Понеделник,
  18 Януари 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

СБУ участва в международна конференция по проблемите на информирането и консултирането в сферата на образованието
На 16 април 2013 г.във Варшава се проведе втората конференция по проблемите на информирането и консултирането в сферата на образованието. Тя продължава темата на състоялата се в края на февруари в София, под домакинството на СБУ международна конференция по проекта: „Управление на консултирането и информирането в европейските училища: участие в Общността” /GIMES/, финансиран от Европейската комисия. Партньори по проекта, който се реализира в продължение на една година, са учителски синдикати от седем европейски държави - Полша, Румъния, Унгария, Сърбия, Черна гора, Португалия и България. Българската делегация бе ръководена от д.ик.н. Янка Такева, председателя на СБУ, а в състава й участваха Красимир Попов, зам.-председател на Синдиката, Кунка Дамянова, главен експерт направление “Международно сътрудничество”, Иван Кънчев, главен експерт “Професионално направление” в Централата на СБУ и Светла Струмина, редактор във в. „Учителско дело”.На форума във Варшава бяха разгледани въпроси за повишаване компетенциите на синдикалните членове, свързани с подобряване качеството и ефективността на социалния диалог и социалното партниране. Сред основните разисквани теми бе усъвършенстването на дейността на синдикалните организации по отношение на колективните трудови договори, в които освен защитата на социалните, икономическите, трудовоправните, осигурителните права, се отстояват и чисто човешките права на синдикалните членове, които са в основата на всички законодателни документи на ЕС. Лидерите на синдикатите от страните участнички в проекта обсъдиха още необходимостта и възможностите да бъдат извършени в тази посока и промени на националните законодателства, както на страните членки на ЕС, така и на държавите, които са в процедура на присъединяване към Евросъюза.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©