Понеделник,
  01 Март 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Равенството се постига чрез опознаване, толерантност и обединение в името на общите цели


Равенството се постига чрез опознаване, толерантност и обединение в името на общите цели

По време на провеждането на най-голямата Кампания за качествено образование, организирана и ръководена от Интернационала на образованието, преди няколко дни се взе решение, темата за равенството да получи специално внимание, а синдикатите да се борят за осъществяване на принципите, свързани с равенството и отстояването им при всички синдикални борби и искания. Синдикатът на българските учители участва най-активно в Кампанията и това ясно показва нашата съпричастност и солидарност с учителските организации в света. Още едно доказателство за отношението ни към равенството, което се постига с разбиране и толерантност към другите, и борба за обединение в името на общите цели.

Повече по темата - в бр. 12 от 31 март т.г.

Кунка ДАМЯНОВА, главен експерт „Международно направление” в централата на Синдиката____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©