Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Международна среща обсъди възможностите за дигитално езиково обучение на деца и възрастни през целия живот


На 26 февруари 2015г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе международна среща на тема: „Използване на дигитално видео за чуждоезиково обучение през целия живот“. Събитието е част от едноименния проект по Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм плюс“. Организатор на срещата е Балканско сдружение по педагогика и образование. Присъстваха представители на неправителствени организации, университети и училища от редица европейски страни - Великобритания, Германия, Чехия, Италия, Испания и България. Срещата бе открита от председателя на Синдиката на българските учители - д.ик.н. Янка Такева, която приветства присъстващите и акцентира върху ползотворните партньорски отношения в международен аспект в областта на квалификацията на учителите и усъвършенстване на техните компетенции при комуникация в обществена среда, част от приоритетните политики на СБУ.

Таргет групи по проекта са деца, ученици и студенти от различни възрастови групи, както и възрастни, обучаващи се по програмата „Учене през целия живот“. Целта на проекта е развитие на дигиталните компетенции на обучаващите се в областта на чуждоезиковото обучение, чрез организиране на тренинги и обучения за работа с видео-материали и споделяне на добри европейски практики в този контекст. Предстои финалният етап на проекта, на който ще бъдат представени изработените дигитално-информационни материали във всяка страна, участваща в процеса.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©