза, а това означава да си отговорен, да умееш да изслушваш, да не се отказваш лесно. Всички тези лидерски умения изискват да се познава добре нормативната уредба наред с уменията да се водят преговори, да се отстояват позициите и професионалните интереси на синдикалните членове, включително в т.ч. повишаването на тяхната квалификация.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Срещи на високо ниво в Брюксел По повод на председателството на България на Съвета на ЕС на 19 и 20 февруари 2018 г. в Брюксел д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и зам.-министърът на образованието и науката госпожа Деница Сачева бяха поканени да вземат участие в срещи на високо равнище на Комитета по равенство на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и изслушване пред Европейския икономически и социален съвет, Европейския парламент и Европейската комисия, по повод съвместната работа по социалното партниране, качеството на приобщаващото образование и кадровото обезпечаване на образователната система в България. Събитието се организира от Интернационала на образованието.

В своето изказване д.ик.н. Янка Такева отбеляза, че Синдикатът на българските учители е първата институция в България, която постави темата за приобщаването на бежанците пред българските власти и в обществото. В реализирането на тази цел СБУ и Интернационалът на образованието работят съвместно и осъществяват проект за квалификация на учителите за работа в мултикултурна среда, а съвместно с МОН е разработен Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, в това число и мигранти.

Европейският синдикален комитет по образование и Интернационалът на образованието дадоха висока оценка на СБУ за обединяването на институциите в България за осъществяването на целите в българското образование.

Йордан КРАСЕВ, експерт в Централата на СБУ бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
Нов Колективен трудов договор за образованието в Монтана Кметът на община Монтана Златко Живков, председателите на регионалните структури на Синдиката на българските учители Енеза Ангелова, на Съюза на работодателите в системата на народната просвета – Елка Илчева и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Татяна Алексиева, подписаха Колективен трудов договор за образованието в общината за следващите две години. С него Общината, работодателите (директорите) на училищата/ДГ и синдикатите се споразумяха да решават заедно трудовите, осигурителните и социалните въпроси, които не са регламентирани в Кодекса на труда. Съвместно те ще продължат да обсъждат и работят по въпросите, свързани с финансовото осигуряване за изпреварваща професионална квалификация на педагогическите специалисти, утвърждаване и развитие на наставничеството с цел оказване на методическа и организационна подкрепа на младите специалисти. УД бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
70 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. ПРАГА
Стожер на българщината в сърцето на Европа
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на тържественото честване на 70-годишнината от създаването на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага. Паметният празничен концерт се състоя на 13 февруари 2018 г. в чешката столица. Сред официалните гости за празника на училището бяха още: Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; Лъчезар Петков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република; Петър Харалампиев, председател на Държавната агенция на българите в чужбина; Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление по образованието – София-град; архимандрит Атанасий, протосингел на Западна и Средноевропейска епархия; Даниела Дойнова, директор на БСУ „Христо Ботев“, гр. Братислава; Величка Стойчева, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София, бивш директор на българското училище в Прага, представители на министерството на образованието, младежта и спорта на чешката република, и др. Гости, родители и представители на българската общност в Прага имаха възможността да се насладят на уникален празничен концерт, изцяло по сценарий на учителите в БСУ „Д-р Петър Берон.

При визитата си в Прага д.ик.н. Янка Такева посети и сградата на българското училище. Запозна се отблизо с базата и работата на учителите. Разговаря с целия колектив за постоянната квалификация на учителите, за необходимостта от финансирането на извънкласните дейности в училището и други актуални теми

Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
интервю с ТАНЯ БОРИСОВА, ДИРЕКТОР НА БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. ПРАГА - Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
интервю с НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ, ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА: Образованието и учителите правят от човека успешна личност Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
интервю с ЕМИЛИЯ БОЕВА, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, ГР. ПРАГА: Съхраняваме българската традиция и уверено вървим напред Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
интервю с ТАНЯ БОРИСОВА, ДИРЕКТОР НА БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. ПРАГА: Заедно ще продължаваме да работим за това, българското училище в Прага да се развива и да пребъде Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
Българските учители са високо компетентни по темите
на гражданското образование
Това показват резултатите от международно изследване
В края на 2017 г. бяха представени резултатите от международното изследване за гражданското образование – ICCS 2016 г., в което са участвали ученици от осми клас и учители. Изследването се реализира у нас с финансовата подкрепа на Европейската комисия и проучва как училището и обществото подготвят младите хора за ролята им на граждани и за активно участие в гражданското общество. Мария ЯЧКОВА бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Учители по призвание и балансиране по пол Не случайно у нас през вековете обществеността загрижено е избирала учители, за които професията е потребност, призвание – и ги е канела да просвещават децата. Сега отсъства избор по качества при приемане на младежи и девойки в учебните заведения за подготовка на учители и при назначаването им в детски градини и училища. И още нещо. Проф. д-р.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
ДЕНИЦА ВАЧКОВА, ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО: Наш приоритет е задържането на децата и младежите чрез създаване на привлекателна училищна среда Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Обучение на синдикалния актив от община Казанлък От 4 до 6 февруари 2018 г. в Хасковските минерални бани се проведе работна среща на синдикалните ръководства на образователните институции от община Казанлък, организирана от общинското ръководство на СБУ в състав – Мими Ранева, председател на ОбКС на СБУ – Казанлък, и Мария Иванова, секретар на ОбКС на СБУ – Казанлък. Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Наредба за провеждане на Четиринадесетата спартакиада на учителите с международно участие (03 – 08 юли 2018 г., к.к. „Албена“), организирана от СБУ и БРФ СЗ - - бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Ученици от столичното 143. ОУ с благотворителна кауза На 15 февруари т.г. ученици от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ се срещнаха с председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в Централата на Синдиката, за да споделят за дълбоко човешката благотворителна кауза, с която са се заели в подкрепа на децата лишени от родителска грижа. Г-жа Такева поздрави младите добротворци за тяхната социална ангажираност, за добрия пример, който е достоен за подражание като им припомни, че най-важният от всички учебни предмети е човечността, която проявяваме. Димитринка ХРИСТОВА бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Учениците на НФСГ с нова възможност за практическо образование, адекватно за международната бизнес среда
Ръководството на гимназията реализира серия специализирани обучения по финанси и счетоводство в партньорство с MDV Professional Education
Група ученици от Националната финансово-стопанска гимназия реализира обучението си в допълнителни модули по финанси и счетоводство, преподавани на английски език. Екип на НФСГ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
ПГМТ – Ловеч празнува На 9.02.2018 г. отбелязваме 59 години от създаването на нашето училище. Честването на този светъл празник е повод за равносметка, но и повод за нови търсения, планове и мечти. инж. Даниела Йотова, председател на СО на СБУ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Интерактивен урок, посветен на 170 г. от рождението на Христо Ботев По повод 170 г. от рождението на Христо Ботев се проведе открит интерактивен урок: „На великия Ботев – сбъдна се пророчеството твое – Жив си ти!“. Откритата практика е форма на поддържаща квалификация на учителите. Интерактивният урок с участието на ученици от 11. клас е иницииран от СУ „Н. Вапцаров“, гр. Хаджидимово, подготвен и осъществен от главния учител по БЕЛ Заприна Глушкова. Заприна ГЛУШКОВА, главен учител по БЕЛ в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Иновационно обучение в ДГ „Славейче“ – Криводол Наскоро в четвърта подготвителна възрастова група „Мечо Пух“ бяха реализирани автодидактични игри по ОН „Математика“ от Л. Петрова – директор, и М. Гунчева – главен учител. Марина ГУНЧЕВА, председател на СО към СБУ в ДГ „Славейче“ – гр. Криводол бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Успехи за творците от клуб „Литературен Еверест“ Творческата работа в Клуб „Литературен Еверест“ към СУ „Хр. Проданов“ в гр. Карлово даде плодотворен резултат с две нови книги на ученици от СУ „Хр. Проданов“, които вече радват любителите на детското творчество. Росица ИВАНОВА, психолог и председател на СБУ към СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
XVIII годишна конференция на Сдружението на учителите по история в България Сдружението на учителите по история в България подпомага и споделя добри практики на национално и международно равнище в обучението по история – предмет, формиращ гражданските и социалните компетенции на младите в българското средно училище. На тези научни и методически форуми учителите, членове на СБУ, надграждат своя професионален опит и обменят добри практики, иновации и онлайн учебни ресурси в историческото образование. Галя ВЕСЕЛИНОВА, старши учител по „История и цивилизации“, гр. София бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Регламент за участие в: Международния ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“ с теми: „140 г. от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – освобождението и възстановяването на българската държавност“ и „По пътя към Победата. От историческите битки към историческата Победа – Победата при Сталинград (февр. 1943 г.) и Курската битка“ - бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Регламент за участие в: ХI-то издание на Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ с мото: „Младежта на Куба за солидарност, мир и приятелство с народите“ - бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Учителят Васил Левски Важна част от биографията на Апостола на българската свобода Васил Левски са трите години, в които той е учител. Несъмнено те спомагат за изграждането на качествата му на народен водач. Виктор КОМБОВ, Национален музей „Васил Левски“ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
170 години безсмъртие На 13 февруари 2018 г. с впечатляващ концерт-спектакъл под наслов „170 години безсмъртие“ в Регионалния исторически музей – Габрово, тържествено бяха отбелязани две значими за всеки българин годишнини. Участници и гости почетоха 170 години от рождението на Христо Ботев на 6.01.1848 г. – гениален поет, журналист и революционер, мъдър учител и безсмъртен национален герой, и 145 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски на 19.02.1873 г., великия син на България, близък приятел и съратник на Ботев, на когото поетът е посветил едни от най-вълнуващите си стихове. Ренета КОЛЕВА, председател на ОБКС на СБУ – Габрово бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
БЮДЖЕТ 2018
Партньорство в отстояване на най-добрите решения за образованието
Над 150 участници от всички региони на страната се включиха в ежегодното национално семинарно обучение, организирано от Синдиката на българските учители, за съставяне и приемане на бюджета в системата на средното образование за новата календарна година. То бе изключително навременно, тъй като от 2018 г. се въвеждат промени в стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от държавния бюджет. Националното обучение, което СБУ проведе на 31 януари т.г., е и първият по рода си и своя мащаб форум, който разгледа в различни аспекти новите моменти при планирането, разпределението и отчитането на средствата във функция „Образование“ от първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование. В обучението, което бе открито от д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, взеха участие членовете на Изпълнителния комитет на СБУ и зам.-председателят на СБУ Красимир Попов, областните координатори и членове на СБУ, зам.-кметове на общини, директори на дирекции в Министерството на образованието и науката (МОН) и в Министерството на финансите (МФ), експерти от Министерството на културата, представители на ръководството на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – гр. Банкя, на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации, началници и експерти от Регионалните управления по образованието от цялата страна, директори на водещи образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование и др. Утвърдил се във времето като изключително ползотворен за членовете на Синдиката и неговите социални партньори, форумът по традиция се проведе в гр. Банкя и в него взеха участие Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, и Росица Велкова, заместник-министър на финансите

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката: Инвестициите в учителя и ефективното включване на всяко дете в образователната система са наши приоритетни политики Интервю на Велина АНТОВА Велина АНТОВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Градивното партньорство е основа за добри резултати Интервюта на Велина АНТОВА и Светла СТУМИНА с Йорданка Ананиева, зам.-кмет с ресор „Култура и образование“ на община Бургас, Венци Пасков, зам.-кмет с ресор „Хуманитарни дейности и социална политика“ в община Видин и с Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Отворено писмо от директорите на детски градини в гр. София по повод отправени несъстоятелни обвинения към столичните детски градини - - бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Международен форум обсъди настоящето и бъдещето
на педагогическата комуникация
Д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, взе участие в Международната конференция: „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“. Форумът, който се състоя на 2 и 3 февруари 2018 г., бе организиран от „Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“ ООД и Института по реторика и комуникации със съдействието и при домакинството на Националния дворец на децата, град София. Международният форум обедини творческия и професионалния капацитет на над 40 научни работници и експерти от България, Германия, Гърция и Сърбия. След тях – преподаватели от няколко университета: СУ „Св. Климент Охридски“, Европейски политехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Педагогическия колеж в Плевен), ШУ „Епископ Константин Преславски“, УниБИТ, Тракийски университет – Стара Загора, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университета в Ниш, Университет „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен, а също така директори, учители, педагогически съветници, психолози от училища от София, Пловдив, Враца, Гоце Делчев, Радомир, Велинград, Любимец, Буковлък, Караджово и др. Те разгледаха различни аспекти по темата, свързани с интеркултурната педагогика, културните различия в мултикултурната класна стая, комуникациите в образованието и вербалните, визуалните и виртуалните технологии, предпоставките за ефективна педагогическа комуникация, социалните мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт, и др.

УД бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Сдружението за учителска взаимопомощ – София, отчете финансова стабилност и устойчиво развитие На 31 януари 2018 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе редовната годишна конференция на Общото събрание на Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) – гр. София. Беше отчетена дейността през изминалата година и се прие план за действие през 2018 г. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението и Взаимоспомагателната каса представи неговият председател Бойка Харалампиева. Описвайки днешното състояние на европейската икономика, тя цитира Габриел Гарсия Маркес – „Когато има попътен вятър, се плава с надежда“, и посочи конкретни показатели, които говорят за това. Беше направен и обстоен анализ на икономическото състояние на България и по-конкретно в областта на образованието. Акцент беше поставен върху актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018–2020 г., Бюджет 2018 г., който стимулира продължаването на реформите в сектор „Образование“ и осигурява подкрепа за педагогическите специалисти и привличането на млади хора в професията, промяната в системата на делегираните бюджети в средното образование. В доклада бяха посочени резултатите от кредитно-финансовата дейност на СУВ за 2017 г.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
С отговорност и грижа към синдикалните членове На 24 януари 2018 г. в зала „Добродетел“ на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе, се проведе обучение на синдикалния актив на Синдиката на българските учители от Русенска област. То бе инициирано от Пламен Атанасов – член на ИК на СБУ, координатор за русенска област и председател на ОбКС на СБУ – Русе. Обучението премина при много добра организация и засилен интерес.

Пламен АТАНАСОВ – член на ИК на СБУ, областен координатор на СБУ за Русенска област и председател на ОбКС на СБУ – Русе бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Международно сътрудничество за повишаване ролята на грамотността и насърчаване на четенето „Страна, която цени книгите, е страна с душа“ – заяви президентът на Република Малта г-жа Мари-Луиз Колейро Прека по време на международната среща в Столична библиотека, в рамките на двудневната официална визита на Малтийската дипломатическа делегация у нас. На 6 февруари т.г., по стара българска традиция с хляб и сол, деца от арт компания „Нови звезди“ посрещнаха високопоставените гости, сред които бяха министри от Правителството на Република Малта, проф. Чарлз Мифсуд – председател на Националната агенция по грамотност на Малта, Дейвид Мускат – изпълнителен директор на Агенцията, и др. Тук бяха и българският посланик в Италия Марин Райков, българският политик и екс евродепутат Петя Ставрева, началникът на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, представители на МОН и Министерството на културата, членове на Обществения съвет на Столична библиотека, писатели, издатели, преподаватели и партньори на Столична библиотека по програми за насърчаване на грамотността и четенето. Празничен букет с пожелание за успех на дипломатическото посещение и бъдещо ползотворно сътрудничество в областта на образованието бе поднесен на г-жа Прека от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Безсмъртният пример на Апостола
„Ако спечеля – печеля за цял народ, ако загубя – губя само мене си…“
Едва ли в България има много хора, които не са чували за автора на тези думи – Васил Левски. Едва ли обаче има много хора, които са готови не само да им се възхитят, но и да ги и изрекат за себе си. Думите на Апостола на свободата звучат като вдъхновение за всички, които се борят за правата на другите; като призив за всеки, който се чувства отговорен пред родовата ни памет; като предупреждение за тези, които гледат на света единствено през призмата на личното си благополучие. Затова Левски ни е нужен и днес. Заради естествения и неуморен ход на времето под името на човека остават две думи – на раждането и на смъртта. Неписаното, но създаденото от човека, остава в умовете и сърцата на хората. Понякога и във вековете, защото има личности, пред които неумолимото време е безсилно – не то измерва техния живот, а животът им – времето.

Аурета ВАСИЛЕВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ФОРУМ - БЮДЖЕТ 2018
Ефективно партньорство за развитие на средното образование
По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители инициира и организира национален обучителен форум за съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование. Утвърдил се във времето като изключително ползотворен за членовете на Синдиката и неговите социални партньори, тази година той се проведе на 31 януари в гр. Банкя и бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. В събитието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът на финансите Росица Велкова.

Участници в националното семинарно обучение бяха зам.-председателят на СБУ Красимир Попов и членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори и членове на СБУ, зам.-кметове на общини, директори на дирекции в МОН, експерти от Министерство на културата, ръководството на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти - гр. Банкя, директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации, началници и експерти от Регионалните управления по образованието, директори на водещи учебни заведения в системата на средното образование, НСОРБ и др.

УД бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
МАЯ МАНОЛОВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
Ще продължа да работя за по-добра социална политика в защита правата на българските граждани и в подкрепа на младите хора
- Г-жо Манолова, Вие сте третият омбудсман на Република България. Споделете кое Ви накара да се кандидатирате за този пост?

- В моята работа винаги съм се стремяла на помагам на хората, да воювам за правата им, да подкрепям тези от тях, които са уязвими и беззащитни. По мой си начин още като дете се борех срещу несправедливостите, а после като адвокат предизвикателството бе да защитавам реално правата на хората. Като депутат продължих съвсем естествено да подкрепям справедливите каузи за повече свобода, както и за това, хората да се чувстват спокойни и защитени. Тези мои възгледи надделяха и затова се кандидатирах за омбудсман.

- Кои са приоритетите в работата Ви за 2018 година?

- От първия момент, когато встъпих в длъжност, очертах три основни теми, които продължават да са приоритет в моята работа. Първият приоритет е битката срещу монополите, които тероризират българските граждани. Това са т.нар. „силни на деня“ – като електроразпределителните дружества, ВИК операторите, мобилните оператори, банките, частните съдебни изпълнители, които притискат българските граждани. Следващият важен приоритет в моята работа са децата, техните права и интереси. Работя за каузата децата да бъдат подкрепяни и да имат възможност за равен старт, да се развиват и успяват в България.

Интервю на Яна ПЪРВАНОВА и Юлиана КОСТОВА, ученички от 9 клас на ЧЕУ „Дорис Тенеди“, гр. София бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Заедно за създаване на усло