Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

СЛАВОМИР БРОНИАШ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛСКИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ И ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:Бъдещето зависи от доброто училище, добрата система на образование и преди всичко от учителя
- Г-н Брониаш, Вашите впечатления от Десетата юбилейна спартакиада?

- Аз съм за четвърти път в България и винаги всичко е хубаво и на високо ниво. Идваме с група полски спортисти и сме много доволни от организацията, от хотела, от отношението на българите. СБУ полага усилия Спартакиадата да бъде отлична и успява в това. Още преди 2-3 години разговаряхме с г-жа Янка Такева за Десетата юбилейна спартакиада и за включването в нея на участници и от други страни, което е доста сложна задача. Янка каза, че трябва да се работи за това и днес тук има отбори от Украйна и от Румъния. Надявам се, че на 11-та, 12-та или 20-та Спартакиада ще бъдат представени всички държави от Източна Европа. Това може да е шега, но може би ще стане истина и се надявам, че ще е полезно за всички - за учителите, за българите и не само за спорта. Надявам се, че ще стане.

- Според Вас кои са най-големите проблеми пред образованието днес?

- И в България, и в Полша, най-големият проблем е демографската криза, липсата на деца. Ако не се предприемат политики в тази насока, ситуацията в образованието ще бъде много сложна. Когато започвах работа, работех в училище, в което имаше 2350 деца и 165 учители, днес виждам училища, в които има по 50-60 ученици. Ако се закриват училища, паралелки, ако няма деца, няма да има и работа. В Полша има закон, според който парите вървят след ученика и това е най-големият проблем, който създава много усложнения и затруднения в работата ни.

- Какво трябва да се направи?

- Решаването на този проблем е задача не само за синдикатите в образованието, но и за всички хора, за цялото общество - да има повече деца. Това, което ние можем да предприемем и го правим, са преговори с правителството за промяна на нормативната база, при която не всичко в системата на образованието да зависи от броя на децата. Ние работим за подобряване на условията на труд за всички в училище - за учители и за ученици. Да се закриват учебни заведения в малки населени места, където децата са малобройни, е лоша политика, защото ако няма училище, населеното място, районът се обезлюдява и никой не се връща там. Министерството на образованието и държавата трябва да мислят преди всичко за това. Защото можем да живеем без различни видове промишленост, но без училище не можем. Световен проблем е какво да се направи, за да обхване системата на образованието всички деца, а не само тези, които имат пари. Казвам това, тъй като в Полша започва своеобразна приватизация на училището, което е неправилно. Ако децата на хората, на които не им достигат парите, няма да ходят на училище - това ужасна и абсурдна ситуация.

- Интернационалът на образованието организира кампания за повишаване на качеството на образованието, която има конкретни акценти. Според Вас кой е основният фактор за повишаване на качеството на образованието в училище?

- Качеството на образованието е ключов проблем и от него се интересуват всички - държавата, обществото, родителите. Аз смятам, че то зависи не само от учителите, а преди всичко от управлението на образованието на равнище училище, т.е. от ръководителя на учебното заведение. Ако той е добър, умен, автономен, добре работят и учителите. Но ако е закостенял, ако, извинете, е глупав, тогава училището няма да е на добър път. Директорът трябва да бъде не пъдар, който подкарва хората пред себе си, а да бъде такъв, че те сами да го следват - да сплотява колектива, да създава добра атмосфера на работа, да стимулира екипа си за по-добри резултати в училище. Качеството на образованието е главна задача на световното образование, защото животът, светът напредват стремглаво. Ние сме длъжни да развиваме такова образование и училища, че децата в тях да са подготвени за живота, който им предстои.

- Необходима ли е мандатност за директорите?

- В Полша това е много важен проблем, но за моя синдикат отговорът е прост. Трябва да променим механизма за избор и срочността на мандата на директора, защото у нас всичко зависи от местната власт. Твърде често се взима предвид единствено умението на директора да управлява парите на училището, но не и другите му качества като ръководител. Ако директорът има добро отношение към местната власт и обратно - той може да остане директор и 50 години. Той ще работи като исторически директор и няма перспектива пред себе си. Всяка година разговаряме с министерството на образованието за тези неща. Министърът на образованието казва, че училището зависи от местното самоуправление, то дава парите и то трябва да избира директора. Не е така. Директорът трябва да бъде избиран от местната власт, от родителите и учителите. Той трябва да бъде автономен и независим от учителите, защото обратното също би било лоша ситуация. Аз казвам: училището зависи от хората, не от местната власт. Тя дава 22-23% от финансирането на учебните заведения. И местната власт не просто ги дава, тя ги инвестира в децата, в учителя, в развитието на местната икономика.

- Вашата оценка за партньорството между Полския учителски синдикат и Синдиката на българските учители?

- Много е добро отношението на българските колеги към нас и ние сме благодарни на СБУ. И в България, и в Полша, има специфични проблеми, които са типични за страните от Източна Европа и са непознати за Западна Европа. Ситуацията е сложна и изисква усилена и компетентна синдикална работа, партньорство. Янка Такева е умен и сериозен председател на СБУ, умело ръководи синдиката в правилна насока, сигурен съм, че така ще бъде и занапред.

- Пожеланието Ви към учителите?

- Родителите, държавата и местната власт често недоволстват, непрестанно коментират образованието и дават съвети на работещите в него, но това не му помага. Мисля, че за да има добро отношение към учителя, всички хора в страната трябва да разберат, че бъдещето зависи от доброто училище, добрата система на образование и преди всичко от учителя. Пожелавам на учителите да получат такова разбиране.

Интервю на Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©