Четвъртък,
  21 Януари 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

ЙОАН ЦЕНЦ, ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО В РУМЪНИЯ:Перспективите за сътрудничество между нашите два синдиката са на всички нива и трябва да работим за това
- Господин Ценц, Вие участвахте в една от предишните спартакиади на СБУ. Какви са впечатленията Ви от тазгодишното юбилейно нейно издание?

- Преди две години бях на спартакиадата, организирана от Синдиката на българските учители в Албена, сега за втори път участвам в учителската спартакиада. Тя преди всичко осигурява възможност да се срещнат приятели и колеги, които освен да се запознаят и опознаят, могат да обменят мнения по различни проблеми - сходни или еднакви в различните страни. Така че приветствам това мероприятие.

- Кои, според Вас са основните и общи проблеми пред учителите и учителските синдикати в Източна Европа?

- Най-големият проблем е заплащането на труда на учителите, защото не само в Румъния, а и навсякъде, трудовото възнаграждение на учителите е много ниско и не отговаря на степента на положените от тях усилия. Политиците в Румъния нямат желание да увеличават трудовото възнаграждение на работещите в образованието, както и процентния дял за образование от брутния вътрешен продукт. И тази тяхна политика е в резултат не на финансова невъзможност, а по-скоро е тенденциозна.

- Виждате ли решение?

- Политическата класа ни държи в напрежение, поведението й е предизвикателство за нас и ние не може да не реагираме. Освен, че търсим възможно най-меките и цивилизовани средства за решаване на проблемите, ние сме и в постоянна готовност за активни протестни действия, защото в противен случай ще бъдем поставени в безизходица. Така че винаги сме готови да реагираме адекватно на действията на политическата класа.

- Смятате ли, че Синдикатът Ви е достатъчно силен, за да се справи с трудната ситуация?

- При нас проблемите са сериозни, тъй като имаме твърде спорни моменти в диалога ни с правителството. От своя страна то не проявява добра воля те да бъдат решени и ние се обръщаме към съда. Нашите синдикални структури завеждат съдебни дела и ги печелим. Така заставихме правителството да ни изплаща дължими суми от преди 5 години и след като бе невъзможно това да стане наведнъж, сега ги получаваме поетапно. Това е специфична форма на борба с правителството, защото в тези процеси участват практически всички членове на Синдиката. В претенциите, които отправяме в съда, ние заявяваме поименни списъци на засегнатите хора. Така че правителството следва да реши проблема не по принцип, а за всички, които по някакъв начин са били лишени от дължимите им суми. Ние сме по-голямата синдикална учителска организация в Румъния - със 191 000 членове, втората е „Спиру Харет“, която има 80 000 души членове и е към конфедерацията „Фрация“. На национално ниво 70-80 на сто от работещите в системата на образованието са синдикални членове. Синдикатът ни обхваща работещите от предучилищното образование, училищното образование и извънучилищните образователни заведения.

- Младите хора в Румъния имат ли нагласи за синдикално членство?

- Под 30% от учителите в Румъния са млади учители, 20% са на възраст до 50 години и 50% - над тази възраст. Преобладаващата част от младите учители са наши синдикални членове. Големият проблем при нас е, че учителската професия става все по-непривлекателна за младите хора, предвид ниското трудово възнаграждение. Те биха били много повече от 30%, ако бе по-добро отношението към учителите въобще. Снижава се и качеството на учителите, които започват трудовата си кариера, имам предвид тяхната научна подготовка, мотивацията им да работят в системата и това е следствие от понижения социален статус на учителя. Голямо изпитание относно привлекателността на учителската професия за младите е нерешаването на проблема с транспортните разходи на пътуващите учители, които нерядко поглъщат половината им работна заплата, която е около 450 български лева. По тази причина много от учителите напускат работните си места и нерядко търсят своята реализация в чужбина, което води до дефицит на кадри в системата. Фактът, че държавата няма добра социална политика, е една от причините за отпадане на младите учители от образователната система.

- Как виждате перспективите пред по-нататъшното сътрудничество със Синдиката на българските учители?

- На европейско и световно ниво ние сме заедно с нашите колеги от СБУ, имаме идентично представителство и членство. Проблемите ни са съпоставими и грижата за решаването им е обща. Затова ние сме и трябва да продължаваме да бъдем заедно и да си сътрудничим при решаването на проблемите на европейско и на световно ниво. Спартакиадата е една прекрасна възможност както да споделим болката и проблемите си, така – и да се опознаем, да прекараме няколко дни в различна от всекидневната обстановка, в почивка и спортна надпревара. В Спартакиадата ние следваме девиза на Кубертен и залагаме на участието, срещите, сприятеляването. Перспективите за сътрудничество между нашите два синдиката са на всички нива и трябва да работим за това.

Интервю на Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©