Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

СБУ е синдикална крепост от изключителна важност за целия регион на Източна Европа


В Централата на Синдиката на българските учители в гр. София се състоя работна среща в рамките на Проект „BEYOND“ , който обединява усилията на европейските партньори: Италиански съюз на труда (UIL), Асоциация FORMA.Azione, (Италия), Европейски синдикален комитет по образование (ETUCE), Европейска асоциация на родителите (EPA), Литовски синдикат за образование и наука (LESTU) и СБУ. Проектът има за цел да подкрепи напредъка към равенство между половете, замислено като ценност и основно човешко право, и да увеличи потенциала на момчетата и момичетата за развитие чрез повишаване на осведомеността и справяне със стереотипите, свързани с пола, в институциите за образование и грижи в ранна детска възраст. Той е съфинансиран от Програма „Права, равенство и гражданство“ (REC) на ЕС.

Участниците в срещата, представители на партниращите със СБУ организации по проекта, споделиха своите впечатления от престоя си в България, дадоха висока оценка за сътрудничеството си със СБУ и очертаха част от предизвикателствата, свързани с постигане на равенство между половете в Европа и в техните родни страни.Киара Палацети, ръководител на проекти и експерт по равенство между половете към Асоциация FORMA.Azione, (Италия): Радвам се, че за пореден път посещавам София и вашата страна. Асоциация FORMA.Azione има партньорски отношения с различни организации в рамките на проекти, финансирани от ЕС, и винаги е удоволствие да съм тук.

Със СБУ работим заедно по една много важна тема – равенството между половете като цяло и особено в ранното образование. Имаме много работа и се радваме на това сътрудничеството, вярвам, че най-доброто ще бъде направено от нашата обща страна. Изразявам готовността на организацията, която представлявам и занапред, след приключване на проекта BEYOND, да взаимодейства със СБУ.

Въпросът, свързан с равното третиране на жените, мъжете, момичетата и момчетата, е споделен проблем сред европейските страни. Разбира се, има различни гледни точки, но всеки от нас в нашите страни трябва да свърши известна работа в това отношение. Що се отнася до областта на образованието в ранна възраст и по-конкретно във връзка с темата на нашия съвместен проект, аз смятам, че в Италия няма ясно съзнание сред педагозите относно важността на тяхното поведение, отношение и роля, когато става дума за развиване на пълния потенциал на всяко дете въпреки пола. Именно по тази причина в моята страна имаме още много да работим върху изграждане на тази отговорност у педагогическите специалисти.

Когато става въпрос като цяло за положението между жените и мъжете извън образователния сектор, в Италия се справяме донякъде добре, например имаме нови закони, които бяха популяризирани преди няколко години, които благоприятстваха присъствието на жени в бордове и управление, но има празнина на пазара на труда по отношение на заплатите, възможностите за развитие, професионално израстване и кариера, така че трябва да се направи много в тази посока.

Аря Краухенберг, координатор на проекти към Европейската асоциация на родителите (EPA):

Била съм в България и преди, главно на места по поречието на река Дунав, но никога не съм идвала във вътрешността на вашата прекрасна страна, така че наистина се радвам на първото си пребиваване в София.

Тук съм като координатор на проекти към Европейската асоциация на родителите. Винаги сме имали добро сътрудничество със СБУ специално на ниво ЕС, но за първи път работим със Синдиката по проект, докато с останалите партньори вече сме имали такива взаимодействия.

Желая да подчертая, че СБУ работи отлично, впечатлена съм от г-жа Такева и колегите й като домакини, отношението е невероятно и аз го оценявам много високо, така че очаквам с нетърпение да продължим нашия проект.

Наясно съм, че вашият синдикат е най-големият в България с огромен брой членове, освен това има силна роля и влияние на политическата сцена, за да придвижи важните политики напред и да постигне целите на съвместната ни работа.

Трудно е да коментирам ситуацията с равенството между половете в моята страна, аз съм от Австрия, но като представител на Асоциацията на родителите, която обединява членове от различни страни, предпочитам да не съм едностранчива. Нашият опит показва, че темата е на различен етап в различните страни. В скандинавските страни ситуацията е напреднала, докато, отивайки към южната част на континента, ситуацията се влошава. От друга страна, знаем, че асоциациите на родителите са доста консервативни навсякъде, защото родителите се ориентират от собствения си опит в училище. Те знаят някои неща за училищата и как са работили преди, представят си същите неща, така че много често те са изключително резистентни към иновациите, защото не знаят какво се случва, не искат системата да се променя, а само децата им да бъдат успешни в познати води. Опитваме се да им обясним, че образователната система ще работи по-добре за техните деца занапред, но има онзи страх, че децата им поемат път в неизвестността. Така че това е, върху което работим. Работим освен по темата за равенството между половете и за превенция на сексуалнотото насилие над деца. Това са много чувствителни теми в обществото и семейството. Трябва да се отнасяме с много внимание, трябва да се адаптираме към традициите на различните страни. Ситуацията трябва да се променя постепенно, имаме нужда от заинтересовани страни и родители на наша страна, защото бързи трансформации винаги влекат със себе си неизбежен скандал и няма да получим резултатите, който искаме.

Като цяло от нашия опит равенството между половете следва възгледите в семейството, така че мисля, че е наистина важно да се засили сътрудничеството със семействата, родителите да са наясно какво се случва в училищата, да се обясни как всеки може да спечели от равенството между половете в бъдеще.

Инга Пуиса, мениджър „Проекти“ към Литовския синдикат за образование и наука (LESTU):

За първи път съм в София, посещавала съм Бургас, Варна и други черноморски градове като турист. Много харесвам България. Много съм удовлетворена от сътрудничеството ни със СБУ.

Познавам д.ик.н. Янка Такева от много години с оглед на синдикалната ни работа. Много е приятно да си партнираме особено по темата за равенството между половете.

Равенството между половете в Литва се развива все по-добре и достигаме добро ниво. Все още имаме някои проблеми като цяло, но, за да бъда по-конкретна, нещата се подобряват. Имаме повече жени на официални позиции – президент, министър-председател, председател на парламента, така че имаме много жени – модели за подражание, и разговорът за равенството вече не е стигма. Разбира се, заплатите на мъжете все още са по-високи, но като цяло картината се подобрява. Преди 7 години беше много трудно да се говори за равенство между половете, особено по отношение на децата, но сега е много по-лесно дори от страна на учителите и родителите.

Екатерина Ефименко, координатор по условия на труд, човешки права, равенство и околната среда към Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE):

Била съм няколко пъти в България, но никога в София. СБУ е член на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и всъщност имаме прекрасна и много успешна съвместна работа и мисля, че Вашият синдикат е синдикална крепост от изключителна важност за целия регион на Източна Европа.

Знаем, че СБУ и г-жа Янка Такева работят много и упорито по темите, които координирам – условия на труд, човешки права, равенство и околна среда и с особено внимание по въпросите на равенството между половете, насилието срещу жените в училище, миграцията, гражданско образование, демократично участие и активно гражданство и др. Благодарение на работата на вашия Синдикат България има силна връзка на европейско ниво и отлично сътрудничи с други профсъюзи на учителите в Европа. Видими и значими са всички постижения на СБУ. Те са изключително важни за сферата на образованието в цяла Европа и в региона.

Равенството между половете в Европа е интересен въпрос. Ако сравним с други региони в света, Европа се справя доста добре с това и има много успехи в тази област. През последните няколко години бе разработена Директива на ЕС за баланс между професионалния и личния живот, работи се за въвеждането й на национално ниво, има повече жени на ръководни позиции, но като цяло равенството между половете напредва много бавно засега, защото виждаме всяка година, че ситуацията се изменя с по-малко от една точка в отчетните индекси за равенство.

В Европейския синдикален комитет по образование ние имаме разработен План за действие за равенство между половете в образователния сектор. От друга гледна точка, учителската професия остава доминирана от жени, но това е свързано с факта, че учителите са подценени и нископлатени, така че има много какво да се направи във всички европейски страни.

Има разлика между ситуациите в различните европейски държави, но ако говорим като цяло, имаме нужда от повече жени в ръководството в образованието и от повече работа за противодействие и превенция на насилието срещу учители. Знам, че в България имате известен напредък в тази посока, реализиран заради усилията на СБУ, но все още имаме много да свършим заедно, затова продължаваме обединени до победа!

Елза Пили, представител на Италианския съюз на труда (UIL):

За първи път съм в България, благодаря на г-жа Такева и екипа на Централата на Синдиката на българските учители за топлото посрещане.

Италианският съюз на труда, който е най-значимото обединение на работещите в нашата страна, има пълноценно сътрудничество със СБУ. Мисля, че е важно за всеки профсъюз да поддържа и укрепва диалога на международно ниво, за да споделяме и да се учим един от друг. В това отношение СБУ определено е прекрасен пример.

Много полезно и интересно е да обсъждаме различната ситуация в Италия и в България в контекста на равенството между половете, защото в България сте толкова напреднали по тази тема. С тъга споделям, че в Италия все още имаме много проблеми по отношение на достъпа на жените до пазара на труда и реализацията на кариера. Имаме големи проблеми с отпуските по майчинство, работата и отглеждането на децата ни. Предизвикателствата карат много жени да напускат трудовия пазар и работата си, за да се грижат за децата си. Например жена с дете е в безопасност от правна гледна точка, но е много трудно да продължи да работи. В много градове няма изобщо детски градини, а там, където има такива, те затварят врати в 16:00 ч. Тъй като регулирано работният ден приключва в 17:00 или 18:00 ч., много често се налага работещите майки да предпочетат да се грижат за децата си, да напуснат работа и да се лишат от възможност да се развиват. Това е несправедливо. Мога да кажа, че за една жена в Италия е огромно предизвикателство да направи кариера и да получи подходящи условия и възможности за работа. Това допринася и за големите трудности за постигане на получи равенство между половете, по тази тема имаме много да учим от другите държави, благодаря за възможността да работим заедно по темата за равенството между половете и работата в институциите за образование и грижи в ранна детска възраст.

Записа Десислава Василева____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©