Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Ползотворно сътрудничество със Синдиката на учителите в Сърбия (TUS)


На 24 и 25 април 2016 г. заместник-председателят на СБУ г-н Красимир Попов бе на посещение на Синдиката на учителите от Сърбия (TUS). Цел на визитата бе участието в Генералната Асамблея на TUS.На 24 април г-н Попов участва в дискусия за джендър равенството в учителските синдикати от Балканските страни, на която представи анализ на нормативната база, политиките на СБУ и реалното състояние на равнопоставеността между половете в българската образователна система. Участниците в дискусия се обединиха около идеята за разработване на обща позиция относно политиката по равнопоставеността на половете и възможността за разработване на общ проект.На 25 април се проведе Генералната Асамблея на Синдиката на учителите на Сърбия. На форума присъстваха Мартин Ромер, Европейски директор на Европейския синдикален комитет за образование и представители на учителските синдикати от Словения, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Холандия и Испания.

Г-н Красимир Попов отправи приветствия към домакините и връчи от името на председателя на СБУ д.ик.н.Янка Такева специална награда на председателя на TUS Бранислав Павлович за добрите двустранни отношения между СБУ и Синдиката на сръбските учители.По време на Генералната Асамблея, поради оттеглянето на Бранислав Павлович, се проведоха избори, на които за председател на Синдиката на учителите от Сърбия бе избрана г-жа Валентина Илич.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©